fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter

03 oktober 2022

Hantering av osäkerhet i klimatunderlag – kurs för dig som jobbar med klimatanpassning

Arbetar du med klimatanpassning i en kommun, på en länsstyrelse eller som konsult och har stött på problem med beslutsfattande? Med kursen ”Hantering av osäkerhet i klimatunderlag” vill vi genom inspiration och motivation samt konkreta exempel, öka kunskapen om vilka osäkerheter som finns i klimatunderlag. Kursen genomförs den 22–23 november 2022 och du behöver anmäla ditt intresse senast den 31 oktober.

30 september 2022

Inbjudan att lämna anbud på projekt om jämförande analys av det anpassningspolitiska landskapet

Nordiska ministerrådets arbetsgrupper Nordisk arbetsgrupp för miljö och ekonomi (NME) och Nordisk arbetsgrupp för klimat och luft (NKL) inbjuder att lämna anbud på ett projekt om jämförande analys av det anpassningspolitiska landskapet i Norden. Sista ansökningsdag är 31 oktober 2022.

21 september 2022

Fler ras och skred att vänta

Omkring sex gånger fler ras och skred är att vänta som följd av den pågående klimatförändringen och de direkta skadekostnaderna beräknas kunna bli så mycket som 500 miljoner kronor per år fram till år 2100. Det visar en fördjupad analys som Statens geotekniska institut, SGI, låtit göra.

 

Aktuellt

 
 
 
 

Nyheter

03 oktober 2022

Hantering av osäkerhet i klimatunderlag – kurs för dig som jobbar med klimatanpassning

Arbetar du med klimatanpassning i en kommun, på en länsstyrelse eller som konsult och har stött på problem med beslutsfattande? Med kursen ”Hantering av osäkerhet i klimatunderlag” vill vi genom inspiration och motivation samt konkreta exempel, öka kunskapen om vilka osäkerheter som finns i klimatunderlag. Kursen genomförs den 22–23 november 2022 och du behöver anmäla ditt intresse senast den 31 oktober.

30 september 2022

Inbjudan att lämna anbud på projekt om jämförande analys av det anpassningspolitiska landskapet

Nordiska ministerrådets arbetsgrupper Nordisk arbetsgrupp för miljö och ekonomi (NME) och Nordisk arbetsgrupp för klimat och luft (NKL) inbjuder att lämna anbud på ett projekt om jämförande analys av det anpassningspolitiska landskapet i Norden. Sista ansökningsdag är 31 oktober 2022.

21 september 2022

Fler ras och skred att vänta

Omkring sex gånger fler ras och skred är att vänta som följd av den pågående klimatförändringen och de direkta skadekostnaderna beräknas kunna bli så mycket som 500 miljoner kronor per år fram till år 2100. Det visar en fördjupad analys som Statens geotekniska institut, SGI, låtit göra.

 

Aktuellt