Nyhetsarkiv

Nedbrytning i frusen mark kan påverka klimatet

De modeller som används för att beräkna hur ett varmare klimat förändrar omsättningen av markens kolförråd utgår från att processerna i princip avstannar när marken är frusen. Nu visar en SLU-ledd studie att mikroorganismernas förmåga att bryta ned markens kolförråd under vintern är avsevärt större än man tidigare trott. Och det har stor betydelse om det är –3 °C i stället för –4 °C i marken.

Publicerad:

Klimatsäkra lösningar för hårda ytor i städer

Ökad urbanisering och förtätning av stadsmiljön i kombination med allt kraftigare klimatstörningar som leder till översvämningar, skador på infrastruktur och försämrade förhållanden för grönska. Det är utmaningar som projektet Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor har jobbat med i fem år. Resultatet visar hur man kan skapa dränerande hårda ytor som behåller bärförmåga och samtidigt skapar förutsättningar för en grönare stad.

Publicerad:

Klimatförändringar påverkar hälsan hos miljontals människor globalt

Ny forskning visar att klimatförändringar redan har en betydande påverkan på folkhälsan och innebär en stundande akut hälsosituation globalt. Forskningsresultaten, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften the Lancet, visar bland annat att mellan 2000-2016 ökade antalet människor som var exponerade för värmeböljor med ungefär 125 miljoner.

Publicerad:

Koldioxidhalten i atmosfären når nya rekordnivåer

Koldioxidhalten i atmosfären har nu nått den högsta nivån på 800 000 år, enligt världsmeteorologiorganisationen WMO:s årliga rapport om växthusgaser i atmosfären. WMO pekar på att den snabba ökningen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären kan leda till svåra ekologiska och ekonomiska störningar.

Publicerad:

Tidigare vår ökar skogarnas kolupptag

Våren kommer åtta dagar tidigare numera jämfört med för 35 år sedan. Denna förändring ökar skogarnas förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären. Det framgår av en ny forskningsstudie som Lunds universitet varit delaktig i.

Publicerad:

Utmaningar för traditionell markanvändning i fjällområdet

Fäbodbruk och samisk renskötsel är två former av traditionell markanvändning i Sveriges fjällområden. Dessa hänger samman med biologisk mångfald och traditionell ekologisk kunskap som riskerar att försvinna när markanvändningen förändras. En avhandling från SLU har undersökt förutsättningarna för fortsatt fäbodbruk och renskötsel i dag.

Publicerad:

Ett varmare klimat kommer att förändra elförbrukningen i Europa

Forskare från Tyskland och USA har analyserat vad en framtida uppvärmning innebär för Europas elbehov. Sannolikt kommer dagliga toppbelastningar i södra Europa att öka och den totala konsumtionen kommer att skifta från Nordeuropa till söder.

Publicerad:

Västra Götaland har samlat verktyg för klimatanpassning

Det finns en mängd underlag och verktyg för att arbeta med klimatanpassning. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har nu samlat material som är framtaget för länet. Här finns bland annat information för användning av mark och vatten, klimatanpassning i tillsyn och extremt väder och naturolyckor. Det finns också vägledning här på portalen, under fliken Åtgärda.

Publicerad:

Samlad bild av vattentillgången i ny tjänst

En ny tjänst ger en samlad bild av landets vattenresurser och syftar till att ge goda förutsättningar för en hållbar vattenanvändning. Här visas bland annat hur mycket det har regnat senaste tiden, hur mycket vatten har avdunstat, har det varit torrare eller blötare än normalt och hur mycket vatten har fyllt på mark- eller grundvattenmagasinen, respektive sjöar och vattendrag den senaste tiden?

Publicerad:

Sverige värd för IPCC:s författarmöte om 1,5 graders global uppvärmning

I nästa vecka startar IPCC:s författarmöte om 1,5 graders global uppvärmning. Hundratals forskare och experter medverkar i framtagningen av IPCC:s rapporter. Sverige är värd för detta författarmöte och klimatminister Isabella Lövin är på plats i Malmö den 23 oktober för att öppna mötet. 

Publicerad:

År

Månad