Nyhetsarkiv

Sverige ska ta fram långsiktig klimatstrategi

I klimatavtalet från Paris kom parterna överens om att senast under 2020 ta fram långsiktiga strategier för att minska utsläppen av växthusgaser. Regeringen ger nu Naturvårdsverket i uppdrag att utforma ett förslag till en svensk långsiktig klimatstrategi att lämna till FN nästa år.

Publicerad:

Erosionsförhållanden längs Sveriges kust

SGU har sammanställt en karta som visar erosionsförhållanden längs Sveriges havskust och längs Vänerns och Vätterns kust. Den visar hur allvarlig erosionen är och hur snabbt den går. Bedömningarna baseras på bland annat jordarter i strandzonen och terrängförhållanden.

Publicerad:

Rapport från Bonn: anpassning viktig del av klimatförhandlingarna

De internationella klimatförhandlingarna i Bonn avslutas nu i veckan. Förhandlingarna berör både utsläppsminskning av klimatpåverkande gaser, men också hur världens länder ska arbeta med klimatanpassning. Björn Ola Linnér, Linköpings universitet, rapporterar här direkt från mötet.

Publicerad:

Drönare blir nytt hjälpmedel inom geotekniken på SGI

Statens geotekniska institut, SGI, utvecklar nu användningen av drönare som ett möjligt verktyg för att övervaka jordskred, skydda känsliga stränder och inspektera bergslänter. Vid ett jordskred kan drönaren flyga över olycksområdet och filma för övervakning eller ta högupplösta bilder som läggs samman till en terrängmodell med GPS-koordinater.

Publicerad:

LRF vill öka medvetenheten om klimatet hos lantbrukare

I en undersökning bland lantbrukare visar LRF på att en majoritet inte oroar sig för översvämningar eller torka. "Det här är något vi får ta till oss och fundera på hur vi kan öka medvetandegraden hos medlemmarna kring att vi kanske står inför tuffare tider", säger Isabel Moretti, enhetschef på Energi och Miljö på LRF.

Publicerad:

Blåstången i Östersjön hotas av förändring i havsmiljön

Pågående forskning, där SMHI och Göteborgs universitet deltar, tyder på att blåstången kan försvinna från norra Östersjön redan i slutet av seklet om klimatet förändras snabbt. Detta skulle kunna påverka ekosystemet i Östersjön.

Publicerad:

Tidpunkten för första höstfrosten kommer allt senare

Den första höstfrosten i Sverige kommer allt senare visar en ny analys. Det första tillfället med tillfrysning inträffar i genomsnitt sju dagar senare och på vissa platser upp till 21 dagar senare jämfört med för trettio år sedan.

Publicerad:

Så kan kommuner finansiera klimatanpassning - ny vägledning

Att hitta finansiering för klimatanpassning kan vara en utmaning för många kommuner. Här på portalen finns nu en vägledning för hur olika områden eller frågeställningar kan finansieras inom kommunal budget, med hjälp av finansieringsinstrument som VA-taxan och gröna obligationer, eller med hjälp av projektfinansiering från nationella program och EU fonder.

Publicerad:

Ny klimatstudie för Norrbotten fokuserar på areella näringar

Med en ny studie vill Länsstyrelsen belysa hur viktiga areella näringar i Norrbotten kan påverkas av ett förändrat klimat och även ge förslag på anpassning. Det handlar om jordbruk, fiske, rennäring, skogsbruk, samt naturbaserade aktiviteter som jakt, turism och friluftsliv. Alla dessa är beroende av att naturen kan leverera förutsättningar, så kallade ekosystemtjänster.

Publicerad:

2017 blir sannolikt ett av de varmaste åren globalt

Världsmeteorologiorganisationen skriver i en preliminär rapport om världens klimat 2017 att det är mycket troligt att 2017 kommer att vara ett av de tre varmaste åren. WMO skriver också att året inneburit många svåra väderhändelser, till exempel orkaner, översvämningar, värmeböljor och torka.

Publicerad:

År

Månad