fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till klimatförändringar - information från svenska myndigheter

Nyheter

03 juni 2020

Screening av nationellt arbete med klimatanpassning

I en ny rapport kartläggs hur Sveriges myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser förbereder sig på ett förändrat klimat. Det behövs bättre samarbete och större tydlighet kring ansvar och finansiering för att arbetet ska gå framåt visar rapporten som gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning.

01 juni 2020

Utlysning av medel för klimatsatsningar med artificiell intelligens

Vinnova och Formas har öppnat en utlysning som riktar sig till de som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser. Det kan också handla om att anpassa samhället till de klimatförändringar vi inte kan förhindra. Utlysningen stänger 25 augusti 2020.

28 maj 2020

Så kan naturmiljön i Norrbotten förändras - ny forskningssammanställning

I en uppdatering av rapporten Naturmiljö och klimatförändringar i Norrbotten sammanställer Länsstyrelsen aktuell forskning om hur klimatförändringar kan påverka arter, ekosystem och biologisk mångfald i länet. Länsstyrelsen redogör också för åtgärder för en framtid påverkat av ett förändrat klimat, exempelvis inom miljöövervakningen och naturvårdsstrategier.

 

Aktuellt

 
 
 
 

Nyheter

03 juni 2020

Screening av nationellt arbete med klimatanpassning

I en ny rapport kartläggs hur Sveriges myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser förbereder sig på ett förändrat klimat. Det behövs bättre samarbete och större tydlighet kring ansvar och finansiering för att arbetet ska gå framåt visar rapporten som gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning.

01 juni 2020

Utlysning av medel för klimatsatsningar med artificiell intelligens

Vinnova och Formas har öppnat en utlysning som riktar sig till de som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser. Det kan också handla om att anpassa samhället till de klimatförändringar vi inte kan förhindra. Utlysningen stänger 25 augusti 2020.

28 maj 2020

Så kan naturmiljön i Norrbotten förändras - ny forskningssammanställning

I en uppdatering av rapporten Naturmiljö och klimatförändringar i Norrbotten sammanställer Länsstyrelsen aktuell forskning om hur klimatförändringar kan påverka arter, ekosystem och biologisk mångfald i länet. Länsstyrelsen redogör också för åtgärder för en framtid påverkat av ett förändrat klimat, exempelvis inom miljöövervakningen och naturvårdsstrategier.

 

Aktuellt