Vad har gjorts på myndigheterna?

Myndigheterna har tagit fram ett brett utbud underlag som ska underlätta för klimatanpassning. Här presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter som myndigheterna arbetar med.

Varje år presenterar myndigheterna de aktiviteter som är på gång under innevarande år. Här visar vi det pågående arbetet, sedan år 2015.

På gång från myndigheterna 2018

På gång från myndigheterna 2017

På gång från myndigheterna 2016

På gång från myndigheterna 2015