fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till klimatförändringar - information från svenska myndigheter

Nyheter

06 december 2019

Vägledning ska få in klimataspekten i planering och beslut

Naturvårdsverket har publicerat en ny vägledning för hur klimataspekten ska integreras i en miljöbedömning. Syftet med underlaget är att ge stöd för att bättre integrera klimataspekten i planering och beslutsfattande kopplat till planer, program, verksamheter och åtgärder som omfattas av 6 kap. miljöbalken.

05 december 2019

Nätverk med fokus på klimat och kulturarv

I slutet av oktober lanserades det globala nätverket Climate Heritage Network i Edinburgh. Bakgrunden är behovet av ett bättre arbete med klimatanpassning av kulturarv världen över. Det är också angeläget att öka allmänhetens medvetenhet om hur klimatförändringarna kommer att påverka vårt kulturarv.

04 december 2019

Miljötillståndet i Europa 2020

Europa kommer inte att uppnå sina mål för 2030 utan omedelbara insatser de närmaste 10 åren. Enligt Europeiska miljöbyråns (EEA) senaste rapport av miljötillståndet, står Europa inför miljöutmaningar av aldrig tidigare skådad skala. Dock säger rapporten att det finns hopp tack vare allmänhetens ökade medvetenhet om behovet av en omställning till en hållbar framtid, tekniska innovationer, växande gemensamma initiativ och intensifierade insatser av EU.

 

Aktuellt

 
 
 
 

Nyheter

06 december 2019

Vägledning ska få in klimataspekten i planering och beslut

Naturvårdsverket har publicerat en ny vägledning för hur klimataspekten ska integreras i en miljöbedömning. Syftet med underlaget är att ge stöd för att bättre integrera klimataspekten i planering och beslutsfattande kopplat till planer, program, verksamheter och åtgärder som omfattas av 6 kap. miljöbalken.

05 december 2019

Nätverk med fokus på klimat och kulturarv

I slutet av oktober lanserades det globala nätverket Climate Heritage Network i Edinburgh. Bakgrunden är behovet av ett bättre arbete med klimatanpassning av kulturarv världen över. Det är också angeläget att öka allmänhetens medvetenhet om hur klimatförändringarna kommer att påverka vårt kulturarv.

04 december 2019

Miljötillståndet i Europa 2020

Europa kommer inte att uppnå sina mål för 2030 utan omedelbara insatser de närmaste 10 åren. Enligt Europeiska miljöbyråns (EEA) senaste rapport av miljötillståndet, står Europa inför miljöutmaningar av aldrig tidigare skådad skala. Dock säger rapporten att det finns hopp tack vare allmänhetens ökade medvetenhet om behovet av en omställning till en hållbar framtid, tekniska innovationer, växande gemensamma initiativ och intensifierade insatser av EU.

 

Aktuellt