fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter

06 december 2021

Rapport visar: Ökad rasrisk i skogsområden

En rapport från Skogsstyrelsen visar att klimatförändringen ökar risken för ras och erosion i skogen i samband med skogsbruksåtgärder. Det kan innebära ras som skadar järnvägar, blockerar vägar eller förstör el-ledningar och fibernät. Flera åtgärder krävs nu för att minska riskerna.

03 december 2021

Victoriaslussen säkrar tillgången på dricksvatten för två miljoner människor

”Victoriaslussen” blir namnet på den nya slussanläggningen mellan Mälaren och Saltsjön. Den ska både säkra dricksvattentillgången för två miljoner människor i Stockholm och Mälardalen – och hantera ökade översvämningsrisker och höga vattenflöden i Mälaren till följd av framtida klimatförändringar.

02 december 2021

7,9 miljoner till projekt om småhusens beredskap inför klimatförändringarna

Hur förberedda är svenska småhus för att anpassa sig till klimatförändringar? Det är frågan som ett nytt projekt vid Linnéuniversitetet, finansierat med 7,9 miljoner kronor av Formas, ska försöka svara på.

 

Aktuellt

 
 
 
En snabb och enkel presentation av vad klimatanpassning är och varför det är viktigt.
Film med exempel på hur svenska kommuner har klimatanpassat sina verksamheter.
 
 

Nyheter

06 december 2021

Rapport visar: Ökad rasrisk i skogsområden

En rapport från Skogsstyrelsen visar att klimatförändringen ökar risken för ras och erosion i skogen i samband med skogsbruksåtgärder. Det kan innebära ras som skadar järnvägar, blockerar vägar eller förstör el-ledningar och fibernät. Flera åtgärder krävs nu för att minska riskerna.

03 december 2021

Victoriaslussen säkrar tillgången på dricksvatten för två miljoner människor

”Victoriaslussen” blir namnet på den nya slussanläggningen mellan Mälaren och Saltsjön. Den ska både säkra dricksvattentillgången för två miljoner människor i Stockholm och Mälardalen – och hantera ökade översvämningsrisker och höga vattenflöden i Mälaren till följd av framtida klimatförändringar.

02 december 2021

7,9 miljoner till projekt om småhusens beredskap inför klimatförändringarna

Hur förberedda är svenska småhus för att anpassa sig till klimatförändringar? Det är frågan som ett nytt projekt vid Linnéuniversitetet, finansierat med 7,9 miljoner kronor av Formas, ska försöka svara på.

 

Aktuellt

 
 
 
En snabb och enkel presentation av vad klimatanpassning är och varför det är viktigt.
Film med exempel på hur svenska kommuner har klimatanpassat sina verksamheter.