Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

20 februari 2019

Krympande havsis på Östersjön ökar algblomning och hotar arter

Det område i Östersjön som årligen fryser till is har minskat med ungefär 35 procent sedan 1960-talet, meddelar Finlands miljöcentral Syke. Organismer som lever i Östersjön får det svårare att överleva och föröka sig, medan vårens blomning av växtplankton kan starta tidigare än normalt där isen har försvunnit.

19 februari 2019

Statligt bidrag för våtmarker i Östergötland

22 våtmarksprojekt i Östergötland kommer att tilldelas sammanlagt 9,5 miljoner kronor. Länsstyrelsen Östergötland fördelar statsbidraget mellan de kommuner där projekten planeras. Våtmarkerna förväntas öka motståndskraften mot bland annat torka, översvämningar och grundvattenbrist.

18 februari 2019

Ny inspirationsfilm om klimatanpassning

Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram en inspirationsfilm om hur våra städer kan anpassas till ett förändrat klimat. Genom filmen vill länsstyrelsen slå ett slag för arbetet med klimatanpassning. Länsstyrelslen pekar på att arbetet kan tydliggöras genom att varje kommun tar fram en klimatanpassningsplan.

14 februari 2019

Ny, digital handbok för klimatanpassning

Livsmedelsverket har, i ett gemensamt projekt med andra myndigheter, tagit fram en digital handbok för klimatanpassning. Den ger praktiskt stöd för att analysera, planera och vidta åtgärder. Fiktiva exempel visar hur en analys och åtgärdsplan kan se ut. Till handboken hör också ett verktyg där kommunen kan fylla i uppgifter om de lokala förutsättningarna för att få en överblick och underlag för att besluta om vad de ska göra.

Välkommen till SMHIs Grundkurs i klimatanpassning 27-28 mars 2019!

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

20 februari 2019

Krympande havsis på Östersjön ökar algblomning och hotar arter

Det område i Östersjön som årligen fryser till is har minskat med ungefär 35 procent sedan 1960-talet, meddelar Finlands miljöcentral Syke. Organismer som lever i Östersjön får det svårare att överleva och föröka sig, medan vårens blomning av växtplankton kan starta tidigare än normalt där isen har försvunnit.

19 februari 2019

Statligt bidrag för våtmarker i Östergötland

22 våtmarksprojekt i Östergötland kommer att tilldelas sammanlagt 9,5 miljoner kronor. Länsstyrelsen Östergötland fördelar statsbidraget mellan de kommuner där projekten planeras. Våtmarkerna förväntas öka motståndskraften mot bland annat torka, översvämningar och grundvattenbrist.

18 februari 2019

Ny inspirationsfilm om klimatanpassning

Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram en inspirationsfilm om hur våra städer kan anpassas till ett förändrat klimat. Genom filmen vill länsstyrelsen slå ett slag för arbetet med klimatanpassning. Länsstyrelslen pekar på att arbetet kan tydliggöras genom att varje kommun tar fram en klimatanpassningsplan.

14 februari 2019

Ny, digital handbok för klimatanpassning

Livsmedelsverket har, i ett gemensamt projekt med andra myndigheter, tagit fram en digital handbok för klimatanpassning. Den ger praktiskt stöd för att analysera, planera och vidta åtgärder. Fiktiva exempel visar hur en analys och åtgärdsplan kan se ut. Till handboken hör också ett verktyg där kommunen kan fylla i uppgifter om de lokala förutsättningarna för att få en överblick och underlag för att besluta om vad de ska göra.

Välkommen till SMHIs Grundkurs i klimatanpassning 27-28 mars 2019!

Klimatanpassningsexempel