fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter

06 maj 2021

Tionde gången för Grundkurs i klimatanpassning

I veckan bjöd SMHI för tionde gången in till två halvdagars grundkurs i klimatanpassning, och för tredje gången i följd hölls den på distans. Drygt 70 deltagare från kommuner, myndigheter, regioner och andra organisationer deltog. 

04 maj 2021

EU-rapport uppmanar till naturbaserade lösningar

Att arbeta med naturen och öka ekosystemens roll genom naturbaserade lösningar kan minska de negativa effekterna av klimatförändringarna, slår European Environment Agency fast i en ny rapport. De naturbaserade lösningarna kan leda till större biologisk mångfald, förbättrad folkhälsa och välmående, minskade växthusgasutsläpp och bygger samtidigt en hållbar ekonomi, enligt rapporten.

03 maj 2021

Ny rapport om hur klimatförändringarna påverkar vattenförsörjningen i Sverige

Brist på mätdata är en av slutsatserna i en ny rapport som innehåller en kunskapsgenomgång av klimatförändringarnas påverkan på vattnets kretslopp och vattenmiljöer, utvärdering av klimatmodeller och prognoser, samt genomgångar av hur olika sektorer påverkas av hydrologiska förändringar. Fördelningen inom vattenförvaltningen i Sverige, som enligt rapporten är uppdelad på 30 expertmyndigheter, pekas också ut som ett åtgärdsområde.

 

Aktuellt

 
 
 
 
 

Nyheter

06 maj 2021

Tionde gången för Grundkurs i klimatanpassning

I veckan bjöd SMHI för tionde gången in till två halvdagars grundkurs i klimatanpassning, och för tredje gången i följd hölls den på distans. Drygt 70 deltagare från kommuner, myndigheter, regioner och andra organisationer deltog. 

04 maj 2021

EU-rapport uppmanar till naturbaserade lösningar

Att arbeta med naturen och öka ekosystemens roll genom naturbaserade lösningar kan minska de negativa effekterna av klimatförändringarna, slår European Environment Agency fast i en ny rapport. De naturbaserade lösningarna kan leda till större biologisk mångfald, förbättrad folkhälsa och välmående, minskade växthusgasutsläpp och bygger samtidigt en hållbar ekonomi, enligt rapporten.

03 maj 2021

Ny rapport om hur klimatförändringarna påverkar vattenförsörjningen i Sverige

Brist på mätdata är en av slutsatserna i en ny rapport som innehåller en kunskapsgenomgång av klimatförändringarnas påverkan på vattnets kretslopp och vattenmiljöer, utvärdering av klimatmodeller och prognoser, samt genomgångar av hur olika sektorer påverkas av hydrologiska förändringar. Fördelningen inom vattenförvaltningen i Sverige, som enligt rapporten är uppdelad på 30 expertmyndigheter, pekas också ut som ett åtgärdsområde.

 

Aktuellt