Nyhetsarkiv

Climate Adaption Summit 2021 i full gång

CAS2021 pågår den 25-26 januari och samlar flera världsledare och lokala intressenter för att diskutera konkreta satsningar och samarbeten som ska göra vår värld mer motståndskraftig mot klimatförändringarna. Registreringen är fortfarande öppen via www.cas2021.com och du kan också se delar av CAS2021 via CAS-TV på Youtube.

Publicerad:

Samebyar sökes för arbete med klimatanpassning

Sametinget efterlyser två intresserade samebyar inom Västerbottens län som under 2021 vill starta arbetet med att ta en handlingsplan för klimatanpassning. Sista anmälningsdag är 17 februari 2021.

Publicerad:

SGU arrangerar webbinarium om förbättrad grundvatteninformation

Jobbar du med Sveriges grundvatten på nationell, regional eller kommunal nivå? Den 16 februari arrangerar SGU ett webbinarium om nya verktyg och bättre information om grundvattnet.

Publicerad:

Scenarier som stöd i analysarbetet av klimatrelaterade risker

MSB har tagit fram scenarier om storm, skyfall, värmebölja och skred som stöd för att analysera klimatrelaterade risker. De ger exempel på vad som kan inträffa och frågor finns som stöd för att analysera konsekvenserna. Fakta och tips på vidare läsning ges också.

Publicerad:

Statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Varje år fördelar MSB statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. ​Det kan till exempel handla om att mildra effekterna av händelser som ras, skred, skogsbrand, storm och översvämning. Bidrag kan ges både för redan genomförda åtgärder och för planerade åtgärder. Ansökningsperioden för 2021 har öppnat och senast den 1 augusti måste ansökningar vara inskickade.

Publicerad:

Broar för renar gör förflyttningar mellan betesmarker säkrare

Nu ska flera broar specialbyggas för renar som behöver ta sig över E4:an norr om Umeå i jakten på föda. Med ett ändrat klimat ökar antalet nollgenomgångar, det vill säga snön på marken smälter och fryser till om vartannat och skapar ett hårt islager. Detta gör att renarna får svårt att komma åt betet och behovet av att förflytta sig till andra betesmarker ökar. Med broarna kan renarna röra sig mer fritt i landskapet utan att riskera att bli påkörda och inte heller behövs vägen stängas av under förflyttningen.

Publicerad:

Utbildning i att använda klimatdata

Från plattformen Climate Data Store (CDS) kan man hämta kvalitetssäkrad och kostnadsfri klimatdata för att utveckla olika klimattjänster. Under mars månad är SMHI med och arrangerar en workshopserie där deltagarna får lära sig hur det går till, med hjälp av en fallstudie om klimatanpassning. Kursen, som är ett samarbete mellan Sverige och Island inom EU:s Copernicusprogram, är gratis och riktar sig till alla som använder högupplösta klimatdata i sitt arbete.

Publicerad:

Forskare analyserar effekter av skogsbränder

Ett varmare klimat ökar riskerna för skogsbränder. Ett nytt forskningsprojektet syftar till fördjupad analys och ökad förståelse av två aspekter av skogsbränder, det sociala lidandet och det sociala lärandet, genom att jämföra tre olika landsbygdssamhällen i Sverige, Spanien och Chile - alla nyligen drabbade av skogsbränder.

Publicerad:

Anpassningen går för långsamt, enligt FN-rapport

En ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP pekar på att arbetet med klimatanpassning går för långsamt. Många länder har kommit en bit på väg, men det fattas särskilt finansiering för utvecklingsländer. Det behövs också mer kraftfulla satsningar på anpassningsprojekt som verkligen minskar sårbarheten som ett förändrat klimat för med sig.

Publicerad:

Uppdrag att bygga upp Sveriges nya livsmedelsberedskap

Livsmedelsverket har fått nya uppgifter och resurser för att bygga upp Sveriges nya livsmedelsberedskap. Det handlar om att hela Sveriges befolkning ska få mat och dricksvatten även vid kris eller krig. ”Många av de beredskapsplaner som fanns tidigare är inte anpassade för dagens förutsättningar och hotbild så i stora delar behöver vi bygga nytt”, säger Annica Sohlström, generaldirektör vid Livsmedelsverket.

Publicerad:
År
Månad