Hälsa

Människors och djurs hälsa kan påverkas direkt av extrema väderhändelser och naturolyckor. Ett varmare klimat förändrar spridningsmönster av smittor och nya sjukdomar kan nå Sverige.

Rapporten Hälsoeffekter av ett förändrat klimat– risker och åtgärder i Stockholms län (pdf) beskriver de viktigaste hälsoeffekterna i Stockholms län och föreslår lämpliga åtgärder.

Värmeböljor kan få allvarliga hälsokonsekvenser både för människor och djur varför förebyggande åtgärder krävs för att minska både lidande och dödsfall.  En rad publikationer med vägledning finns under sidan Värmebölja.