Nyheter

26 juni 2019

Ny rapport om kulturspannmål och extremvädret 2018

Avkastningen hos kulturspannmål och moderna sorters spannmål har jämförts för att se vilka typer som klarade torkan bäst under sommaren 2018. SLU ligger bakom studien där 60-talet odlare intervjuats via telefon.

25 juni 2019

Kernza – en svensk framtidsgröda?

Det amerikanska vetegräset kernza testodlas nu i Skåne. Kernza är en perenn gröda som kräver mindre arbete än vete, råg och havre, och som dessutom är väldigt proteinrik. Kernza används idag som bland annat djurfoder, inom ölbryggning och för bakning.

20 juni 2019

Påverkar klimatförändringarna den biologiska mångfalden i fjällen?

Forskare ska under de kommande åren se hur det unika ekosystemet i den skandinaviska fjällkedjan påverkas av klimatförändringarna. Inom projektet studeras även bergskedjor i Spanien och Frankrike. Resultatet av studien är senare tänkt att användas som underlag för klimatanpassning.

19 juni 2019

Ny EU-rapport om klimatanpassning av Europas energisystem

En rapport om hur klimatanpassning ska integreras i Europas energiomställning har publicerats av The European Environment Agency (EEA). Rapporten redovisar bland annat dagens kunskapsläge om hur energisystemet påverkas av extremväder, samt hot och möjligheter kopplade till klimatanpassningen som rapporten belyser.

Nyheter

26 juni 2019

Ny rapport om kulturspannmål och extremvädret 2018

Avkastningen hos kulturspannmål och moderna sorters spannmål har jämförts för att se vilka typer som klarade torkan bäst under sommaren 2018. SLU ligger bakom studien där 60-talet odlare intervjuats via telefon.

25 juni 2019

Kernza – en svensk framtidsgröda?

Det amerikanska vetegräset kernza testodlas nu i Skåne. Kernza är en perenn gröda som kräver mindre arbete än vete, råg och havre, och som dessutom är väldigt proteinrik. Kernza används idag som bland annat djurfoder, inom ölbryggning och för bakning.

20 juni 2019

Påverkar klimatförändringarna den biologiska mångfalden i fjällen?

Forskare ska under de kommande åren se hur det unika ekosystemet i den skandinaviska fjällkedjan påverkas av klimatförändringarna. Inom projektet studeras även bergskedjor i Spanien och Frankrike. Resultatet av studien är senare tänkt att användas som underlag för klimatanpassning.

19 juni 2019

Ny EU-rapport om klimatanpassning av Europas energisystem

En rapport om hur klimatanpassning ska integreras i Europas energiomställning har publicerats av The European Environment Agency (EEA). Rapporten redovisar bland annat dagens kunskapsläge om hur energisystemet påverkas av extremväder, samt hot och möjligheter kopplade till klimatanpassningen som rapporten belyser.

Klimatanpassningsexempel