Nyheter

13 september 2019

Mål för hur skogsbruket kan klimatanpassas tas fram

Skogsstyrelsen har inlett ett arbete med att ta fram mål för hur skogsbruket kan klimatanpassas. De ska ringa in vilken omställning som behövs men även ta fram en handlingsplan för hur målen ska kunna nås.

12 september 2019

Minskad algblomning med flytande våtmarker

I ett förändrat klimat kan antalet dagar som gynnar algblomning komma att öka. I Arvika ska man minska algblomningen och därmed förbättra vattenkvaliteten genom fosforreducerande anläggningar i form av skärmväggar och flytande våtmarker.

10 september 2019

Ny rapport från Global Comission on Adaption

Rapporten ”Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience” lanseras idag av Global Comission on Adaption. Rapporten visar att en ökad klimatanpassning kan ge både ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar om anpassningen görs i tid och på rätt sätt.

10 september 2019

Konferens lyfter ekonomiska risker i ett förändrat klimat

Hur kan de ekonomiska risker som följer med klimatförändringarna hanteras? Klimatets påverkan på finansiella system, vikten av hållbara investeringar och möjligheterna att minska klimatrelaterade risker. Det är frågor som kommer att diskuteras vid en stor konferens den 9-10 oktober i Östersund. Anmälan är öppen til 20 september.

Nyheter

13 september 2019

Mål för hur skogsbruket kan klimatanpassas tas fram

Skogsstyrelsen har inlett ett arbete med att ta fram mål för hur skogsbruket kan klimatanpassas. De ska ringa in vilken omställning som behövs men även ta fram en handlingsplan för hur målen ska kunna nås.

12 september 2019

Minskad algblomning med flytande våtmarker

I ett förändrat klimat kan antalet dagar som gynnar algblomning komma att öka. I Arvika ska man minska algblomningen och därmed förbättra vattenkvaliteten genom fosforreducerande anläggningar i form av skärmväggar och flytande våtmarker.

10 september 2019

Ny rapport från Global Comission on Adaption

Rapporten ”Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience” lanseras idag av Global Comission on Adaption. Rapporten visar att en ökad klimatanpassning kan ge både ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar om anpassningen görs i tid och på rätt sätt.

10 september 2019

Konferens lyfter ekonomiska risker i ett förändrat klimat

Hur kan de ekonomiska risker som följer med klimatförändringarna hanteras? Klimatets påverkan på finansiella system, vikten av hållbara investeringar och möjligheterna att minska klimatrelaterade risker. Det är frågor som kommer att diskuteras vid en stor konferens den 9-10 oktober i Östersund. Anmälan är öppen til 20 september.

Klimatanpassningsexempel