Tak och fasad på flerfamiljshus.

Tema: Fastigheter

Fastighetsägare står inför ökade klimatrisker. För att möta utmaningarna krävs förebyggande åtgärder för att säkra egendom och följa lagkrav. En klimatsmart approach är nödvändig för att minimera påverkan och bevara försäkringsskyddet.

Läs mer om klimatanpassning av fastigheter
Tidigare publicerade temasidor hittar du här

Tak och fasad på flerfamiljshus.

Tema: Fastigheter

Fastighetsägare står inför ökade klimatrisker. För att möta utmaningarna krävs förebyggande åtgärder för att säkra egendom och följa lagkrav. En klimatsmart approach är nödvändig för att minimera påverkan och bevara försäkringsskyddet.

Läs mer om klimatanpassning av fastigheter
Tidigare publicerade temasidor hittar du här


Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
22 april 2024

Rapport om klimatet 2023: Översvämningar och svåra värmeböljor i Europa

Europa är den kontinent där uppvärmningen går snabbast, med temperaturer som stiger ungefär dubbelt så snabbt som genomsnittligt globalt. De tre varmaste åren för Europa har alla inträffat sedan 2020 och de tio varmaste sedan 2007, enligt rapporten European State of the Global Climate 2023 från Copernicus klimattjänst och meteorologiska världsorganisationen WMO.

22 april 2024

EU-rapport: Fler dör av extremväder – ökning med 30 procent

Europa blir allt varmare och under två decennier har antalet värmerelaterade dödsfall i Europa ökat med 30 procent, enligt en ny rapport från EU:s klimattjänst Copernicus.

22 april 2024

Geoteknisk säkerhet och klimatpåverkan – erfarenheter från Markbyggnadsdagen

Hur kan vi minska klimatpåverkan från byggande och samtidigt bygga säkert, med hänsyn till ras, skred och erosion? På Markbyggnadsdagen diskuterades detta, temat för dagen var geoteknisk säkerhet och geokonstruktioners klimatpåverkan.

19 april 2024

Malmö vill bidra med expertkunskap i klimatanpassningsarbetet

Ett förändrat klimat med stigande havsnivåer och extremväder i form av stormar, skyfall och översvämningar har visat att Sverige är sårbart. De mest utsatta områdena finns i storstadsområdena Malmö, Göteborg och Stockholm. Nu vill Sveriges största hamn- och kuststäder vara med och bidra med expertkunskap i utvecklingen av Sveriges klimatanpassning.

 

Tips och genvägar

 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalender

24 april 2024 | SMHI och Norra Djurgårdsstaden om klimatanpassning i planering och byggande

Klimatanpassning på agendan på Nordbyggs event för bygg- och fastighetsbranschens 23-26 april. Therése Sjöberg, utredare inom klimatanpassning på SMHI ger  ett övergripande perspektiv på klimatanpassning i planering och byggande. Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg på exploateringskontoret i Stockholm, delar med sig av erfarenheter från arbetet med Norra Djurgårdsstaden. 

23 april 2024 | Klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Skogsbruket behöver anpassas både till den klimatförändring vi redan upplever idag och till den förändring av klimatet som vi inte kan förhindra i framtiden. Det här är en grundkurs för dig som vill lära dig mer.

25 april 2024 | Gökotta med CNV: Naturens kalender förändras

Detta morgonwebbinarium handlar om hur klimatförändringarna påverkar årstidsväxlingarna – och hur vi genom medborgarforskning kan bidra till att rapportera om vad som händer i naturen.

25 april 2024 | Adaptation to Climate Change Mission

Uppdatera dig på det senaste kopplat till implementeringen av EU:s "Mission on Adaptation to Climate change". Detta är en del i ett två-dagars webbinarium.

Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
22 april 2024

Rapport om klimatet 2023: Översvämningar och svåra värmeböljor i Europa

Europa är den kontinent där uppvärmningen går snabbast, med temperaturer som stiger ungefär dubbelt så snabbt som genomsnittligt globalt. De tre varmaste åren för Europa har alla inträffat sedan 2020 och de tio varmaste sedan 2007, enligt rapporten European State of the Global Climate 2023 från Copernicus klimattjänst och meteorologiska världsorganisationen WMO.

22 april 2024

EU-rapport: Fler dör av extremväder – ökning med 30 procent

Europa blir allt varmare och under två decennier har antalet värmerelaterade dödsfall i Europa ökat med 30 procent, enligt en ny rapport från EU:s klimattjänst Copernicus.

22 april 2024

Geoteknisk säkerhet och klimatpåverkan – erfarenheter från Markbyggnadsdagen

Hur kan vi minska klimatpåverkan från byggande och samtidigt bygga säkert, med hänsyn till ras, skred och erosion? På Markbyggnadsdagen diskuterades detta, temat för dagen var geoteknisk säkerhet och geokonstruktioners klimatpåverkan.

19 april 2024

Malmö vill bidra med expertkunskap i klimatanpassningsarbetet

Ett förändrat klimat med stigande havsnivåer och extremväder i form av stormar, skyfall och översvämningar har visat att Sverige är sårbart. De mest utsatta områdena finns i storstadsområdena Malmö, Göteborg och Stockholm. Nu vill Sveriges största hamn- och kuststäder vara med och bidra med expertkunskap i utvecklingen av Sveriges klimatanpassning.

 

Tips och genvägar

 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalender

24 april 2024 | SMHI och Norra Djurgårdsstaden om klimatanpassning i planering och byggande

Klimatanpassning på agendan på Nordbyggs event för bygg- och fastighetsbranschens 23-26 april. Therése Sjöberg, utredare inom klimatanpassning på SMHI ger  ett övergripande perspektiv på klimatanpassning i planering och byggande. Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg på exploateringskontoret i Stockholm, delar med sig av erfarenheter från arbetet med Norra Djurgårdsstaden. 

23 april 2024 | Klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Skogsbruket behöver anpassas både till den klimatförändring vi redan upplever idag och till den förändring av klimatet som vi inte kan förhindra i framtiden. Det här är en grundkurs för dig som vill lära dig mer.

25 april 2024 | Gökotta med CNV: Naturens kalender förändras

Detta morgonwebbinarium handlar om hur klimatförändringarna påverkar årstidsväxlingarna – och hur vi genom medborgarforskning kan bidra till att rapportera om vad som händer i naturen.

25 april 2024 | Adaptation to Climate Change Mission

Uppdatera dig på det senaste kopplat till implementeringen av EU:s "Mission on Adaptation to Climate change". Detta är en del i ett två-dagars webbinarium.