Tillväxtverket

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Plattform för hållbar stadsutveckling

Tillväxtverket har i samarbete med Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, och Trafikverket haft i uppdrag att upprätta och förvalta en plattform om hållbar stadsutveckling. Plattformen bygger vidare på den särskilda satsningen regeringen hade mellan 2008-2012 att främja hållbar utveckling av städer, tätorter och bostadsområden genom delegationen för hållbara städer.