Kartläggning visar hur Ängelholm är sårbart för skyfall

EnergiförsörjningFinansieringLagar och regler

Ängelholms kommun har kartlagt vilka områden som riskerar att översvämmas vid extrema regnmängder. Med underlaget kan kommunen till exempel se vilka utryckningsvägar som kan användas av blåljusfordon vid skyfall eller vilka områden som bör undvikas för nybyggnation. Underlaget kan även tillämpas för att identifiera vilka grönområden och landskap som bör bevaras och utvecklas för sina naturliga egenskaper att lagra stora vattenmängder.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Skyfallskartering visar på sårbara platser

EnergiförsörjningFinansieringLagar och regler
Översvämning i Piteå, juli 2014

I ett förändrat klimat kan skyfallen bli vanligare och mer intensiva. Lågt belägna platser och asfalt ökar risken för översvämning då vatten samlas och inte kan tränga igenom de hårda markytorna. Botkyrka och Kristinehamn är två kommuner som gjort så kallade skyfallskarteringar för att minska riskerna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så klimatanpassades en park i Malmö

EnergiförsörjningFinansieringLagar och regler
Hylliebild

Malmö drabbades år 2014 av extrem nederbörd som innebar stora skador och ekonomiska förluster, händelser som förväntas inträffa oftare i ändrat klimat. Utformningen av den nya stadsdelsparken i Hyllie är ett exempel där Malmö stad integrerat klimatfrågorna i planering och genomförande.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre tillgång på fisk med fiskodling på land

EnergiförsörjningFinansieringLagar och regler
Akvaponik

Tillgången på fisk i Östersjön kan bli osäker i takt med att bland annat klimatförändringar påverkar fiskens livsmiljöer i havet. Så kallade akvaponiska system är ett sätt att odla fisk på land i slutna system på land och samtidigt nyttja fiskvattnets överskott på näring till växtodling.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lär dig mer om översvämning

EnergiförsörjningFinansieringLagar och regler
Publicerad: Senast uppdaterad:

Exempel

EnergiförsörjningFinansieringLagar och regler
Publicerad: Senast uppdaterad:

Exempel

EnergiförsörjningFinansieringLagar och regler
Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassa

EnergiförsörjningFinansieringLagar och regler
Publicerad: Senast uppdaterad:

Exempel

EnergiförsörjningFinansieringLagar och regler
Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassa

EnergiförsörjningFinansieringLagar och regler
Publicerad: Senast uppdaterad: