fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter

15 juni 2021

Grundkurs i klimatanpassning 19-20 oktober

Till hösten återkommer SMHIs Grundkurs i klimatanpassning på distans under två halvdagar, 19-20 oktober. Kursen är gratis och riktar sig främst till kommuner, länsstyrelser, myndigheter och regioner. Sista anmälan är 11 oktober.

15 juni 2021

Förväntningar på försäkringsföretagens hantering av klimatrelaterade risker publicerade

I ett förväntansdokument anger den Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) vad nationella tillsynsmyndigheter kan förvänta sig av försäkringsföretagens tillsyn av klimatscenarios i deras risk- och solvensbedömningar. Tillsynen sker via så kallade Orsa-rapporter, och i Sverige är Finansinspektionen tillsynsmyndighet åt försäkringsföretagen.

10 juni 2021

Konsekvenserna stora för Europa när havet stiger

En ny rapport visar att Europa bland annat kan drabbas av omfattande kusterosion, sura hav, och stor påverkan på ekosystem och samhällen när havsnivåerna stiger. Rapporten, som getts ut av de europeiska vetenskapsakademiernas rådgivande organ, EASAC, pekar också på att havsnivåerna stiger snabbare norrut.

 

Aktuellt

 
 
 
 
 

Nyheter

15 juni 2021

Grundkurs i klimatanpassning 19-20 oktober

Till hösten återkommer SMHIs Grundkurs i klimatanpassning på distans under två halvdagar, 19-20 oktober. Kursen är gratis och riktar sig främst till kommuner, länsstyrelser, myndigheter och regioner. Sista anmälan är 11 oktober.

15 juni 2021

Förväntningar på försäkringsföretagens hantering av klimatrelaterade risker publicerade

I ett förväntansdokument anger den Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) vad nationella tillsynsmyndigheter kan förvänta sig av försäkringsföretagens tillsyn av klimatscenarios i deras risk- och solvensbedömningar. Tillsynen sker via så kallade Orsa-rapporter, och i Sverige är Finansinspektionen tillsynsmyndighet åt försäkringsföretagen.

10 juni 2021

Konsekvenserna stora för Europa när havet stiger

En ny rapport visar att Europa bland annat kan drabbas av omfattande kusterosion, sura hav, och stor påverkan på ekosystem och samhällen när havsnivåerna stiger. Rapporten, som getts ut av de europeiska vetenskapsakademiernas rådgivande organ, EASAC, pekar också på att havsnivåerna stiger snabbare norrut.

 

Aktuellt