Nyhetsarkiv

Våren kommer tidigare, särskilt i norr

Globalt sett kommer vårtecknen allt tidigare ute i naturen. Särskilt påtaglig är uppvärmningen i Arktis, där vårtecknen nu kommer hela 16 dagar tidigare än för tio år sedan. Det rapporterar forskare knutna till University of California, som studerat vårtecken sedan drygt 80 år tillbaka.

Publicerad:

Arbete påverkas av höga temperaturer visar avhandling

Att arbeta i hetta kan leda till värmestress med negativa hälsoeffekter som följd. Om temperaturen fortsätter stiga kommer det inte vara möjligt att arbeta inom fysiska utomhusyrken eller i vissa delar av världen i framtiden. Det visar en ny avhandling i Arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet. 

Publicerad:

Ny rapport om hur klimatförändringen påverkar markbyggandet

En ny rapport från SGI beskriver hur klimatförändringen kan påverka naturlig mark och geokonstruktioner, hur dagens kunskaper om klimatlasterna kan komma att förändras och hur dessa beskrivs i nuvarande regelverk. Rapporten pekar också på behov av mer forskning på området. 

Publicerad:

Ny rapport om naturanpassade åtgärder mot översvämning

En ny rapport, framtagen av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, visar olika sätt att minska risken för översvämning på ett naturanpassat sätt. Rapporten vänder sig främst till kommuner och syftet är att höja kunskapsnivån så att rätt åtgärder utförs på rätt plats och på rätt sätt. Här beskrivs bland annat organisation, planering, underlag och exempel på åtgärder.

Publicerad:

Våtmark ger översvämningsskydd och mervärden i Getinge

Getinge i Halmstads kommun har upprepade gånger drabbats av översvämningar i Suseån. För att minska risken för översvämningar i framtiden har kommunen byggt skyddsvallar och anlagt en våtmark med rekreationsområde. Det beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Publicerad:

Populära druvsorter känsliga för varmare klimat

Viner baserade på de mest populära druvorna kan komma att försvinna på grund av klimatförändringarna, enligt forskare vid Lunds universitet. Många av de mest populära sorterna har en tendens att mogna tidigare och kräver mer vatten än andra druvor, vilket gör dem mer sårbara för ett förändrat klimat. Druvor som mognar senare är bäst lämpade för ett varmare klimat.

Publicerad:

Fågelungars tillväxt hämmas i för varmt bo

I en studie har forskare i vid Lunds universitet undersökt hur blåmesungar påverkas av förhöjd temperatur i boet. Resultaten visar att tillväxten blir lidande när de tvingas lägga en stor del av sin energi på att hålla normal kroppstemperatur i en varm fågelholk. Kunskapen kan ge vägledning för vad som kan hända om temperaturen stiger på grund av klimatförändringar.

Publicerad:

Avhandling pekar på sårbarhet i jordbruket

Det finns stora kunskapsluckor om hur sårbart jordbruket är inför framtida klimatförändringar, exempelvis vid ökad sommartorka eller markberedning på våren. Det visar en avhandling från Linköpings universitet. Avhandlingen visar också att dagens metoder för att bedöma klimatsårbarhet har brister och behöver utvecklas.

Publicerad:

Svensk dagspress ökar klimatrapporteringen

För fjärde året i rad har organisationen Vi-skogen undersökt hur svensk dagspress rapporterar om klimatförändringarna. Under förra året skrevs drygt 60 000 artiklar om klimatet i svenska medier, att jämföras med drygt 50 000 året innan – en ökning med nästan 17 procent. I var sjätte artikel omnämns Donald Trump. Vice statsminister Isabella Lövin toppar årets lista över de som varit synligast i klimatrapporteringen.

Publicerad:

Vad händer med kulturlandskapet i ett förändrat klimat?

Seminariet Klimat och Kultur samlade nyligen en bred skara deltagare. Fokus låg på kunskap, goda exempel och hur man tillsammans kan arbeta över myndighetsgränser och med lokala krafter kring landskapsfrågor och klimatförändringar. I en kort film speglas några av rösterna från konferensen.

Publicerad:

År

Månad