Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

19 juli 2018

Skogen klimatanpassas med skogsbruksmetoden Lübeckmodellen

Lokala naturskogar är förebilden i skogsbruksmetoden Lübeckmodellen. Skogsbruksmetoden ger förutsättningar att möta de förändringar som ett varmare klimat innebär.

16 juli 2018

Värmeböljor underskattas som risk enligt studie

Under värmeböljor stiger dödligheten för sårbara grupper. Forskning pekar dock på att det finns svårigheter att ta riskerna på allvar, både hos enskilda individer och hos myndigheter. Fördelarna med att klimatanpassa för värmeböljor är bland annat att de är enkla att förutsäga, det är relativt kostnadseffektiva och enkla att åtgärda.

12 juli 2018

Återställning av vattendrag minskar risken för översvämning

Återställning av vattendrag till sin naturliga bäckmiljö minskar bland annat risken för översvämning och gynnar den biologiska mångfalden. 304 vandringshinder har återställts i Norrbotten och Västerbottens län vilket beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

11 juli 2018

Intressekonflikt kring vattenanvändning kan öka

Industrin svarar för två tredjedelar av Sveriges totala vattenanvändning, medan hushållen använder drygt tjugo procent. Dagens Industri belyser i en artikel hur intressena kan ställas mot varandra när risken för vattenbrist sannolikt ökar.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

19 juli 2018

Skogen klimatanpassas med skogsbruksmetoden Lübeckmodellen

Lokala naturskogar är förebilden i skogsbruksmetoden Lübeckmodellen. Skogsbruksmetoden ger förutsättningar att möta de förändringar som ett varmare klimat innebär.

16 juli 2018

Värmeböljor underskattas som risk enligt studie

Under värmeböljor stiger dödligheten för sårbara grupper. Forskning pekar dock på att det finns svårigheter att ta riskerna på allvar, både hos enskilda individer och hos myndigheter. Fördelarna med att klimatanpassa för värmeböljor är bland annat att de är enkla att förutsäga, det är relativt kostnadseffektiva och enkla att åtgärda.

12 juli 2018

Återställning av vattendrag minskar risken för översvämning

Återställning av vattendrag till sin naturliga bäckmiljö minskar bland annat risken för översvämning och gynnar den biologiska mångfalden. 304 vandringshinder har återställts i Norrbotten och Västerbottens län vilket beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

11 juli 2018

Intressekonflikt kring vattenanvändning kan öka

Industrin svarar för två tredjedelar av Sveriges totala vattenanvändning, medan hushållen använder drygt tjugo procent. Dagens Industri belyser i en artikel hur intressena kan ställas mot varandra när risken för vattenbrist sannolikt ökar.

Klimatanpassningsexempel

 • Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

  Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

 • Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.