Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

19 april 2018

Ny rapport om hur klimatförändringen påverkar markbyggandet

En ny rapport från SGI beskriver hur klimatförändringen kan påverka naturlig mark och geokonstruktioner, hur dagens kunskaper om klimatlasterna kan komma att förändras och hur dessa beskrivs i nuvarande regelverk. Rapporten pekar också på behov av mer forskning på området. 

17 april 2018

Ny rapport om naturanpassade åtgärder mot översvämning

En ny rapport, framtagen av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, visar olika sätt att minska risken för översvämning på ett naturanpassat sätt. Rapporten vänder sig främst till kommuner och syftet är att höja kunskapsnivån så att rätt åtgärder utförs på rätt plats och på rätt sätt. Här beskrivs bland annat organisation, planering, underlag och exempel på åtgärder.

12 april 2018

Våtmark ger översvämningsskydd och mervärden i Getinge

Getinge i Halmstads kommun har upprepade gånger drabbats av översvämningar i Suseån. För att minska risken för översvämningar i framtiden har kommunen byggt skyddsvallar och anlagt en våtmark med rekreationsområde. Det beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

11 april 2018

Populära druvsorter känsliga för varmare klimat

Viner baserade på de mest populära druvorna kan komma att försvinna på grund av klimatförändringarna, enligt forskare vid Lunds universitet. Många av de mest populära sorterna har en tendens att mogna tidigare och kräver mer vatten än andra druvor, vilket gör dem mer sårbara för ett förändrat klimat. Druvor som mognar senare är bäst lämpade för ett varmare klimat.

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

19 april 2018

Ny rapport om hur klimatförändringen påverkar markbyggandet

En ny rapport från SGI beskriver hur klimatförändringen kan påverka naturlig mark och geokonstruktioner, hur dagens kunskaper om klimatlasterna kan komma att förändras och hur dessa beskrivs i nuvarande regelverk. Rapporten pekar också på behov av mer forskning på området. 

17 april 2018

Ny rapport om naturanpassade åtgärder mot översvämning

En ny rapport, framtagen av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, visar olika sätt att minska risken för översvämning på ett naturanpassat sätt. Rapporten vänder sig främst till kommuner och syftet är att höja kunskapsnivån så att rätt åtgärder utförs på rätt plats och på rätt sätt. Här beskrivs bland annat organisation, planering, underlag och exempel på åtgärder.

12 april 2018

Våtmark ger översvämningsskydd och mervärden i Getinge

Getinge i Halmstads kommun har upprepade gånger drabbats av översvämningar i Suseån. För att minska risken för översvämningar i framtiden har kommunen byggt skyddsvallar och anlagt en våtmark med rekreationsområde. Det beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

11 april 2018

Populära druvsorter känsliga för varmare klimat

Viner baserade på de mest populära druvorna kan komma att försvinna på grund av klimatförändringarna, enligt forskare vid Lunds universitet. Många av de mest populära sorterna har en tendens att mogna tidigare och kräver mer vatten än andra druvor, vilket gör dem mer sårbara för ett förändrat klimat. Druvor som mognar senare är bäst lämpade för ett varmare klimat.

Klimatanpassningsexempel