Nyhetsarkiv

Så försöker kommuner lösa vattenbristen

Vattenbristen som råder i flera kommuner kan på kort sikt lösas genom bevattningsförbud. Men i längden krävs nya lösningar som avsaltning av havsvatten, helikopterspaning efter dricksvatten och våtmarksrestaurering. Läs hur kommuner försöker lösa vattenbristen i senaste numret av Hav & Vatten.

Publicerad:

Varmare vatten och lägre vattenstånd visar nya beräkningar för Vättern och Hjälmaren

Våra stora sjöar påverkas av klimatförändringen. Nya beräkningar för Vättern och Hjälmaren visar att båda sjöarna kommer att få betydligt varmare vatten och det blir också vanligare med låga vattennivåer i framtiden. I två rapporter redovisas också scenarier för tappningar och is.

Publicerad:

Fjällederna påverkas av klimatförändringar

Länsstyrelsen i Jämtländ undersöker just nu hur fjällederna i länet ska dras i framtiden med hänsyn till rennäring och turism. Men även klimatförändringarna är en faktor som påverkar lederna och i framtiden kan lederna behöva vara mer flexibla, skriver svt nyheter.

Publicerad:

Handelns bidrag till klimatanpassning

I veckan presenterade Kommerskollegium sin utredning om hur handel och handelspolitik kan gynna klimatanpassningen. Det kan handla om bland annat att underlätta investeringar, finansiering, handelsprocedurer och offentlig upphandling.

Publicerad:

Ny kartvisningstjänst om framtida havsnivåer

Klimatförändringen leder till att havet stiger. För Sveriges del kommer havsnivåhöjningen framförallt att påverka kustområden i södra delarna av landet. I en ny kartvisningstjänst, som är fritt tillgänglig, går det att se vilka områden som kan vara översvämmade i framtiden.

Publicerad:

Nya odlingstrender i Östergötland

I och med klimatförändringarna tror Hushållningssällskapet att vi kan få se nya odlingstrender framöver. I sommar odlas quinoa på Östgötaslätten. Ett frö som vanligen odlas i Sydamerika. Nu hoppas lantbrukaren kunna inspirera andra lantbrukare att våga tänka nytt, skriver svt nyheter. 

Publicerad:

Studiematerial om klimat och klimatanpassning

Ett nytt utbildningsmaterial vänder sig till alla som vill studera frågor kring klimat, klimatpåverkan, klimateffekter och klimatanpassning. Här behandlas frågeställningar om hur klimatet förändras och hur samhället påverkas, att vi måste minska utsläppen av växthusgaser men också anpassa samhället till klimatets förändringar.

Publicerad:

Uppsala bäst på klimatanpassning

Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Lomma och Stockholm på delad andraplats. Det visar en ny kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring. Trots att i princip alla kommuner tror att de kommer påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser är det fortfarande många kommuner som inte har undersökt sina klimatrelaterade risker.

Publicerad:

Vägledning om hälsa, säkerhet och risker

Dagens samhällsplanering kan i vissa fall innebära att människor utsätts för risker när det gäller hälsa och säkerhet. Boverket har gjort en vägledning som ska ge stöd vid tillämpning av plan- och bygglagen med hänsyn till människors hälsa, säkerhet, och risken för olyckor, översvämning och erosion.

Publicerad:

Klimatförändringar ger ökad sömnbrist

Sömnen kan störas av höga temperaturer och i framtiden kommer perioder av varmt väder att öka och pågå under längre tid. En rapport som publicerats i tidskriften Science Advances visar på kopplingen mellan klimatförändringar och ökad sömnbrist, skriver Aktuell Hållbarhet.

Publicerad:

År

Månad