fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter

20 april 2021

Nu anläggs Sveriges hittills största planterade äng av ålgräs

Vid Lilla Askerö i Tjörns kommun ska totalt 10 000 kvadratmeter havsbotten täckas med grov sand för att sedan bli grogrund för nyplanterat ålgräs. Syftet är både att gynna växt- och djurlivet, men också att hindra stranderosion genom att ålgräsets jordstammar och rötter binder sediment.

19 april 2021

Webbportaler om klimatanpassning i internationell jämförelse

Boverket har under 2020 och början av 2021 tagit fram en internationell jämförelse av olika nationella klimatanpassningsportaler. Syftet med rapporten är att jämföra olika nationella klimatanpassningsportaler vad gäller hur man informerar och kommunicerar kring klimatanpassning för den byggda miljön.

19 april 2021

Myndigheters klimatanpassning går framåt, men fler insatser behövs

Svenska myndigheter rustar för ett klimat i förändring. Arbetet går framåt, även om insatserna behöver bli fler. Det visar SMHIs analys som nu genomförts för andra året i följd, på uppdrag av regeringen. Den nya rapporten pekar på att aktiviteten är hög, till exempel för att möta ökande risker för översvämning, ras, skred, erosion och höga temperaturer.

 

Aktuellt

 
 
 
 
 

Nyheter

20 april 2021

Nu anläggs Sveriges hittills största planterade äng av ålgräs

Vid Lilla Askerö i Tjörns kommun ska totalt 10 000 kvadratmeter havsbotten täckas med grov sand för att sedan bli grogrund för nyplanterat ålgräs. Syftet är både att gynna växt- och djurlivet, men också att hindra stranderosion genom att ålgräsets jordstammar och rötter binder sediment.

19 april 2021

Webbportaler om klimatanpassning i internationell jämförelse

Boverket har under 2020 och början av 2021 tagit fram en internationell jämförelse av olika nationella klimatanpassningsportaler. Syftet med rapporten är att jämföra olika nationella klimatanpassningsportaler vad gäller hur man informerar och kommunicerar kring klimatanpassning för den byggda miljön.

19 april 2021

Myndigheters klimatanpassning går framåt, men fler insatser behövs

Svenska myndigheter rustar för ett klimat i förändring. Arbetet går framåt, även om insatserna behöver bli fler. Det visar SMHIs analys som nu genomförts för andra året i följd, på uppdrag av regeringen. Den nya rapporten pekar på att aktiviteten är hög, till exempel för att möta ökande risker för översvämning, ras, skred, erosion och höga temperaturer.

 

Aktuellt