Nyheter

15 oktober 2019

Konferens för långsiktigt hållbart samhälle

Framtidens klimat kommer innebära stora krav på samhället och vi kommer allt oftare ställas inför utmaningar som skyfall och översvämningar samt extrema väderhändelser. Vad behövs för att möta dessa utmaningar? Hur ska vi minska samhällets sårbarhet? Det är temat för ett pass på konferensen "Bygg hållbara samhällen med plats för alla!" som arrangeras av Boverket.
 

14 oktober 2019

Ökad risk för harpest i ett varmare klimat

Genom en ny metod har forskare vid Stockholms universitet sett att harpest kan bli allt vanligare i framtiden. En sjukdom som främst drabbar smågnagare men som också smittar människor. Studien visar att små förändringar i klimat och landskapets vattenförhållanden gör att förekomsten av harpest kraftigt kan öka hos människor.

10 oktober 2019

Ekonomiska risker i ett förändrat klimat lyftes på konferens

Hur påverkar klimatet våra finansiella system och hur kan de ekonomiska riskerna hanteras? Vid en nationell konferens i Östersund lyftes frågor om hållbara investeringar och möjligheterna att minska de klimatrelaterade riskerna. Bland talarna märktes FN:s förre vice generalsekreterare Jan Eliasson.

08 oktober 2019

Varmare höstar påverkar insektslivet på ekar

Vilka växtätande insekter som finns på trädet – och hur många – påverkas av både klimat och den tidpunkt när löven får sina höstfärgen. Det har forskare från SLU kommit fram till i samarbete med elever från 58 olika skolor. Upptäckten ger en inblick i hur samspelet mellan växter och insekter kan förändras med ett varmare klimat.

Nyheter

15 oktober 2019

Konferens för långsiktigt hållbart samhälle

Framtidens klimat kommer innebära stora krav på samhället och vi kommer allt oftare ställas inför utmaningar som skyfall och översvämningar samt extrema väderhändelser. Vad behövs för att möta dessa utmaningar? Hur ska vi minska samhällets sårbarhet? Det är temat för ett pass på konferensen "Bygg hållbara samhällen med plats för alla!" som arrangeras av Boverket.
 

14 oktober 2019

Ökad risk för harpest i ett varmare klimat

Genom en ny metod har forskare vid Stockholms universitet sett att harpest kan bli allt vanligare i framtiden. En sjukdom som främst drabbar smågnagare men som också smittar människor. Studien visar att små förändringar i klimat och landskapets vattenförhållanden gör att förekomsten av harpest kraftigt kan öka hos människor.

10 oktober 2019

Ekonomiska risker i ett förändrat klimat lyftes på konferens

Hur påverkar klimatet våra finansiella system och hur kan de ekonomiska riskerna hanteras? Vid en nationell konferens i Östersund lyftes frågor om hållbara investeringar och möjligheterna att minska de klimatrelaterade riskerna. Bland talarna märktes FN:s förre vice generalsekreterare Jan Eliasson.

08 oktober 2019

Varmare höstar påverkar insektslivet på ekar

Vilka växtätande insekter som finns på trädet – och hur många – påverkas av både klimat och den tidpunkt när löven får sina höstfärgen. Det har forskare från SLU kommit fram till i samarbete med elever från 58 olika skolor. Upptäckten ger en inblick i hur samspelet mellan växter och insekter kan förändras med ett varmare klimat.

Klimatanpassningsexempel