Genomförda aktiviteter

Vad har gjorts inom myndigheterna de senaste åren när det gäller klimatanpassning? Här på portalen visas några av de viktigaste aktiviteterna.

Två händer formar jordglob

På portalen presenteras myndighetsvis ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.