fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter

27 maj 2022

Nytt EU-projekt ska utveckla nästa generation klimatsystemmodeller

Nya och bättre kunskapsunderlag behövs för att hållbara beslut ska fattas kring pågående  klimatförändringar och ”tipping points” ska undvikas. SMHI-forskare leder ett nytt EU-projekt som ska utveckla nästa generation klimatsystemmodeller.

25 maj 2022

Inspirationsfilm vid klimat- och sårbarhetsanalyser

Myndighetsnätverket för klimatanpassning har tagit fram en film som är tänkt att användas som inspiration för organisationer som arbetar med klimat- och sårbarhetsanalyser. Filmen lyfter de sju prioriterade utmaningarna, som regeringen bedömer vara särskilt prioriterade i Sverige.

23 maj 2022

Sverige förstärker forskningssamarbete för ökat stöd till miljö, klimat och säkerhet

Forskningssamarbetet ”Stockholm Hub on Environment, Peace and Security” har återlanserats, och kommer i fortsättningen att finansieras av Utrikesdepartementet. Satsningen ska fortsätta att främja kunskapsutveckling och policydialog gällande kopplingarna mellan klimat och säkerhet, för att förhindra geopolitisk konkurrens om naturresurser och undvika nya konflikter.

 

Aktuellt

 
 
 
 
 

Nyheter

27 maj 2022

Nytt EU-projekt ska utveckla nästa generation klimatsystemmodeller

Nya och bättre kunskapsunderlag behövs för att hållbara beslut ska fattas kring pågående  klimatförändringar och ”tipping points” ska undvikas. SMHI-forskare leder ett nytt EU-projekt som ska utveckla nästa generation klimatsystemmodeller.

25 maj 2022

Inspirationsfilm vid klimat- och sårbarhetsanalyser

Myndighetsnätverket för klimatanpassning har tagit fram en film som är tänkt att användas som inspiration för organisationer som arbetar med klimat- och sårbarhetsanalyser. Filmen lyfter de sju prioriterade utmaningarna, som regeringen bedömer vara särskilt prioriterade i Sverige.

23 maj 2022

Sverige förstärker forskningssamarbete för ökat stöd till miljö, klimat och säkerhet

Forskningssamarbetet ”Stockholm Hub on Environment, Peace and Security” har återlanserats, och kommer i fortsättningen att finansieras av Utrikesdepartementet. Satsningen ska fortsätta att främja kunskapsutveckling och policydialog gällande kopplingarna mellan klimat och säkerhet, för att förhindra geopolitisk konkurrens om naturresurser och undvika nya konflikter.

 

Aktuellt