fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till klimatförändringar - information från svenska myndigheter

Nyheter

27 januari 2020

Klimatanpassningsarbetet underlättas med en ”digital tvillingstad” 

En digital tvilling är en virtuell kopia av verkligheten. Ett nytt kompetenscentrum för utvecklingen av digitala tvillingstäder startar på Chalmers under början av 2020. Med en digital kopia av en stad och dess funktioner blir det lättare att planera staden – framför allt vid stora stadsutvecklingsprojekt som väntas pågå under flera decennier. Två områden är till exempel klimatanpassning och transportlösningar.

24 januari 2020

Ny vägledning för regional vattenförsörjningsplanering

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Boverket, SGU, SMHI och Livsmedelsverket tagit fram en vägledning för regional vattenförsörjningsplanering. Syftet är att nå en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning. Vägledningen ska vara ett stöd till länsstyrelserna när de tillsammans med andra aktörer tar fram regionala vattenförsörjningsplaner.

22 januari 2020

Projekt kring å förhindrar översvämning i Köpenhamn

St. Vejle å i Köpenhamn har vid flera tillfällen varit millimeter ifrån att översvämma hus. Men efter ett klimatanpassningsprojekt står nu området betydligt bättre rustat för skyfall. I projektet har bland annat tre regnvattensdammar, våtmark, diken och en pumpstation byggts. Samtidigt har grönområden anlagts runt en del av ådalen.

 

Aktuellt

Nyheter

27 januari 2020

Klimatanpassningsarbetet underlättas med en ”digital tvillingstad” 

En digital tvilling är en virtuell kopia av verkligheten. Ett nytt kompetenscentrum för utvecklingen av digitala tvillingstäder startar på Chalmers under början av 2020. Med en digital kopia av en stad och dess funktioner blir det lättare att planera staden – framför allt vid stora stadsutvecklingsprojekt som väntas pågå under flera decennier. Två områden är till exempel klimatanpassning och transportlösningar.

24 januari 2020

Ny vägledning för regional vattenförsörjningsplanering

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Boverket, SGU, SMHI och Livsmedelsverket tagit fram en vägledning för regional vattenförsörjningsplanering. Syftet är att nå en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning. Vägledningen ska vara ett stöd till länsstyrelserna när de tillsammans med andra aktörer tar fram regionala vattenförsörjningsplaner.

22 januari 2020

Projekt kring å förhindrar översvämning i Köpenhamn

St. Vejle å i Köpenhamn har vid flera tillfällen varit millimeter ifrån att översvämma hus. Men efter ett klimatanpassningsprojekt står nu området betydligt bättre rustat för skyfall. I projektet har bland annat tre regnvattensdammar, våtmark, diken och en pumpstation byggts. Samtidigt har grönområden anlagts runt en del av ådalen.

 

Aktuellt