Cookies och personuppgifter

FinansieringLagar och regler

Klimatanpassningsportalen använder cookies för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Grundvatten eftersöks med helikoptermätningar

FinansieringLagar och regler

De rekordlåga grundvattennivåerna i delar av Sverige under förra året har uppmärksammat behovet av en säkrare vattenförsörjning. SGU ska nu leta efter nya grundvattentillgångar i Östergötland och i Västergötland med hjälp av helikoptermätningar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tips för blågröna lösningar i täta städer

FinansieringLagar och regler

Forskare vid Lunds universitet har tagit fram en informationsbroschyr med konkreta exempel på klimatanpassningsåtgärder i stadsmiljö. Materialet kan vara ett diskussionsunderlag för fastighetsägare, kommunens olika organisationer eller sammanslutningar av boende.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fler drabbas vid två graders uppvärmning

FinansieringLagar och regler

Internationell forskning visar att väsentligt fler individer utsätts för klimatrisker om den globala medeltemperaturen ökar med 2 grader, jämfört med en ökning på 1.5 grader. Studien har inneburit att beräkna indikatorer inom vatten, energi, livsmedel och miljö, och att jämföra potentiella risker mellan olika scenarier för temperaturökning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Viktigt för jordbruket att öka planeringen för vatten, enligt ny analys

FinansieringLagar och regler

Jordbruksverket har analyserat vattenförsörjningen i jordbruket med hänsyn till förväntade klimatförändringar, marknaden och den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling. Analysen visar att jordbrukets vattenbehov behöver ägnas större uppmärksamhet, inte minst till följd av ett framtida klimat med större variationer i nederbörd mellan olika regioner. Analysen kan exempelvis användas för vattenförsörjningsplaner.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Genförändringar hos insekter när klimatet ändras

FinansieringLagar och regler

Kustflicksländor som sprider sig norrut i takt med att klimatet förändras anpassar sig till de nya klimatförhållandena. Sländans gener svarar snabbt på förändringar i klimatet och andra insekter har sannolikt inte lika lätt att genetiskt anpassa sig till högre temperatur. Det visar en studie som är gjord vid Lunds universitet tillsammans med forskare från Australien och Storbritannien.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Var med och granska IPCC:s specialrapport

FinansieringLagar och regler

I september 2019 ska FN:s klimatpanel IPCC:s specialrapport "Klimatet, haven och kryosfären" vara klar. Utkastet till rapporten finns nu tillgänglig för expertgranskning. Granskningen är en viktig kvalitetssäkrande del i framtagandet av IPCC-rapporter. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kommunen tipsar fastighetsägare

FinansieringLagar och regler

Hur kan fastighetsägare skydda sina fastigheter mot översvämningar? Skövde kommun ger sina invånare en rad handfasta tips, till exempel att anlägga diken, vallar eller att förstärka dränering om det finns vatten som rinner mot fastigheten. Efter annonsering i lokalpressen fick kommunens hemsida en markant uppgång besökare.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Alléodling anpassar jordbruk till förändrat klimat

FinansieringLagar och regler

Alléodling innebär att fruktträd och bärbuskar planteras i rader på åkermarken. En metod som anses vara mer motståndskraftig samtidigt som riskerna sprids över fler grödor. Detta provas nu på den uppländska gården Hånsta Östgärde och beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vad händer på myndigheterna?

FinansieringLagar och regler
Möte med närbild på händer och anteckningsblock

Följ vad de svenska myndigheterna arbetar med inom klimatanpassning. Nu finns en ny presentation.

Publicerad: Senast uppdaterad: