Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

23 januari 2017

Ny rapport om transportnät och anpassning

En aktuell rapport från organisationen OECD visar hur transportmyndigheter kan anpassa sig till ett förändrat klimat, och särskilt extrema vädersituationer. Rapporten tar bland annat upp att underhåll på transportnät kan behöva öka. Nya konstruktioner måste också göras med hänsyn till förändrade och osäkra klimatförhållanden.

19 januari 2017

Skyfallsplan ska skydda Malmö

Tekniska nämnden i Malmö har godkänt en skyfallsplan som inriktas på att kommunen ska klara ett så kallat hundraårsregn senast år 2045. Skyfallsplanen tar upp de regn som inte kan hanteras av dagvattensystemet och som innebär risker för liv, allvarliga personskador, materialskador, samhällsviktig verksamhet och skador för miljön.

19 januari 2017

2016 blev rekordvarmt globalt

Förra året blev rekordvarmt, globalt sett. Världsmeteorologiska organisationen rapporterar att medeltemperaturen var omkring 1,1 °C högre än förindustriell period och 0,07 °C varmare än 2015, det tidigare året med högsta notering.

18 januari 2017

Utökad vägledning för ras, skred och erosion

Vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion har kompletterats med nya underlag om stranderosion i Skåne och kustsårbarhetsindex för erosion. Vägledningen togs fram 2015 av fem statliga myndigheter och vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner.

Nya medel för klimatanpassning

Nu finns flera nya utlysningar där det går att söka pengar för klimatanpassning.

Mer om finansiering

Här finns vägledning för att söka pengar från EU och från svenska finansiärer.

Filmer om klimat

Hur förändras klimatet och var kan man hitta klimatinformation? I sex kortfilmer ger experter en introduktion i klimat och klimatanpassning. 

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste inom klimatanpassning från myndigheterna.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

23 januari 2017

Ny rapport om transportnät och anpassning

En aktuell rapport från organisationen OECD visar hur transportmyndigheter kan anpassa sig till ett förändrat klimat, och särskilt extrema vädersituationer. Rapporten tar bland annat upp att underhåll på transportnät kan behöva öka. Nya konstruktioner måste också göras med hänsyn till förändrade och osäkra klimatförhållanden.

19 januari 2017

Skyfallsplan ska skydda Malmö

Tekniska nämnden i Malmö har godkänt en skyfallsplan som inriktas på att kommunen ska klara ett så kallat hundraårsregn senast år 2045. Skyfallsplanen tar upp de regn som inte kan hanteras av dagvattensystemet och som innebär risker för liv, allvarliga personskador, materialskador, samhällsviktig verksamhet och skador för miljön.

19 januari 2017

2016 blev rekordvarmt globalt

Förra året blev rekordvarmt, globalt sett. Världsmeteorologiska organisationen rapporterar att medeltemperaturen var omkring 1,1 °C högre än förindustriell period och 0,07 °C varmare än 2015, det tidigare året med högsta notering.

18 januari 2017

Utökad vägledning för ras, skred och erosion

Vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion har kompletterats med nya underlag om stranderosion i Skåne och kustsårbarhetsindex för erosion. Vägledningen togs fram 2015 av fem statliga myndigheter och vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner.

Nya medel för klimatanpassning

Nu finns flera nya utlysningar där det går att söka pengar för klimatanpassning.

Mer om finansiering

Här finns vägledning för att söka pengar från EU och från svenska finansiärer.

Filmer om klimat

Hur förändras klimatet och var kan man hitta klimatinformation? I sex kortfilmer ger experter en introduktion i klimat och klimatanpassning. 

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste inom klimatanpassning från myndigheterna.

Klimatanpassningsexempel

 • Så klimatanpassar en kommun

  Västerås stad har tagit fram en handlingsplan för att systematiskt arbeta med klimatanpassning. Bland annat ska klimatanpassningsarbetet ingå som en naturlig del i kommunens befintliga processer.

  Markägare samlar vatten

  Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker kan vattnet samlas bättre samt fördröja utflödet till Östersjön.

  Höjd VA-taxa löste vattenläckage

  På en del håll i landet är det redan idag vattenbrist under sommartid. En lösning kan vara höjd VA-taxa för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Hur Kalmar gjorde beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

  Så klimatanpassar en kommun

  Västerås stad har tagit fram en handlingsplan för att systematiskt arbeta med klimatanpassning. Bland annat ska klimatanpassningsarbetet ingå som en naturlig del i kommunens befintliga processer.

  Markägare samlar vatten

  Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker kan vattnet samlas bättre samt fördröja utflödet till Östersjön.

  Höjd VA-taxa löste vattenläckage

  På en del håll i landet är det redan idag vattenbrist under sommartid. En lösning kan vara höjd VA-taxa för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Hur Kalmar gjorde beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

 • Kreativ poollösning efter vattenbrist

  Sommarens vattenbrist på Öland ledde till vattenrestriktioner, något som kan komma att bli vanligare i framtiden. Det gav Saxnäs camping idén att byta ut vattnet i sina pooler till havsvatten.

  Skyfallsväg mot översvämningar

  En skyfallsväg kan vara ett sätt att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn och lösningen provas nu i Karlstad. Den v-formade vägen leder bort vattnet vid skyfall för att förhindra att fastigheter utmed gatan blir översvämmade. 

  Hela exempelsamlingen

  I idésamlingen för klimatanpassning finns många inspirerande exempel på praktiska åtgärder landet runt. I databasen kan du exempelvis söka på län eller problemområde.

  Kreativ poollösning efter vattenbrist

  Sommarens vattenbrist på Öland ledde till vattenrestriktioner, något som kan komma att bli vanligare i framtiden. Det gav Saxnäs camping idén att byta ut vattnet i sina pooler till havsvatten.

  Skyfallsväg mot översvämningar

  En skyfallsväg kan vara ett sätt att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn och lösningen provas nu i Karlstad. Den v-formade vägen leder bort vattnet vid skyfall för att förhindra att fastigheter utmed gatan blir översvämmade. 

  Hela exempelsamlingen

  I idésamlingen för klimatanpassning finns många inspirerande exempel på praktiska åtgärder landet runt. I databasen kan du exempelvis söka på län eller problemområde.

 • Så klimatanpassar en kommun

  Västerås stad har tagit fram en handlingsplan för att systematiskt arbeta med klimatanpassning. Bland annat ska klimatanpassningsarbetet ingå som en naturlig del i kommunens befintliga processer.

 • Markägare samlar vatten

  Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker kan vattnet samlas bättre samt fördröja utflödet till Östersjön.

 • Höjd VA-taxa löste vattenläckage

  På en del håll i landet är det redan idag vattenbrist under sommartid. En lösning kan vara höjd VA-taxa för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Hur Kalmar gjorde beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

 • Kreativ poollösning efter vattenbrist

  Sommarens vattenbrist på Öland ledde till vattenrestriktioner, något som kan komma att bli vanligare i framtiden. Det gav Saxnäs camping idén att byta ut vattnet i sina pooler till havsvatten.

 • Skyfallsväg mot översvämningar

  En skyfallsväg kan vara ett sätt att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn och lösningen provas nu i Karlstad. Den v-formade vägen leder bort vattnet vid skyfall för att förhindra att fastigheter utmed gatan blir översvämmade. 

 • Hela exempelsamlingen

  I idésamlingen för klimatanpassning finns många inspirerande exempel på praktiska åtgärder landet runt. I databasen kan du exempelvis söka på län eller problemområde.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.