Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

22 februari 2017

Pengar delas ut för klimatanpassning

Flera nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner tilldelas nu medel från SMHI för att arbeta med klimatanpassning. Pengarna ska användas till handlingsplaner, verktyg och medverkan i utveckling av ett webbaserat verktyg. Verktyget integrerar klimatanpassning i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser.

22 februari 2017

Chans för nya växter i varmare klimat

Det finns positiva effekter av ett varmare klimat. Växter som inte klarat sig långt norrut kan nu få chans att göra det. Däremot kan utdragna höstar och milda vintrar drabba vissa växter negativt med svampangrepp. Det berättar representanter från Hushållningssällskapet i Värmland och SLU.

22 februari 2017

Projekt i Indien löser vattenbrist

Världen över pågår projekt för att lösa vattenbrist. Ett aktuellt exempel är i nordöstra Indien där arbetet innebär att gräva diken och leda mer av nederbörden och ytvattnet till särskilda inströmningsområden. På så sätt kan vattnet sippra ner och fylla på grundvattenkällorna.

21 februari 2017

Forskare och renskötare studerar klimatet

Renskötare upplever redan nu problem med ett förändrat klimat. Nu ska forskare och renskötare gemensamt ta reda på hur renarnas rörelsemönster förändras i takt med klimatförändringarna. Bland annat studeras data från GPS-sändare på renarna och vädermätningar.

Webbkurs för fysisk planering

Se Boverkets webbutbildning om klimatanpassning. Den ger bland annat svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur plan- och bygglagen reglerar.

Grundkurs klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 25-26 april.

Temakurs hållbart markbyggande

En kurs om geotekniska markfrågor i ett föränderligt klimat arrangeras av SGI i Linköping den 30-31 maj.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

22 februari 2017

Pengar delas ut för klimatanpassning

Flera nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner tilldelas nu medel från SMHI för att arbeta med klimatanpassning. Pengarna ska användas till handlingsplaner, verktyg och medverkan i utveckling av ett webbaserat verktyg. Verktyget integrerar klimatanpassning i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser.

22 februari 2017

Chans för nya växter i varmare klimat

Det finns positiva effekter av ett varmare klimat. Växter som inte klarat sig långt norrut kan nu få chans att göra det. Däremot kan utdragna höstar och milda vintrar drabba vissa växter negativt med svampangrepp. Det berättar representanter från Hushållningssällskapet i Värmland och SLU.

22 februari 2017

Projekt i Indien löser vattenbrist

Världen över pågår projekt för att lösa vattenbrist. Ett aktuellt exempel är i nordöstra Indien där arbetet innebär att gräva diken och leda mer av nederbörden och ytvattnet till särskilda inströmningsområden. På så sätt kan vattnet sippra ner och fylla på grundvattenkällorna.

21 februari 2017

Forskare och renskötare studerar klimatet

Renskötare upplever redan nu problem med ett förändrat klimat. Nu ska forskare och renskötare gemensamt ta reda på hur renarnas rörelsemönster förändras i takt med klimatförändringarna. Bland annat studeras data från GPS-sändare på renarna och vädermätningar.

Webbkurs för fysisk planering

Se Boverkets webbutbildning om klimatanpassning. Den ger bland annat svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur plan- och bygglagen reglerar.

Grundkurs klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 25-26 april.

Temakurs hållbart markbyggande

En kurs om geotekniska markfrågor i ett föränderligt klimat arrangeras av SGI i Linköping den 30-31 maj.

Klimatanpassningsexempel

 • Lantbruksmaskiner anpassas för ett ändrat klimat

  Ett blötare klimat gör det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken. En lantbrukare i Falkenberg investerade i en bandtröska för att minska riskerna vid blöta förhållanden.

  Så klimatanpassar en kommun

  Västerås stad har tagit fram en handlingsplan för att systematiskt arbeta med klimatanpassning. Bland annat ska klimatanpassningsarbetet ingå som en naturlig del i kommunens befintliga processer.

  Bevattningsdamm kan minska vattenbrist i jordbruket

  Klimatförändringarna kan innebära positiva effekter för jordbruket. Samtidigt finns risk för vattenbrist som kan minska produktionen. Flera lantbrukare har redan idag skapat eller planerar att skapa dammar för att få bättre möjligheter att bevattna grödorna och ge djuren vatten.

  Lantbruksmaskiner anpassas för ett ändrat klimat

  Ett blötare klimat gör det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken. En lantbrukare i Falkenberg investerade i en bandtröska för att minska riskerna vid blöta förhållanden.

  Så klimatanpassar en kommun

  Västerås stad har tagit fram en handlingsplan för att systematiskt arbeta med klimatanpassning. Bland annat ska klimatanpassningsarbetet ingå som en naturlig del i kommunens befintliga processer.

  Bevattningsdamm kan minska vattenbrist i jordbruket

  Klimatförändringarna kan innebära positiva effekter för jordbruket. Samtidigt finns risk för vattenbrist som kan minska produktionen. Flera lantbrukare har redan idag skapat eller planerar att skapa dammar för att få bättre möjligheter att bevattna grödorna och ge djuren vatten.

 • Markägare samlar vatten

  Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker kan vattnet samlas bättre samt fördröja utflödet till Östersjön.

  Höjd VA-taxa löste vattenläckage

  På en del håll i landet är det redan idag vattenbrist under sommartid. En lösning kan vara höjd VA-taxa för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Hur Kalmar gjorde beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

  Hela exempelsamlingen

  I idésamlingen för klimatanpassning finns många inspirerande exempel på praktiska åtgärder landet runt. I databasen kan du exempelvis söka på län eller problemområde.

  Markägare samlar vatten

  Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker kan vattnet samlas bättre samt fördröja utflödet till Östersjön.

  Höjd VA-taxa löste vattenläckage

  På en del håll i landet är det redan idag vattenbrist under sommartid. En lösning kan vara höjd VA-taxa för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Hur Kalmar gjorde beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

  Hela exempelsamlingen

  I idésamlingen för klimatanpassning finns många inspirerande exempel på praktiska åtgärder landet runt. I databasen kan du exempelvis söka på län eller problemområde.

 • Lantbruksmaskiner anpassas för ett ändrat klimat

  Ett blötare klimat gör det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken. En lantbrukare i Falkenberg investerade i en bandtröska för att minska riskerna vid blöta förhållanden.

 • Så klimatanpassar en kommun

  Västerås stad har tagit fram en handlingsplan för att systematiskt arbeta med klimatanpassning. Bland annat ska klimatanpassningsarbetet ingå som en naturlig del i kommunens befintliga processer.

 • Bevattningsdamm kan minska vattenbrist i jordbruket

  Klimatförändringarna kan innebära positiva effekter för jordbruket. Samtidigt finns risk för vattenbrist som kan minska produktionen. Flera lantbrukare har redan idag skapat eller planerar att skapa dammar för att få bättre möjligheter att bevattna grödorna och ge djuren vatten.

 • Markägare samlar vatten

  Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker kan vattnet samlas bättre samt fördröja utflödet till Östersjön.

 • Höjd VA-taxa löste vattenläckage

  På en del håll i landet är det redan idag vattenbrist under sommartid. En lösning kan vara höjd VA-taxa för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Hur Kalmar gjorde beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

 • Hela exempelsamlingen

  I idésamlingen för klimatanpassning finns många inspirerande exempel på praktiska åtgärder landet runt. I databasen kan du exempelvis söka på län eller problemområde.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.