Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

16 augusti 2018

SLU ger råd om framtida lösningar mot torka för jordbruket

En sommar med extrem torka har lett till foderbrist, lägre skörd och missväxt. ”För att Sverige ska klara framtida torrperioder behöver man bland annat titta på de tekniska möjligheterna för en utökad vattenlagring och bevattning på svenska gårdar. Även direktiven och lagstiftningen kring bevattning och vattenuttag kan behöva ses över”, säger Jennie Barron professor i jordbrukets vattenhushållning vid SLU.

15 augusti 2018

Lagändringar för bättre beredskap i kommunerna för klimatförändringar

Nu har ändringar gjorts i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Syftet med förändringarna är att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringen. Bland annat införs ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på klimatrelaterade risker för skador på den byggda miljön.

14 augusti 2018

Försäkrar inte hus vid strandnära riskområden

Länsförsäkringar kommer i princip inte att försäkra nybyggda fastigheter vid kuster, rapporterar Dagens Industri. Det gäller platser där länsstyrelsen avråder från att bygga, men kommunerna ändå beviljat bygglov.

13 augusti 2018

Europeisk klimatanpassningskonferens arrangeras i vår

Den återkommande europeiska konferensen för klimatanpassning, European Climate Change Adaptation Conference, ECCA, kommer att arrangeras i Lissabon den  28–31 maj 2019. För den som vill delta aktivt finns redan nu möjlighet att skicka in så kallat abstract.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

16 augusti 2018

SLU ger råd om framtida lösningar mot torka för jordbruket

En sommar med extrem torka har lett till foderbrist, lägre skörd och missväxt. ”För att Sverige ska klara framtida torrperioder behöver man bland annat titta på de tekniska möjligheterna för en utökad vattenlagring och bevattning på svenska gårdar. Även direktiven och lagstiftningen kring bevattning och vattenuttag kan behöva ses över”, säger Jennie Barron professor i jordbrukets vattenhushållning vid SLU.

15 augusti 2018

Lagändringar för bättre beredskap i kommunerna för klimatförändringar

Nu har ändringar gjorts i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Syftet med förändringarna är att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringen. Bland annat införs ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på klimatrelaterade risker för skador på den byggda miljön.

14 augusti 2018

Försäkrar inte hus vid strandnära riskområden

Länsförsäkringar kommer i princip inte att försäkra nybyggda fastigheter vid kuster, rapporterar Dagens Industri. Det gäller platser där länsstyrelsen avråder från att bygga, men kommunerna ändå beviljat bygglov.

13 augusti 2018

Europeisk klimatanpassningskonferens arrangeras i vår

Den återkommande europeiska konferensen för klimatanpassning, European Climate Change Adaptation Conference, ECCA, kommer att arrangeras i Lissabon den  28–31 maj 2019. För den som vill delta aktivt finns redan nu möjlighet att skicka in så kallat abstract.

Klimatanpassningsexempel

 • Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

  Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

 • Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.