Kalendarium klimatanpassning

Kalendariet ger en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning.

Förteckningen nedan länkar till evenemang kring klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt. Kontakta oss gärna med tips om fler arrangemang.

Kalendarium 

2019

Januari

22-23 januari: Workshop: Klimatanpassa Gotlands dricksvattenförsörjning

Mars

27-28 mars: Grundkurs i klimatanpassning, SMHI, Norrköping

April

4-5 april: Miljöbalksdagarna: "Miljöbalken – hållbara principer i ett samhälle som förändras", Stockholm

Maj

28-31 maj: European Climate Change Adaptation Conference, Lissabon. 

Oktober

9-10 oktober: "Ekonomiska risker i ett förändrat klimat”. Nationell konferens i Östersund.