Nyhetsarkiv

Ny studie visar på problemen för Östersjöfisk

Klimatförändringar, övergödning och fiske är de verkliga problemen till minskade bestånd av östersjötorsk, sill och skarpsill. Det visar en ny studie från Stockholms universitet. Studien som tar hänsyn till människans påverkan på miljön visar att sälarna inte är det största problemet för det kommersiella fiskbeståndet i utsjön av Östersjön.

Publicerad:

Skyfallen kan öka betydligt mer visar forskning

Ny forskning kring skyfall i ett förändrat klimat visar att klimatförändringens effekt på skyfall kan ha underskattats hittills. De nya beräkningarna med en mycket mer detaljerad regional klimatmodell visar att skyfallen ökar uppemot dubbelt så mycket mot vad tidigare modellsimuleringar visat.

Publicerad:

Konst som motivator i klimatfrågan

I Kristianstad används konsten för att öka förståelsen för omställning och anpassning till ett ändrat klimat. Genom konstprojektet ”Man and Biosphere – prekära situationer” som riktar sig till lokalbefolkningen, vill konstnärer och forskare visa hur Kristianstad kommer att påverkas av bland annat ökad nederbörd och höjd havsnivå. Projektet sträcker sig över nästan ett helt år.

Publicerad:

Ny förordning om klimatanpassning träder i kraft vid årsskiftet

Vid årsskiftet träder en ny förordning om klimatanpassning i kraft, som innebär att drygt 30 myndigheter ska anpassa samhället för framtida klimatförändringar. Myndigheterna ska nu bland annat göra klimat- och sårbarhetsanalyser och senast i januari 2020 ska de presentera varsin handlingsplan. Länsstyrelserna analyserar läget i länen, samordnar det regionala arbetet och stöttar kommunerna.

Publicerad:

FN-konvention för ekosystembaserade lösningar i arbetet med klimatanpassning

En vägledning om hur ekosystembaserade lösningar kan användas i arbetet med klimatanpassning och katastrofriskreducering har beslutats av FN-konventionen för biologisk mångfald, CBD (The Convention on Biological Diversity). Målet är att bygga robusta system för att hjälpa människor att anpassa sig till ett förändrat klimat på ett hållbart sätt. 

Publicerad:

FNs klimatmöte ska sätta reglerna för Parisavtalet

Idag inleddes FNs årliga klimatmöte – COP24, i Katowice, Polen. Huvudmålet med COP24 är att fastslå ett regelverk för alla länder som skrivit under Parisavtalet. Regelverket ska styra genomförandet av avtalet, och därmed vara både vägledande och bindande. Mål 7 i Parisavtalet, som handlar om klimatanpassning, ska också innefattas av regelverket.

Publicerad:

Smartare användning av resurser med digitaliserat jordbruk

Från och med växtodlingssäsongen 2019 startar forskningsinstitutet RISE en testbädd för digitaliserat jordbruk på Sveriges Lantbruksuniversitet Campus Ultuna i Uppsala. Målet är att uppkopplade åkrar, självkörande eldrivna jordbruksmaskiner och avancerade system för dataanalys ska bidra till att jordbrukets hållbarhet och lönsamhet ökar.  Detta ska ske bland annat genom smartare användning av vatten och insatsmedel.

Publicerad:

Nytt forskningsprojekt om smarta gator

Nio miljoner kronor har beviljats från VINNOVA för att KTH, Chalmers, VTI, Spacescape, Sweco och White under tre år ska forska om nya modeller för ”smarta gator”. På grund av bland annat klimatförändringar måste gatorna i våra städer anpassas för att klara varierande och svårförutsägbara vatten-, snö/is- och värmeförhållanden – och bidra med ekosystemtjänster.

Publicerad:

Tävling med klimatanpassning i programmet

Tävling är ett upphandlingsförfarande inom lagen för offentlig upphandling som gör det möjligt att låta vinnande arkitekt få arbeta vidare med sitt förslag till färdiga ritningar. Utformningen av den nya stadsdelsparken i Hyllie är ett exempel på en sådan metodlösning.

Publicerad:

Klimatanpassning i planering och genomförande vid anläggning av park i Hyllie

Klimatanpassning har genomsyrat planering och genomförande vid anläggning av en park i en ny stadsdel i Hyllie, söder om Malmö. Den stora parken är belägen mitt i den nya stadsdelen, och ska bland annat minska sårbarheten mot värmeböljor och skyfall.

Publicerad:

År

Månad