Kontakt

Klimatanpassningsportalen

Boverket_kontakt_logga

Boverket

Agata Bar Nilsson
0455 - 35 30 86

Energimyndigheten_kontakt_logga

Energimyndigheten

Tony Abaji
016 - 544 20 41

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Elin Andersson
010 - 205 21 18

HaV_kontakt_logga

HaV

Thomas Klein
010 - 698 60 49

Jordbruksverket_kontakt_logga

Jordbruksverket

Tobias Markensten
036 - 15 57 28

Lantmäteriet_kontakt_logga

Lantmäteriet

Eva Uggla
0455 - 30 82 12

Livsmedelsverket_kontakt_logga

Livsmedelsverket

Per-Erik Nyström
018 - 17 53 61

Länsstyrelserna_kontakt_logga

Länsstyrelserna

Lars Ljungström, 010-223 84 51
Lina Wold, 010-225 33 68
Lars Westholm, 010-224 43 32

MSB_kontakt_logga

MSB

Cecilia Alfredsson
010 - 240 50 82

Kunskapscentrum_kontakt_logga

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

Ingrid Gudmundsson
011 - 495 81 41

Naturvårdsverket_kontakt_logga

Naturvårdsverket

Linda Danell
010- 698 12 04

Riksantikvarieämbetet_kontakt_logga

Riksantikvarieämbetet

Therese Sonehag
08 - 51 91 8414

Sametinget logo

Sametinget

Anne Walkeapää
0980 - 681 92

Skogsstyrelsen_kontakt_logga

Skogsstyrelsen

Anna Strömbäck
0920 - 23 82 25

SMHI_kontakt_logga

SMHI

Ingrid Gudmundsson
011 - 495 81 41

SGI_kontakt_logga

Statens geotekniska institut

Anette Björlin
08 - 57 845 501

Statens veterinärmedicincska anstalt

Statens veterinärmedicinska anstalt

Ann Albihn
018 - 67 43 19

Trafikverkets logobild

Trafikverket

Eva Liljegren
070 - 603 23 47

Logotyp Transportstyrelsen

Transportstyrelsen

Luftfart: Jenny Blomberg, 010 - 495 36 19

Sjöfart: Karin Fransson, 010 - 495 32 46

Klimatanpassningsportalen

Boverket_kontakt_logga

Boverket

Agata Bar Nilsson
0455 - 35 30 86

Energimyndigheten_kontakt_logga

Energimyndigheten

Tony Abaji
016 - 544 20 41

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Elin Andersson
010 - 205 21 18

HaV_kontakt_logga

HaV

Thomas Klein
010 - 698 60 49

Jordbruksverket_kontakt_logga

Jordbruksverket

Tobias Markensten
036 - 15 57 28

Lantmäteriet_kontakt_logga

Lantmäteriet

Eva Uggla
0455 - 30 82 12

Livsmedelsverket_kontakt_logga

Livsmedelsverket

Per-Erik Nyström
018 - 17 53 61

Länsstyrelserna_kontakt_logga

Länsstyrelserna

Lars Ljungström, 010-223 84 51
Lina Wold, 010-225 33 68
Lars Westholm, 010-224 43 32

MSB_kontakt_logga

MSB

Cecilia Alfredsson
010 - 240 50 82

Kunskapscentrum_kontakt_logga

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

Ingrid Gudmundsson
011 - 495 81 41

Naturvårdsverket_kontakt_logga

Naturvårdsverket

Linda Danell
010- 698 12 04

Riksantikvarieämbetet_kontakt_logga

Riksantikvarieämbetet

Therese Sonehag
08 - 51 91 8414

Sametinget logo

Sametinget

Anne Walkeapää
0980 - 681 92

Skogsstyrelsen_kontakt_logga

Skogsstyrelsen

Anna Strömbäck
0920 - 23 82 25

SMHI_kontakt_logga

SMHI

Ingrid Gudmundsson
011 - 495 81 41

SGI_kontakt_logga

Statens geotekniska institut

Anette Björlin
08 - 57 845 501

Statens veterinärmedicincska anstalt

Statens veterinärmedicinska anstalt

Ann Albihn
018 - 67 43 19

Trafikverkets logobild

Trafikverket

Eva Liljegren
070 - 603 23 47

Logotyp Transportstyrelsen

Transportstyrelsen

Luftfart: Jenny Blomberg, 010 - 495 36 19

Sjöfart: Karin Fransson, 010 - 495 32 46