fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till klimatförändringar - information från svenska myndigheter

Nyheter

23 oktober 2020

Expertråd höll bred dialog om Sveriges fortsatta arbete med klimatanpassning

Nationella expertrådet för klimatanpassning höll nyligen webbinarium där en rad aktörer medverkade. Särskilt lyftes kommunernas arbete, torka och vattenbrist och hur Sverige påverkas av klimatförändringar i andra länder. Nu går det att se en inspelning av webbinariet.

23 oktober 2020

Checklista för att klimatanpassa fastigheter

Behoven av att klimatanpassa fastigheter ökar. Enligt Folksam har skadekostnaderna för naturkatastrofer fördubblats på 30 år. Riksbyggen har tagit fram en checklista för bostadsrättsföreningar som vill förebygga skador på sina fastigheter. I checklistan finns stöd för att identifiera vilka klimatrelaterade risker som är aktuella och åtgärder för att husen och de boende ska klara exempelvis kraftiga skyfall och värmeböljor bättre.

21 oktober 2020

EU:s mål för biologisk mångfald har inte uppnåtts

Europeiska miljöbyrån publicerade en rapport i veckan som visar att läget just nu är svårt för många arter och naturtyper i EU. Det övergripande målet i EU:s strategi för biologisk mångfald, att hejda förlusten av biologisk mångfald till 2020, har inte uppnåtts. Men trenden går att vända, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

 

Aktuellt

 
 
 
 
 

Nyheter

23 oktober 2020

Expertråd höll bred dialog om Sveriges fortsatta arbete med klimatanpassning

Nationella expertrådet för klimatanpassning höll nyligen webbinarium där en rad aktörer medverkade. Särskilt lyftes kommunernas arbete, torka och vattenbrist och hur Sverige påverkas av klimatförändringar i andra länder. Nu går det att se en inspelning av webbinariet.

23 oktober 2020

Checklista för att klimatanpassa fastigheter

Behoven av att klimatanpassa fastigheter ökar. Enligt Folksam har skadekostnaderna för naturkatastrofer fördubblats på 30 år. Riksbyggen har tagit fram en checklista för bostadsrättsföreningar som vill förebygga skador på sina fastigheter. I checklistan finns stöd för att identifiera vilka klimatrelaterade risker som är aktuella och åtgärder för att husen och de boende ska klara exempelvis kraftiga skyfall och värmeböljor bättre.

21 oktober 2020

EU:s mål för biologisk mångfald har inte uppnåtts

Europeiska miljöbyrån publicerade en rapport i veckan som visar att läget just nu är svårt för många arter och naturtyper i EU. Det övergripande målet i EU:s strategi för biologisk mångfald, att hejda förlusten av biologisk mångfald till 2020, har inte uppnåtts. Men trenden går att vända, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

 

Aktuellt