Regionala handlingsplaner för klimatanpassning

Länsstyrelserna har på uppdrag av regeringen utformat regionala handlingsplaner för klimatanpassning. Nedan finns länkar till respektive läns handlingsplan.

Länsstyrelserna samordnar och driver klimatanpassningsarbetet i länen. Uppdraget att ta fram regionala handlingsplaner för klimatanpassning fick Länsstyrelserna 2013. De flesta handlingsplanerna slutrapporterades till Miljödepartementet i juni 2014.

Blekinge

Dalarna

Gotland

Gävleborg

Halland

Jämtland

Jönköping

Kalmar

Kronoberg

Norrbotten

Skåne

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Värmland

Västerbotten

Västernorrland

Västmanland

Västra Götaland

Örebro

Östergötland

Uppdaterade handlingsplaner

Jönköping

Västra Götaland

Örebro