fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter

26 januari 2022

Nu är den nya EU-rapporten om rättvis klimatanpassning publicerad

Klimatförändringarnas effekter påverkar människor olika. En del kommer att tycka att det blir mer krävande att anpassa sina levnads- och arbetsvillkor till förändrade klimatförhållanden än andra. För att övergången till ett klimattåligt samhälle ska ske på ett rättvist och inkluderande sätt behöver vi bland annat vara medvetna om vad som skapar orättvisa och hur kostnader och fördelar från anpassningsåtgärder kan fördelas rättvist.

25 januari 2022

Exempel på klimatanpassning uppdateras

Ett arbete med att uppdatera  klimatanpassningsexemplen på Klimatanpassning.se samt SMHIs webbplats pågår. I samlingen finns uppåt 80 olika inspirerande exempel där de tidigaste är från 2013, så mycket har hänt sedan dess. De första tre uppdaterade exemplen nås via länkarna nedan.

24 januari 2022

Bättre underlag om stigande havsnivåer nu tillgängligt

SMHI har nu uppdaterat informationen om hur havsnivåer stiger enligt olika klimatscenarier. I en uppdaterad tabell med kommunvis data finns nu möjlighet att se på medelvattenståndet för vart 10:e år fram till 2150. "Vi måste dock komma ihåg att havet kommer att fortsätta stiga även efter denna tidpunkt", säger Anette Jönsson, produktansvarig för SMHIs havsnivåinformation.

 

Aktuellt

 
 
 
En snabb och enkel presentation av vad klimatanpassning är och varför det är viktigt.
Film med exempel på hur svenska kommuner har klimatanpassat sina verksamheter.
 
 

Nyheter

26 januari 2022

Nu är den nya EU-rapporten om rättvis klimatanpassning publicerad

Klimatförändringarnas effekter påverkar människor olika. En del kommer att tycka att det blir mer krävande att anpassa sina levnads- och arbetsvillkor till förändrade klimatförhållanden än andra. För att övergången till ett klimattåligt samhälle ska ske på ett rättvist och inkluderande sätt behöver vi bland annat vara medvetna om vad som skapar orättvisa och hur kostnader och fördelar från anpassningsåtgärder kan fördelas rättvist.

25 januari 2022

Exempel på klimatanpassning uppdateras

Ett arbete med att uppdatera  klimatanpassningsexemplen på Klimatanpassning.se samt SMHIs webbplats pågår. I samlingen finns uppåt 80 olika inspirerande exempel där de tidigaste är från 2013, så mycket har hänt sedan dess. De första tre uppdaterade exemplen nås via länkarna nedan.

24 januari 2022

Bättre underlag om stigande havsnivåer nu tillgängligt

SMHI har nu uppdaterat informationen om hur havsnivåer stiger enligt olika klimatscenarier. I en uppdaterad tabell med kommunvis data finns nu möjlighet att se på medelvattenståndet för vart 10:e år fram till 2150. "Vi måste dock komma ihåg att havet kommer att fortsätta stiga även efter denna tidpunkt", säger Anette Jönsson, produktansvarig för SMHIs havsnivåinformation.

 

Aktuellt

 
 
 
En snabb och enkel presentation av vad klimatanpassning är och varför det är viktigt.
Film med exempel på hur svenska kommuner har klimatanpassat sina verksamheter.