fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till klimatförändringar - information från svenska myndigheter

Nyheter

15 november 2019

11 miljoner till forskning om klimatanpassning av fastigheter

Forskare på Linköpings universitet har beviljats 11 miljoner kronor från Länsförsäkringar för att forska om hur man kan stödja fastighetsägare i deras arbete med klimatanpassning. ”Klimatanpassning är en utmaning redan i dag, men kommer att bli allt mer akut under åren som kommer, därför är det viktigt att vi hittar evidensbaserade metoder för att stödja fastighetsägarna”, säger Peter Griepenkerl Lööf, chef Länsförsäkringars forskningsfond. 
 

14 november 2019

80 byar ska flyttas på Fiji

Regeringen på Fiji planerar att flytta fler än 80 byar på grund av stigande havsnivåer. Några byar har redan evakuerats. ”Evakuering har potentialen att förbättra människors liv och vara en bra metod för klimatanpassning, men det kan också ha katastrofala följder, så det gäller att planera för kommande klimatrisker noga innan en evakuering sker”, säger miljöforskaren Annah Piggott-McKellar vid Queenslands universitet.

13 november 2019

Rapport om extremväder ska underlätta klimatanpassning

Forskare från SMHI har undersökt förekomsten av extrema väderhändelser de senaste årtiondena i Sverige och sammanställt dem i Rapporten ”Climate Extremes for Sweden”. Rapporten syftar bland annat till att stödja svenska användare med kunskap som underlättar anpassning till ett förändrat klimat och för att mildra klimatpåverkan.

 

Aktuellt

 
 
 

Nyheter

15 november 2019

11 miljoner till forskning om klimatanpassning av fastigheter

Forskare på Linköpings universitet har beviljats 11 miljoner kronor från Länsförsäkringar för att forska om hur man kan stödja fastighetsägare i deras arbete med klimatanpassning. ”Klimatanpassning är en utmaning redan i dag, men kommer att bli allt mer akut under åren som kommer, därför är det viktigt att vi hittar evidensbaserade metoder för att stödja fastighetsägarna”, säger Peter Griepenkerl Lööf, chef Länsförsäkringars forskningsfond. 
 

14 november 2019

80 byar ska flyttas på Fiji

Regeringen på Fiji planerar att flytta fler än 80 byar på grund av stigande havsnivåer. Några byar har redan evakuerats. ”Evakuering har potentialen att förbättra människors liv och vara en bra metod för klimatanpassning, men det kan också ha katastrofala följder, så det gäller att planera för kommande klimatrisker noga innan en evakuering sker”, säger miljöforskaren Annah Piggott-McKellar vid Queenslands universitet.

13 november 2019

Rapport om extremväder ska underlätta klimatanpassning

Forskare från SMHI har undersökt förekomsten av extrema väderhändelser de senaste årtiondena i Sverige och sammanställt dem i Rapporten ”Climate Extremes for Sweden”. Rapporten syftar bland annat till att stödja svenska användare med kunskap som underlättar anpassning till ett förändrat klimat och för att mildra klimatpåverkan.

 

Aktuellt