fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till klimatförändringar - information från svenska myndigheter

Nyheter

25 februari 2020

Svenskt och finskt samarbete när lokala effekter av klimatförändringar undersöks

Vattenkvaliteten och förutsättningarna för jord- och skogsbruk i svenska Västerbotten och finska Österbotten ändras troligtvis när klimatet förändras. I EU-projektet KLIVA ska riskerna nu inventeras i regionen för att skapa bättre förutsättningar för att handskas med förändringarna.

24 februari 2020

Våra energisystem påverkas av framtidens extremväder

Klimatförändringar med tilltagande stormar och värmeböljor, får också följder för vår energiförsörjning. Ett internationellt forskarlag har undersökt hur extremväder inverkar på energisystemen och resultaten visar att extrema klimathändelserna i framtiden avsevärt påverkar dessa.

21 februari 2020

Hänsyn till klimatrelaterade risker inom sanering prioriteras

Naturvårdsverket tar nu även hänsyn till klimateffekter i prövningen av ansökningar om åtgärdsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador. Bidrag där klimatrelaterade risker vägts in, som temperatur, torka, översvämning, ras, skred eller erosion, kommer i fortsättningen att prioriteras. Detta är ett resultat av Naturvårdsverkets handlingsplan för klimatanpassning.

 

Aktuellt

Nyheter

25 februari 2020

Svenskt och finskt samarbete när lokala effekter av klimatförändringar undersöks

Vattenkvaliteten och förutsättningarna för jord- och skogsbruk i svenska Västerbotten och finska Österbotten ändras troligtvis när klimatet förändras. I EU-projektet KLIVA ska riskerna nu inventeras i regionen för att skapa bättre förutsättningar för att handskas med förändringarna.

24 februari 2020

Våra energisystem påverkas av framtidens extremväder

Klimatförändringar med tilltagande stormar och värmeböljor, får också följder för vår energiförsörjning. Ett internationellt forskarlag har undersökt hur extremväder inverkar på energisystemen och resultaten visar att extrema klimathändelserna i framtiden avsevärt påverkar dessa.

21 februari 2020

Hänsyn till klimatrelaterade risker inom sanering prioriteras

Naturvårdsverket tar nu även hänsyn till klimateffekter i prövningen av ansökningar om åtgärdsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador. Bidrag där klimatrelaterade risker vägts in, som temperatur, torka, översvämning, ras, skred eller erosion, kommer i fortsättningen att prioriteras. Detta är ett resultat av Naturvårdsverkets handlingsplan för klimatanpassning.

 

Aktuellt