Kalendarium klimatanpassning

Kalendariet ger en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning.

Förteckningen nedan länkar till evenemang kring klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt. Kontakta oss gärna med tips om fler arrangemang.

2023

Öppen digital utbildning

 • Miljö, klimat och hälsa
  Umeå universitet har tagit fram en öppen, nätbaserad utbildning kring miljö, klimat och hälsa. Kursen ger en fördjupad förståelse för hur hälsa samspelar med globalisering och miljö- och klimatförändringar, och hur hållbara lösningar kan utvecklas på lokal och global nivå för att möta framtidens utmaningar.

23 mars

 • Att säkra vattenresurser i ett klimat i förändring
  Webbinarierna ges inom forskningsprojektet DIRT-X där SMHI medverkar. Alla är välkomna att deltaga i seminarierna, som är kostnadsfria och på engelska. Vid detta tillfälle ges seminariet under rubriken "Hydro-climatic change and sediment dynamics: Insight from two hydropower use cases."

27 mars

 • Klimatanpassning, i gränsen mellan VA och samhälle, fokus skyfall
  Digital workshop som anordnas inom ramen för Svenskt Vattens klimatanpassningsnätverk. Workshopen riktar sig till kommunala VA-organisationer. Workshopen tar upp arbetet med att anpassa VA-anläggningar till ett förändrat klimat och lyfter deltagarnas erfarenheter och behov. 

27 - 31 mars

 • Klimatvecka för skogen
  Skogsstyrelsen erbjuder en mängd olika webbinarier på temat skog och klimat. Det är gratis att delta.

28 mars

 • Webbinarium om ny karttjänst för värmekartering.
  MSB har med hjälp av data från satelliter tagit fram en värmekartering över Sverige som visar områden med risk för höga temperaturer. MSB kommer vid webbinariet tillsammans med Metria presentera hur karttjänsten tagits fram samt visa hur den kan användas.

29 mars

1 april-19 augusti

 • Sorg och hopp i omställning
  En konstutställning som har sin utgångspunkt i den skånska landsbygden. Besökaren får ta del av platser påverkade av klimatförändringar, landskap som används för att producera alternativ energi och platser som ger hopp till lokalt engagemang. Utställningen pågår till och med den 19 augusti. Plats: Sjöbo konsthall i Sjöbo kommun. 

17-19 april

18-19 april

9-10 maj

 • Grundkurs i klimatanpassning
  Arbetar du med klimatanpassning eller står du i startgroparna för denna viktiga uppgift? Då är du välkommen att delta på SMHIs Grundkurs i klimatanpassning på SMHI i Norrköping i maj.  Grundkursen riktar sig i första hand till de som jobbar med klimatanpassning inom en kommun, region, länsstyrelse eller myndighet.

17 maj

22-24 maj

 • Vattenstämman - Svenskt vatten
  Sveriges vattenförsörjning står inför betydande utmaningar med stora investeringsbehov, klimatförändringar och befolkningsökningar. Årets Vattenstämma i Umeå fokuserar därför på en blå färdplan för Sverige.

19-21 juni

 • ECCA 2023
  Årets upplaga av ECCA hålls i Dublin, Irland. Målet med konferensen är att inspirera till anpassning genom att visa upp lösningar, utbyta kunskap, skapa kontakter och uppmuntra dialog.