Anpassningsfonden på dagordningen för Klimattoppmötet i Madrid

FN:s klimattoppmöte i Madrid pågår för fullt. Cirka 15 000 statsrepresentanter och nästa lika många andra delegater träffas för att diskutera allt mellan globala klimatfinansiella flöden till ursprungsbefolkningars representation. Mathias Fridahl, Linköpings universitet, rapporterar direkt från mötet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fastigheter

Samhällsplanering

Vädret påverkar alla konstruktioner. Dels genom långsam påverkan med svag styrka och dels snabbare påverkan med kraftig styrka, så kallat extremväder. Fastighetsägare har ett ansvar att anpassa sin fastighet till ett förändrat klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Välkommen till nya Klimatanpassning.se

Som Du ser har Klimatanpassning.se fått nytt utseende och delvis ny navigering. Alla sidor är uppdaterade och det finns också en hel del ny information.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapportera bristande tillgänglighet på klimatanpassning.se

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller anser att vi inte uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kan du påtala det för oss med hjälp av formuläret på den här sidan.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tillgänglighetsredogörelse för klimatanpassning.se

Myndighetsnätverket för klimatanpassning står bakom webbplatsen som drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur klimatanpassning.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vi bygger om Klimatanpassning.se

Just nu jobbar vi med att sjösätta nya Klimatanpassning.se. Det kan innebära tillfälliga störningar, till exempel brutna länkar eller att sidor inte ser ut som de ska.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hantera risker

Här hittar du verktyg för att arbeta med klimatanpassning, dels för olika klimatrisker och dels för risker inom olika samhällssektorer. Verktygen kan till exempel vara guider, vägledningar, checklistor, metodbeskrivningar, kartor eller andra visuella hjälpmedel.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Försäkring och finans

Ett förändrat klimat innebär nya förutsättningar för banker, försäkringsbolag och andra företag i finansbranschen. Dessa företag kan samtidigt spela en viktig roll för att främja klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ordlista

Klimatanpassning ingår i många samhällssektorer och många typer av arbete. Det finns därmed också ett brett spektrum facktermer och uttryck. Här har vi samlat några av de ord som brukar återkomma.

Publicerad: Senast uppdaterad: