Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

26 mars 2019

Kartläggning visar hur Ängelholm är sårbart för skyfall

Ängelholms kommun har kartlagt vilka områden som riskerar att översvämmas vid extrema regnmängder. Med underlaget kan kommunen till exempel se vilka utryckningsvägar som kan användas av blåljusfordon vid skyfall eller vilka områden som bör undvikas för nybyggnation. Underlaget kan även tillämpas för att identifiera vilka grönområden och landskap som bör bevaras och utvecklas för sina naturliga egenskaper att lagra stora vattenmängder.

25 mars 2019

Mindre klimatskador i bebyggelse: forskning ger kunskapsunderlag

En bred kunskapsbild om utmaningarna, underlag och inspiration till konkreta åtgärder som kommuner och enskilda fastighetsägare kan vidta för att minska klimatskador. Det är resultatet från det fyraåriga forskningsprojektet ”Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende”. Forskningen har bedrivits vid Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstad universitet.

21 mars 2019

Stranderosion i Halland har kartlagts - underlag för klimatanpassning

SGUs kartläggning av stränderna i Halland visar på betydande stranderosion. Kartläggningen är ett underlag för klimatanpassning av Hallands stränder som kan användas av kommuner, länsstyrelse och andra berörda. Klimatförändringar som stigande havsnivåer kan snabbt påverka erosionen. Kartläggningen omfattar stränderna i Halland från Skånegränsen till Varberg, sammanlagt 145 kilometer.

20 mars 2019

Så kan översvämningsrisken minskas i Norrköping

Den omkring en mil långa Ljurabäcken som rinner genom Norrköping svämmar lätt över. Nu finns förslag för hur bäcken kan klimatanpassas för att hantera större vattenmängder, och samtidigt skapa vackrare områden i staden. I förslaget ingår bland annat att öppna upp bäcken, som idag till stora delar är kulverterad.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

26 mars 2019

Kartläggning visar hur Ängelholm är sårbart för skyfall

Ängelholms kommun har kartlagt vilka områden som riskerar att översvämmas vid extrema regnmängder. Med underlaget kan kommunen till exempel se vilka utryckningsvägar som kan användas av blåljusfordon vid skyfall eller vilka områden som bör undvikas för nybyggnation. Underlaget kan även tillämpas för att identifiera vilka grönområden och landskap som bör bevaras och utvecklas för sina naturliga egenskaper att lagra stora vattenmängder.

25 mars 2019

Mindre klimatskador i bebyggelse: forskning ger kunskapsunderlag

En bred kunskapsbild om utmaningarna, underlag och inspiration till konkreta åtgärder som kommuner och enskilda fastighetsägare kan vidta för att minska klimatskador. Det är resultatet från det fyraåriga forskningsprojektet ”Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende”. Forskningen har bedrivits vid Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstad universitet.

21 mars 2019

Stranderosion i Halland har kartlagts - underlag för klimatanpassning

SGUs kartläggning av stränderna i Halland visar på betydande stranderosion. Kartläggningen är ett underlag för klimatanpassning av Hallands stränder som kan användas av kommuner, länsstyrelse och andra berörda. Klimatförändringar som stigande havsnivåer kan snabbt påverka erosionen. Kartläggningen omfattar stränderna i Halland från Skånegränsen till Varberg, sammanlagt 145 kilometer.

20 mars 2019

Så kan översvämningsrisken minskas i Norrköping

Den omkring en mil långa Ljurabäcken som rinner genom Norrköping svämmar lätt över. Nu finns förslag för hur bäcken kan klimatanpassas för att hantera större vattenmängder, och samtidigt skapa vackrare områden i staden. I förslaget ingår bland annat att öppna upp bäcken, som idag till stora delar är kulverterad.

Klimatanpassningsexempel