Nyhetsarkiv

Internationell kommission för klimatanpassning

I oktober lanserades The Global Commission on Adaptation. Syftet är att göra klimatanpassning synligare och lyfta upp ämnet politiskt. Med Ban Ki-moon, Bill Gates och Kristalina Georgieva i spetsen, vill de bland annat uppmuntra djärva lösningar som smartare investeringar, ny teknologi och bättre planering. Totalt omfattar kommissionen 17 deltagande länder från olika delar av världen.

Publicerad:

Nordisk konferens samlar nordiska idéer för klimatanpassning

Under tisdagen startade den stora nordiska konferensen om klimatanpassning,”Nordic Conference on Climate Change adaptation”. 400 deltagare samlades i Norrköping för att få inspiration och lära sig mer om att rusta för ett förändrat klimat. Slutsatserna från den nordiska konferensen kommer bland annat att lämnas som ett underlag för kommande klimatmöte med nordiska ministrar.

Publicerad:

Bevattning med havsvatten i Västervik

Det började som ett projekt för att minska övergödningen i en badvik – och ledde till att lantbrukares skördar räddades under den torra sommaren. Istället för att det näringsrika bottenvattnet blev gödning till algerna, pumpades det upp och användes till jordbruksgrödor. Nu fortsätter Västerviksprojektet efter att ha tilldelats 22 miljoner kronor från bland annat Havs- och vattenmyndigheten.

Publicerad:

Fördelar och risker med våtmarker i städer ska studeras

Forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola ska leda ett projekt om våtmarker i stadsnära natur. Målet är att analysera och ta fram fördelar och risker med våtmarker och naturområden i hållbara städer och samhällen, för att hjälpa bland annat stadsplanerare, folkhälsovetare och kommunekologer när de planerar framtidens stadsmiljöer. Studien ska pågå under ett år.

Publicerad:

Så påverkar värmeböljor dödligheten i Sverige

Dagar då temperaturen överstiger +27 grader ökar risken för att dö i förtid – speciellt om man bor i Norrland eller i ett socioekonomisk utsatt område. Det visar en ny registerstudie från Centrum för primärvårdsforskning, ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne.

Publicerad:

Vattenmagasin ses över för att klara framtida flöden

Högre, men jämnare flöden i Luleälv och mindre vårflod. Det är vad scenarierna visar när framtidens väder blir både varmare och blötare. Suorvadammen är ett av vattenmagasinen som i så fall får ta emot mer vatten jämfört med idag. Nu görs beräkningar på hur höga flödena kan bli för att se om dagens system räcker, eller om större investeringar krävs.

Publicerad:

Webbsänt IPCC-seminarium om 1.5 °C global uppvärmning

IPCC Special Report on Global Warming of 1.5 °C är titeln på ett webbsänt seminarium onsdagen den 24 oktober. Seminariet arrangeras inom ramen för Nordic Conference on Climate change adaptation. IPCC-seminariet belyser bland annat vilka effekter en global uppvärmning på en och en halv grad kan ge. 

Publicerad:

Ny rapport sammanfattar hälsoeffekter av 1.5°C temperaturökning

FNs klimatpanel IPCC publicerade nyligen en specialrapport om 1.5°C global temperaturökning. Nu sammanfattar forskare i en ny rapport de hälsoeffekter som kan kopplas till samma uppvärmning. Även hälsoeffekterna av de omställningar som är nödvändiga för att temperaturen ska stanna vid 1.5°C utvärderas.

Publicerad:

Gynnas biologisk mångfald i norr när klimatet förändras?

I Arktis är sjöar och vattendrag artfattiga, men fylls nu på av nya arter som trivs i ett varmare klimat. En av Arktiska rådets expertgrupper publicerar snart en rapport om den ökade artrikedomen. Samtidigt kan arter som trivs i kallare klimat skadas av de ökade temperaturerna, och även av de nya arterna som tillkommer.

Publicerad:

Forskning för framtidens vinodling

Utnyttja mångfalden bland både vindruvor och odlingssätt för att anpassa vinindustrin till klimatförändringarna, föreslog ett internationellt forskarlag tidigare i år. Vin kommer sannolikt att smaka annorlunda i framtiden, då druvorna som odlas i dagens vinregioner kommer att påverkas av stigande temperaturer. Därtill lär också produktionen minska om inga åtgärder görs, visar studien.

Publicerad:

År

Månad