Torkan oroar bönder i Sydeuropa

Lantbruket i Sydeuropa drabbas hårt av torkan som är en av de värsta torrperioderna på årtionden. I Italien och Spanien förväntas spannmålsproduktionen falla med mer än 60 procent samtidigt som olivodlingarna drabbas, skriver Sydöstran.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt exempel visar hur Skåne rustar för värmebölja

Värmeböljor kan i framtiden bli vanligare i Sverige. Skåneregionen tvingas klimatanpassa i högre takt än många andra svenska regioner, och har tagit fram rutiner för primärvården som ska gälla inför och under en värmebölja. Projektet beskrivs nu som ett nytt exempel i SMHIs samling för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre vårdberedskap för värmeböljor i Skåne

Värmeböljor kan i framtiden bli vanligare i Sverige. Skåneregionen tvingas klimatanpassa i högre takt än många andra svenska regioner, och har tagit fram rutiner för primärvården som ska gälla inför och under en värmebölja.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Utökad kartering av grundvatten

De senaste årens vattenbrist riskerar att accelerera och det behövs information om var det finns nya potentiella grundvattentillgångar, men även mer information generellt om grundvattenmagasin och grundvattenbildning. Regeringen ger nu SGU i uppdrag att ta fram detaljerad information genom utökade hydrogeologiska undersökningar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lagring av spannmål säkrar försäljningen

Klimatet påverkar priserna på spannmål. Genom bättre kapacitet för att torka och lagra spannmålet kan en lantbrukare minska sin sårbarhet. Hur ett lantbruk i Värmland har gjort beskrivs nu som ett nytt anpassningsexempel.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Flytande bostäder som klimatanpassningsåtgärd

Kan bostäder på vatten vara en lösning för att skapa översvämningssäkra hus i framtiden? Den tanken hade Karlstad när de byggde flytande lägenheter. Nu finns ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lagring av spannmål kan minska sårbarheten hos lantbrukare

Klimatet påverkar priserna på spannmål. Genom bättre kapacitet för att torka och lagra spannmålet kan en lantbrukare minska sin sårbarhet. Hur ett lantbruk i Värmland har gjort beskrivs nu i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lagring av spannmål säkrar försäljningen

Klimatet påverkar världsmarknadens priser på spannmål. En anläggning i Säffle visar att sårbarheten som prisvariationerna innebär för producenten kan omvändas till lönsamhet. Lösningen innebär utökad kapacitet för torkning och lagring av spannmålet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Malmö satsar på att förebygga översvämningar

Malmö satsar på att hantera skyfall, att fördröja vattnet innan det rinner ner i brunnarna så att de inte översvämmas. I stadsdelen Gyllins trädgård är lösningen ett kuperat landskap med sänkor, dammar och broar. Ett reportage i Sydvenskan beskriver också planerna på varningslampor vid vägtunnlar, så att bussar inte ska fastna i regnmassor.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ska mark och bebyggelse skyddas för stigande hav? – film från Almedalsseminarium

Det byggs som aldrig förr och samtidigt skapar klimatförändringen med stigande havsnivå nya förutsättningar för markens byggbarhet. Under Almedalsveckan arrangerade SGI seminarium om stigande havsnivåer. Här belystes problematiken om mark och bebyggelse ska skyddas eller överges.

Publicerad: Senast uppdaterad: