Mätsticka i vatten

Tema: Stigande havsnivåer

I ett varmare klimat stiger havsnivån till följd av att landbaserad is smälter och att varmare vatten tar mer plats än kallare vatten. När havets medelnivå stiger påverkas i sin tur kustlinjen och bebyggelse, infrastruktur och annan markanvändning som finns där. Även naturmiljöer längs kusterna förändras av en högre havsnivå.

Läs mer om stigande havsnivåer
Tidigare publicerade temasidor hittar du här

Mätsticka i vatten

Tema: Stigande havsnivåer

I ett varmare klimat stiger havsnivån till följd av att landbaserad is smälter och att varmare vatten tar mer plats än kallare vatten. När havets medelnivå stiger påverkas i sin tur kustlinjen och bebyggelse, infrastruktur och annan markanvändning som finns där. Även naturmiljöer längs kusterna förändras av en högre havsnivå.

Läs mer om stigande havsnivåer
Tidigare publicerade temasidor hittar du här


Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
20 juni 2024

Svensk försäkring kräver tydligare ansvar för vattenfrågor

För att Sverige ska kunna genomföra en effektiv klimatanpassning behövs tydligare ansvarsförhållanden, förbättrad lagstiftning, stärkt samordning och statlig styrning när det gäller frågor om vatten och avlopp i samband med planläggning och byggande. Det menar Svensk försäkring i ett remissyttrande.

19 juni 2024

Malmö stad använder framtidsbilder för att planera för en varmare och blötare framtid

I ett gemensamt projekt finansierat av Formas har Malmö stad och SMHI satt upp sensorer på två platser i Malmö. Sensorerna ska mäta temperatur och luftfuktighet för att bland annat kartlägga vilka områden och grupper som är extra sårbara för framtida värmeböljor.

19 juni 2024

Arkitektkontor lanserar verktyg för ökad grönska i städer

Hur mycket kan mängden grönska öka i våra städer? Arkitektkontoret FOJABs nya verktyg identifierar var nya träd kan planteras för att uppnå en högre krontäckningsgrad i befintlig stadsmiljö. Närhet till träd är bland annat viktigt för hälsan och den biologiska mångfalden, sänker temperaturen i städerna, fördröjer vattenmängder vid regn och förbättrar luftkvaliteten.

18 juni 2024

Bättre hälsa bara en av fördelarna med grönare skolgård

Skolgårdar är en underutnyttjad resurs som borde användas aktivt som ett svar på den pågående krisen för klimatet och den biologiska mångfalden, och för att stärka barns hälsa och lärande. Det menar tjugo forskare och pedagoger som i en ny kunskapssammanställning listar enkla åtgärder för att göra skolgårdar grönare – och samtidigt uppnå flera vinster för både klimatanpassning och artrikedom.

 

Tips och genvägar

 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalender

22 juni-1 juli 2024 | Mitigating Flood Risk for Heritage

ICCROM är en mellanstatlig organisation för kulturvårdsfrågor. I sommar ger de en utbildning i att minska risken för översvämningsskador i kulturarvsmiljöer. Anmälan stänger 25 februari. 

25-28 juni 2024 | Almedalsveckan

Här på Klimatanpassning.se har vi listat de sessioner som berör ämnet klimatanpassning under Almedalsveckan i år. Sessionerna tar upp bland annat  klimatledarskap, infrastruktur och stadsplanering kopplat till klimatanpassning. Almedalsveckan går av stapeln under vecka 26.

2 oktober 2024 | Gestaltad livsmiljö – hur ska vi räkna?

Vad kostar kvalitet? Behöver och kan vi tänka och räkna på nya sätt? På konferensen möts fastighetsägare, byggaktörer, kommuner och myndigheter för att gemensamt lyssna till inspirerande exempel och diskutera hur vi skapar och säkerställer attraktiva livsmiljöer och förvaltar befintliga värden – för dagens invånare och för framtida generationer. 

16 oktober 2024 | Boverksdagen

Boverksdagen fokuserar på framtidsfrågor inom planering, byggande och boende. Dagen vänder sig till dig som leder och fattar beslut inom samhällsbyggnadssektorn, till exempel kommuner, länsstyrelser, universitet och andra organisationer och företag.

Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
20 juni 2024

Svensk försäkring kräver tydligare ansvar för vattenfrågor

För att Sverige ska kunna genomföra en effektiv klimatanpassning behövs tydligare ansvarsförhållanden, förbättrad lagstiftning, stärkt samordning och statlig styrning när det gäller frågor om vatten och avlopp i samband med planläggning och byggande. Det menar Svensk försäkring i ett remissyttrande.

19 juni 2024

Malmö stad använder framtidsbilder för att planera för en varmare och blötare framtid

I ett gemensamt projekt finansierat av Formas har Malmö stad och SMHI satt upp sensorer på två platser i Malmö. Sensorerna ska mäta temperatur och luftfuktighet för att bland annat kartlägga vilka områden och grupper som är extra sårbara för framtida värmeböljor.

19 juni 2024

Arkitektkontor lanserar verktyg för ökad grönska i städer

Hur mycket kan mängden grönska öka i våra städer? Arkitektkontoret FOJABs nya verktyg identifierar var nya träd kan planteras för att uppnå en högre krontäckningsgrad i befintlig stadsmiljö. Närhet till träd är bland annat viktigt för hälsan och den biologiska mångfalden, sänker temperaturen i städerna, fördröjer vattenmängder vid regn och förbättrar luftkvaliteten.

18 juni 2024

Bättre hälsa bara en av fördelarna med grönare skolgård

Skolgårdar är en underutnyttjad resurs som borde användas aktivt som ett svar på den pågående krisen för klimatet och den biologiska mångfalden, och för att stärka barns hälsa och lärande. Det menar tjugo forskare och pedagoger som i en ny kunskapssammanställning listar enkla åtgärder för att göra skolgårdar grönare – och samtidigt uppnå flera vinster för både klimatanpassning och artrikedom.

 

Tips och genvägar

 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalender

22 juni-1 juli 2024 | Mitigating Flood Risk for Heritage

ICCROM är en mellanstatlig organisation för kulturvårdsfrågor. I sommar ger de en utbildning i att minska risken för översvämningsskador i kulturarvsmiljöer. Anmälan stänger 25 februari. 

25-28 juni 2024 | Almedalsveckan

Här på Klimatanpassning.se har vi listat de sessioner som berör ämnet klimatanpassning under Almedalsveckan i år. Sessionerna tar upp bland annat  klimatledarskap, infrastruktur och stadsplanering kopplat till klimatanpassning. Almedalsveckan går av stapeln under vecka 26.

2 oktober 2024 | Gestaltad livsmiljö – hur ska vi räkna?

Vad kostar kvalitet? Behöver och kan vi tänka och räkna på nya sätt? På konferensen möts fastighetsägare, byggaktörer, kommuner och myndigheter för att gemensamt lyssna till inspirerande exempel och diskutera hur vi skapar och säkerställer attraktiva livsmiljöer och förvaltar befintliga värden – för dagens invånare och för framtida generationer. 

16 oktober 2024 | Boverksdagen

Boverksdagen fokuserar på framtidsfrågor inom planering, byggande och boende. Dagen vänder sig till dig som leder och fattar beslut inom samhällsbyggnadssektorn, till exempel kommuner, länsstyrelser, universitet och andra organisationer och företag.