Mätsticka i vatten

Tema: Stigande havsnivåer

I ett varmare klimat stiger havsnivån till följd av att landbaserad is smälter och att varmare vatten tar mer plats än kallare vatten. När havets medelnivå stiger påverkas i sin tur kustlinjen och bebyggelse, infrastruktur och annan markanvändning som finns där. Även naturmiljöer längs kusterna förändras av en högre havsnivå.

Läs mer om stigande havsnivåer
Tidigare publicerade temasidor hittar du här

Mätsticka i vatten

Tema: Stigande havsnivåer

I ett varmare klimat stiger havsnivån till följd av att landbaserad is smälter och att varmare vatten tar mer plats än kallare vatten. När havets medelnivå stiger påverkas i sin tur kustlinjen och bebyggelse, infrastruktur och annan markanvändning som finns där. Även naturmiljöer längs kusterna förändras av en högre havsnivå.

Läs mer om stigande havsnivåer
Tidigare publicerade temasidor hittar du här


Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
19 juli 2024

Länsstyrelsen ska utreda översvämningarna i Jönköpings län

Det kraftiga skyfallet som drog in över Jönköpings län den 10 juli och som orsakade stora skador ska nu utredas av Länsstyrelsen. Myndigheten ska utreda konsekvenserna av översvämningarna och länets beredskap för extrema skyfall.

18 juli 2024

Utredning av översvämningarna som drabbade Jönköpings län

MSB har beslutat att översvämningarna som uppstod till följd av regnovädret den 10 juli och som drabbade delar av Jönköpings län ska utredas. Länsstyrelsen i Jönköpings län har därför fått uppdraget att utreda konsekvenserna av översvämningarna inklusive länets beredskap för extrema skyfall.

17 juli 2024

Arbete med lösningar på klimatförändringar: klimatanpassning spelar en viktig roll

Klimatförändringarnas effekter och hur våra samhällen kan hantera och bättre förbereda sig för hoten mot och riskerna för hälsan och välbefinnandet har varit viktiga arbetsområden för EEA i år. Vi har talat med tre experter, Ine Vandecasteele, Aleksandra Kazmierczak och Eline Vanuytrecht, som särskilt har tittat på hur vi kan förbättra vår anpassning och bygga motståndskraft i städer samt identifiera nya klimatrelaterade hälsorisker som orsakas av översvämningar, torka och vattenkvalitet.

17 juli 2024

Fastighetsägarna vill se större samverkan kring ansvar och risker kopplade till översvämningar

I takt med att skyfall blir allt vanligare, behöver fastighetsägare vara bättre skyddade mot översvämningar. Men, det handlar inte bara om vad fastighetsägaren själv kan göra, utan även om kommunens roll i planeringen av bebyggelse och VA-huvudmannens lösningar för att leda vattnet rätt. Stärkt infrastruktur skulle enligt branschorganisationen Fastighetsägarna dessutom leda till skyddade fastighetsvärden och stärkt resiliens i samhället.

 

Tips och genvägar

 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalender

2 oktober 2024 | Gestaltad livsmiljö – hur ska vi räkna?

Vad kostar kvalitet? Behöver och kan vi tänka och räkna på nya sätt? På konferensen möts fastighetsägare, byggaktörer, kommuner och myndigheter för att gemensamt lyssna till inspirerande exempel och diskutera hur vi skapar och säkerställer attraktiva livsmiljöer och förvaltar befintliga värden – för dagens invånare och för framtida generationer. 

16 oktober 2024 | Boverksdagen

Boverksdagen fokuserar på framtidsfrågor inom planering, byggande och boende. Dagen vänder sig till dig som leder och fattar beslut inom samhällsbyggnadssektorn, till exempel kommuner, länsstyrelser, universitet och andra organisationer och företag.

12-13 mars 2025 | Vatten Avlopp Kretslopp

12-13 mars 2025 står Uppsala värd för den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Senast konferensen hölls i Uppsala var 2012. Nu är det återigen dags för lärdomens stad att ta del av alla spännande VA-frågor och den kunskap som finns samlad här.

Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
19 juli 2024

Länsstyrelsen ska utreda översvämningarna i Jönköpings län

Det kraftiga skyfallet som drog in över Jönköpings län den 10 juli och som orsakade stora skador ska nu utredas av Länsstyrelsen. Myndigheten ska utreda konsekvenserna av översvämningarna och länets beredskap för extrema skyfall.

18 juli 2024

Utredning av översvämningarna som drabbade Jönköpings län

MSB har beslutat att översvämningarna som uppstod till följd av regnovädret den 10 juli och som drabbade delar av Jönköpings län ska utredas. Länsstyrelsen i Jönköpings län har därför fått uppdraget att utreda konsekvenserna av översvämningarna inklusive länets beredskap för extrema skyfall.

17 juli 2024

Arbete med lösningar på klimatförändringar: klimatanpassning spelar en viktig roll

Klimatförändringarnas effekter och hur våra samhällen kan hantera och bättre förbereda sig för hoten mot och riskerna för hälsan och välbefinnandet har varit viktiga arbetsområden för EEA i år. Vi har talat med tre experter, Ine Vandecasteele, Aleksandra Kazmierczak och Eline Vanuytrecht, som särskilt har tittat på hur vi kan förbättra vår anpassning och bygga motståndskraft i städer samt identifiera nya klimatrelaterade hälsorisker som orsakas av översvämningar, torka och vattenkvalitet.

17 juli 2024

Fastighetsägarna vill se större samverkan kring ansvar och risker kopplade till översvämningar

I takt med att skyfall blir allt vanligare, behöver fastighetsägare vara bättre skyddade mot översvämningar. Men, det handlar inte bara om vad fastighetsägaren själv kan göra, utan även om kommunens roll i planeringen av bebyggelse och VA-huvudmannens lösningar för att leda vattnet rätt. Stärkt infrastruktur skulle enligt branschorganisationen Fastighetsägarna dessutom leda till skyddade fastighetsvärden och stärkt resiliens i samhället.

 

Tips och genvägar

 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalender

2 oktober 2024 | Gestaltad livsmiljö – hur ska vi räkna?

Vad kostar kvalitet? Behöver och kan vi tänka och räkna på nya sätt? På konferensen möts fastighetsägare, byggaktörer, kommuner och myndigheter för att gemensamt lyssna till inspirerande exempel och diskutera hur vi skapar och säkerställer attraktiva livsmiljöer och förvaltar befintliga värden – för dagens invånare och för framtida generationer. 

16 oktober 2024 | Boverksdagen

Boverksdagen fokuserar på framtidsfrågor inom planering, byggande och boende. Dagen vänder sig till dig som leder och fattar beslut inom samhällsbyggnadssektorn, till exempel kommuner, länsstyrelser, universitet och andra organisationer och företag.

12-13 mars 2025 | Vatten Avlopp Kretslopp

12-13 mars 2025 står Uppsala värd för den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Senast konferensen hölls i Uppsala var 2012. Nu är det återigen dags för lärdomens stad att ta del av alla spännande VA-frågor och den kunskap som finns samlad här.