Nyheter

25 april 2019

Ökad förståelse om vattenbrist med spel i VR-miljö

Ett nytt spel utvecklas nu vid Lunds universitet och handlar om att öka medvetenheten om vattnet som en begränsad resurs. I spelet kan man röra sig i olika "virtual reality" miljöer och uppleva torkan på nära håll. Målet är också att göra spelarna uppmärksamma på hur mycket vatten som går åt i vardagen.

24 april 2019

Vägledning för hur Sverige påverkas av klimatförändringar i andra länder

Ändrade förutsättningar på grund av klimatförändringar i andra länder kommer skapa både risker och möjligheter för Sverige. Resultaten från en ny studie syftar till att ge företag, organisationer och myndigheter vägledning inför framtida prioriteringar. Studien är indelad i sex teman: handel, finansiell sektor, människors rörelsemönster, infrastruktur, livsmedel samt geopolitik.

23 april 2019

Vinterorter behöver klimatanpassa sina turistverksamheter

Ett varmare klimat med färre dagar med snö gör att skidorter och andra vinteranläggningar behöver anpassa sig allt mer till året runt-turism. För att säkra snötillgången på vintersäsongen är det även flera anläggningar som lagrar snö under sågspån över sommarhalvåret. I Jämtland betyder vinterturismen mycket och SMHIs regionala klimatanalys för länet visar att det kan bli uppemot 75 färre dagar med snötäcke år 2100.

18 april 2019

Varmare klimat gör det tuffare för allergiker

Pollensäsongen startar tidigare och pågår under längre tid.  I ett varmare klimat kan allergiker och astmatiker få det allt värre, enligt American Academy of Allergy Asthma and Immunology. Även mängden pollen förväntas öka och spridningen av dem förändras.

Nyheter

25 april 2019

Ökad förståelse om vattenbrist med spel i VR-miljö

Ett nytt spel utvecklas nu vid Lunds universitet och handlar om att öka medvetenheten om vattnet som en begränsad resurs. I spelet kan man röra sig i olika "virtual reality" miljöer och uppleva torkan på nära håll. Målet är också att göra spelarna uppmärksamma på hur mycket vatten som går åt i vardagen.

24 april 2019

Vägledning för hur Sverige påverkas av klimatförändringar i andra länder

Ändrade förutsättningar på grund av klimatförändringar i andra länder kommer skapa både risker och möjligheter för Sverige. Resultaten från en ny studie syftar till att ge företag, organisationer och myndigheter vägledning inför framtida prioriteringar. Studien är indelad i sex teman: handel, finansiell sektor, människors rörelsemönster, infrastruktur, livsmedel samt geopolitik.

23 april 2019

Vinterorter behöver klimatanpassa sina turistverksamheter

Ett varmare klimat med färre dagar med snö gör att skidorter och andra vinteranläggningar behöver anpassa sig allt mer till året runt-turism. För att säkra snötillgången på vintersäsongen är det även flera anläggningar som lagrar snö under sågspån över sommarhalvåret. I Jämtland betyder vinterturismen mycket och SMHIs regionala klimatanalys för länet visar att det kan bli uppemot 75 färre dagar med snötäcke år 2100.

18 april 2019

Varmare klimat gör det tuffare för allergiker

Pollensäsongen startar tidigare och pågår under längre tid.  I ett varmare klimat kan allergiker och astmatiker få det allt värre, enligt American Academy of Allergy Asthma and Immunology. Även mängden pollen förväntas öka och spridningen av dem förändras.

Klimatanpassningsexempel