Vägledning för att arbeta med klimatanpassning

Syftet med den här sidan är att underlätta arbetet med klimatanpassning genom att sammanställa och presentera en rad hjälpmedel, vägledningar och manualer för klimatanpassning.

  • Om du söker vägledning för att starta upp ett nytt, övergripande och strategiskt klimatanpassningsarbete inom din organisation, gå till rutan ”Organisera klimatanpassningsprocessen”.
  • För vägledning kring arbetet med att identifiera och bedöma konkreta klimatanpassningsåtgärder gå till ”Åtgärder”.
  • Om du är från en kommunal förvaltning och söker hjälp med att lyfta in klimatanpassningsaspekter i pågående verksamhet/arbetsprocesser, gå till ”Integrera klimatanpassning i kommunen”.
  • Fastighetsägare hittar vägledning under "För fastighetsägare". Mer sektorsspecifik vägledning finns under ”Verktyg för anpassningsområden”, se vänstermenyn.

Om du vill att länkar ska öppnas som en ny sida, högerklicka och välj "Öppna i nytt fönster".