fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till klimatförändringar - information från svenska myndigheter

Nyheter

30 mars 2020

Nytt forskningsprojekt om människors attityder till klimatåtgärder

I ett nytt forskningsprojekt ska forskare i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet undersöka om människor som personligen har upplevt olika former av extremväder blir mer villiga att stödja olika typer av klimatåtgärder. Projektet heter ”Extremvädrets effekter på allmänhetens stöd för klimatstyrmedel” och löper under tre år. Det finansieras av Formas med cirka tre miljoner kronor.

26 mars 2020

Snölagring – ett sätt att öka snösäkerheten för skidanläggningar trots milda vintrar

För att öka chanserna att kunna öppna tidigt på säsongen eller för att ha snö av bra kvalitet till en viss tävling eller ett visst datum, är det flera skidanläggningar som lagrar snö från den ena vintern till nästa. Stigande medeltemperaturer för med sig mildare vintrar med lägre snösäkerhet som följd. I SMHIs senaste exempel på klimatanpassning beskrivs hur snölagring går till.

24 mars 2020

Problem med sättningar och ras kan bli värre i ett ändrat klimat

En studie vid Statens geotekniska institut (SGI) visar att nederbörd är den främsta orsaken till problem som sättningar eller ras och skred i väg- och järnvägsbankar och undergrunder. Dessa problem kan bli värre i takt med klimatförändringen. Studien omfattar en analys av rapporterade skadehändelser, en fördjupad analys av de vanligast förekommande problemtyperna samt en litteraturstudie.

 

Aktuellt

 
 
 

Nyheter

30 mars 2020

Nytt forskningsprojekt om människors attityder till klimatåtgärder

I ett nytt forskningsprojekt ska forskare i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet undersöka om människor som personligen har upplevt olika former av extremväder blir mer villiga att stödja olika typer av klimatåtgärder. Projektet heter ”Extremvädrets effekter på allmänhetens stöd för klimatstyrmedel” och löper under tre år. Det finansieras av Formas med cirka tre miljoner kronor.

26 mars 2020

Snölagring – ett sätt att öka snösäkerheten för skidanläggningar trots milda vintrar

För att öka chanserna att kunna öppna tidigt på säsongen eller för att ha snö av bra kvalitet till en viss tävling eller ett visst datum, är det flera skidanläggningar som lagrar snö från den ena vintern till nästa. Stigande medeltemperaturer för med sig mildare vintrar med lägre snösäkerhet som följd. I SMHIs senaste exempel på klimatanpassning beskrivs hur snölagring går till.

24 mars 2020

Problem med sättningar och ras kan bli värre i ett ändrat klimat

En studie vid Statens geotekniska institut (SGI) visar att nederbörd är den främsta orsaken till problem som sättningar eller ras och skred i väg- och järnvägsbankar och undergrunder. Dessa problem kan bli värre i takt med klimatförändringen. Studien omfattar en analys av rapporterade skadehändelser, en fördjupad analys av de vanligast förekommande problemtyperna samt en litteraturstudie.

 

Aktuellt