Regionala handlingsplaner för klimatanpassning

Länsstyrelserna har på uppdrag av regeringen utformat regionala handlingsplaner för klimatanpassning. Nedan finns länkar till respektive läns handlingsplan.

Länsstyrelserna samordnar och driver klimatanpassningsarbetet i länen. Uppdraget att ta fram regionala handlingsplaner för klimatanpassning fick Länsstyrelserna 2013. De flesta handlingsplanerna slutrapporterades till Miljödepartementet i juni 2014.

Blekinge

Dalarna

Gotland

Gävleborg

Halland

Jämtland

Jönköping

Kalmar

Kronoberg

Norrbotten

Skåne

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Värmland

Västerbotten

Västernorrland

Västmanland

Västra Götaland

Örebro

Östergötland

Uppdaterade handlingsplaner

Jönköping

Västernorrland

Västra Götaland

Örebro