fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till klimatförändringar - information från svenska myndigheter

Nyheter

24 november 2020

Klimatanpassning av cykelleder underlättas med ny arbetsmodell

En modell för klimatanpassningsanalys av cykelleder har tagits fram av Visit Umeå. Även vid utveckling av leder behöver man titta på riskområden för exempelvis översvämningar och hur man kan förebygga extra kostnader till följd av dem. Istället för att ge svar på hur lederna kan klimatanpassas, ställer modellen relevanta frågor och hänvisar till rätt digitala resurser som stödjer arbetet med att upptäcka risker, bedöma påverkan och bestämma åtgärd.

23 november 2020

Forskning visar att humlor kan öka skördarna

Ökade temperaturer och långvarig torka kan öka lantbrukets problem med skadegörare. Forskare vid SLU visar att ekosystemtjänster som humlornas pollinering kan åstadkomma en rejäl skördeökning. Forskarna pekar på att det är viktigt att sköta jordbrukslandskapet så att pollinatörerna trivs, både idag och i ett torrare klimat.

19 november 2020

Nytt inspirationsexempel: Satsning för smartare hantering av regnvatten

Med klimatförändringen väntas skyfallen i Sverige bli både vanligare och kraftigare. VA SYD uppmanar privata fastighetsägare att göra egna åtgärder för att minska belastningen på avloppsnätet, och därmed minska risken för översvämningar. Satsningen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” är ett nytt exempel i en idésamling för klimatanpassning.

 

Aktuellt

 
 
 
 

Nyheter

24 november 2020

Klimatanpassning av cykelleder underlättas med ny arbetsmodell

En modell för klimatanpassningsanalys av cykelleder har tagits fram av Visit Umeå. Även vid utveckling av leder behöver man titta på riskområden för exempelvis översvämningar och hur man kan förebygga extra kostnader till följd av dem. Istället för att ge svar på hur lederna kan klimatanpassas, ställer modellen relevanta frågor och hänvisar till rätt digitala resurser som stödjer arbetet med att upptäcka risker, bedöma påverkan och bestämma åtgärd.

23 november 2020

Forskning visar att humlor kan öka skördarna

Ökade temperaturer och långvarig torka kan öka lantbrukets problem med skadegörare. Forskare vid SLU visar att ekosystemtjänster som humlornas pollinering kan åstadkomma en rejäl skördeökning. Forskarna pekar på att det är viktigt att sköta jordbrukslandskapet så att pollinatörerna trivs, både idag och i ett torrare klimat.

19 november 2020

Nytt inspirationsexempel: Satsning för smartare hantering av regnvatten

Med klimatförändringen väntas skyfallen i Sverige bli både vanligare och kraftigare. VA SYD uppmanar privata fastighetsägare att göra egna åtgärder för att minska belastningen på avloppsnätet, och därmed minska risken för översvämningar. Satsningen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” är ett nytt exempel i en idésamling för klimatanpassning.

 

Aktuellt