Nyhetsarkiv

Nytt tillfälle att gå grundkurs i klimatanpassning

SMHI arrangerar en grundkurs i klimatanpassning. Vårens omgång blev snabbt fullbokad och därför blir det ytterligare en omgång den 2-3 oktober. Kursen riktar sig i första hand till dem som jobbar med klimatanpassning inom en kommun, länsstyrelse eller myndighet,

Publicerad:

Isfria svenska sjöar kan bli verklighet

Forskning visar att tusentals svenska sjöar kan bli helt isfria året runt om den globala medeltemperaturen stiger med 3 grader. Utöver kulturella värden och populära utomhusaktiviteter påverkas även sjöarnas ekologiska förhållanden om de står utan is. Vattenkvaliteten kan försämras av flera olika skäl kopplat till isfriheten, vilket skulle ha negativ inverkan på råvattnet som tas ur sjöarna för att bli drickvatten.

Publicerad:

Slutna bevattningssystem och nya proteingrödor testas inom lantbruket

Anpassning till ett torrare klimat kan ske genom bevattningsåtgärder som gör lantbrukare mindre beroende regnvatten, meddelar Lantmännen. Slutna bevattningssystem testas just nu, samtidigt som fler proteingrödor som linser, amarant, kikärtor, lupin och quinoa utvecklas för svenskt lantbruk. Forskning utförs även på perenna sädesslag och mer robust vete.

Publicerad:

Klimatanpassning ger stadsutveckling i ny vision för Malmö

Nya bostads- och naturområden skapas i Swecos nya vision för Malmö, i samband med att översvämningsskydd i stadens hamnar föreslås. Skyddet beskrivs som slussportar i stadens hamninlopp och höjning av strategiska områden. Visionen visar ett Malmö rustat för klimatförändringar bortom 2100 som även är attraktivt med levande stadsrum.

Publicerad:

SMHIs handlingsplan fokuserar på behov av beslutsunderlag

SMHIs nya handlingsplan för klimatanpassning lyfter tre fokusområden som är viktiga för myndigheten att fortsätta utveckla för att möta kommande klimatförändringar och samhällets behov av beslutsunderlag. Det handlar om klimatscenarier, prognosproduktion och observationsnät.

Publicerad:

Forskare utvecklar app med personliga varningar och råd om klimatanpassning

Under 2020 ska appen ClimApp vara färdig och då kunna ge varningar och råd utifrån användarens egen värmebalans. Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet utvecklar appen, som bland annat är tänkt att motverka så kallad termisk stress och lägre produktivitet hos de individer som berörs mest av extrem kyla och värme.

Publicerad:

Myndigheter kan söka pengar för att utveckla verktyg

Svenska statliga myndigheter kan söka medel från SMHI för att utveckla verktyg för klimatanpassning. Verktygen ska utvecklas inom myndighernas egna ansvarsområden. De verktyg som beviljas medel ska ge konkret stöd till lokalt och/eller regionalt klimatanpassningsarbete.

Publicerad:

Ny internationell handlingsplan för finansiering av klimatanpassning

I Världsbankens nya handlingsplan för finansiering av klimatanpassning fokuseras på tre områden: ökat anslag för låginkomst- och medelinkomstländer, stöd för att integrera anpassningen så att klimatrisker hanteras i varje fas av policyplanering, investeringslösningar och genomförande, samt utvecklandet av ett nytt ratingsystem för att stimulera till investeringar inom klimatanpassning.

Publicerad:

Naturvårdsverket nya handlingsplan - ta tillvara naturens förmåga

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för myndighetens arbete med klimatanpassning. I planen ingår en klimat- och sårbarhetsanalys om hur klimatförändringen och dess effekter påverkar myndighetens olika verksamhetsområden. Ett viktigt perspektiv i handlingsplanen är att ta tillvara naturens förmåga att skydda samhällen och egendom samtidigt som andra nyttor skapas.

Publicerad:

Nu startar årets undersökning av kommunernas arbete

Hur långt har kommunerna kommit i sitt arbete med klimatanpassning? För fjärde gången genomför nu IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning.  Resultaten kommer att ligga till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete och är också en uppföljning av resultaten från tidigare år.

Publicerad:

År

Månad