Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

24 maj 2018

Grundvatten eftersöks med helikoptermätningar

De rekordlåga grundvattennivåerna i delar av Sverige under förra året har uppmärksammat behovet av en säkrare vattenförsörjning. SGU ska nu leta efter nya grundvattentillgångar i Östergötland och i Västergötland med hjälp av helikoptermätningar.

22 maj 2018

Tips för blågröna lösningar i täta städer

Forskare vid Lunds universitet har tagit fram en informationsbroschyr med konkreta exempel på klimatanpassningsåtgärder i stadsmiljö. Materialet kan vara ett diskussionsunderlag för fastighetsägare, kommunens olika organisationer eller sammanslutningar av boende.

21 maj 2018

Fler drabbas vid två graders uppvärmning

Internationell forskning visar att väsentligt fler individer utsätts för klimatrisker om den globala medeltemperaturen ökar med 2 grader, jämfört med en ökning på 1.5 grader. Studien har inneburit att beräkna indikatorer inom vatten, energi, livsmedel och miljö, och att jämföra potentiella risker mellan olika scenarier för temperaturökning.

18 maj 2018

Viktigt för jordbruket att öka planeringen för vatten, enligt ny analys

Jordbruksverket har analyserat vattenförsörjningen i jordbruket med hänsyn till förväntade klimatförändringar, marknaden och den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling. Analysen visar att jordbrukets vattenbehov behöver ägnas större uppmärksamhet, inte minst till följd av ett framtida klimat med större variationer i nederbörd mellan olika regioner. Analysen kan exempelvis användas för vattenförsörjningsplaner.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

24 maj 2018

Grundvatten eftersöks med helikoptermätningar

De rekordlåga grundvattennivåerna i delar av Sverige under förra året har uppmärksammat behovet av en säkrare vattenförsörjning. SGU ska nu leta efter nya grundvattentillgångar i Östergötland och i Västergötland med hjälp av helikoptermätningar.

22 maj 2018

Tips för blågröna lösningar i täta städer

Forskare vid Lunds universitet har tagit fram en informationsbroschyr med konkreta exempel på klimatanpassningsåtgärder i stadsmiljö. Materialet kan vara ett diskussionsunderlag för fastighetsägare, kommunens olika organisationer eller sammanslutningar av boende.

21 maj 2018

Fler drabbas vid två graders uppvärmning

Internationell forskning visar att väsentligt fler individer utsätts för klimatrisker om den globala medeltemperaturen ökar med 2 grader, jämfört med en ökning på 1.5 grader. Studien har inneburit att beräkna indikatorer inom vatten, energi, livsmedel och miljö, och att jämföra potentiella risker mellan olika scenarier för temperaturökning.

18 maj 2018

Viktigt för jordbruket att öka planeringen för vatten, enligt ny analys

Jordbruksverket har analyserat vattenförsörjningen i jordbruket med hänsyn till förväntade klimatförändringar, marknaden och den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling. Analysen visar att jordbrukets vattenbehov behöver ägnas större uppmärksamhet, inte minst till följd av ett framtida klimat med större variationer i nederbörd mellan olika regioner. Analysen kan exempelvis användas för vattenförsörjningsplaner.

Klimatanpassningsexempel