Skogsbrand

Tema: Brand

Klimatförändringar leder till att brandrisken ökar i skog och mark. I framtiden kan vi vänta oss både en förlängd brandrisksäsong och en ökad frekvens av så kallade högriskperioder för brandrisk. Förändringen i brandrisk drivs av den globala uppvärmningen – ju högre utsläppsnivåer, desto större blir ökningen av risken för skogsbränder.

Läs mer om brand
Tidigare publicerade temasidor hittar du här

Skogsbrand

Tema: Brand

Klimatförändringar leder till att brandrisken ökar i skog och mark. I framtiden kan vi vänta oss både en förlängd brandrisksäsong och en ökad frekvens av så kallade högriskperioder för brandrisk. Förändringen i brandrisk drivs av den globala uppvärmningen – ju högre utsläppsnivåer, desto större blir ökningen av risken för skogsbränder.

Läs mer om brand
Tidigare publicerade temasidor hittar du här


Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
29 maj 2024

Ny typ av kontrakt ska säkra klimatanpassning i Malmö

Hur säkerställer vi att viktiga klimatanpassningsåtgärder genomförs och bibehålls över tid? I Malmö ska forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Linköpings universitet tillsammans med fastighetsägare och Malmö stad testa en ny samverkansmodell. Modellen går ut på att man upprättar lokala kontrakt för att säkra att klimatanpassning genomförs i områden som redan är byggda.

27 maj 2024

Kartläggning från försäkringbolag visar: naturskador på villor för 3,3 miljarder kronor på fem år

50 000 svenska villor har de senaste fem åren drabbats av så allvarliga naturskador, som översvämningar och bortblåsta tak, att de fått försäkringsersättning på sammanlagt 3,3 miljarder kronor. Det visar en ny sammanställning som gjorts av Länsförsäkringar fastighetsförmedling baserad på data från Svensk försäkring.

26 maj 2024

Tekniken som gör det lättare att återställa våtmarker – viktiga inte bara för klimatet

Våtmarker är viktiga för den biologiska mångfalden – men under lång tid har de blivit allt färre. Nu används ny teknik för att snabba på arbetet med att återställa våtmarker i Sörmland.

24 maj 2024

Välkommet med tydligare regelverk för vattenfrågor

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande har överlämnat sitt betänkande till regeringen. SKR välkomnar ambitionen att förenkla och förtydliga regelverket. Trots mängden författningsförslag konstaterar SKR att många otydligheter och frågetecken kvarstår, bland annat när det gäller ansvar och skyldigheter för vatten och klimatanpassning i befintlig bebyggelse.

 

Tips och genvägar

 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalender

30 maj 2024 | Ett grönare och mer klimatsmart Norrbotten

Tillväxtverket bjuder in till seminarium om finansiering av projekt som exempelvis kartlägger risker kopplade till klimatförändringar. 

Seminariet passar dig som arbetar med frågorna i Norrbotten.

31 maj 2024 | Återväta Sverige - lansering av nytt kartunderlag för kommuner

Digital konferens där Naturvårdsverket informerar om hur kommuner kan jobba med återvätning av kommunalt ägd mark för att minska sin klimatpåverkan, inklusive vilka finansieringsmöjligheter som finns.

Vinnova erbjuder planeringsbidrag inför internationell ansökan

Om ni har bestämt er för att göra en ansökan till någon av de nya utlysningarna inom EU:s missions kan ni söka planeringsbidrag från Vinnova. Erbjudandet kan sökas av akademiska aktörer, forskningsinstitut, offentlig sektor, civilsamhället eller små och medelstora företag (SMF) i Sverige. Det går att söka upp till 300 000 kronor som deltagare i ett Horisont Europa-projekt och upp till 500 000 kronor för de som planerar att koordinera projektet. Nästa ansökningsperiod stänger 4 juni. 

13 juni 2024 | Transition Lab Forum Live: Rättvis energiomställning

Viable Cities och Örebro kommun hälsar varmt välkomna till Transition Lab Forum Live med tema Rättvis energiomställning!

Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
29 maj 2024

Ny typ av kontrakt ska säkra klimatanpassning i Malmö

Hur säkerställer vi att viktiga klimatanpassningsåtgärder genomförs och bibehålls över tid? I Malmö ska forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Linköpings universitet tillsammans med fastighetsägare och Malmö stad testa en ny samverkansmodell. Modellen går ut på att man upprättar lokala kontrakt för att säkra att klimatanpassning genomförs i områden som redan är byggda.

27 maj 2024

Kartläggning från försäkringbolag visar: naturskador på villor för 3,3 miljarder kronor på fem år

50 000 svenska villor har de senaste fem åren drabbats av så allvarliga naturskador, som översvämningar och bortblåsta tak, att de fått försäkringsersättning på sammanlagt 3,3 miljarder kronor. Det visar en ny sammanställning som gjorts av Länsförsäkringar fastighetsförmedling baserad på data från Svensk försäkring.

26 maj 2024

Tekniken som gör det lättare att återställa våtmarker – viktiga inte bara för klimatet

Våtmarker är viktiga för den biologiska mångfalden – men under lång tid har de blivit allt färre. Nu används ny teknik för att snabba på arbetet med att återställa våtmarker i Sörmland.

24 maj 2024

Välkommet med tydligare regelverk för vattenfrågor

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande har överlämnat sitt betänkande till regeringen. SKR välkomnar ambitionen att förenkla och förtydliga regelverket. Trots mängden författningsförslag konstaterar SKR att många otydligheter och frågetecken kvarstår, bland annat när det gäller ansvar och skyldigheter för vatten och klimatanpassning i befintlig bebyggelse.

 

Tips och genvägar

 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalender

30 maj 2024 | Ett grönare och mer klimatsmart Norrbotten

Tillväxtverket bjuder in till seminarium om finansiering av projekt som exempelvis kartlägger risker kopplade till klimatförändringar. 

Seminariet passar dig som arbetar med frågorna i Norrbotten.

31 maj 2024 | Återväta Sverige - lansering av nytt kartunderlag för kommuner

Digital konferens där Naturvårdsverket informerar om hur kommuner kan jobba med återvätning av kommunalt ägd mark för att minska sin klimatpåverkan, inklusive vilka finansieringsmöjligheter som finns.

Vinnova erbjuder planeringsbidrag inför internationell ansökan

Om ni har bestämt er för att göra en ansökan till någon av de nya utlysningarna inom EU:s missions kan ni söka planeringsbidrag från Vinnova. Erbjudandet kan sökas av akademiska aktörer, forskningsinstitut, offentlig sektor, civilsamhället eller små och medelstora företag (SMF) i Sverige. Det går att söka upp till 300 000 kronor som deltagare i ett Horisont Europa-projekt och upp till 500 000 kronor för de som planerar att koordinera projektet. Nästa ansökningsperiod stänger 4 juni. 

13 juni 2024 | Transition Lab Forum Live: Rättvis energiomställning

Viable Cities och Örebro kommun hälsar varmt välkomna till Transition Lab Forum Live med tema Rättvis energiomställning!