Kalendarium klimatanpassning

Kalendariet ger en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning.

Förteckningen nedan länkar till evenemang kring klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt. Kontakta oss gärna med tips om fler arrangemang.

Kalendarium 2017

April

24 april: Copernicus for Cultural Heritage Workshop, Bryssel

26-27 april: Nationella dricksvattenkonferensen, Göteborg

Maj

3-4 maj: Forum för klimat och kulturarv, Göteborg

3-4 maj: Landskapsforum 2017 – Landskapsperspektiv i fysisk planering

9 maj: Klimatanpassning – analysera behov, prioritera åtgärder och ta fram handlingsplaner, Stockholm

9 maj: Workshop: Lär dig mäta algtoxiner i ditt vatten, Livsmedelsverket i Uppsala 

10-11 maj: Copernicus Training and Information Session, Lund

15-18 maj: Bolincentrets klimatfestival 2017, Stockholm

16-17 maj: Vattenstämman 2017, Karlstad

16-18 maj: BRAND 2017, Linköping

22 - 26 maj: Global Platform for Disaster Risk Reduction, Mexico

30-31 maj: Temakurs om klimatanpassning - att säkra ett hållbart markbyggande, Linköping

30-31 maj: Miljömålsdagarna, Östersund

Juni

5-9 juni: ECCA2017, Glasgow

12 juni: Klimatanpassning i kommunen, Stockholm

12-14 juni: Embrace the Water, a Cities of the Future Conference, Göteborg

27-29 juni: Biodiversity and health in the face of climate change, Bonn

Juli

3 juli: SMHIs klimathalvdag, Klosterlängan Visby, (Almedalen).

Augusti

5-13 augusti: Västerhavsveckan, Västkusten

21-23 augusti: Resilience 2017 conference, Stockholm

September

9-24 september: Vallastaden 2017 – Bo- och Samhällsexpo, Linköping

7 september: Klimatanpassning Sverige 2017, Stockholm

8-10 september: Kulturarvsdagen "Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter", flera platser i Sverige

13-14 september: Kustmöte 2017, Trelleborg (länk med program kommer)

November

7-8 november: Grundvattendagarna 2017, Uppsala