Is och slask på cykelbana bredvid väg.
Is och slask på cykelbana bredvid väg.

Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
23 februari 2024

Var tredje tjänsteman påverkas negativt på jobbet till följd av klimatförändringarna

TCO har frågat tjänstemännen om och hur de påverkas av klimatförändringarna i sin yrkesutövning. Redan idag påverkas nästan var tredje tjänsteman av klimatförändringarna. I framtiden är smittspridning, psykisk ohälsa, extremväder och värmeböljor till följd av klimatförändringar det som tjänstemännen tror kommer påverka arbetssituationen mest.

22 februari 2024

Formas utlyser 25 miljoner - ska underlätta forsknings-, och innovationsprojekt

Formas utlyser 25 miljoner kronor så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella forsknings-, och innovationsprojekt inom det nya europeiska partnerskapsprogrammet Accelerating farming systems transition.

Syftet med utlysningen är att ge stöd till transnationella forsknings- och/eller innovationsprojekt som bidrar till att öka takten av omställningen till ett mer motståndskraftigt, klimatanpassat, produktivt, välmående och platsanpassat jordbrukssystem.

22 februari 2024

Maskinparken – ett gott exempel på klimatanpassning

Boverket lyfter fram Maskinparken på Lindholmen som ett inspirerande exempel på gestaltning av klimatanpassningsåtgärder.

”En skyfallslösning utformad som en stadspark, med plats för vatten regniga dagar och för lek och rekreation alla andra dagar”.

22 februari 2024

Preppar för extremväder – här byggs Stockholms första regnpark

De extrema skyfallen väntas inträffa oftare och vara kraftigare. Nu byggs innerstadens första regnpark för att minska översvämningsrisken i centrala cityområden.

– Parken kommer att börja byggas under våren och vara klar innan årsskiftet, säger Åsa Lindhagen (MP), miljö- och klimatborgarråd.

 

Tips och genvägar

 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalender

28 februari 2024 | Klimatfrukost: Hur accelererar vi lärosätenas bidrag till Klimatomställningen?

Under denna klimatfrukost utforskar Viable Cities hur lärosätena kan accelerera sitt bidrag till klimatomställningen bland annat genom samverkan på nya sätt.

28 februari 2024 | Forum för klimat och kulturarv 2024 i Gävle

Temat för Forum för klimat och kulturarv 2024 bygger på rapporten Förvaltningen av kulturmiljöer i ett förändrat klimat. Vi stärker klimatperspektivet i kulturmiljöarbetet och höjer beredskapen för klimatpåverkan på kulturmiljön!

29 februari 2024 | Kurs i klimatförändringar för skogsägare

SMHI har genomfört grundkursen i klimatförändringar vid sex tillfällen det senaste året, vilken har varit väldigt uppskattad. Kursen ger god kunskap om klimatförändringar i Sverige, vilka kan påverka skogen och skogsbruket. Nytt för i vår är att kursen delvis består av självstudier.

7 mars 2024 | Formas frukost: Håller vi på att tappa mark?

Mark är en grundläggande resurs för många ändamål. Vi använder den till att bygga hus, odla vår mat, vila våra sinnen, utvinna mineraler och energi, driva skogsbruk, hantera översvämningar, fånga koldioxid och mer. Men marken är en ändlig resurs som hotas av bland annat monokulturer i vår jord, bebyggelse, klimatförändringar och erosion.

Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
23 februari 2024

Var tredje tjänsteman påverkas negativt på jobbet till följd av klimatförändringarna

TCO har frågat tjänstemännen om och hur de påverkas av klimatförändringarna i sin yrkesutövning. Redan idag påverkas nästan var tredje tjänsteman av klimatförändringarna. I framtiden är smittspridning, psykisk ohälsa, extremväder och värmeböljor till följd av klimatförändringar det som tjänstemännen tror kommer påverka arbetssituationen mest.

22 februari 2024

Formas utlyser 25 miljoner - ska underlätta forsknings-, och innovationsprojekt

Formas utlyser 25 miljoner kronor så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella forsknings-, och innovationsprojekt inom det nya europeiska partnerskapsprogrammet Accelerating farming systems transition.

Syftet med utlysningen är att ge stöd till transnationella forsknings- och/eller innovationsprojekt som bidrar till att öka takten av omställningen till ett mer motståndskraftigt, klimatanpassat, produktivt, välmående och platsanpassat jordbrukssystem.

22 februari 2024

Maskinparken – ett gott exempel på klimatanpassning

Boverket lyfter fram Maskinparken på Lindholmen som ett inspirerande exempel på gestaltning av klimatanpassningsåtgärder.

”En skyfallslösning utformad som en stadspark, med plats för vatten regniga dagar och för lek och rekreation alla andra dagar”.

22 februari 2024

Preppar för extremväder – här byggs Stockholms första regnpark

De extrema skyfallen väntas inträffa oftare och vara kraftigare. Nu byggs innerstadens första regnpark för att minska översvämningsrisken i centrala cityområden.

– Parken kommer att börja byggas under våren och vara klar innan årsskiftet, säger Åsa Lindhagen (MP), miljö- och klimatborgarråd.

 

Tips och genvägar

 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalender

28 februari 2024 | Klimatfrukost: Hur accelererar vi lärosätenas bidrag till Klimatomställningen?

Under denna klimatfrukost utforskar Viable Cities hur lärosätena kan accelerera sitt bidrag till klimatomställningen bland annat genom samverkan på nya sätt.

28 februari 2024 | Forum för klimat och kulturarv 2024 i Gävle

Temat för Forum för klimat och kulturarv 2024 bygger på rapporten Förvaltningen av kulturmiljöer i ett förändrat klimat. Vi stärker klimatperspektivet i kulturmiljöarbetet och höjer beredskapen för klimatpåverkan på kulturmiljön!

29 februari 2024 | Kurs i klimatförändringar för skogsägare

SMHI har genomfört grundkursen i klimatförändringar vid sex tillfällen det senaste året, vilken har varit väldigt uppskattad. Kursen ger god kunskap om klimatförändringar i Sverige, vilka kan påverka skogen och skogsbruket. Nytt för i vår är att kursen delvis består av självstudier.

7 mars 2024 | Formas frukost: Håller vi på att tappa mark?

Mark är en grundläggande resurs för många ändamål. Vi använder den till att bygga hus, odla vår mat, vila våra sinnen, utvinna mineraler och energi, driva skogsbruk, hantera översvämningar, fånga koldioxid och mer. Men marken är en ändlig resurs som hotas av bland annat monokulturer i vår jord, bebyggelse, klimatförändringar och erosion.