Storm och snöfall vid väg i en stad.
Storm och snöfall vid väg i en stad.

Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
01 december 2023

Naturvårdsverkets klimatförhandlare på plats i Dubai

Nu startar FN:s stora klimatmöte, COP28. Från Sverige deltar cirka 30 personer i EU:s förhandlingsdelegation. Fyra av dem kommer från Naturvårdsverket.

30 november 2023

6 av 10 villaägare är oroade över klimatrelaterade skador på sina hus

Klimatförändringarna påverkar våra samhällen på många olika sätt, även vårt boende kan behöva anpassas till ett förändrat klimat. SBAB:s årliga undersökning om klimatrisker visar att 6 av 10 villaägare i Sverige är oroliga för klimatrelaterade skador. Mest oroad är man över översvämningar, därefter ökad brandrisk på grund av torka samt höga temperaturer. 

30 november 2023

Svenskt klimatbistånd bidrar till genomförandet av Parisavtalet

På klimatkonventionens 28:e klimatmöte i Dubai samlas över 70 000 deltagare för att följa upp Parisavtalet. På plats finns offentlig och privat sektor, civila samhället, akademin, beslutsfattare och biståndsgivare. Sida är där för att lyfta fram hur utvecklingssamarbetet bidrar till genomförandet av Parisavtalet.

29 november 2023

TMF mötte branschen på Byggmaterialdagen – hållbart byggande i fokus

Under tisdagen medverkade Trä- och Möbelföretagen, TMF, på Byggmaterialdagen i Stockholm. På plats och på scen deltog representanter från TMF för att diskutera byggmaterialens centrala roll för en långsiktig hållbar samhällsbyggnad.

29 november 2023

Guide: Var passar gröna tak, växtväggar eller regnbäddar bäst?

Kommuner och fastighetsägare har påbörjat arbetet med att klimatanpassa sina bestånd och miljöer mot extremväder. Det finns många nya lösningar och tekniker som gör våra städer och närmiljöer mer motståndskraftiga. Men vilka passar bäst?

 

Tips och genvägar

 
 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalendarium

5 december 2023 | Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Ett seminarium om grönplanering utifrån platsens förutsättningar och om vinsterna av att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering.
Plats: Lycksele

6 december 2023 | Hur klarar skogen framtidens klimat?

En regional skogskonferens om klimatanpassning i södra Sverige. För skogsägare, forskare, studenter eller yrkesverksamma såväl inom som utanför skogssektorn.
Plats: Växjö

7 december 2023 | Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Ett seminarium om grönplanering utifrån platsens förutsättningar och om vinsterna av att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering.
Plats: Boden

8 december 2023 | Webbseminarium skyfallskartering av tätorter

MSB bjuder in till presentation av en ny vägledning om metod för skyfallskartering av tätorter. Vägledningen har tagits fram på uppdrag av regeringen.

7 februari 2024 | Programkonferens AI i klimatets tjänst

Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen har genomfört två utlysningar på temat AI i klimatets tjänst. Nu bjuder vi in till en konferens i samarbete med AI Sweden för att samla projekten och ge andra aktörer möjlighet att träffa projekten, nätverka och lyssna på ledande internationella experter och panelsamtal kring skärningspunkten mellan AI och klimat.

Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
01 december 2023

Naturvårdsverkets klimatförhandlare på plats i Dubai

Nu startar FN:s stora klimatmöte, COP28. Från Sverige deltar cirka 30 personer i EU:s förhandlingsdelegation. Fyra av dem kommer från Naturvårdsverket.

30 november 2023

6 av 10 villaägare är oroade över klimatrelaterade skador på sina hus

Klimatförändringarna påverkar våra samhällen på många olika sätt, även vårt boende kan behöva anpassas till ett förändrat klimat. SBAB:s årliga undersökning om klimatrisker visar att 6 av 10 villaägare i Sverige är oroliga för klimatrelaterade skador. Mest oroad är man över översvämningar, därefter ökad brandrisk på grund av torka samt höga temperaturer. 

30 november 2023

Svenskt klimatbistånd bidrar till genomförandet av Parisavtalet

På klimatkonventionens 28:e klimatmöte i Dubai samlas över 70 000 deltagare för att följa upp Parisavtalet. På plats finns offentlig och privat sektor, civila samhället, akademin, beslutsfattare och biståndsgivare. Sida är där för att lyfta fram hur utvecklingssamarbetet bidrar till genomförandet av Parisavtalet.

29 november 2023

TMF mötte branschen på Byggmaterialdagen – hållbart byggande i fokus

Under tisdagen medverkade Trä- och Möbelföretagen, TMF, på Byggmaterialdagen i Stockholm. På plats och på scen deltog representanter från TMF för att diskutera byggmaterialens centrala roll för en långsiktig hållbar samhällsbyggnad.

29 november 2023

Guide: Var passar gröna tak, växtväggar eller regnbäddar bäst?

Kommuner och fastighetsägare har påbörjat arbetet med att klimatanpassa sina bestånd och miljöer mot extremväder. Det finns många nya lösningar och tekniker som gör våra städer och närmiljöer mer motståndskraftiga. Men vilka passar bäst?

 

Tips och genvägar

 
 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalendarium

5 december 2023 | Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Ett seminarium om grönplanering utifrån platsens förutsättningar och om vinsterna av att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering.
Plats: Lycksele

6 december 2023 | Hur klarar skogen framtidens klimat?

En regional skogskonferens om klimatanpassning i södra Sverige. För skogsägare, forskare, studenter eller yrkesverksamma såväl inom som utanför skogssektorn.
Plats: Växjö

7 december 2023 | Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Ett seminarium om grönplanering utifrån platsens förutsättningar och om vinsterna av att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering.
Plats: Boden

8 december 2023 | Webbseminarium skyfallskartering av tätorter

MSB bjuder in till presentation av en ny vägledning om metod för skyfallskartering av tätorter. Vägledningen har tagits fram på uppdrag av regeringen.

7 februari 2024 | Programkonferens AI i klimatets tjänst

Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen har genomfört två utlysningar på temat AI i klimatets tjänst. Nu bjuder vi in till en konferens i samarbete med AI Sweden för att samla projekten och ge andra aktörer möjlighet att träffa projekten, nätverka och lyssna på ledande internationella experter och panelsamtal kring skärningspunkten mellan AI och klimat.


Hallå där... Markku Rummukainen!

Läs mer om IPCC-konferensen på SMHIs webbplats

Tidigare publicerade "Hallå där..."

Besök arkivsidan med fler Hallå där-artiklar!

Hallå där... Markku Rummukainen!

Läs mer om IPCC-konferensen på SMHIs webbplats

Tidigare publicerade "Hallå där..."

Besök arkivsidan med fler Hallå där-artiklar!