Myndigheters aktiviteter inom klimatanpassning

Många myndigheter i Sverige har utöver regeringsuppdrag även andra aktiviteter inom klimat- och sårbarhetsområdet. Aktiviteterna har sammanställts och delats upp i pågående och avslutade.

Myndigheters övriga aktiviteter

Våren 2010 slutfördes en sammanställning av myndigheters uppdrag och aktiviteter inom klimatanpassning som presenterades i rapporten Klimatanpassning i Sverige – en översikt. Under hösten 2012 utfördes en uppföljning av rapporten för att få aktuell information angående aktiviteter inom klimatanpassning i Sverige. Aktiviteterna har sammanställts och presenteras här myndighetsvis uppdelade under pågående och avslutade. Om så är möjligt, presenteras aktiviteterna med tillhörande dokument.