fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter

25 november 2021

Nytt exempel om att golfen klimatanpassar

I SMHIs senaste klimatanpassningsexempel beskrivs hur den västgötska golfklubben Lundsbrunn anlagt en ny bevattningsdamm för att minska risken för torka. Dammen bidrar även till vattenrening och biologisk mångfald. 

23 november 2021

Nya klimatscenariotjänsten lanserad

Nu har SMHI lanserat sin nya klimatscenariotjänst. Den nya tjänsten ger beslutsfattare, vidareförmedlare och allmänhet tillgång till tydlig och relevant information som underlag för sina beslut inom bland annat klimatanpassning. Underlaget till tjänsten baseras på klimatmodeller med horisontell upplösning på 12,5 km jämfört med tidigare 50 km, vilket ger mer detaljer och en bättre beskrivning av de klimatologiska processerna.

22 november 2021

Samarbete i Göteborgs Stad rustar staden för skyfall

Sju av Göteborgs Stads förvaltningar har nu skrivit under en överenskommelse om skyfall för att skydda Göteborg. Detta bland annat för att det ska bli tydligare vem som har ansvaret för olika delar av skyfallsarbetet, som till exempel planering, skötsel och kartläggning.

 

Aktuellt

En snabb och enkel presentation av vad klimatanpassning är och varför det är viktigt.
Film med exempel på hur svenska kommuner har klimatanpassat sina verksamheter.
 
 
 
 

Nyheter

25 november 2021

Nytt exempel om att golfen klimatanpassar

I SMHIs senaste klimatanpassningsexempel beskrivs hur den västgötska golfklubben Lundsbrunn anlagt en ny bevattningsdamm för att minska risken för torka. Dammen bidrar även till vattenrening och biologisk mångfald. 

23 november 2021

Nya klimatscenariotjänsten lanserad

Nu har SMHI lanserat sin nya klimatscenariotjänst. Den nya tjänsten ger beslutsfattare, vidareförmedlare och allmänhet tillgång till tydlig och relevant information som underlag för sina beslut inom bland annat klimatanpassning. Underlaget till tjänsten baseras på klimatmodeller med horisontell upplösning på 12,5 km jämfört med tidigare 50 km, vilket ger mer detaljer och en bättre beskrivning av de klimatologiska processerna.

22 november 2021

Samarbete i Göteborgs Stad rustar staden för skyfall

Sju av Göteborgs Stads förvaltningar har nu skrivit under en överenskommelse om skyfall för att skydda Göteborg. Detta bland annat för att det ska bli tydligare vem som har ansvaret för olika delar av skyfallsarbetet, som till exempel planering, skötsel och kartläggning.

 

Aktuellt

En snabb och enkel presentation av vad klimatanpassning är och varför det är viktigt.
Film med exempel på hur svenska kommuner har klimatanpassat sina verksamheter.