Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

23 juni 2016

Kommunernas klimatanpassningsarbete presenteras i Almedalen

Vad gör de kommuner som kommit längst i sitt anpassningsarbete? Och vad gör eller bör andra aktörer göra? Det är frågor som lyfts i Almedalen när IVL Svenska Miljöinstitutet presenterar kommunrankningen Klimatanpassning 2016 – Så långt har kommunerna kommit. Seminariet arrangeras av Svensk Försäkring och hålls den 5 juli.

21 juni 2016

Ordlista på portalen

Vad är en värmeö och vad menas med blåstruktur? Som stöd i klimatanpassningsarbetet finns nu en ordlista publicerad på portalen. I den har vi samlat några av de facktermer och uttryck som brukar återkomma. 

20 juni 2016

FN-rapport visar status på det globala klimatarbetet

En syntesrapport från FN har uppdaterats och visar den totala effekt som 161 nationella klimatplaner förväntas ha, världen över. Merparten av planerna omfattar klimatanpassning, och visar att länder har ambitioner att stärka arbetet.

17 juni 2016

Studie visar hur skaldjur påverkas av klimatförändringar

En ny studie visar hur odlade marina arter i Europa, som ostron, musslor och kammusslor, påverkas av förändringar i havet. Forskningen speglar till exempel vad ökad temperatur och ökad försurning innebär för djuren och för den kommersiella hanteringen.

Film om stigande hav

En ny film, framtagen av SMHI, förklarar översiktligt hur de svenska kusterna påverkas och vad samhället måste planera för.

På gång från myndigheterna

Nu finns nytt material på portalen om aktiviteter som de svenska myndigheterna arbetar med just nu. Bland annat beskriver de myndigheter som tilldelats medel från SMHI för att ta fram handlingsplaner och verktyg för klimatanpassning vad deras projekt innefattar.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

23 juni 2016

Kommunernas klimatanpassningsarbete presenteras i Almedalen

Vad gör de kommuner som kommit längst i sitt anpassningsarbete? Och vad gör eller bör andra aktörer göra? Det är frågor som lyfts i Almedalen när IVL Svenska Miljöinstitutet presenterar kommunrankningen Klimatanpassning 2016 – Så långt har kommunerna kommit. Seminariet arrangeras av Svensk Försäkring och hålls den 5 juli.

21 juni 2016

Ordlista på portalen

Vad är en värmeö och vad menas med blåstruktur? Som stöd i klimatanpassningsarbetet finns nu en ordlista publicerad på portalen. I den har vi samlat några av de facktermer och uttryck som brukar återkomma. 

20 juni 2016

FN-rapport visar status på det globala klimatarbetet

En syntesrapport från FN har uppdaterats och visar den totala effekt som 161 nationella klimatplaner förväntas ha, världen över. Merparten av planerna omfattar klimatanpassning, och visar att länder har ambitioner att stärka arbetet.

17 juni 2016

Studie visar hur skaldjur påverkas av klimatförändringar

En ny studie visar hur odlade marina arter i Europa, som ostron, musslor och kammusslor, påverkas av förändringar i havet. Forskningen speglar till exempel vad ökad temperatur och ökad försurning innebär för djuren och för den kommersiella hanteringen.

Film om stigande hav

En ny film, framtagen av SMHI, förklarar översiktligt hur de svenska kusterna påverkas och vad samhället måste planera för.

På gång från myndigheterna

Nu finns nytt material på portalen om aktiviteter som de svenska myndigheterna arbetar med just nu. Bland annat beskriver de myndigheter som tilldelats medel från SMHI för att ta fram handlingsplaner och verktyg för klimatanpassning vad deras projekt innefattar.

Klimatanpassningsexempel

Gemensamt vattenprojekt

I Skåne driver Bromölla kommun ett gemensamt vattenförsörjningsprojekt med blekingekommunen Olofström. Syftet är säkra tillgången till reservvatten från Olofström i händelse av vattenbrist, exempelvis vid längre torrperioder i framtiden.

Järfälla klimatanpassar

Järfälla kommun nordväst om Stockholm har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden.

Tidsbegränsade vattendomar

I Skåne strävar länsstyrelsen efter att göra alla vattendomar tidsbegränsade oavsett om de gäller för jordbruksbevattning eller industriella ändamål. Syftet är att skapa en hållbar vattenanvändning i ett förändrat klimat.

Gemensamt vattenprojekt

I Skåne driver Bromölla kommun ett gemensamt vattenförsörjningsprojekt med blekingekommunen Olofström. Syftet är säkra tillgången till reservvatten från Olofström i händelse av vattenbrist, exempelvis vid längre torrperioder i framtiden.

Järfälla klimatanpassar

Järfälla kommun nordväst om Stockholm har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden.

Tidsbegränsade vattendomar

I Skåne strävar länsstyrelsen efter att göra alla vattendomar tidsbegränsade oavsett om de gäller för jordbruksbevattning eller industriella ändamål. Syftet är att skapa en hållbar vattenanvändning i ett förändrat klimat.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalender

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

öga i tidning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Klimatet förändras

Här kan du ta del av statistik, scenariotjänster och öppna data.

Samlat om IPCC

FNs klimatpanel IPCC tar fram sammanställningar och rapporter kring klimatet.

Kunskapscentrum

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.