Nyheter

22 augusti 2019

Färre fjärilar efter torkan 2018

Fjolårets torka drabbade fjärilslarverna som fick svårare att hitta mat då ängar och betesmarker torkade. Växjö kommun har gjort uppföljningar av fjärilsfaunan från 2004 och framåt i två naturreservat. Deras senaste undersökning visar att så mycket som 90 procent av de mest drabbade fjärilarsarterna är borta i de undersökta områdena.

20 augusti 2019

SMHI lanserar Klimatanpassningsspelet

Klimatanpassningsspelet ska ge ökad förståelse för vad ett varmare klimat innebär och hur man kan möta de nya utmaningarna. Spelet kan användas inom undervisning kring hållbar utveckling eller till exempel för att komma igång med klimatanpassningsarbete i en kommun. Det finns fritt tillgängligt på smhi.se samt i Minecraft-miljö.

19 augusti 2019

Den biologiska mångfalden minskar i världens skogar

Populationerna av ryggradsdjur i världens skogar har i genomsnitt minskat med 53 procent mellan 1970 och 2014, visar en ny rapport från Världsnaturfonden WWF. Det är framförallt i tropikerna man sett en minskning. Rapporten är också den första globala bedömningen av läget för den biologiska mångfalden i världens skogar, som baserar sig på populationsdata.

16 augusti 2019

Konferensen Miljöforum Norr 2019

Temat för årets konferens handlar om hur det förändrade klimatet påverkar vår natur. Hur ser förutsättningarna ut i Norrbotten 2050 för friluftsliv och olika näringar som skogsbruk, rennäring och besöksnäring. Konferensen hålls i Luleå 16 september. Anmälan senast 30 augusti.

Nyheter

22 augusti 2019

Färre fjärilar efter torkan 2018

Fjolårets torka drabbade fjärilslarverna som fick svårare att hitta mat då ängar och betesmarker torkade. Växjö kommun har gjort uppföljningar av fjärilsfaunan från 2004 och framåt i två naturreservat. Deras senaste undersökning visar att så mycket som 90 procent av de mest drabbade fjärilarsarterna är borta i de undersökta områdena.

20 augusti 2019

SMHI lanserar Klimatanpassningsspelet

Klimatanpassningsspelet ska ge ökad förståelse för vad ett varmare klimat innebär och hur man kan möta de nya utmaningarna. Spelet kan användas inom undervisning kring hållbar utveckling eller till exempel för att komma igång med klimatanpassningsarbete i en kommun. Det finns fritt tillgängligt på smhi.se samt i Minecraft-miljö.

19 augusti 2019

Den biologiska mångfalden minskar i världens skogar

Populationerna av ryggradsdjur i världens skogar har i genomsnitt minskat med 53 procent mellan 1970 och 2014, visar en ny rapport från Världsnaturfonden WWF. Det är framförallt i tropikerna man sett en minskning. Rapporten är också den första globala bedömningen av läget för den biologiska mångfalden i världens skogar, som baserar sig på populationsdata.

16 augusti 2019

Konferensen Miljöforum Norr 2019

Temat för årets konferens handlar om hur det förändrade klimatet påverkar vår natur. Hur ser förutsättningarna ut i Norrbotten 2050 för friluftsliv och olika näringar som skogsbruk, rennäring och besöksnäring. Konferensen hålls i Luleå 16 september. Anmälan senast 30 augusti.

Klimatanpassningsexempel