Nyhetsarkiv

Nytt exempel visar hur Skåne rustar för värmebölja

Värmeböljor kan i framtiden bli vanligare i Sverige. Skåneregionen tvingas klimatanpassa i högre takt än många andra svenska regioner, och har tagit fram rutiner för primärvården som ska gälla inför och under en värmebölja. Projektet beskrivs nu som ett nytt exempel i SMHIs samling för klimatanpassning.

Publicerad:

Torkan oroar bönder i Sydeuropa

Lantbruket i Sydeuropa drabbas hårt av torkan som är en av de värsta torrperioderna på årtionden. I Italien och Spanien förväntas spannmålsproduktionen falla med mer än 60 procent samtidigt som olivodlingarna drabbas, skriver Sydöstran.

Publicerad:

Ska mark och bebyggelse skyddas för stigande hav? – film från Almedalsseminarium

Det byggs som aldrig förr och samtidigt skapar klimatförändringen med stigande havsnivå nya förutsättningar för markens byggbarhet. Under Almedalsveckan arrangerade SGI seminarium om stigande havsnivåer. Här belystes problematiken om mark och bebyggelse ska skyddas eller överges.

Publicerad:

Utökad kartering av grundvatten

De senaste årens vattenbrist riskerar att accelerera och det behövs information om var det finns nya potentiella grundvattentillgångar, men även mer information generellt om grundvattenmagasin och grundvattenbildning. Regeringen ger nu SGU i uppdrag att ta fram detaljerad information genom utökade hydrogeologiska undersökningar.

Publicerad:

Lagring av spannmål kan minska sårbarheten hos lantbrukare

Klimatet påverkar priserna på spannmål. Genom bättre kapacitet för att torka och lagra spannmålet kan en lantbrukare minska sin sårbarhet. Hur ett lantbruk i Värmland har gjort beskrivs nu i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Publicerad:

Malmö satsar på att förebygga översvämningar

Malmö satsar på att hantera skyfall, att fördröja vattnet innan det rinner ner i brunnarna så att de inte översvämmas. I stadsdelen Gyllins trädgård är lösningen ett kuperat landskap med sänkor, dammar och broar. Ett reportage i Sydvenskan beskriver också planerna på varningslampor vid vägtunnlar, så att bussar inte ska fastna i regnmassor.

Publicerad:

Formas utlyser medel för klimatforskning

Inom ramen för det Nationella forskningsprogrammet om klimat utlyser Formas 46,5 miljoner kronor under tre år inom två delutlysningar: synteser som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov om såväl klimatförändringar som klimatarbete i samhället, samt forskningsprojekt som adresserar kunskap om och för samhällets klimatarbete.

Publicerad:

Rapport ger förslag som ska säkerställa vattenanvändningen i Europa

Torka och en ökad efterfrågan på vatten är utmaningar för många EU-länder. Enligt en ny rapport från Europeiska miljöbyrån kommer detta kräva en bättre blandning av prissättningsåtgärder och icke prissättningsåtgärder för att säkerställa en effektiv vattenanvändning i hushållen.

Publicerad:

Hur måste vi klimatsäkra samhället?

Aktuell Hållbarhet arrangerade seminarium i Almedalen på tema klimatanpassning. Vilka förebyggande åtgärder kan och bör vi investera i? Hur jobbar kommuner och andra centrala aktörer i framkant? Det var frågor som lyftes. Se reprisen. 

Publicerad:

Ny EU-rapport: Hur ska Europas klimatarbete finansieras?

De europeiska länderna behöver snabba på och se över investeringsbehoven för att gå över till en koldioxidsnål och klimatsäkrad ekonomi. Det är huvudbudskapen i en ny rapport från EU:s miljöbyrå. Rapporten stryker också under vikten att nå privata finansiärer i arbetet.

Publicerad:

År

Månad