fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter

14 oktober 2021

Bättre verktyg för planering och klimatanpassning

SGU har tagit fram mer och förbättrad jordartsinformation i ett flertal områden i både norra och södra Sverige, bland annat inom några av de tio utpekade nationella riskområden för ras, skred och översvämning som identifierats i SGIs och MSBs regeringsuppdrag.

13 oktober 2021

27 oktober: Seminarium om klimatrisker och Sendairamverket

Anmälan är nu öppen för seminariet för räddningstjänsten med flera om klimatrisker och FN:s Sendairamverk. Seminariet syftar till att sprida resultatet av EU-projektet BSR CASCADE. Du kommer att lära dig mer om klimatrisker i Östersjöregionen, utmaningarna, klimatriskscenarier, Sendairamverket och kopplingen till Parisavtalet och Agenda 2030.

12 oktober 2021

Det framtida klimatets påverkan på havsisen

SMHIs analys av hur havsisförhållandena i svenska farvatten kan komma att förändras under kommande årtionden visar att framtidens isvintrar kan bli både kortare och lindrigare avseende isutbredning och isens tjocklek. Framtidsscenarierna visar även tecken på inga isfria vintrar framöver.

 

Aktuellt

 
 
 
 
 
 

Nyheter

14 oktober 2021

Bättre verktyg för planering och klimatanpassning

SGU har tagit fram mer och förbättrad jordartsinformation i ett flertal områden i både norra och södra Sverige, bland annat inom några av de tio utpekade nationella riskområden för ras, skred och översvämning som identifierats i SGIs och MSBs regeringsuppdrag.

13 oktober 2021

27 oktober: Seminarium om klimatrisker och Sendairamverket

Anmälan är nu öppen för seminariet för räddningstjänsten med flera om klimatrisker och FN:s Sendairamverk. Seminariet syftar till att sprida resultatet av EU-projektet BSR CASCADE. Du kommer att lära dig mer om klimatrisker i Östersjöregionen, utmaningarna, klimatriskscenarier, Sendairamverket och kopplingen till Parisavtalet och Agenda 2030.

12 oktober 2021

Det framtida klimatets påverkan på havsisen

SMHIs analys av hur havsisförhållandena i svenska farvatten kan komma att förändras under kommande årtionden visar att framtidens isvintrar kan bli både kortare och lindrigare avseende isutbredning och isens tjocklek. Framtidsscenarierna visar även tecken på inga isfria vintrar framöver.

 

Aktuellt