Nyhetsarkiv

Förändrat klimat i de svenska fjällen

Mark som i hundratals år varit frusen året om, så kallad permafrost, tinar nu i de svenska fjällen. På sikt riskerar hela Skandinavien att förlora all sin permafrost i takt med att medeltemperaturen i området stiger. Detta påskyndar växthuseffekten då gaserna koldioxid och metan frigörs från marken, vilket i sin tur leder till ökad uppvärmning, rapporterar SVT.

Publicerad:

Hur påverkas Norge av klimatförändringar i andra länder?

Ökad belastning på landets asyl- och säkerhetspolitik, bistånd, samt import av livsmedel. Dessa rapporterades tidigare i år som de största konsekvenserna för Norge i en utvärdering av framtida klimatförändringar. Nya extrema nivåer för exempelvis torka och översvämning väntas drabba redan hårt utsatta befolkningar, vilket ligger bakom flera av de prognoser som görs i en ny rapport.

Publicerad:

Summering av senaste klimatrapporten

Idag har FN.s klimatpanel IPCC presenterat sin senaste specialrapport, om 1,5 graders global uppvärmning. I fem kapitel behandlas effekter av global uppvärmning på 1,5 grader över förindustriell nivå. Man vill också bidra till att stärka den globala förmågan att svara upp mot hotet från klimatförändringen inklusive målsättningar inom hållbar utveckling och ansträngningar för att utrota fattigdom.

Publicerad:

Modernisering ska ge tryggare tillgång till dricksvatten i Sandviken

Framtidens dricksvatten i Sandviken ska säkras genom att dagens metoder för att ta fram dricksvatten digitaliseras och automatiseras. Produktionen ska också göras mer effektiv genom fördjupad kunskap om dagens vattenresurser, meddelar IVL Svenska Miljöinstitutet och Sandviken Energi.

Publicerad:

Handlingsplan visar anpassning för Trafikverkets infrastruktur

Ett varmare klimat med ökad nederbörd, förändrade flöden och högre havsnivåer ställer stora krav på transportsystemen. Trafikverket har lämnat en rapport till regeringen om arbetet med att anpassa infrastrukturen till ett förändrat klimat. Trafikverket var en av de första myndigheter som jobbade fram en handlingsplan för klimatanpassning.

Publicerad:

Snart kommer IPCCs specialrapport om 1,5 graders uppvärmning

Nu läggs sista handen vid IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Rapporten beskriver olika utvecklingsvägar för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och de effekter som den skulle ha. Rapporten presenteras vid ett event på måndag 8 oktober som direktsänds på webben.

Publicerad:

Vegetationen förändras i varmare Arktis

Växterna har blivit mer högresta i Arktis under de senaste tre decennierna, rapporterar ett stort internationellt forskarlag. De växter som fanns i Arktis för 30 år sedan har blivit högre, samtidigt som höga växter flyttat upp söderifrån. Forskarna tror att förändringarna kommer att fortsätta i samma riktning, i och med stigande temperaturer i regionen.

Publicerad:

Kartläggning av jordarter längs Ångermanälven

Med hjälp av helikopter kommer Statens geotekniska institut i oktober att börja kartlägga jordarter utmed delar av Ångermanälven. Kartläggningen är en del i en större riskanalys för skred där både byggda och idag obebyggda områden undersöks. Resultatet ska ge ett bättre planeringsunderlag för kommunerna kring Ångermanälven.

Publicerad:

Uppskattat nytt ramverk för gröna obligationer

Stockholms läns landsting ges högt betyg för sitt nya ramverk för gröna obligationer, meddelar det oberoende analysföretaget CICERO. Ramverket främjar grön finansiering av projekt som minskar utsläpp och ökar motståndskraften mot klimatförändringar. Även Landstingets arbete med Agenda 2030 lyfts fram. 

Publicerad:

Ny arbetsgrupp klimatanpassar skogs- och lantbruk

Strategier och åtgärder för att göra nordiskt skogs- och lantbruk mer motståndskraftigt mot extremväder ska tas fram. De nordiska lantbruks-och landsbygdsministrarna möttes den 19 september och enades då om ett samarbete för att möta klimatförändringarna. En ny arbetsgrupp har skapats för att leda arbetet.

Publicerad:

År

Månad