Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

22 juli 2016

Förbud ska förebygga spridning av invasiva arter

De invasiva arterna blir allt fler i Sverige och övriga Europa. I förra veckan presenterade EU en ny lista med 37 arter som listas som invasiva främmande arter. Från och med den 3 augusti 2016 är det förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla dessa.

19 juli 2016

Lokala insatser förbättrar vattenkvaliteten

Ett varmare klimat gynnar tillväxten av giftiga alger och cyanobakterier i sjöar, vilket kan leda till en försämrad kvalitet av våra färskvattenreservoarer. Ny forskning från Lunds universitet visar att vattenkvaliteten kan förbättras med små lokala insatser genom biomanipulation.

18 juli 2016

EU-rapport ger rekommendationer för resilienta städer

En ny rapport från EUs miljöbyrå pekar på vinsterna med att investera i långsiktiga preventiva åtgärder för att öka resiliensen i städer. Det kan innebära bättre samhällsplanering med mer grönytor eller svala miljöer i citykärnor, eller att förhindra nybyggnation i översvämningsdrabbade områden.

14 juli 2016

Dagvattenlösning under mark

Klimatförändringen väntas, i Sverige, leda till ökade mängder dagvatten att hantera i stadsmiljö. I ett nytt exempel på klimatanpassning här på portalen beskrivs hur man i Norrköping har gjort en dagvattenlösning under mark.

Lönsamt med klimatanpassning?

I en ny exempelsamling beskrivs åtgärder i fem kommuner där kostnaderna jämförs med nyttan för insatserna.

Film om stigande hav

Se filmen som förklarar översiktligt hur de svenska kusterna påverkas och vad samhället måste planera för.

På gång från myndigheterna

Följ vad svenska myndigheter arbetar med inom klimatanpassning. Bland annat beskrivs arbetet med att ta fram handlingsplaner.

Vad händer i höst?

I höst arrangeras en mängd konferenser, seminarier och workshops kring klimatanpassning.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

22 juli 2016

Förbud ska förebygga spridning av invasiva arter

De invasiva arterna blir allt fler i Sverige och övriga Europa. I förra veckan presenterade EU en ny lista med 37 arter som listas som invasiva främmande arter. Från och med den 3 augusti 2016 är det förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla dessa.

19 juli 2016

Lokala insatser förbättrar vattenkvaliteten

Ett varmare klimat gynnar tillväxten av giftiga alger och cyanobakterier i sjöar, vilket kan leda till en försämrad kvalitet av våra färskvattenreservoarer. Ny forskning från Lunds universitet visar att vattenkvaliteten kan förbättras med små lokala insatser genom biomanipulation.

18 juli 2016

EU-rapport ger rekommendationer för resilienta städer

En ny rapport från EUs miljöbyrå pekar på vinsterna med att investera i långsiktiga preventiva åtgärder för att öka resiliensen i städer. Det kan innebära bättre samhällsplanering med mer grönytor eller svala miljöer i citykärnor, eller att förhindra nybyggnation i översvämningsdrabbade områden.

14 juli 2016

Dagvattenlösning under mark

Klimatförändringen väntas, i Sverige, leda till ökade mängder dagvatten att hantera i stadsmiljö. I ett nytt exempel på klimatanpassning här på portalen beskrivs hur man i Norrköping har gjort en dagvattenlösning under mark.

Lönsamt med klimatanpassning?

I en ny exempelsamling beskrivs åtgärder i fem kommuner där kostnaderna jämförs med nyttan för insatserna.

Film om stigande hav

Se filmen som förklarar översiktligt hur de svenska kusterna påverkas och vad samhället måste planera för.

På gång från myndigheterna

Följ vad svenska myndigheter arbetar med inom klimatanpassning. Bland annat beskrivs arbetet med att ta fram handlingsplaner.

Vad händer i höst?

I höst arrangeras en mängd konferenser, seminarier och workshops kring klimatanpassning.

Klimatanpassningsexempel

Gemensamt vattenprojekt

I Skåne driver Bromölla kommun ett gemensamt vattenförsörjningsprojekt med blekingekommunen Olofström. Syftet är säkra tillgången till reservvatten från Olofström i händelse av vattenbrist, exempelvis vid längre torrperioder i framtiden.

Järfälla klimatanpassar

Järfälla kommun nordväst om Stockholm har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden.

Tidsbegränsade vattendomar

I Skåne strävar länsstyrelsen efter att göra alla vattendomar tidsbegränsade oavsett om de gäller för jordbruksbevattning eller industriella ändamål. Syftet är att skapa en hållbar vattenanvändning i ett förändrat klimat.

Gemensamt vattenprojekt

I Skåne driver Bromölla kommun ett gemensamt vattenförsörjningsprojekt med blekingekommunen Olofström. Syftet är säkra tillgången till reservvatten från Olofström i händelse av vattenbrist, exempelvis vid längre torrperioder i framtiden.

Järfälla klimatanpassar

Järfälla kommun nordväst om Stockholm har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden.

Tidsbegränsade vattendomar

I Skåne strävar länsstyrelsen efter att göra alla vattendomar tidsbegränsade oavsett om de gäller för jordbruksbevattning eller industriella ändamål. Syftet är att skapa en hållbar vattenanvändning i ett förändrat klimat.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.