Åtgärda

Här presenteras olika typer av underlag, information och verktyg som är till stöd för olika aktörer i arbetet med klimatanpassning. Det kan vara guider eller vägledning för olika riskområden, till exempel värmebölja eller översvämning. Här finns också hjälp för att organisera klimatanpassning på ett övergripande plan, eller att integrera klimatanpassning i pågående processer som kommunernas detaljplanearbete.