Kalendarium klimatanpassning

Kalendariet ger en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning.

Förteckningen nedan länkar till evenemang kring klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt. Kontakta oss gärna med tips om fler arrangemang.

2019

Oktober

14-18 oktober: 
ICRC-CORDEX 2019, Beijing

16 -17 oktober:
Nationella dricksvattenkonferensen, Skellefteå

22 oktober:
Praktisk GIS-workshop för att göra bedömningar kring skyfall, översvämning, skred och erosion, Uppsala

November

7-8 november: 
Workshop on sea level rise, Kolmården

13-14 november: 
Konferens om jordbrukets vattenhushållning i ett föränderligt klimat 2019, Norrköping

18 november:
Praktisk GIS-workshop för att göra bedömningar kring skyfall, översvämning, skred och erosion, Umeå​​​​​​​

21 november:
Bygg hållbara samhällen med plats för alla! Stockholm​​​​​​​

December

5 december: 
Markbyggnadsdagen 2019, Malmö

5-6 december:
Låt staden grönska! Planera, bygg och förvalta med ekosystemtjänster för goda livsmiljöer. Stockholm.​​​​​​​

2020

April

23-30 april:
Online-konferensen CLIMATE2020

27 -30 april:
Adaption Futures 2020, New Dehli​​​​​​​