fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till klimatförändringar - information från svenska myndigheter

Nyheter

24 februari 2021

EU-kommissionen presenterar ny strategi

En ny strategi för klimatanpassning har antagits av EU-kommissionen, och den ersätter tidigare strategi från år 2013. ”Det är en tydlig ambitionshöjning att prioritera klimatanpassning och man strävar efter att frågorna ska integreras i alla relevanta policyområden. Kommissionen stryker också under vikten av att anpassning måste gå hand i hand med utsläppsminskning”, kommenterar Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

23 februari 2021

Klimatanpassning för kultursektorn – onlinekonferens presenterar lösningar

Konst och andra kreativa metoder kan vara hjälpmedel för komplexa klimatutmaningar.  Det internationella projektet Cultural Adaptations håller sin slutkonferens den 2-5 mars och kommer presentera innovativa lösningar för klimatanpassning inom kultursektorn. Konferensen sänds online från Glasgow.

22 februari 2021

Klimatanpassning viktig del i detaljplan för Mörbylånga

”Att omvandla Färjestaden till en välkomnande entré till Öland” - det ligger som grund för Mörbylångas nya detaljplan som finns ute på samråd. Planen innebär ett förbättrat skydd mot kommande klimatförändringar, som höjd havsnivå. Kuststräckans områden kan fortsatt vara friluftsområden, men kustskydd ses som nödvändigt.

 

Aktuellt

 
 
 
 
 

Nyheter

24 februari 2021

EU-kommissionen presenterar ny strategi

En ny strategi för klimatanpassning har antagits av EU-kommissionen, och den ersätter tidigare strategi från år 2013. ”Det är en tydlig ambitionshöjning att prioritera klimatanpassning och man strävar efter att frågorna ska integreras i alla relevanta policyområden. Kommissionen stryker också under vikten av att anpassning måste gå hand i hand med utsläppsminskning”, kommenterar Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

23 februari 2021

Klimatanpassning för kultursektorn – onlinekonferens presenterar lösningar

Konst och andra kreativa metoder kan vara hjälpmedel för komplexa klimatutmaningar.  Det internationella projektet Cultural Adaptations håller sin slutkonferens den 2-5 mars och kommer presentera innovativa lösningar för klimatanpassning inom kultursektorn. Konferensen sänds online från Glasgow.

22 februari 2021

Klimatanpassning viktig del i detaljplan för Mörbylånga

”Att omvandla Färjestaden till en välkomnande entré till Öland” - det ligger som grund för Mörbylångas nya detaljplan som finns ute på samråd. Planen innebär ett förbättrat skydd mot kommande klimatförändringar, som höjd havsnivå. Kuststräckans områden kan fortsatt vara friluftsområden, men kustskydd ses som nödvändigt.

 

Aktuellt