Försäkrings- och finansbransch

Ett förändrat klimat innebär förändringar av förutsättningarna även för försäkrings- och finansbranschen. Denna sektor kommer att påverkas av förändringar i energisektorn, konsekvenser för fastigheter och infrastruktur, liksom för turism samt skogs- och jordbruk.

Finansiering, pengar

Försäkringspremierna eller självriskerna kan höjas när det blir uppenbart att väderrelaterade risker förändrats. Det kan till och med bli omöjligt att försäkra egendom mot översvämning.

Gradvis kommer klimatets förändring även att förändra förutsättningarna för till exempel skogsförsäkring, sjukförsäkring och djurförsäkring. Sektorn påverkas också av händelser utanför Sveriges gränser såsom ändrade skördeutfall, fastighetspriser, migration och ändrad energianvändning. Naturolyckor i andra länder kan påverka återförsäkringsbolagens finansiella möjligheter och därmed påverkas även den svenska försäkringsbranschen.