Nyhetsarkiv

Stödmaterial tas fram för att minska risken för översvämningar

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram stödmaterial för att kommuner och markägare ska kunna vidta åtgärder för att minska risken för översvämning. Risken för att Sverige får utstå liknande översvämningar som i Tyskland och Belgien ökar och därför behövs ett aktivt åtgärdsarbete.

Publicerad:

Kostsamt för kommuner med klimatanpassning

Allt fler kommuner måste vidta åtgärder för att undvika att drabbas av extremväder och översvämningar som följd av klimatförändringarna. Vissa kommuner kommer få en dyr nota på flera miljarder när Sverige rustas för extremväder. ”Staten borde vara med och finansiera det, annars blir det väldigt orättvist”, säger Henrik Sundström (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Publicerad:

IPCC:s rapport om den naturvetenskapliga grunden

Rapporten "Den naturvetenskapliga grunden", som är en del av IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering, publicerades den 9 augusti och är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier. SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC och på smhi.se hittar du den senaste informationen om rapporten.

Publicerad:

Naturlig skadedjursbekämpning allt viktigare i ett varmare klimat

Nyckelpigor, spindlar och jordlöpare utgör ett naturligt och viktigt försvar mot bladlöss som annars kan göra stor skada på olika grödor. I ett varmare klimat blir det än viktigare att värna om dessa naturliga bekämpare av skadegörare, menar forskarna bakom studien ”Landscape complexity promotes resilience of biological pest control to climate change”.

Publicerad:

Ny forskning om hur EU påverkas av torka utanför EUs gränser

EU:s sårbarhet för klimatförändringar sträcker sig långt utanför unionens gränser eftersom många av dess ekonomiska sektorer, som kött och mejeriprodukter, använder råvaror från platser långt härifrån.  I en ny rapport skriver författarna att mer än 44 procent av EU:s jordbruksimport kommer att bli mycket utsatt för torka i framtiden på grund av klimatförändringar.

Publicerad:

Inspelade webbinarier från Danmarks arbete med översvämningar tillgängliga

Genom samarbetet DK2020, där danska kommuner gått samman för att klimatanpassa landet i enlighet med Parisavtalet, har fyra webbinarier spelats in för att kunna ses i efterhand. Webbinarierna handlar om Danmarks plattformar och verktyg som finns tillgängliga i syfte att minska riskerna för översvämningar. 

Publicerad:

Stigande hav en tuff verklighet för Florida Keys

Florida Keys, sedan länge berömt för sitt spektakulära fiske och sina korallrev, står nu inför en verklighet som tidigare kändes otänkbar. Havet stiger och alla hem kommer inte att kunna räddas.

Publicerad:

Alla delrapporter inom ”Klimpen” nu publicerade

Forskningsprojektet ”Klimatförändringarnas inverkan på energisystemet” (”Klimpen”), som syftat till att förbereda energisektorn på hur klimatförändringarna kan påverka energisektorn, har nu slutrapporterats. Delrapporterna fokuserar bland annat på vattenkraft, vindkraft, biokraft, elnätet, fjärrvärme och fjärrkyla, och energisystemet i stort. Projektet har letts av Energiforsk, som samarbetat med forskare och analytiker från SMHI, Profu, IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Tekniska Högskola

Publicerad:

Nu fyra svenska exempel på klimatanpassning i EUs samling

Under året har Botkyrkas arbete för att minska effekterna från värmeböljor uppmärksammats i EUs exempelsamling för klimatanpassning. Det är det fjärde exemplet från Sverige, och totalt rymmer samlingen över hundra exempel från olika delar av Europa.

Publicerad:

Han prisas för sina insatser för vattnet

Mikael Hölttä, projektingenjör på VA SYD, är årets pristagare av XYLEM-priset, som delas ut av Föreningen Vatten. I priskommitténs motivering nämns bland annat Mikaels roll som nyckelperson i VA Syds satsning "Tillsammans gör vi plats för vattnet" – en satsning som beskrivs i SMHIs idésamling med anpassningsexempel.

Publicerad:
År
Månad