Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

11 december 2018

Skyfallen kan öka betydligt mer visar forskning

Ny forskning kring skyfall i ett förändrat klimat visar att klimatförändringens effekt på skyfall kan ha underskattats hittills. De nya beräkningarna med en mycket mer detaljerad regional klimatmodell visar att skyfallen ökar uppemot dubbelt så mycket mot vad tidigare modellsimuleringar visat.

07 december 2018

Konst som motivator i klimatfrågan

I Kristianstad används konsten för att öka förståelsen för omställning och anpassning till ett ändrat klimat. Genom konstprojektet ”Man and Biosphere – prekära situationer” som riktar sig till lokalbefolkningen, vill konstnärer och forskare visa hur Kristianstad kommer att påverkas av bland annat ökad nederbörd och höjd havsnivå. Projektet sträcker sig över nästan ett helt år.

06 december 2018

Ny förordning om klimatanpassning träder i kraft vid årsskiftet

Vid årsskiftet träder en ny förordning om klimatanpassning i kraft, som innebär att drygt 30 myndigheter ska anpassa samhället för framtida klimatförändringar. Myndigheterna ska nu bland annat göra klimat- och sårbarhetsanalyser och senast i januari 2020 ska de presentera varsin handlingsplan. Länsstyrelserna analyserar läget i länen, samordnar det regionala arbetet och stöttar kommunerna.

05 december 2018

FN-konvention för ekosystembaserade lösningar i arbetet med klimatanpassning

En vägledning om hur ekosystembaserade lösningar kan användas i arbetet med klimatanpassning och katastrofriskreducering har beslutats av FN-konventionen för biologisk mångfald, CBD (The Convention on Biological Diversity). Målet är att bygga robusta system för att hjälpa människor att anpassa sig till ett förändrat klimat på ett hållbart sätt. 

Välkommen till SMHIs Grundkurs i klimatanpassning 27-28 mars 2019!

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

11 december 2018

Skyfallen kan öka betydligt mer visar forskning

Ny forskning kring skyfall i ett förändrat klimat visar att klimatförändringens effekt på skyfall kan ha underskattats hittills. De nya beräkningarna med en mycket mer detaljerad regional klimatmodell visar att skyfallen ökar uppemot dubbelt så mycket mot vad tidigare modellsimuleringar visat.

07 december 2018

Konst som motivator i klimatfrågan

I Kristianstad används konsten för att öka förståelsen för omställning och anpassning till ett ändrat klimat. Genom konstprojektet ”Man and Biosphere – prekära situationer” som riktar sig till lokalbefolkningen, vill konstnärer och forskare visa hur Kristianstad kommer att påverkas av bland annat ökad nederbörd och höjd havsnivå. Projektet sträcker sig över nästan ett helt år.

06 december 2018

Ny förordning om klimatanpassning träder i kraft vid årsskiftet

Vid årsskiftet träder en ny förordning om klimatanpassning i kraft, som innebär att drygt 30 myndigheter ska anpassa samhället för framtida klimatförändringar. Myndigheterna ska nu bland annat göra klimat- och sårbarhetsanalyser och senast i januari 2020 ska de presentera varsin handlingsplan. Länsstyrelserna analyserar läget i länen, samordnar det regionala arbetet och stöttar kommunerna.

05 december 2018

FN-konvention för ekosystembaserade lösningar i arbetet med klimatanpassning

En vägledning om hur ekosystembaserade lösningar kan användas i arbetet med klimatanpassning och katastrofriskreducering har beslutats av FN-konventionen för biologisk mångfald, CBD (The Convention on Biological Diversity). Målet är att bygga robusta system för att hjälpa människor att anpassa sig till ett förändrat klimat på ett hållbart sätt. 

Välkommen till SMHIs Grundkurs i klimatanpassning 27-28 mars 2019!

Klimatanpassningsexempel

 • Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

  Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

 • Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

  Satsning på quinoaodling

  Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.