Kalendarium klimatanpassning

Kalendariet ger en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning.

Förteckningen nedan länkar till evenemang kring klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt. Kontakta oss gärna med tips om fler arrangemang.

Kalendarium 2017

Maj

30-31 maj: Temakurs om klimatanpassning - att säkra ett hållbart markbyggande, Linköping

30-31 maj: Miljömålsdagarna, Östersund

Juni

5-9 juni: ECCA2017, Glasgow

8 juni:Klimatanpassning i Sverige - utmaningar och möjligheter, Stockholm

12 juni: Klimatanpassning i kommunen, Stockholm

12-14 juni: Embrace the Water, a Cities of the Future Conference, Göteborg

27-29 juni: Biodiversity and health in the face of climate change, Bonn

Juli

3 juli: Hur kan vi rusta oss för ett stigande hav, Almedalen

3 juli: Mera mat i förändrat klimat – men hur ska vi använda vattnet? Almedalen

4 juli:Stigande havsnivåer – ska mark och bebyggelse skyddas eller överges? Almedalen

5 juli:Vattenbrist- vad kan vi göra åt det? Almedalen

5 juli: Kan bättre geodata underlätta klimatanpassningen? Almedalen

5 juli: Vem har ansvar för klimatanpassning, och vem tar det? Almedalen

Augusti

5-13 augusti: Västerhavsveckan, Västkusten

21-23 augusti: Resilience 2017 conference, Stockholm

September

9-24 september: Vallastaden 2017 – Bo- och Samhällsexpo, Linköping

7 september: Klimatanpassning Sverige, Stockholm

8-10 september: Kulturarvsdagen "Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter", flera platser i Sverige

13-14 september: Kustmöte 2017, Trelleborg (länk med program kommer)

November

7-8 november: Grundvattendagarna 2017, Uppsala