Kalendarium klimatanpassning

Kalendariet ger en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning.

Förteckningen nedan länkar till evenemang kring klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt. Kontakta oss gärna med tips om fler arrangemang.

Kalendarium 2018

Februari

7-8 februari: Nordic Agro Summit, Malmö

Mars

13-14 mars: Grundkurs om klimat och klimatanpassning, Norrköping

13-14 mars: Rörnät och Klimat, Stockholm

21-22 mars: Kulturlandskap i förändring, Östersund

September

26-28 september: Cultural heritage facing catastrophe: Prevention and recoveries, Reykjavík, Iceland

Oktober

23-25 oktober: 5th Nordic Conference on Climate Change Adaptation, Norrköping (mer information kommer senare)