Kontakt

Klimatanpassningsportalen

Boverket

Anna Gäderlund
0455 - 35 31 54

Energimyndigheten

Tony Abaji
016 - 544 20 41

Folkhälsomyndigheten

Elin Andersson
010 - 205 21 18

HaV

Thomas Klein
010 - 698 60 49

Jordbruksverket

Tobias Markensten
036 - 15 57 28

Lantmäteriet

Eva Uggla
0455 - 30 82 12

Livsmedelsverket

Per-Erik Nyström
018 - 17 53 61

Länsstyrelserna

Lars Ljungström, 010-223 84 51
Lina Wold, 010-225 33 68
Lars Westholm, 010-224 43 32

MSB

Cecilia Alfredsson
010 - 240 50 82

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

Ingrid Gudmundsson
011 - 495 81 41

Naturvårdsverket

Linda Norrman
010- 698 12 04

Riksantikvarieämbetet

Therese Sonehag
08 - 51 91 8414

Sametinget

Anne Walkeapää
0980 - 681 92

Skogsstyrelsen

Anna Strömbäck
0920 - 23 82 25

SMHI

Ingrid Gudmundsson
011 - 495 81 41

Statens geotekniska institut

Anette Björlin
08 - 57 845 501

Statens veterinärmedicinska anstalt

Ann Albihn
018 - 67 43 19

Trafikverket

Eva Liljegren
070 - 603 23 47

Klimatanpassningsportalen

Boverket

Anna Gäderlund
0455 - 35 31 54

Energimyndigheten

Tony Abaji
016 - 544 20 41

Folkhälsomyndigheten

Elin Andersson
010 - 205 21 18

HaV

Thomas Klein
010 - 698 60 49

Jordbruksverket

Tobias Markensten
036 - 15 57 28

Lantmäteriet

Eva Uggla
0455 - 30 82 12

Livsmedelsverket

Per-Erik Nyström
018 - 17 53 61

Länsstyrelserna

Lars Ljungström, 010-223 84 51
Lina Wold, 010-225 33 68
Lars Westholm, 010-224 43 32

MSB

Cecilia Alfredsson
010 - 240 50 82

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

Ingrid Gudmundsson
011 - 495 81 41

Naturvårdsverket

Linda Norrman
010- 698 12 04

Riksantikvarieämbetet

Therese Sonehag
08 - 51 91 8414

Sametinget

Anne Walkeapää
0980 - 681 92

Skogsstyrelsen

Anna Strömbäck
0920 - 23 82 25

SMHI

Ingrid Gudmundsson
011 - 495 81 41

Statens geotekniska institut

Anette Björlin
08 - 57 845 501

Statens veterinärmedicinska anstalt

Ann Albihn
018 - 67 43 19

Trafikverket

Eva Liljegren
070 - 603 23 47