Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

20 juni 2018

Nya råd ska minska risken för ras i skogen

Klimatförändringarna väntas ge ett mer extremt väder med tätare skyfall och vintrar utan djup tjäle. Därmed ökar risken för både erosion och ras i naturen. Nu kommer Skogsstyrelsen med nya råd till skogsägaren om hur man kan minska risken för skador i branta områden som är känsliga.

19 juni 2018

Plöjningsfritt jordbruk som metod i ett framtida klimat

Plöjningsfritt jordbruk är en metod som gynnar mikroorganismerna i jorden samtidigt som erosion och andra konsekvenser av ett förändrat klimat motverkas. Nu provas metoden på två skånska gårdar och beskrivs i SMHIs exempelsamling för klimatanpassning.

18 juni 2018

Avhandling undersöker hur risker i städer kan minskas

En ny avhandling vid Lunds universitet undersöker hur ekosystembaserad klimatanpassning samt medborgarengagemang kan bidra till att minska risken för extrema väderhändelser i städer. Bland annat syntetiseras forskningsområdet ekosystembaserad klimatanpassning i städer och identifierar viktiga kunskapsgap. Ett ramverk presenteras för interaktion kring klimatanpassning, mellan medborgare och kommuner.

15 juni 2018

Nya medel till innovationsprojekt i stadsmiljöer

System för bättre avloppsrening och hantering av vattenflöden vid sjukhus för klimatanpassning. Det är ett av de projekt som nu tilldelas pengar av Naturvårdsverket. 20 miljoner delas ut till innovationsprojekt som leder till ökad användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

20 juni 2018

Nya råd ska minska risken för ras i skogen

Klimatförändringarna väntas ge ett mer extremt väder med tätare skyfall och vintrar utan djup tjäle. Därmed ökar risken för både erosion och ras i naturen. Nu kommer Skogsstyrelsen med nya råd till skogsägaren om hur man kan minska risken för skador i branta områden som är känsliga.

19 juni 2018

Plöjningsfritt jordbruk som metod i ett framtida klimat

Plöjningsfritt jordbruk är en metod som gynnar mikroorganismerna i jorden samtidigt som erosion och andra konsekvenser av ett förändrat klimat motverkas. Nu provas metoden på två skånska gårdar och beskrivs i SMHIs exempelsamling för klimatanpassning.

18 juni 2018

Avhandling undersöker hur risker i städer kan minskas

En ny avhandling vid Lunds universitet undersöker hur ekosystembaserad klimatanpassning samt medborgarengagemang kan bidra till att minska risken för extrema väderhändelser i städer. Bland annat syntetiseras forskningsområdet ekosystembaserad klimatanpassning i städer och identifierar viktiga kunskapsgap. Ett ramverk presenteras för interaktion kring klimatanpassning, mellan medborgare och kommuner.

15 juni 2018

Nya medel till innovationsprojekt i stadsmiljöer

System för bättre avloppsrening och hantering av vattenflöden vid sjukhus för klimatanpassning. Det är ett av de projekt som nu tilldelas pengar av Naturvårdsverket. 20 miljoner delas ut till innovationsprojekt som leder till ökad användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

Klimatanpassningsexempel