Temperatur

Den globala medeltemperaturen beräknas öka med mellan ca 0,5 och uppemot 5 grader fram till 2100. I Sverige är en något högre uppvärmning än den globala att vänta under samma period.

De regionala klimatscenarier som tagits fram för Sverige bygger på globala klimatscenarier RCP4,5 och RCP8,5. Sveriges årsmedeltemperatur ökar då med mellan 2 och 7 grader fram till perioden 2071-2100 jämfört med referensperioden 1961-1990. Temperaturhöjningen beräknas bli störst under vintern, mellan 2 och 9 grader vid slutet av seklet. Förändringarna på sommaren beräknas bli mindre än på vintern, mellan 1 och 6 grader varmare. Dessa förändringar har stora regionala skillnader med kraftigast uppvärmning i landets norra delar.

Med uppvärmningen flyttar temperaturzonerna norrut. Varje grads höjning av medeltemperaturen motsvarar ett nord-sydligt avstånd inom Sverige på ca 15 mil. En uppvärmning på 3-4 grader innebär också att trädgränsen förflyttas ca 500 m i höjdled.

Vegetationsperiodens längd (antalet dagar då dygnets medeltemperatur under en sammanhängande period är över 5 grader) beräknas öka med en till två månader i hela landet utom längst i söder där ökningen beräknas till uppemot tre månader. En ökning av medeltemperaturen med till exempel 3 grader medför att Sundsvall i framtiden får samma medeltemperatur som Stockholm har idag.

Utöver medeltemperaturen har frekvensen av antalet dagar med temperaturer i vissa intervall, samt storleken på extremerna stor betydelse för samhället och naturliga system. En stigande medeltemperatur innebär successiva förändringar även av extremvärden både beträffande deras storlek och frekvens.

Fakta: underlag för global medeltemperatur

Den globala medeltemperaturens ökning med mellan ca 0,5 och uppemot 5 grader fram till 2100, som anges inledningsvis i denna artikel, bygger på slutsatser från FNs klimatpanel IPCC i den rapport som publicerades 2013 (AR5). Det är en jämförelse av perioderna 1993-2012 och 2081-2100. Den observerade globala temperaturökning under perioden 1880-2012 har varit ca 0,85 grader.

Solnedgång