Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

15 januari 2019

Motståndskraften mot klimatförändringar hos europeiskt vete undersökt

Sätten som europeiskt vete framställs på är inte tillräckliga för att möta ett förändrat klimat, visar en ny undersökning. Vetesorterna bör reagera olika på exempelvis torka för att den sammanställda bilden av veteodlingen ska anses motståndskraftig. Framförallt belyser man att den undersökta veten inte klarar kraftiga regn på ett bra sätt.

14 januari 2019

Viktigt att förvalta kulturmiljöer i förändrat klimat

En risk- och sårbarhetsanalys av kulturmiljöer genomfördes nyligen vid en workshop i det jämtländska samevistet Bartjan. Workshopen ingår i det internationella projektet Adapt Northern Heritage, som även innefattar Norge, Skottland, Island, Irland och Ryssland. Projektet pågår 2014-2020 och syftar till att stärka och utveckla förvaltning av kulturmiljöer i ett förändrat klimat.

10 januari 2019

Alternativa spannmål klarar klimatförändringar bättre

Att odla så kallade kulturspannmål som bättre tål värme och torka är ett exempel på hur odlare kan klimatanpassa sina verksamheter. Kulturspannmål har längre strån, djupare rötter och är mer variationsrika, vilket gör dem motståndskraftiga vid klimatförändringar. Sommaren 2018 blev enligt kulturodlare ett kvitto på detta.

09 januari 2019

Förändrat klimat ger mer snö i norra Sverige

Snötäcket i Centraleuropa har minskat med 12 procent per årtionde sedan 1950-talet, medan snötäcket i Europas allra nordligaste delar växer, meddelar nu forskare från Stockholms universitet. Den globala uppvärmningen innebär ökad nederbörd, som faller i form av snö i de kallaste delarna av Europa, dit norra Sverige räknas.

Välkommen till SMHIs Grundkurs i klimatanpassning 27-28 mars 2019!

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Nyheter

15 januari 2019

Motståndskraften mot klimatförändringar hos europeiskt vete undersökt

Sätten som europeiskt vete framställs på är inte tillräckliga för att möta ett förändrat klimat, visar en ny undersökning. Vetesorterna bör reagera olika på exempelvis torka för att den sammanställda bilden av veteodlingen ska anses motståndskraftig. Framförallt belyser man att den undersökta veten inte klarar kraftiga regn på ett bra sätt.

14 januari 2019

Viktigt att förvalta kulturmiljöer i förändrat klimat

En risk- och sårbarhetsanalys av kulturmiljöer genomfördes nyligen vid en workshop i det jämtländska samevistet Bartjan. Workshopen ingår i det internationella projektet Adapt Northern Heritage, som även innefattar Norge, Skottland, Island, Irland och Ryssland. Projektet pågår 2014-2020 och syftar till att stärka och utveckla förvaltning av kulturmiljöer i ett förändrat klimat.

10 januari 2019

Alternativa spannmål klarar klimatförändringar bättre

Att odla så kallade kulturspannmål som bättre tål värme och torka är ett exempel på hur odlare kan klimatanpassa sina verksamheter. Kulturspannmål har längre strån, djupare rötter och är mer variationsrika, vilket gör dem motståndskraftiga vid klimatförändringar. Sommaren 2018 blev enligt kulturodlare ett kvitto på detta.

09 januari 2019

Förändrat klimat ger mer snö i norra Sverige

Snötäcket i Centraleuropa har minskat med 12 procent per årtionde sedan 1950-talet, medan snötäcket i Europas allra nordligaste delar växer, meddelar nu forskare från Stockholms universitet. Den globala uppvärmningen innebär ökad nederbörd, som faller i form av snö i de kallaste delarna av Europa, dit norra Sverige räknas.

Välkommen till SMHIs Grundkurs i klimatanpassning 27-28 mars 2019!

Klimatanpassningsexempel