Föremål

För samlingar av föremål, arkivhandlingar och böcker har inomhusklimat en stor påverkan. Vid reglering av inomhusklimat tas hänsyn till bevarande av föremål, byggnad och energieffektivisering.

Svartkonstbok från Island
Svartkonstbok från Island. Foto Bengt A Lundberg

Ett bra klimat för museiföremålen är en av hörnstenarna inom god samlingsförvaltning. Att ordna ett bra inomhusklimat är också ett kostnadseffektivt sätt att förebygga skador.

Förändrat klimat med varmare och fuktigare utomhusklimat innebär att risken för mögel ökar. I ett varmare klimat trivs nya skadedjursarter och hinner med fler årscykler vilket kan innebära att skadedjursangreppen blir fler och mer omfattande.

Översvämningar kan vara förödande för samlingar. Det är därför viktigt att inte placera ett föremålsmagasin eller arkiv i ett översvämningshotat område. Likaså är det olämpligt att placera museiföremål eller arkivhandlingar i källarutrymmen eller direkt på golvet.