Organisera klimatanpassningsprocessen

Att ta ett övergripande, strategiskt grepp om klimatanpassningsarbetet innefattar dels att analysera på vilket sätt organisationens verksamheter är sårbara inför klimatförändringar, dels att ta ställning till hur klimatanpassningsarbetet ska struktureras.

Klimatanpassning är inte ett projekt som har ett tydligt slut utan snarare en ständigt pågående process som kräver kontinuerlig uppföljning och förbättring. Det arbete som görs idag och de beslut som tas har ett mycket långt tidsperspektiv som sträcker sig över ett sekel eller mer.

 

Starta processen_1

Starta processen

Starta det övergripande arbetet med hjälp av övningar.

Analysera klimatsårbarhet_1

Analysera klimatsårbarhet

Analysera hur klimatförändringar kan göra olika delar av verksamheten mer sårbara, eller ge nya möjligheter.

Strukturera klimat och anpassningsarbete_1

Strukturera klimatanpassningsarbetet

Hantera och förebygg klimatsårbarhet inom organisationen.