Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

19 mars 2018

Mätningar visar att antalet dagar med is har minskat

Vid Erkenlaboratoriet utanför Norrtälje studerar forskare bland annat hur klimatförändringarna påverkar sjön Erken. Mätningar sedan 40-talet visar att antalet dagar som sjön är isbelagd har minskat markant, en skillnad på nästan två månader i genomsnitt.  Det påverkar också vilka arter som finns i sjön.

15 mars 2018

Grundkurs i klimat och klimatanpassning gav stöd för fortsatt arbete

Hur förändras klimatet och hur kan man arbeta med klimatanpassning? Det var frågor som belystes när SMHI arrangerade en grundkurs på området. Fyrtiotalet representanter från kommuner, länsstyrelser, myndigheter och andra aktörer deltog i kursen.

14 mars 2018

Hälften av världens djurarter riskerar utrotning

Omkring hälften av växterna och djuren i världens mest artrika områden riskerar att utrotas lokalt om utsläppen fortsätter i dagens takt och jordens värms upp till 4,5 grader.Om koldioxidutsläppen kan begränsas till 2 grader enligt Parisavtalet blir effekterna mindre men fortfarande riskerar en fjärdedel av de studerade arterna att utrotas lokalt. De nya rönen publiceras under onsdagen i tidskriften Climatic Change, där bland andra forskare från WWF bidrar. 

14 mars 2018

Forskningsprojekt ska studera klimatextremer

Det nya forskningsprojektet ”Klimatextremer för Sverige” ska ge en översikt över kunskapen om extremt klimat i Sverige. Projektet ska också undersöka var det finns mer forskningsbehov för att utveckla ny kunskap för klimatanpassning. Arbetet kommer även innebära att se hur informationen används i samhället för att anpassa till och begränsa konsekvenserna av de extrema händelserna. 

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

19 mars 2018

Mätningar visar att antalet dagar med is har minskat

Vid Erkenlaboratoriet utanför Norrtälje studerar forskare bland annat hur klimatförändringarna påverkar sjön Erken. Mätningar sedan 40-talet visar att antalet dagar som sjön är isbelagd har minskat markant, en skillnad på nästan två månader i genomsnitt.  Det påverkar också vilka arter som finns i sjön.

15 mars 2018

Grundkurs i klimat och klimatanpassning gav stöd för fortsatt arbete

Hur förändras klimatet och hur kan man arbeta med klimatanpassning? Det var frågor som belystes när SMHI arrangerade en grundkurs på området. Fyrtiotalet representanter från kommuner, länsstyrelser, myndigheter och andra aktörer deltog i kursen.

14 mars 2018

Hälften av världens djurarter riskerar utrotning

Omkring hälften av växterna och djuren i världens mest artrika områden riskerar att utrotas lokalt om utsläppen fortsätter i dagens takt och jordens värms upp till 4,5 grader.Om koldioxidutsläppen kan begränsas till 2 grader enligt Parisavtalet blir effekterna mindre men fortfarande riskerar en fjärdedel av de studerade arterna att utrotas lokalt. De nya rönen publiceras under onsdagen i tidskriften Climatic Change, där bland andra forskare från WWF bidrar. 

14 mars 2018

Forskningsprojekt ska studera klimatextremer

Det nya forskningsprojektet ”Klimatextremer för Sverige” ska ge en översikt över kunskapen om extremt klimat i Sverige. Projektet ska också undersöka var det finns mer forskningsbehov för att utveckla ny kunskap för klimatanpassning. Arbetet kommer även innebära att se hur informationen används i samhället för att anpassa till och begränsa konsekvenserna av de extrema händelserna. 

Klimatanpassningsexempel