Om oss

Klimatanpassningsportalens syfte är att stödja olika aktörer i samhället i arbetet med klimatanpassning. Bakom portalen står Myndighetsnätverket för klimatanpassning. Portalen drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Portalen samlar kunskap om klimatanpassning. Här finns information om hur klimatet förändras, vilka effekter det kan få för samhället och hur man jobbar för att förbereda sig på nationell, regional och lokal nivå. Här finns nyhetsbevakning och ett kalendarium med relevanta aktiviteter för dig som jobbar med klimatanpassning. Du hittar även inspirerande exempel.

Myndighetsnätverket för klimatanpassning

Myndighetsnätverket för klimatanpassning, som står bakom portalen, består av 19 myndigheter med sektors- eller informationsansvar för hur samhället påverkas av nutida och framtida klimat, samt 21 länsstyrelser som ansvarar för samordning av klimatanpassningsarbetet på regional nivå. Utöver myndigheter ingår även Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Myndigheterna i nätverket arbetar tillsammans för att stärka samhällets förmåga att hantera de positiva och negativa effekterna av klimatförändringarna. Det handlar till exempel om att samverka kring datahantering, eller att arrangera gemensamma kurser. Arbetet sker i arbetsgrupper med olika teman. Hela nätverket träffas två gånger per år.

Intresse av att delta i nätverket?

Samtliga myndigheter i Sverige  vars verksamhetsområde direkt eller indirekt påverkas av effekter från klimatförändringarna, kan ha nytta av att delta i myndighetsnätverket.

Intresse för deltagande meddelas till sekretariatet hos SMHI via klimatanpassning@smhi.se. Beslut om deltagande fattas vid gemensamma nätverksmöten.

Internationell samverkan

Aktörerna bakom portalen har ett fortgående samarbete mellan de olika nordiska klimatanpassningsportalerna samt kontakter gentemot EUs klimatanpassningsportal.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

Klimatanpassningsportalen drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Kunskapscentrumet är inrättat vid SMHI, på regeringens uppdrag.

Centrumets syfte är att fungera som en nod för kunskap om klimatanpassning samt att vara en mötesplats för aktörer i samhällets klimatanpassning. En viktig del är att tillgängliggöra kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning.

Klimatanpassningsportalens syfte är att stödja olika aktörer i samhället i arbetet med klimatanpassning. Bakom portalen står Myndighetsnätverket för klimatanpassning. Portalen drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Portalen samlar kunskap om klimatanpassning. Här finns information om hur klimatet förändras, vilka effekter det kan få för samhället och hur man jobbar för att förbereda sig på nationell, regional och lokal nivå. Här finns nyhetsbevakning och ett kalendarium med relevanta aktiviteter för dig som jobbar med klimatanpassning. Du hittar även inspirerande exempel.

Myndighetsnätverket för klimatanpassning

Myndighetsnätverket för klimatanpassning, som står bakom portalen, består av 19 myndigheter med sektors- eller informationsansvar för hur samhället påverkas av nutida och framtida klimat, samt 21 länsstyrelser som ansvarar för samordning av klimatanpassningsarbetet på regional nivå. Utöver myndigheter ingår även Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Myndigheterna i nätverket arbetar tillsammans för att stärka samhällets förmåga att hantera de positiva och negativa effekterna av klimatförändringarna. Det handlar till exempel om att samverka kring datahantering, eller att arrangera gemensamma kurser. Arbetet sker i arbetsgrupper med olika teman. Hela nätverket träffas två gånger per år.

Intresse av att delta i nätverket?

Samtliga myndigheter i Sverige  vars verksamhetsområde direkt eller indirekt påverkas av effekter från klimatförändringarna, kan ha nytta av att delta i myndighetsnätverket.

Intresse för deltagande meddelas till sekretariatet hos SMHI via klimatanpassning@smhi.se. Beslut om deltagande fattas vid gemensamma nätverksmöten.

Internationell samverkan

Aktörerna bakom portalen har ett fortgående samarbete mellan de olika nordiska klimatanpassningsportalerna samt kontakter gentemot EUs klimatanpassningsportal.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

Klimatanpassningsportalen drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Kunskapscentrumet är inrättat vid SMHI, på regeringens uppdrag.

Centrumets syfte är att fungera som en nod för kunskap om klimatanpassning samt att vara en mötesplats för aktörer i samhällets klimatanpassning. En viktig del är att tillgängliggöra kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning.