fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till klimatförändringar - information från svenska myndigheter

Nyheter

09 juli 2020

Värmeböljor växande problem i stadsmiljöer

Perioder med hög värme utgör ett påtagligt hot mot människor, djur och natur. Effekterna blir också mer kännbara i våra snabbt växande och tätbefolkade städer. En ny rapport från Sweco beskriver problemen men visar även att det finns åtgärder som kan förbättra, anpassa och förbereda våra städer inför kommande värmeböljor.

07 juli 2020

Egenskaper hos bin studeras för att förstå klimatets påverkan

I Juoksengi vid polcirkeln har cirka tusen små bin försetts med sändare. Forskare samlar in information om biets flygvanor och livslängd. Målet är att hitta skillnader i egenskaper hos fyra underarter som har betydelse för den biologiska mångfalden. Resultaten är en viktig del i forskningen kring framtida bihållning i ett föränderligt klimat.

06 juli 2020

Ny rapport visar på lösningar för att hantera vattenbrist

En ny rapport om hur torka och vattenbrist kan hanteras visar på att det behövs olika typer av åtgärder eller kombinationer av åtgärder runt om i Sverige. Åtgärderna kan vara fysiska, organisatoriska, juridiska eller kunskapshöjande. Rapporten har sammanställts på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning.

 

Aktuellt

 
 
 
 
 

Nyheter

09 juli 2020

Värmeböljor växande problem i stadsmiljöer

Perioder med hög värme utgör ett påtagligt hot mot människor, djur och natur. Effekterna blir också mer kännbara i våra snabbt växande och tätbefolkade städer. En ny rapport från Sweco beskriver problemen men visar även att det finns åtgärder som kan förbättra, anpassa och förbereda våra städer inför kommande värmeböljor.

07 juli 2020

Egenskaper hos bin studeras för att förstå klimatets påverkan

I Juoksengi vid polcirkeln har cirka tusen små bin försetts med sändare. Forskare samlar in information om biets flygvanor och livslängd. Målet är att hitta skillnader i egenskaper hos fyra underarter som har betydelse för den biologiska mångfalden. Resultaten är en viktig del i forskningen kring framtida bihållning i ett föränderligt klimat.

06 juli 2020

Ny rapport visar på lösningar för att hantera vattenbrist

En ny rapport om hur torka och vattenbrist kan hanteras visar på att det behövs olika typer av åtgärder eller kombinationer av åtgärder runt om i Sverige. Åtgärderna kan vara fysiska, organisatoriska, juridiska eller kunskapshöjande. Rapporten har sammanställts på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning.

 

Aktuellt