Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

12 november 2018

Grönplan och dagvattenplan ska utveckla Luleå

Fler grönområden som kan ta emot större vattenmassor. Luleå kommun arbetar med att ta fram nya planeringsunderlag, en grönplan och en dagvattenplan som ska bidra till att ta ett helhetsgrepp på hur staden kan utvecklas på ett hållbart sätt.

09 november 2018

SMHI arrangerar grundkurs i klimatanpassning

Nu är anmälan öppen till SMHIs Grundkurs i klimatanpassning. Kursen arrangeras den 27-28 mars 2019 och ger deltagarna både grundläggande kunskaper kring klimatförändringar och flera konkreta tips på hur man kan arbeta med klimatanpassning, samt vilka hjälpmedel som finns. Innehållet riktar sig främst till dem som arbetar inom en kommun, länsstyrelse eller myndighet.

08 november 2018

Perenna grödor klarar torka bättre än ettåriga sädesslag

Sommarens torka resulterade i att Sveriges lantbrukare fick betydligt mindre skördar än normalt. Men en försöksodling med perenna varianter av korn och vete, driven av SLU-forskare, klarade sig bra. Forskarna menar att de perenna grödorna inte påverkas lika negativt av torkan som ettåriga sädesslag.

07 november 2018

Förslag på hur städer kan rustas för skyfall

I en ny rapport från Sweco ges förslag på hur städer med en så kallad ”blågrön infrastruktur” kan förbereda sig inför kommande klimatförändringar. Grön infrastruktur kan bestå av ”naturliga” åtgärder som att anlägga parker, trädgårdar, landskap och gröna tak. Blå infrastruktur innefattar vattendrag, våtmarker och hållbara dräneringssystem. Författarna menar att det lönar sig med förberedande arbete jämfört med att ta kostnader för översvämningar när de inträffar.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

12 november 2018

Grönplan och dagvattenplan ska utveckla Luleå

Fler grönområden som kan ta emot större vattenmassor. Luleå kommun arbetar med att ta fram nya planeringsunderlag, en grönplan och en dagvattenplan som ska bidra till att ta ett helhetsgrepp på hur staden kan utvecklas på ett hållbart sätt.

09 november 2018

SMHI arrangerar grundkurs i klimatanpassning

Nu är anmälan öppen till SMHIs Grundkurs i klimatanpassning. Kursen arrangeras den 27-28 mars 2019 och ger deltagarna både grundläggande kunskaper kring klimatförändringar och flera konkreta tips på hur man kan arbeta med klimatanpassning, samt vilka hjälpmedel som finns. Innehållet riktar sig främst till dem som arbetar inom en kommun, länsstyrelse eller myndighet.

08 november 2018

Perenna grödor klarar torka bättre än ettåriga sädesslag

Sommarens torka resulterade i att Sveriges lantbrukare fick betydligt mindre skördar än normalt. Men en försöksodling med perenna varianter av korn och vete, driven av SLU-forskare, klarade sig bra. Forskarna menar att de perenna grödorna inte påverkas lika negativt av torkan som ettåriga sädesslag.

07 november 2018

Förslag på hur städer kan rustas för skyfall

I en ny rapport från Sweco ges förslag på hur städer med en så kallad ”blågrön infrastruktur” kan förbereda sig inför kommande klimatförändringar. Grön infrastruktur kan bestå av ”naturliga” åtgärder som att anlägga parker, trädgårdar, landskap och gröna tak. Blå infrastruktur innefattar vattendrag, våtmarker och hållbara dräneringssystem. Författarna menar att det lönar sig med förberedande arbete jämfört med att ta kostnader för översvämningar när de inträffar.

Klimatanpassningsexempel

 • Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

  Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

 • Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.