Ny rapport om kulturspannmål och extremvädret 2018

EnergiförsörjningLagar och regler

Avkastningen hos kulturspannmål och moderna sorters spannmål har jämförts för att se vilka typer som klarade torkan bäst under sommaren 2018. SLU ligger bakom studien där 60-talet odlare intervjuats via telefon.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lär dig mer om slamströmmar

EnergiförsörjningLagar och regler
Publicerad: Senast uppdaterad:

Slamströmmar

EnergiförsörjningLagar och regler

Ett förändrat klimat med mer nederbörd och mer intensiva skyfall leder till att slamströmmar och moränskred kan bli fler.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ras och skred

EnergiförsörjningLagar och regler

Ett förändrat klimat med ökade flöden, mer intensiva skyfall och förändrade markvattenförhållanden kan leda till att sannolikheten för ras och skred ökar inom stora delar av landet.   

Publicerad: Senast uppdaterad:

Exempel

EnergiförsörjningLagar och regler
Publicerad: Senast uppdaterad:

Lär dig mer om ras och skred

EnergiförsörjningLagar och regler
Publicerad: Senast uppdaterad:

Ras och skred

EnergiförsörjningLagar och regler

Ett förändrat klimat med ökade flöden, mer intensiva skyfall och förändrade markvattenförhållanden kan leda till att sannolikheten för ras och skred ökar inom stora delar av landet.   

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förorenad mark

EnergiförsörjningLagar och regler

Ett förändrat klimat med stigande havsnivåer, förändrade nederbördsmönster och en högre medeltemperatur kan medföra att rörligheten hos föroreningar i marken ökar.   

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förorenad mark

EnergiförsörjningLagar och regler

Ett förändrat klimat med stigande havsnivåer, förändrade nederbördsmönster och en högre medeltemperatur kan medföra att rörligheten hos föroreningar i marken ökar.   

Publicerad: Senast uppdaterad:

Erosion

EnergiförsörjningLagar och regler

Ett förändrat klimat med höjda havsnivåer, ökad nederbörd, avrinning och flöden ökar förutsättningarna för erosion längs kuster, sjöar, vattendrag och i mark.

Publicerad: Senast uppdaterad: