Motståndskraften mot klimatförändringar hos europeiskt vete undersökt

FinansieringLagar och regler

Sätten som europeiskt vete framställs på är inte tillräckliga för att möta ett förändrat klimat, visar en ny undersökning. Vetesorterna bör reagera olika på exempelvis torka för att den sammanställda bilden av veteodlingen ska anses motståndskraftig. Framförallt belyser man att den undersökta veten inte klarar kraftiga regn på ett bra sätt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Viktigt att förvalta kulturmiljöer i förändrat klimat

FinansieringLagar och regler

En risk- och sårbarhetsanalys av kulturmiljöer genomfördes nyligen vid en workshop i det jämtländska samevistet Bartjan. Workshopen ingår i det internationella projektet Adapt Northern Heritage, som även innefattar Norge, Skottland, Island, Irland och Ryssland. Projektet pågår 2014-2020 och syftar till att stärka och utveckla förvaltning av kulturmiljöer i ett förändrat klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Alternativa spannmål klarar klimatförändringar bättre

FinansieringLagar och regler

Att odla så kallade kulturspannmål som bättre tål värme och torka är ett exempel på hur odlare kan klimatanpassa sina verksamheter. Kulturspannmål har längre strån, djupare rötter och är mer variationsrika, vilket gör dem motståndskraftiga vid klimatförändringar. Sommaren 2018 blev enligt kulturodlare ett kvitto på detta.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Spannmål som bättre klarar ett ändrat klimat

FinansieringLagar och regler
Solhavre

Sommaren 2018 blev en tankeväckare för många då Sverige fick känna på vad konsekvenserna av ett varmare och torrare klimat innebär. Kulturspannmål har visat sig klara stress orsakad av torka bättre jämfört med våra vanligaste spannmål.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förändrat klimat ger mer snö i norra Sverige

FinansieringLagar och regler

Snötäcket i Centraleuropa har minskat med 12 procent per årtionde sedan 1950-talet, medan snötäcket i Europas allra nordligaste delar växer, meddelar nu forskare från Stockholms universitet. Den globala uppvärmningen innebär ökad nederbörd, som faller i form av snö i de kallaste delarna av Europa, dit norra Sverige räknas.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Drygt 300 miljoner i ramanslag för klimatanpassning

FinansieringLagar och regler

I regeringens ramanslag för klimatanpassning för 2019 tilldelas myndigheter drygt 300 miljoner. Myndigheterna som får pengar är Lantmäteriet, Statens geotekniska institut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SMHI och Länsstyrelserna. Ramanslaget, 1:10, finns att ta del av i SMHIs regleringsbrev för 2019. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ökat fokus på klimatanpassning i Katowice

FinansieringLagar och regler

FN:s klimatmöte i Katowice är över och den här gången var frågorna rörande klimatanpassning betydligt synligare än för tio år sedan. Mathias Fridahl, Linköpings universitet, sammanfattar i en artikel vad som sägs om klimatanpassning i den framarbetade regelboken.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Regelboken: Ökat fokus på klimatanpassning

FinansieringLagar och regler

I dagsläget är frågor rörande klimatanpassning betydligt synligare i FN-politiken än för tio år sedan. 2015 satte Parisavtalet ett globalt mål för klimatanpassning, det första i sitt slag. Anpassningskapaciteten och ekosystemens resiliens ska höjas, sårbarheten minskas. Avtalets regelbok, 2018 års julklapp från Katowice, visar hur detta arbete ska mätas och rapporteras. 

Mathias Fridahl, Linköpings universitet, sammanfattar:

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så kan stockholmspark möta kraftiga regn

FinansieringLagar och regler

Skisserna för en omdaning av Rålambshovsparket i Stockholm visar hur en befintlig park kan klimatanpassas för att ta emot stora mängder dagvatten. Här finns lösningar för att kunna buffra regnvattet och bredda ut på gräsmattan. På olika sätt ska vattnet också renas innan det når Riddarfjärden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Användning av regnvatten premieras, exempel från Tyskland

FinansieringLagar och regler

I en fallstudie beskriver EUs miljöbyrå hur den tyska staden Bremen arbetar med nya lösningar för att ta hand om regnvatten. Bland annat kan fastighetsägare få reducerad VA-taxa om regnvatten kan användas direkt. Dessutom premierar staden investeringar för att använda regnvatten i exempelvis toaletter och för trädgårdsbevattning.

Publicerad: Senast uppdaterad: