Beredskap och ansvar

Skydd mot olyckor

Lagen bygger på att var och en har ansvar för att minska olycksrisker och begränsa skador på sin egendom och omgivningen. Bara när du själv inte klarar av händelsen ska stat och kommun ge stöd.
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (Sveriges riksdag)
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (Sveriges riksdag)

Offentlig räddningstjänst beskrivs i regelverken, till exempel räddningsinsatser från stat eller kommun för att begränsa skador på människor, egendom eller miljön. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har nationellt tillsynsansvar och länsstyrelserna regionalt statligt ansvar.

Se även under Kunskapsutveckling