Nyhetsarkiv

Forskning om rennäringen och fjällandskapet

Forskare vid Umeå och Göteborgs universitet har kartlagt renens betydelse för det svenska fjällandskapets ekosystem. Ökad kunskap om vad som påverkar utvecklingen av fjällvärlden med tanke på klimatförändringarna är livsnödvändig för ett proaktivt agerande. Exempelvis kan ett ökat betestryck på näringsrika platser vara ett effektivt sätt att dämpa vissa av de oönskade effekterna av ett varmare klimat, enligt forskarna.

Publicerad:

Så kan byggnader fuktsäkras - exempel i ny rapport

En ny rapport från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  samlar och ger exempel på praktiskt tillämpbar kunskap till byggsektorn. Rapporten är resultat av en förstudie för att öka byggnaders framtida fuktsäkerhet i samband med nyproduktion, men även vid ombyggnad av befintlig bebyggelse.

Publicerad:

Många arter flyttar norrut

Ett internationellt forskarteam har sammanställt data om närmare 800 arter och deras utbredning. Under de gångna 25 åren har arterna flyttat drygt 17 kilometer norrut per decennium. Samtidigt har flera av de svenska arterna i norr minskat i antal och utbredning, exempelvis fjällräv, fjällripa och fjälluggla.

Publicerad:

Ny kunskap på väg från FNs klimatpanel

FNs klimatpanel IPCC sammanställer aktuell kunskap om klimatförändringar. Arbetet är igång med IPCCs stora kunskapsutvärdering AR6, som pågår fram till 2022. Inom ramen för detta ska tre specialrapporter tas fram de närmaste åren. Svenska experter och forskare har bjudits in för att medverka i arbetet.

Publicerad:

På gång från myndigheterna

Nu finns nytt material på portalen om aktiviteter inom klimatanpassning som de svenska myndigheterna arbetar med just nu. Bland annat presenteras aktuella projekt från Länsstyrelserna.

Publicerad:

Underlag med hänsyn till stigande havsnivå

MSB kommer att lansera en ny havsnivåkartering över hur Sveriges kuster påverkas vid stigande havsnivå och SMHI räknar på klimatscenarier i olika tids- och utsläppsperspektiv. Båda karteringarna beräknas vara klara i juni. Boverket arbetar också med frågan genom en ny nationell tillsynsvägledning för byggande i översvämningshotade områden, skriver Göteborgs-Posten.

Publicerad:

Ny handbok om gröna tak

Nu finns en ny handbok som ska underlätta för beställare och utförare vid anläggning av gröna tak. Boken tar upp fakta om konstruktioner och tips för plantering, men lyfter även fram flera faktorer som växtligheten kan bidra med. Bland annat motverkar den stigande stadstemperaturer, minskar lokala luftföroreningar och ökar den biologiska mångfalden.

Publicerad:

EUs klimatanpassningsstrategi utvärderas - rapport ifrån Bryssel

EUs klimatanpassningsstrategi syftar främst till att uppmuntra medlemsstaterna att arbeta med klimatanpassning. Just nu pågår diskussioner för att mäta hur arbetet utvecklas. Under veckan diskuterades nästa steg, där representanter från SMHI och SGI deltog.

Publicerad:

Vätternvattenprojektet ska säkra dricksvatten för Örebro län

I veckan togs beslut för att kunna dra i gång arbetet med Vätternvattenprojektet. Projektet är ett sätt att säkerställa dricksvattenförsörjningen för invånarna i Örebro län även i framtiden. Lösningen är att bygga en fyra mil lång bergtunnel från Vättern upp till åtta kommuner i länet.

Publicerad:

Klimatförändringar hotar ekosystemet i Vättern

Klimatförändringarna kommer att förändra ekosystemet i Vättern. Det finns även andra hot mot en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter. Kemikalier från hushållens avlopp, främmande arter som vandrarmusslan och mikroplaster är några av dem, enligt en artikel i senaste numret av Hav & Vatten.

Publicerad:

År

Månad