Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

19 oktober 2018

Så påverkar värmeböljor dödligheten i Sverige

Dagar då temperaturen överstiger +27 grader ökar risken för att dö i förtid – speciellt om man bor i Norrland eller i ett socioekonomisk utsatt område. Det visar en ny registerstudie från Centrum för primärvårdsforskning, ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne.

18 oktober 2018

Vattenmagasin ses över för att klara framtida flöden

Högre, men jämnare flöden i Luleälv och mindre vårflod. Det är vad scenarierna visar när framtidens väder blir både varmare och blötare. Suorvadammen är ett av vattenmagasinen som i så fall får ta emot mer vatten jämfört med idag. Nu görs beräkningar på hur höga flödena kan bli för att se om dagens system räcker, eller om större investeringar krävs.

16 oktober 2018

Webbsänt IPCC-seminarium om 1.5 °C global uppvärmning

IPCC Special Report on Global Warming of 1.5 °C är titeln på ett webbsänt seminarium onsdagen den 24 oktober. Seminariet arrangeras inom ramen för Nordic Conference on Climate change adaptation. IPCC-seminariet belyser bland annat vilka effekter en global uppvärmning på en och en halv grad kan ge. 

16 oktober 2018

Ny rapport sammanfattar hälsoeffekter av 1.5°C temperaturökning

FNs klimatpanel IPCC publicerade nyligen en specialrapport om 1.5°C global temperaturökning. Nu sammanfattar forskare i en ny rapport de hälsoeffekter som kan kopplas till samma uppvärmning. Även hälsoeffekterna av de omställningar som är nödvändiga för att temperaturen ska stanna vid 1.5°C utvärderas.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

19 oktober 2018

Så påverkar värmeböljor dödligheten i Sverige

Dagar då temperaturen överstiger +27 grader ökar risken för att dö i förtid – speciellt om man bor i Norrland eller i ett socioekonomisk utsatt område. Det visar en ny registerstudie från Centrum för primärvårdsforskning, ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne.

18 oktober 2018

Vattenmagasin ses över för att klara framtida flöden

Högre, men jämnare flöden i Luleälv och mindre vårflod. Det är vad scenarierna visar när framtidens väder blir både varmare och blötare. Suorvadammen är ett av vattenmagasinen som i så fall får ta emot mer vatten jämfört med idag. Nu görs beräkningar på hur höga flödena kan bli för att se om dagens system räcker, eller om större investeringar krävs.

16 oktober 2018

Webbsänt IPCC-seminarium om 1.5 °C global uppvärmning

IPCC Special Report on Global Warming of 1.5 °C är titeln på ett webbsänt seminarium onsdagen den 24 oktober. Seminariet arrangeras inom ramen för Nordic Conference on Climate change adaptation. IPCC-seminariet belyser bland annat vilka effekter en global uppvärmning på en och en halv grad kan ge. 

16 oktober 2018

Ny rapport sammanfattar hälsoeffekter av 1.5°C temperaturökning

FNs klimatpanel IPCC publicerade nyligen en specialrapport om 1.5°C global temperaturökning. Nu sammanfattar forskare i en ny rapport de hälsoeffekter som kan kopplas till samma uppvärmning. Även hälsoeffekterna av de omställningar som är nödvändiga för att temperaturen ska stanna vid 1.5°C utvärderas.

Klimatanpassningsexempel

 • Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

  Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

 • Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.