fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter om klimatanpassning - från myndigheter och vår omvärld

22 mars 2023

Gratis webbinarier: så klimatanpassar du skogen

Klimatfrågorna får allt större betydelse för skogsbruket och påverkar enskilda och stora skogsägare. Därför möter nu Skogsstyrelsen kunskapsbehovet med satsningen Klimatveckan för skogen under vecka 13. Hela veckan blir det dagliga webbinarier och frågestunder med experter, gratis för skogsägare, yrkesverksamma och andra intresserade.

– Klimatförändringarna har ju varit kända länge och det är en utveckling som vi nu är mitt uppe i. Samtidigt får vi succesivt mer kunskap om hur det påverkar skogen och skogsbruket. Det har ökat efterfrågan och behovet av att sprida våra experters kunskap och hur skogsägaren kan behöva anpassa skogsbruket, säger Anna Petersson, rådgivningsspecialist på Skogsstyrelsen.

21 mars 2023

FN:s klimatpanel IPCC: Det är bråttom med klimatåtgärder

Budskapet i IPCC:s syntesrapport är tydligt; klimatförändringen påverkar redan människor och ekosystem. Läget är allvarligt och det är bråttom, men lösningar finns. Rapporten återspeglar det som klimatpanelen visat i tidigare rapporter, men tonen är högre och mer allvarlig.

”Denna syntesrapport understryker hur brådskande det är att vidta mer ambitiösa åtgärder och visar att om vi agerar nu kan vi fortfarande säkra en hållbar framtid för alla”, säger IPCC:s ordförande Hoesung-Lee i ett pressmeddelande från IPCC.

21 mars 2023

Erbjuder 500 miljoner för klimatanpassning

Extremväder och värmeböljor förekommer allt oftare i Sverige. Nu vill MSB göra det enklare för kommuner att klimatanpassa.

– Vi ser redan nu konsekvenserna av ett förändrat klimat på bebyggelse, och det kommer att bli mer frekvent, säger Cecilia Alfredsson, handläggare naturolyckor på MSB.

För att kommunerna ska ha den beredskap som krävs för klimatförändringar erbjuder MSB olika typer av stöd. För att förebygga risken för ras finns ett statsbidrag för naturolyckor. Bidraget var förut 25 miljoner per år, men höjdes förra året till 500 miljoner.

 

Tips och genvägar

 
 

Kalendarium

Nyheter om klimatanpassning - från myndigheter och vår omvärld

22 mars 2023

Gratis webbinarier: så klimatanpassar du skogen

Klimatfrågorna får allt större betydelse för skogsbruket och påverkar enskilda och stora skogsägare. Därför möter nu Skogsstyrelsen kunskapsbehovet med satsningen Klimatveckan för skogen under vecka 13. Hela veckan blir det dagliga webbinarier och frågestunder med experter, gratis för skogsägare, yrkesverksamma och andra intresserade.

– Klimatförändringarna har ju varit kända länge och det är en utveckling som vi nu är mitt uppe i. Samtidigt får vi succesivt mer kunskap om hur det påverkar skogen och skogsbruket. Det har ökat efterfrågan och behovet av att sprida våra experters kunskap och hur skogsägaren kan behöva anpassa skogsbruket, säger Anna Petersson, rådgivningsspecialist på Skogsstyrelsen.

21 mars 2023

FN:s klimatpanel IPCC: Det är bråttom med klimatåtgärder

Budskapet i IPCC:s syntesrapport är tydligt; klimatförändringen påverkar redan människor och ekosystem. Läget är allvarligt och det är bråttom, men lösningar finns. Rapporten återspeglar det som klimatpanelen visat i tidigare rapporter, men tonen är högre och mer allvarlig.

”Denna syntesrapport understryker hur brådskande det är att vidta mer ambitiösa åtgärder och visar att om vi agerar nu kan vi fortfarande säkra en hållbar framtid för alla”, säger IPCC:s ordförande Hoesung-Lee i ett pressmeddelande från IPCC.

21 mars 2023

Erbjuder 500 miljoner för klimatanpassning

Extremväder och värmeböljor förekommer allt oftare i Sverige. Nu vill MSB göra det enklare för kommuner att klimatanpassa.

– Vi ser redan nu konsekvenserna av ett förändrat klimat på bebyggelse, och det kommer att bli mer frekvent, säger Cecilia Alfredsson, handläggare naturolyckor på MSB.

För att kommunerna ska ha den beredskap som krävs för klimatförändringar erbjuder MSB olika typer av stöd. För att förebygga risken för ras finns ett statsbidrag för naturolyckor. Bidraget var förut 25 miljoner per år, men höjdes förra året till 500 miljoner.

 

Tips och genvägar

 
 

Kalendarium