Exempel på klimatanpassning

Samhället kan anpassas till ett förändrat klimat på många sätt. Här bjuder vi på ett axplock! Bläddra runt bland våra exempel och inspireras. Exemplen finns ofta i en kortare och en längre variant. Sökfunktionen hjälper dig att hitta vad du letar efter.

Cirkulerat vatten minskar vattenbrist

Fasaden på avloppsreningsverket i Kivik

Skånska Simrishamn har kommit långt för att spara dyrbart grundvatten. Istället för utsläpp till havet kan nu renat avloppsvatten återanvändas. Tre reningsverk är utrustade med extra reningssteg och har därmed möjlighet att leverera cirkulerat vatten för flera olika användningsområden. 

Så rustas fastigheter för översvämningar

Man i grop som utför underhåll av en brunn.

Det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder i Norrköping klimatsäkrar sina områden och använder olika lösningar för att leda vatten rätt. Ett viktigt arbete är bland annat att löpande se över dagvattenbrunnar och vattenledningar.

AB Göta kanalbolag integrerar klimatanpassningsarbetet i ordinarie verksamhet

Breddavlopp vid Göta kanal

AB Göta kanalbolags långsiktiga arbete med klimatanpassning har gett resultat. Bland annat har kanalanläggningen anpassats för att hantera varierande nederbördsmängder. Arbetet är prioriterat och engagemanget finns i hela företaget. Målet är bibehållen verksamhet på kanalen under de kommande hundra åren.

Värnamo minskar översvämningsrisker

Översvämning
Avstängd gångväg

Värnamo har drabbats hårt av översvämningar genom tiderna, men kommunens åtgärder för att minska risker visar sig nu ge goda resultat. Investeringar är exempelvis dammar, barriärer och prognosverktyg.

Gröna obligationer finansierar klimatanpassning

Animerad bild grädsiluett med stad bakom

Göteborgs Stad arbetar med gröna obligationer för att finansiera olika typer av investeringar. Klimatanpassningsprojekt kan handla om upprustning och utbyte av vattenledningar, pumpstationer och reningsverk.

Höstvete i Jämtland

Areella näringarVegetationsperiod
veteax i närbild

Ett varmare klimat kan skapa nya möjligheter.  I Jämtland börjar nu allt fler lantbrukare så vete på hösten, som komplement till vårsådda grödor. Höstvetet ger bland annat högre avkastning och jämnare arbetsbelastning under året

Värmekartering i Solna

Vård och hälsaVärmebölja
karta med markerade fält för värmeöar

En kartläggning i Solna visar var det finns risk att bli för varmt, med fokus på platser där riskgrupper som förskolebarn och äldre vistas. Mer grönska kan vara en av de viktigaste åtgärderna för att skapa svalka under värmeböljor.

Fjälleder i Jämtland klimatsäkras

Areella näringarNaturmiljö och ekosystem
skidåkare på skidled

Klimatförändringen är påtaglig i fjällen och kan riskera fjällsäkerheten. Nu rustas det statliga ledsystemet successivt. Förstärkta hängbroar och omdragna sträckningar är några exempel på hur fjälleder klimatanpassas i Jämtland.

Utbildning för kyrkans fastigheter

KulturarvLuftfuktighetNollgenomgångarVärmeböljaÖversvämning
Visby domkyrka inbäddad i grönska

Många kyrkobyggnader är redan idag starkt påverkade av klimatförändringen. För att minska sårbarheten har Svenska kyrkan satsat på en digital utbildning om klimatanpassning, som ett stöd för församlingarnas och pastoratens löpande verksamhet.

Säkrad el för fotbollsarena

EnergiVattenståndÖversvämning
Ny byggnad för el

Halmstads arena för bland annat elitfotboll riskerar att svämmas över. Särskilt känsliga är arenans elrum och ställverk som försörjer anläggningen med ström. Lösningen blev att flytta hela ställverket till en ny byggnad på högre nivå, en bit utanför arenan.

Samhällssektorer
Klimateffekter