Nyhetsarkiv

Ny kartläggning för skyfall i dagens och framtida klimat

Extrema regn förekommer i hela landet, även om de är något vanligare i södra Sverige. Till nästa sekelskifte förväntas skyfallen bli mer intensiva.  Det visar SMHIs nya kartläggning som ger en unik bild av de kraftigaste regnen. Skyfall orsakar varje år stora skador för samhället. Analysen är ett underlag för att bedöma risker och anpassa olika verksamheter.

Publicerad:

Klimatförändringar hot mot flera arter i havet

Högre temperatur och sötare vatten gör att förutsättningarna för djur och växter förändras i våra hav. En ny rapport, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, visar att till exempel blåmussla, tång och torsk i Östersjön kan påverkas hårt av klimatförändringar. "I den statliga havsplaneringen försöker vi identifiera områden med särskilda naturvärden och hur dessa påverkas av klimatförändringar. Om klimatmodellerna stämmer så kommer viktiga arter att försvinna från stora områden i Östersjön" säger Jonas Pålsson, utredare på HaV.

Publicerad:

Myndigheter kan söka pengar för klimatanpassning

Sveriges myndigheter har en viktig roll i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Nu erbjuds statliga myndigheter att söka pengar från SMHI för att utveckla handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassningsarbete.

Publicerad:

2017 ytterligare ett varmt år

2017 blev ett varmt år. Det visar den sammanställning som det europeiska vädercentret ECMWF gjort. Det är inom ramen för arbetet med Copernicus klimattjänster som centret samlat globala temperaturdata. Enligt sammanställningen nådde den globala medeltemperaturen upp till 14,7 °C.

Publicerad:

Hur ska klimatorsakade risker i Arktis hanteras?

Klimatförändringarna i Arktis påverkar de fyra miljoner invånare som bor och lever i området. Den 16-17 januari möts forskare från fyra länder för en workshop i Abisko initierad av Luleå tekniska universitet. Syftet är att tillsammans börja forma en agenda för hur stadsplanering och folkhälsoarbete ska hantera nya klimatrelaterade risker i Arktis. 

Publicerad:

Nytt forskningsprojekt om grödor och skog i ett förändrat klimat

Ett nystartat forskningsprojekt ska tackla de utmaningar som ett förändrat klimat innebär för jord-och skogsbruk på nordiska breddgrader. Det är Nordforsk som har beviljat medel till ett forskningssamarbete där bland andra Københavns Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet ingår. Projektet ska löpa under sex år.

Publicerad:

Dyr räkning efter naturkatastroferna 2017

De ekonomiska förlusterna till följd av naturkatastrofer under 2017 uppgår till 306 miljarder USD på global nivå, visar preliminära siffror från försäkringsjätten Swiss Re. Det är en 63-procentig ökning från föregående år och kostnaden ligger en bra bit över de genomsnittliga ekonomiska förlusterna under det senaste decenniet.

Publicerad:

Fler standarder inom kulturarvsområdet

Möjligheterna att bevara kulturarvet för framtida generationer förbättras av gemensamt fastställda definitioner, specifikationer och rutiner. Sedan den 1 januari finns närmare 30 europeiska standarder inom kulturarvsområdet tillgängliga fram till år 2020, tack vare ett unikt avtal mellan Riksantikvarieämbetet och SIS, Swedish Standards Institute.

Publicerad:

Öppna data för klimatanpassning

"Öppna data från Copernicus - Möjligheter för klimatanpassning" är en ny rapport från det europeiska jordobservationsprogrammet. Rapporten syftar till att hjälpa användare inom klimatanpassning att upptäcka Copernicus och ger några konkreta exempel på hur programmet kan stödja just det svenska klimatanpassningsarbetet.

Publicerad:

Naturvårdsverket lanserar ny sida om anpassning

Naturvårdsverket lanserar en ny samlingssida för myndighetens arbete med klimatanpassning. Här finns bland annat information om bidrag att söka, yttranden och regeringsuppdrag, dokumentation från konferenser och seminarier samt information om ekosystemtjänster och grön infrastruktur.

Publicerad:

År

Månad