Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

16 augusti 2017

Kristianstad rustar för framtidens värmeböljor

Höga temperaturer kommer att bli vanligare i Sverige i framtiden. I slutet av 2014 färdigställde därför Kristianstad kommun en beredskapsplan för värmeböljor. Kommunen har inventerat lokaler inom vård och omsorg och tagit fram en handlingsplan för mathantering i samband med värmeböljor. Projektet beskrivs nu som ett nytt exempel i SMHIs samling för klimatanpassning.

15 augusti 2017

Europeiska åtgärder kan minska hotet mot Arktis

Temperaturen i Arktis har ökat dubbelt så snabbt som i resten av världen, vilket resulterar i snabba förändringar i både miljön och levnadsförhållanden. En rapport från Europeiska miljöbyrån tittar på hur resten av Europa påverkar den arktiska miljön och hur förändringar i regionen påverkar Europa i gengäld.

14 augusti 2017

Klimatförändring påverkar tidpunkten för översvämningar

Det finns en koppling mellan klimatförändringar och översvämningar. Ett samarbete mellan 30 hydrologiska institut visar att tidpunkten för höga vattenflöden har ändrats över stora delar av Europa, dramatiskt på vissa områden. SMHI har bidragit till studien och det är första gången detta samband har demonstrerats på kontinental skala med observationsdata.

10 augusti 2017

Studie om skyfall över städer

Ett examensarbete från KTH syftar bland annat till att bidra till ökad kunskap om hur processen med skyfallsplanering fungerar i Sverige idag. Den generella uppfattningen hos de som intervjuats i studien är att det saknas statliga riktlinjer och rekommendationer som stöd för hur kommunerna ska kunna arbeta med skyfallsfrågan proaktivt. Rapportern pekar också på att kommunerna bör göra en skyfallskartering med tillhörande konsekvensanalys, som en obligatorisk del av översiktsplanen.

Klimatanpassning Sverige 2017

Årets tema för konferensen, som arrangeras i Stockholm 7 september: År 2030 och hur vi klimatanpassade samhället.

Samlat material för utbildning

Många myndigheter tar fram olika typer av utbildningsmaterial med koppling till klimatanpassning. Nu finns en samlingssida för dig som vill lära mer.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste inom klimatanpassning från myndigheterna.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

16 augusti 2017

Kristianstad rustar för framtidens värmeböljor

Höga temperaturer kommer att bli vanligare i Sverige i framtiden. I slutet av 2014 färdigställde därför Kristianstad kommun en beredskapsplan för värmeböljor. Kommunen har inventerat lokaler inom vård och omsorg och tagit fram en handlingsplan för mathantering i samband med värmeböljor. Projektet beskrivs nu som ett nytt exempel i SMHIs samling för klimatanpassning.

15 augusti 2017

Europeiska åtgärder kan minska hotet mot Arktis

Temperaturen i Arktis har ökat dubbelt så snabbt som i resten av världen, vilket resulterar i snabba förändringar i både miljön och levnadsförhållanden. En rapport från Europeiska miljöbyrån tittar på hur resten av Europa påverkar den arktiska miljön och hur förändringar i regionen påverkar Europa i gengäld.

14 augusti 2017

Klimatförändring påverkar tidpunkten för översvämningar

Det finns en koppling mellan klimatförändringar och översvämningar. Ett samarbete mellan 30 hydrologiska institut visar att tidpunkten för höga vattenflöden har ändrats över stora delar av Europa, dramatiskt på vissa områden. SMHI har bidragit till studien och det är första gången detta samband har demonstrerats på kontinental skala med observationsdata.

10 augusti 2017

Studie om skyfall över städer

Ett examensarbete från KTH syftar bland annat till att bidra till ökad kunskap om hur processen med skyfallsplanering fungerar i Sverige idag. Den generella uppfattningen hos de som intervjuats i studien är att det saknas statliga riktlinjer och rekommendationer som stöd för hur kommunerna ska kunna arbeta med skyfallsfrågan proaktivt. Rapportern pekar också på att kommunerna bör göra en skyfallskartering med tillhörande konsekvensanalys, som en obligatorisk del av översiktsplanen.

Klimatanpassning Sverige 2017

Årets tema för konferensen, som arrangeras i Stockholm 7 september: År 2030 och hur vi klimatanpassade samhället.

Samlat material för utbildning

Många myndigheter tar fram olika typer av utbildningsmaterial med koppling till klimatanpassning. Nu finns en samlingssida för dig som vill lära mer.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste inom klimatanpassning från myndigheterna.

Klimatanpassningsexempel

 • Lagring av spannmål säkrar försäljningen

  Klimatet påverkar priserna på spannmål. Genom bättre kapacitet för att torka och lagra spannmålet kan en lantbrukare minska sin sårbarhet. Hur ett lantbruk i Värmland har gjort beskrivs nu som ett nytt anpassningsexempel.

  Flytande bostäder som klimatanpassningsåtgärd

  Kan bostäder på vatten vara en lösning för att skapa översvämningssäkra hus i framtiden? Den tanken hade Karlstad när de byggde flytande lägenheter. Nu finns ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

  Lantbruksmaskiner anpassas för ett ändrat klimat

  Ett blötare klimat gör det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken. En lantbrukare i Falkenberg löste problemet med en bandtröska.

  Lagring av spannmål säkrar försäljningen

  Klimatet påverkar priserna på spannmål. Genom bättre kapacitet för att torka och lagra spannmålet kan en lantbrukare minska sin sårbarhet. Hur ett lantbruk i Värmland har gjort beskrivs nu som ett nytt anpassningsexempel.

  Flytande bostäder som klimatanpassningsåtgärd

  Kan bostäder på vatten vara en lösning för att skapa översvämningssäkra hus i framtiden? Den tanken hade Karlstad när de byggde flytande lägenheter. Nu finns ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

  Lantbruksmaskiner anpassas för ett ändrat klimat

  Ett blötare klimat gör det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken. En lantbrukare i Falkenberg löste problemet med en bandtröska.

 • Avsaltningsverk på Gotland

  För att hantera de ökande problemen med tillgång på dricksvatten har ett bräckvattenverk byggts i Herrvik på östra Gotland. Anläggningen togs i drift sommaren 2016 och producerar 20 kubikmeter dricksvatten per timme.

  Markägare samlar vatten

  Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker kan vattnet samlas bättre samt fördröja utflödet till Östersjön.

  Hela exempelsamlingen

  I idésamlingen för klimatanpassning finns många inspirerande exempel på praktiska åtgärder landet runt. I databasen kan du exempelvis söka på län eller problemområde.

  Avsaltningsverk på Gotland

  För att hantera de ökande problemen med tillgång på dricksvatten har ett bräckvattenverk byggts i Herrvik på östra Gotland. Anläggningen togs i drift sommaren 2016 och producerar 20 kubikmeter dricksvatten per timme.

  Markägare samlar vatten

  Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker kan vattnet samlas bättre samt fördröja utflödet till Östersjön.

  Hela exempelsamlingen

  I idésamlingen för klimatanpassning finns många inspirerande exempel på praktiska åtgärder landet runt. I databasen kan du exempelvis söka på län eller problemområde.

 • Lagring av spannmål säkrar försäljningen

  Klimatet påverkar priserna på spannmål. Genom bättre kapacitet för att torka och lagra spannmålet kan en lantbrukare minska sin sårbarhet. Hur ett lantbruk i Värmland har gjort beskrivs nu som ett nytt anpassningsexempel.

 • Flytande bostäder som klimatanpassningsåtgärd

  Kan bostäder på vatten vara en lösning för att skapa översvämningssäkra hus i framtiden? Den tanken hade Karlstad när de byggde flytande lägenheter. Nu finns ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

 • Lantbruksmaskiner anpassas för ett ändrat klimat

  Ett blötare klimat gör det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken. En lantbrukare i Falkenberg löste problemet med en bandtröska.

 • Avsaltningsverk på Gotland

  För att hantera de ökande problemen med tillgång på dricksvatten har ett bräckvattenverk byggts i Herrvik på östra Gotland. Anläggningen togs i drift sommaren 2016 och producerar 20 kubikmeter dricksvatten per timme.

 • Markägare samlar vatten

  Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker kan vattnet samlas bättre samt fördröja utflödet till Östersjön.

 • Hela exempelsamlingen

  I idésamlingen för klimatanpassning finns många inspirerande exempel på praktiska åtgärder landet runt. I databasen kan du exempelvis söka på län eller problemområde.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Isberg vid Grönland

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Tema IPCC (storpuff)

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Sommarkväll över mognande vetefält

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Isberg vid Grönland

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Tema IPCC (storpuff)

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Sommarkväll över mognande vetefält

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.