Nyhetsarkiv

Bättre samarbete ska rusta Europa för klimatförändringen

Bättre samarbete mellan fler aktörer är mer angeläget än någonsin, efter senaste tidens extrema väderhändelser. Att öka samstämmigheten i åtgärder och använda innovativa metoder kan förbättra hanteringen av dessa händelser. Detta enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) som publicerades idag.

Publicerad:

Flyttfåglar kan få problem när klimatet förändras

Det är framförallt dagsljuset som styr fåglarnas biologiska klockor som talar om när det är dags att flytta. Klimatförändringar gör att våren kommer tidigare, och med våren kommer insekterna. Därmed riskerar de att komma fram när den bästa tiden att hitta insekter redan har varit, skriver Lunds universitet. 

Publicerad:

Vägledning för skyfallskartering

Hösten 2016 genomförde MSB en undersökning av kommunernas arbete med hantering av skyfall. Resultatet visade att många kommuner arbetar aktivt med skyfallsfrågorna, men också att flera kommuner önskar ytterligare stöd i arbetet. MSB har därför gett ut en vägledning som bland annat tar upp hur man kan analysera konsekvenserna av skyfall och hur man kan arbeta med åtgärder.

Publicerad:

Skador orsakade av extremväder har ökat

Skyfallsskador i Sverige har ökat och det beror bland annat på extremt väder, ekonomisk tillväxt och en ökning av byggnadspopulationen. Effekter som orsakats av hydrologiska och meteorologiska faror har ökat mest. Det visar en doktorsavhandling från Karlstads universitet. 

Publicerad:

Flygturbulens ökar i framtiden

Enligt en studie från University of Reading så kommer turbulens ombord på flygplan att bli vanligare i framtiden på grund av klimatförändringar. Forskarna menar att det handlar om en ökning av turbulens som är så kraftig att den kan kasta runt människor och bagage i kabinen. Vid flygningar över Europa väntas ökningen ligga på 160 procent.

Publicerad:

Ökad risk för framtida vattenbrist kräver att samhället agerar

Trots att vi i framtiden överlag får större nederbördsmängder minskar bildningen av grundvatten i stora delar av landet. För att säkra drickvattenförsörjningen måste samhället agera, visar en ny SGU-rapport. I rapporten föreslås även ett antal åtgärder för att förbättra en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning.

Publicerad:

Migrationsmönster och klimatförändringar

Redan år 2050 beräknas klimatdriven migration leda till fler än 200 miljoner ”klimatflyktingar”, enligt Fores nya rapport Climate Refugees. Rapporten tar upp de juridiska dilemman som hör till ämnet, men också de konsekvenser klimatdriven migration medför för människor, stater och flyktingmottagandet och hur olika delar av samhället rustar för att hantera detta.

Publicerad:

Hur blir effekterna av 1.5 grads uppvärmning globalt

Klimatförändringen påverkar oss redan nu, men hur kan det bli i framtiden? En ny webbtjänst från SMHI visar vilka klimateffekterna blir i Sverige och andra delar av världen vid 1,5 grads global uppvärmning. Klimatmodellerna visar att det troligen kommer inträffa någon gång om 10 till 20 år vid en fortsatt hög klimatförändringstakt.

Publicerad:

Så kan riskerna för skogen minskas

Användningen av förädlade plantor har ökat kraftigt inom skogsbruket i Sverige de senaste 15 åren. Det har gynnat tillväxten och producerat mer virke. Men det kan också finnas risker, som att skogen blir mer sårbar för klimatförändringar. Det menar Skogsstyrelsen i en ny rapport och föreslår nu en rad åtgärder.

Publicerad:

Bidra till IPCC:s sjätte utvärderingsrapport om klimatförändringar

Experter och forskare kan nu ansöka om att medverka i arbetet med FN:s klimatpanels (IPCC:s) sjätte stora rapport (AR6), antingen som författare eller granskningsredaktör i de olika delrapporterna. Delrapporterna är: Naturvetenskapliga grunden, Effekter, anpassning och sårbarhet samt Att begränsa klimatförändringarna. Din intresseanmälan behövs senast den 20 oktober.

Publicerad:

År

Månad