Nyhetsarkiv

Nu analyserar forskare sommarens svettiga värme

Under sommaren har SMHI och Linköpings universitet, i samarbete med Norrköpings och Linköpings kommuner, mätt temperatur och luftfuktighet på omkring 50 platser. Mätningarna har skett i tätbebyggda områden i stadskärnorna, i villaområden, naturområden, stadsparker och på landsbygden.

– I kombination med andra resultat från projektet, nämligen den högupplösta modelleringen av interaktionerna mellan klimatförändring, stadsplanering och klimatanpassningsåtgärder, kommer vi att producera ny jätteviktig kunskap för de som arbetar med stadsplanering så att de kan minska effekten av värmeöar, …

Publicerad:

Torkan är inte över i Frankrike – stora delar under vattenrestriktioner

I somras drabbades Frankrike av en av sina värsta torkor någonsin – och den är inte över än. Stora delar av landet har fortfarande varningar för vattenbrist, och miljontals människor lever under restriktioner. I Bretagne oroar sig bönder och myndigheter för om vattnet kommer räcka nästa år. De metoder som används idag; som att återanvända spillvatten och avsalta havsvatten – räcker inte.

– Klimatförändringarna kommer inte enbart motas med ny teknologi – vi behöver den – men beteenden behöver också förändras, …

Publicerad:

SVT: Tre viktiga frågor inför FN:s klimatkonferens COP27

Hur mycket ska pengar ska rika länder betala i klimatbidrag, hur stor del av bidraget ska gå till klimatanpassning och vem ska stå för klimatnotan? SVT Nyheter listar tre nyckelfrågor på FN:s klimatkonferens COP27 som inleddes den 6 november.

Publicerad:

Röda korset: Mest utsatta länder får minst hjälp med anpassning

Ingen region i världen är skonad från de förödande effekterna av klimatkrisen, men de samhällen som är mest utsatta för dess effekter får minst hjälp. Nya data från Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) visar att inget av världens 30 mest utsatta länder är bland de 30 högsta mottagarna av klimatanpassningsstöd per capita.

Vid COP27 kommer Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) att uppmana världens ledare att minska utsläppen av växthusgaser och avsevärt skala upp finansieringen. Detta för att göra det möjligt för de mest utsatta lokalsamhällena …

Publicerad:

Ny vetenskaplig rapport för Europa om klimatförändringar och hälsa – ”en varningsklocka”

Efter den hetaste sommaren i Europa publicerar Lancet Public Health sin första rapport Lancet Countdown Europe, ett samarbete mellan 44 europeiska forskare. Rapporten belyser vilka konsekvenser klimatförändringen kan få för människors hälsa i Europa, men också att hälsofördelar finns om takten ökas i klimatomställning och klimatanpassning. 

– Rapporten kan ses som en varningsklocka för europeiska regeringar, hälso- och sjukvårdsledningar och andra beslutsfattare att ta till sig i arbetet för att skydda människors hälsa, säger professor Maria Nilsson, ordförande för Lancet Countdown i …

Publicerad:

Klimatet förändras – behöver det beaktas i din upphandling?

Den 28 november presenteras ett nytt stöd som hjälper dig att förstå om din aktuella upphandling behöver beakta effekterna av ett förändrat klimat. Vägledning för klimatanpassad upphandling är en hjälp för beslutsfattare, verksamhetsledare, projektledare, hållbarhetssamordnare, inköpare och upphandlare i kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra organisationer.

Publicerad:

Förändringar i klimatet påverkar företagen

Klimatförändringarna ger konsekvenser för hela samhället och väntas allt oftare påverka verksamheter i svenska företag. Tillväxtverkets analyser visar bland annat att det generellt finns en bristande insikt och låg kunskapsnivå om hur klimatförändringarna kommer att påverka Sveriges företag. Därför fokuserar myndigheten på att ta fram grundläggande information om klimatanpassning som är riktad till små och medelstora företag.

Publicerad:

Stora möjligheter för världens klimatomställning – men tiden är mycket knapp

Miljömålet om begränsad klimatpåverkan – som uttrycker den temperaturmålsättning världen enats om under Parisavtalet – kommer inte att klaras med nuvarande utveckling. Men det är fortfarande inte för sent att vidta de åtgärder som krävs för att målet ska kunna nås. Det visar en ny rapport från Naturvårdsverket, baserad på den senaste kunskapen från FN:s klimatpanel IPCC.

Publicerad:

Sveriges exponering för klimatrisker via global handel kräver en stark klimatanpassningsagenda

SEI och Mistra Geopolitics lanserar idag en rapport som tar upp ett högaktuellt riskområde, klimatrisker via global handel. Rapporten behandlar Sveriges roll i det globala handelssystemet och vilka klimatrisker Sverige står inför via sina internationella handelsförbindelser.

Publicerad:

Missa inte kursen "Hantering av osäkerhet i klimatunderlag"

Kursen ”Hantering av osäkerhet i klimatunderlag” är skräddarsydd för dig som arbetar med klimatanpassning i en kommun, på en länsstyrelse eller som konsult, och som har stött på problem med beslutsfattande. Kursen genomförs den 22-23 november 2022 i Norrköping.

Publicerad:
År
Månad