Nyhetsarkiv

Expertråd höll bred dialog om Sveriges fortsatta arbete med klimatanpassning

Nationella expertrådet för klimatanpassning höll nyligen webbinarium där en rad aktörer medverkade. Särskilt lyftes kommunernas arbete, torka och vattenbrist och hur Sverige påverkas av klimatförändringar i andra länder. Nu går det att se en inspelning av webbinariet.

Publicerad:

Checklista för att klimatanpassa fastigheter

Behoven av att klimatanpassa fastigheter ökar. Enligt Folksam har skadekostnaderna för naturkatastrofer fördubblats på 30 år. Riksbyggen har tagit fram en checklista för bostadsrättsföreningar som vill förebygga skador på sina fastigheter. I checklistan finns stöd för att identifiera vilka klimatrelaterade risker som är aktuella och åtgärder för att husen och de boende ska klara exempelvis kraftiga skyfall och värmeböljor bättre.

Publicerad:

EU:s mål för biologisk mångfald har inte uppnåtts

Europeiska miljöbyrån publicerade en rapport i veckan som visar att läget just nu är svårt för många arter och naturtyper i EU. Det övergripande målet i EU:s strategi för biologisk mångfald, att hejda förlusten av biologisk mångfald till 2020, har inte uppnåtts. Men trenden går att vända, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Publicerad:

Lathund för klimatanpassning användes för att ta fram en klimatanpassningsplan

Sveriges kommuner är nyckelaktörer för ett mer klimatanpassat samhälle. När SMHI hjälpte Stenungsunds kommun att ta fram en klimatanpassningsplan användes verktyget Lathund för klimatanpassning – som finns fritt tillgängligt på Klimatanpassning.se. Planen som har tagits fram ska gälla fram till år 2100. 

Publicerad:

Städerna viktiga för att stärka den biologiska mångfalden

Den biologiska mångfalden är nödvändig, och ändå minskar den varje år. Nu kan städerna vara lösningen: genom medvetna val i stadsplaneringen är staden en nyckel till att stärka den biologiska mångfalden. Det visar Sweco i sin nya rapport Building in Biodiversity: For climate, for health.

Publicerad:

Kunskapscentrum för innovation i extrema klimat

Isbildning på vindkraftverk, järnvägar, inom gruvdrift och annan verksamhet i arktis kan förebyggas med forskning vid nytt kunskapscentrum. Nordic Icing Centre of Expertise är ett samarbete mellan högskolor i Sverige, Norge och Finland. Det har som mål att hjälpa företag och organisationer att ta sig an olika typer av utmaningar inom isbildningsområdet, skriver Umeå universitet.

Publicerad:

Vägledning ska stärka sjukvården mot klimatrelaterade risker

I veckan släppte Världshälsoorganisationen, WHO,  vägledningen "WHO guidance for Climate Resilient and Environmentally Sustainable Health Care Facilities". Vägledningen ska ge personal och chefer inom vård och omsorg verktyg för att stärka vårdinrättningar i samband med klimatförändringar. Detta för att bättre kunna förutse och anpassa sig till klimatrelaterade påfrestningar.

Publicerad:

Europas städer måste öka klimatanpassningen

Trots den ökande medvetenheten om klimatförändringar och behovet av att anpassa sig, kämpar många av Europas städer med att hantera effekterna av värmeböljor, torka och översvämningar. Europeiska miljöbyrån (EEA) publicerade idag två rapporter som betonar det akuta behovet av åtgärder för att förbättra anpassning och motståndskraft på lokal och nationell myndighetsnivå.

Publicerad:

Detaljerade satellitbilder ska vägleda för lantbruket

Jordbruket påverkas i hög grad av klimatförändringen - översvämnnigar, torka och insektsangrepp kan bli vanligare. Nu tittar forskare från Lunds universitet på hur detaljerade satellitbilder kan ge lantbrukare bättre data om åkrarna, bland annat för hur tillväxten ser ut. Informationen är tänkt att underlätta för att sätta in rätt åtgärder.

Publicerad:

Ny vägledning för sjukvården ska ge ökad hållbarhet

Världshälsoorganisationen, WHO, arrangerar ett webbinarium i samband med att en ny rapport släpps - Climate resilient and environmentally sustainable health care facilities. Under webbinarierna som sänds vid två tillfällen den 13:e oktober, ger representanter från WHO en överblick av den nya vägledningen för vård och omsorg.

Publicerad:
År
Månad