Databaser för klimatanpassning

Här presenteras några av de viktigaste databaserna där underlag för klimatanpassning inom olika områden kan hämtas. Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata.

Databaserna är inte sorterade i någon viss ordning i huvudfältet nedan. Sök fram det ämnesområde eller typ av innehåll du är intresserad av i det blå fältet till höger.

Översvämningskartering

Översiktliga översvämningskarteringar över översvämningshotade områden. Kartorna visar utbredningsområden för 100-årsflödet och beräknade högsta flöde för respektive karterade vattendrag.

Ägare: MSB

UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) PreventionWeb

Databas där publikationer och dokument kan sökas utifrån tema, olyckstyp, land och organisation.

Ägare: UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) 

Naturolycksdatabasen

Dokumentation om orsaker, händelseförlopp, hantering och lärdomar från inträffade naturolyckor i Sverige. 

Ägare: MSB 

Alla språk

Alla typer

Alla områden