fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till klimatförändringar - information från svenska myndigheter

Nyheter

09 augusti 2020

Handledning för grönplantering

Kristianstads kommun har tagit fram en handledning för grönplantering och en rapport som visar hur kommunen har implementerat sin grönplan i översiktsplanen. Detta har gjorts inom projektet UrbanLinks 2 Landscape, som lägger särskilt fokus på odling, klimatanpassning och hälsa som viktiga ekosystemtjänster i stadsutvecklingen.

05 augusti 2020

Fornlämningar förstörs av klimatförändringen

Inom 20 år kommer mycket av vår äldre kulturhistoria att vara borta på grund av klimatförändringen och annan mänsklig påverkan. Det visar en undersökning som gjorts av bland annat Lunds och Stockholms universitet. Ett första steg för att rädda fornlämningarna är enligt arkeologen Adam Boethius att det ”måste finnas en medvetenhet om att fornlämningarna är på väg att försvinna. Sedan måste samhället ta ställning till lagar och skydd av våra fornlämningar samt vad konsekvenserna blir om dessa delar av vårt arv tillåts försvinna utan att insatser görs för att rädda dem.”

04 augusti 2020

Ålgräs rotar sig bättre med ett nät gjort av potatisskal

Kustområden är viktiga ekosystem för bland annat fiskreproduktion. På många håll i världen utarmas dessa, av mänskliga aktiviteter och klimatförändringar. Att återställa dem, bland annat genom att plantera ålgräs, blir allt viktigare för att skapa långsiktigt hållbara miljöer. Nu har en grupp forskare tagit fram en metod där sjöbotten som förstärkts av ett nät gjort på potatisskal ökar förutsättningarna för att ålgräset ska rota sig.

 

Aktuellt

 
 
 
 
 

Nyheter

09 augusti 2020

Handledning för grönplantering

Kristianstads kommun har tagit fram en handledning för grönplantering och en rapport som visar hur kommunen har implementerat sin grönplan i översiktsplanen. Detta har gjorts inom projektet UrbanLinks 2 Landscape, som lägger särskilt fokus på odling, klimatanpassning och hälsa som viktiga ekosystemtjänster i stadsutvecklingen.

05 augusti 2020

Fornlämningar förstörs av klimatförändringen

Inom 20 år kommer mycket av vår äldre kulturhistoria att vara borta på grund av klimatförändringen och annan mänsklig påverkan. Det visar en undersökning som gjorts av bland annat Lunds och Stockholms universitet. Ett första steg för att rädda fornlämningarna är enligt arkeologen Adam Boethius att det ”måste finnas en medvetenhet om att fornlämningarna är på väg att försvinna. Sedan måste samhället ta ställning till lagar och skydd av våra fornlämningar samt vad konsekvenserna blir om dessa delar av vårt arv tillåts försvinna utan att insatser görs för att rädda dem.”

04 augusti 2020

Ålgräs rotar sig bättre med ett nät gjort av potatisskal

Kustområden är viktiga ekosystem för bland annat fiskreproduktion. På många håll i världen utarmas dessa, av mänskliga aktiviteter och klimatförändringar. Att återställa dem, bland annat genom att plantera ålgräs, blir allt viktigare för att skapa långsiktigt hållbara miljöer. Nu har en grupp forskare tagit fram en metod där sjöbotten som förstärkts av ett nät gjort på potatisskal ökar förutsättningarna för att ålgräset ska rota sig.

 

Aktuellt