I andra EU-länder

Länderna i EU har kommit olika långt när det gäller klimatanpassning. Men många länder, eller regioner, har webbportaler med fakta och verktyg för klimatanpassning. Här presenteras de europeiska portalerna.

Klimatanpassningsarbetet varierar mellan de europeiska länderna. En del har strategier för hur arbetet ska bedrivas, och många har portaler för anpassning. I vissa fall finns information på engelska.

Norden

Finland
Klimatguiden.fi samlar information om klimatförändring och anpassning. Webbtjänsten är finsk-, svensk- och engelskspråkig och drivs av Finlands miljöcentral (SYKE), Aalto-universitetet och Meteorologiska institutet.
Klimatguiden.fi

Norge
Klimatilpasning.no drivs av Miljødirektoratet och är ett led i regeringens arbete med klimatanpassning.
Klimatilpasning.no (norska)

Danmark
Klimatilpasning är Danmarks klimatanpassningsportal. Arbetet sker i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Naturstyrelsen och ett antal ministerier, myndigheter och intressenter.
 
Portalen vänder sig till både privatpersoner, kommuner och företag och innehåller information både på danska och engelska om klimatförändringar och anpassning i ett antal teman. 
Klimatilpasning.dk (danska)

Övriga Europa

Belgien
KLIMOS är en tvärvetenskaplig forskningsplattform mellan olika universitet som arbetar med klimatanpassning. Sidan finns på engelska.
KLIMOS - Generating Capacity for the Sustainability Transition 

Estland
Den estniska webbplatsen för klimatanpassning är ett samverkansprojekt mellan Estonian Environmental Research Centre (EERC) och Estlands Miljöministerium. Sidorna finns på estniska samt engelska. 
Climate change adaptation in Estonia (engelska) 

Frankrike
ONERC är ett nationellt observationsorgan som arbetar med frågor rörande effekterna av klimatförändringarna. ONERC samlar in och sprider information, studier och forskning om risker i samband med klimatförändringar och extrema klimathändelser. De har också en rekommenderande funktion i frågor som rör förebyggande åtgärder och anpassning för att begränsa riskerna i samband med klimatförändringar. Ministeriet för ekologisk och solidarisk omställning har information om klimatanpassning på sin hemsida. Materialet är på franska.
Adaptation de la France au changement climatique (Ministère de la Transition écologique et solidaire)

Frankrikes klimatanpassningsstrategi (franska)

Grekland 
Det grekiska Miljöministeriets sida om klimatanpassning. Begränsad information på engelska.
The Ministry of Environment, Energy and Climate Change

Irland
Information om klimatförändringar och anpassning från Irlands naturskyddsförening (EPA).

Quantifying the Costs and Benefits Associated with Climate Change Risks and Adaptation

Local Authority Adaptation Strategy Development Guideline

Italien
Venedig sjunker, bland annat till följd av byggnadernas konstruktion på pålar, allt djupare ner i havet. Till detta kommer havsytans höjning till följd av klimatförändringar. I maj 2003 startades ett projekt där flera mekaniska skyddsbarriärer ska byggas i de tre inloppen till lagunen. Projektet är nu inne i sista etappen.
MOSE Venezia (engelska)

Nederländerna
Knowledge for Climate Research Programme är ett forskningsprogram för utveckling av kunskap och tjänster som gör det möjligt att klimatsäkra Nederländerna. Statliga organisationer och företag, deltar aktivt i programmet. Information på engelska.
Knowledge for Climate Research Programme

I Nederländerna har man sedan århundraden tillbaka byggt vallar som skydd mot havet och stora delar av landet är vattenområden som torrlagts. På senare tid har det utvecklats teknik där hus byggs direkt i vattnet varvid torrläggning kanske inte längre är nödvändigt. Exempel på sådana byggnadskomplex är Entrepot West och Silodam.
Byggnaden Silodam (bild)

Polen
Klimatanpassning i Polen.
Klimada - Adaptation to Climate Change (engelska)

Portugal
Den engelska sidan över Portugals klimatanpassningsarbete är under uppbyggnad. Allt material är för närvarande på portugisiska.
Agência Portuguesa do Ambiente 

Schweiz
Miljödepartementets sida med information på tyska, franska, italienska och engelska.
Federal Office for the Environment FOEN

The Swiss Academy of Sciences (SCNAT) driver även en klimatportal som ger en översikt av de senaste rönen inom klimatforskningen.
KlimaPortal (tyska)

Slovenien
Kortfattad beskrivning på engelska om Sloveniens klimatanpassning.
Slovenian Environment Agency

Storbritannien
The United Kingdom's Climate Impacts Programme (UKCIP) hjälper exempelvis organisationer och regeringar med anpassning till ett förändrat klimat genom praktikbaserad forskning, och genom att ge stöd och råd. På deras webbplats finns en stor mängd material kring klimatanpassning.
UKCIP 

När det gäller ansvaret för Storbritanniens klimatanpassning delas det mellan de fyra ländernas regeringar.

- Nordirland
Climate Northern Ireland

- Wales
Welsh Government

- Skottland
Adaptation Scotland

- England
Department of Energy & Climate Change

Spanien
Information om klimatförändringar och anpassning i Spanien.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente​ (spanska)

Tyskland
Tysklands miljödepartement har tagit fram en anpassningsstrategi som finns presenterad på deras motsvarighet till klimatanpassningsportal, KomPass, Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung.
KomPass (tyska)

Den tyska federala miljömyndigheten (UBA, Umweltbundesamt) ansvarar för hälsofrågor kopplade till miljöskydd och har samlat relaterad information på sin webbplats.
The Umweltbundesamt​ (engelska)

Ungern
Klimatpolitik i Ungern.
Klímapolitika (ungerska)

Österrike
På den federala miljömyndigheten (Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management) kan landets klimatanpassningsstrategi laddas ner på engelska längst ner på sidan.
Österrikes klimatanpassningsstrategi (tyska)

Webbplatsen klima:aktiv är ett klimatskyddsinitiativ som ingår i landets klimatstrategi.
klima:aktiv – the Austrian Climate Initiative (engelska)