Välkommen till nya Klimatanpassning.se

Som Du ser har Klimatanpassning.se fått nytt utseende och delvis ny navigering. Alla sidor är uppdaterade och det finns också en hel del ny information.

Den största förändringen är den nya fliken ”Klimatanpassa”, som vänder sig till dig som arbetar med, eller ska arbeta med klimatanpassning. Här finns råd och vägledning för olika typer av arbete. Fliken motsvaras av tidigare flik ”Åtgärda”.

Exempelsamlingen har vi lyft till en egen flik eftersom innehållet är mycket välbesökt. Här hittar du beskrivning av olika typer klimatanpassningsåtgärder som olika aktörer har gjort.

Länkning till Klimatanpassning.se ska fungera även fortsättningsvis.

Liksom tidigare står en rad svenska myndigheter bakom Klimatanpassning. se, som drivs av SMHI.

Välkommen att surfa runt och upptäck vad som finns under flikarna!