Nyhetsarkiv

Ny rapport: Förslag för klimatanpassning i offentlig upphandling

Byggnader och andra långsiktiga investeringar behöver anpassas till ett klimat i förändring. SMHI presenterar nu, i samverkan med Upphandlingsmyndigheten och i samråd med en rad andra aktörer, flera förslag som kan underlätta klimatanpassning genom offentlig upphandling. Rapporten är framtagen enligt ett regeringsuppdrag.

Publicerad:

Skåningar får tips på klimatanpassning

Skåne är extra sårbart för det förändrade klimatet och många bostadshus i Skåne hotas på sikt av stigande havsnivåer. Nu lanseras hemsidan Klimattips.se som ska ge konkreta råd hur fastighetsägare och privatpersoner kan rusta sig för ett ändrat klimat. Bakom informationskampanjen står Klimatsamverkan Skåne.

Publicerad:

Forskning om hur naturvården kan anpassas

I framtiden förväntas klimatförändringar att få allt större inverkan på flora och fauna och det påverkar förutsättningarna för att bedriva naturvård. Nu har SLU fått bidrag från Formas för att sammanfatta och analysera kunskap som vi behöver för att anpassa naturvårdsstrategier efter klimatförändringar.

Publicerad:

Ny jordartsdata för delar av Sverige

Aktuell och tillgänglig information om jordarternas utbredning är ett viktigt underlag för samhällsplaneringen. Nu finns bland annat beskrivningar till jordartskartor för områden i Sälenfjällen och i Örnsköldsvik. Den nya informationen finns tillgänglig i SGUs Kartvisare.

Publicerad:

Återställning av våtmarker ger valuta för pengarna

Investeringar i ’grön infrastruktur’, som exempelvis återställning av våtmarker, genererar inte bara fler miljö och socioekonomiska fördelar. De minskar även mängden finansiella investeringar som krävs för att försvara sig mot skadliga översvämningar. Detta visar en ny rapport från Europeiska miljöbyrån som publicerats i veckan.

Publicerad:

Webbseminarium om klimatanpassning i översiktsplanen

Hur kan kommuner jobba inom den fysiska planeringen för att åstadkomma en positiv eller klimatneutral påverkan? Boverket håller i ett webbseminarium den 30 november där de introducerar planeringsguiden för klimatanpassning, ett stöd till planhandläggare om hur effekterna av det förändrade klimatet kan hanteras i planeringsprocessen för översiktsplanen.

Publicerad:

Ny fästingart hittad i Sverige

I Sverige har spindeldjuren vandrat norröver i klimatförändringens spår. Nu har en ny fästingart hittats i Danmark och Sverige, den brokiga hundfästingen. I takt med att det blir blötare och varmare kan den komma att etablera sig och för då med sig ett 40-tal nya smittor, skriver Sveriges Radio.

Publicerad:

Forskningsprojekt om klimatanpassning genom reträtt

SGI har beviljats forskningsmedel av Formas för att forska om hur planerad reträtt kan bli en möjlig strategi inom klimatanpassning. Forskningsprojektet CAMEL är ett samarbete med partners i centrumbildningen Visual Sweden: RISE, Linköpings universitet och SMHI. Projektet kommer pågå mellan 2018-2020.

Publicerad:

SMHI får medel för forskningsprojekt inom klimatanpassning

Klimatextremer för Sverige: kunskapsläget och betydelse för anpassning och mitigation samt Klimatanpassad havsförvaltning är två forskningsprojekt som SMHI kommer att inleda nästa år. Projekten har tilldelats medel från Nationella forskningsprogrammet om klimat genom Formas.

Publicerad:

Sidokanaler i Nederländerna ökar den biologiska mångfalden

Forskare har följt upp 15 års naturvårdsarbete längs floden Rhen i Nederländerna och studien visar att den biologiska mångfalden har ökat samtidigt som risken för översvämningar har minskat. En anledning är nya sidokanaler längs floden som får både fågel och fisk att trivas, rapporterar Sveriges Television.

Publicerad:

År

Månad