fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter om klimatanpassning - från myndigheter och vår omvärld

03 februari 2023

Webbinarium 8 februari: GIS med fokus på hydrologi och klimatanpassning

Klimatförändringarna har redan lett till att extremväder som skyfall, stormfloder och höga flöden ökat i både frekvens och intensitet sedan mitten på 1900-talet med ett ökat antal översvämningar som följd.

Som en fortsättning på föregående webbinarium pratar Geografiska Informationsbyrån här om verktyg för att analysera hydrologiska förhållanden med hjälp av GIS och geografiska data. De demonstrerar också applikationen flöde.se som är ett verktyg med syfte att ge underlag till klimatanpassning.

Presentationen ger en introduktion till verktyg för analys av hydrologi och klimatanpassning.

01 februari 2023

Svenska kyrkor anpassas till klimatförändringar

Översvämningar, luftfuktighet och frostsprängningar är några av de utmaningar som kyrkor och kulturbyggnader står inför i takt med det förändrade klimatet. Svenska kyrkan har tagit fram en digital utbildning som ska stötta församlingarna i arbetet med klimatanpassning. Det beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling.

31 januari 2023

Uppdaterad vägledning med kartunderlag om ras, skred och erosion

En ny utgåva av vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion finns nu ute. Den har kompletterats med nya underlag om markens stabilitet, kusterosion, terränglutning och havsnivåer. Vägledningen vänder sig till länsstyrelser och kommuner och har tagits fram i samverkan mellan åtta statliga myndigheter.

 

Tips och genvägar

 
 
 

Kalendarium

Nyheter om klimatanpassning - från myndigheter och vår omvärld

03 februari 2023

Webbinarium 8 februari: GIS med fokus på hydrologi och klimatanpassning

Klimatförändringarna har redan lett till att extremväder som skyfall, stormfloder och höga flöden ökat i både frekvens och intensitet sedan mitten på 1900-talet med ett ökat antal översvämningar som följd.

Som en fortsättning på föregående webbinarium pratar Geografiska Informationsbyrån här om verktyg för att analysera hydrologiska förhållanden med hjälp av GIS och geografiska data. De demonstrerar också applikationen flöde.se som är ett verktyg med syfte att ge underlag till klimatanpassning.

Presentationen ger en introduktion till verktyg för analys av hydrologi och klimatanpassning.

01 februari 2023

Svenska kyrkor anpassas till klimatförändringar

Översvämningar, luftfuktighet och frostsprängningar är några av de utmaningar som kyrkor och kulturbyggnader står inför i takt med det förändrade klimatet. Svenska kyrkan har tagit fram en digital utbildning som ska stötta församlingarna i arbetet med klimatanpassning. Det beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling.

31 januari 2023

Uppdaterad vägledning med kartunderlag om ras, skred och erosion

En ny utgåva av vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion finns nu ute. Den har kompletterats med nya underlag om markens stabilitet, kusterosion, terränglutning och havsnivåer. Vägledningen vänder sig till länsstyrelser och kommuner och har tagits fram i samverkan mellan åtta statliga myndigheter.

 

Tips och genvägar

 
 
 

Kalendarium