fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter om klimatanpassning - från myndigheter och vår omvärld

05 juni 2023

Kartläggning visar Solnas varmaste platser – nytt exempel på klimatanpassning

Perioder med värmeböljor blir allt vanligare. Solna stad har kartlagt var det finns risk för alltför höga temperaturer, med fokus på platser där riskgrupper vistas. Mer grönska kan vara ett av de viktigaste sätten att skapa svalka. Solnas värmekartläggning beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

– Enligt kommunens klimatstrategi ska vi bland annat säkerställa riskgruppers hälsa i ett förändrat klimat med högre temperaturer, säger Sofia Widforss Poignant, miljöstrateg Solna stad.

05 juni 2023

22 miljoner till forskning om hållbar klimatomställning och klimatanpassning

Under två och ett halvt år får forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska högskola dela på drygt 22 miljoner kronor ur Miljöforskningsanslaget för att forska om återställande av skogens våtmarker, samt för en tvärvetenskaplig studie om hur vi ska förena motstridiga intressen för att nå klimat- och miljömålen.

– Det är forskningssatsningar som länkar samman frågor om minskad klimatpåverkan, klimatanpassning samt återställande, bevarande och stärkande av biologisk mångfald för ökad resiliens. Vi ser fram emot att följa satsningarna i deras sökande av lösningar som är genomförbara och långsiktigt hållbara, säger Mats Andersson, chef för Forskningsenheten.

05 juni 2023

Europapolitisk analys om klimatfrågans betydelse

Klimatkriser i EU och dess närområde får direkta konsekvenser för befolkningen men också för unionens stabilitet och säkerhet. Richard Youngs, professor i internationella relationer, beskriver hur klimatfrågan är en viktig komponent i EU:s geopolitik och hur unionens utrikes- och säkerhetspolitik kan få en starkare klimatdimension. 

Författaren pekar ut och föreslår åtgärder på tre områden, däribland klimatanpassning.

 

Hallå där...

 
 
 

Mer att upptäcka!

Kalendarium

Tips och genvägar

 
 
 

Nyheter om klimatanpassning - från myndigheter och vår omvärld

05 juni 2023

Kartläggning visar Solnas varmaste platser – nytt exempel på klimatanpassning

Perioder med värmeböljor blir allt vanligare. Solna stad har kartlagt var det finns risk för alltför höga temperaturer, med fokus på platser där riskgrupper vistas. Mer grönska kan vara ett av de viktigaste sätten att skapa svalka. Solnas värmekartläggning beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

– Enligt kommunens klimatstrategi ska vi bland annat säkerställa riskgruppers hälsa i ett förändrat klimat med högre temperaturer, säger Sofia Widforss Poignant, miljöstrateg Solna stad.

05 juni 2023

22 miljoner till forskning om hållbar klimatomställning och klimatanpassning

Under två och ett halvt år får forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska högskola dela på drygt 22 miljoner kronor ur Miljöforskningsanslaget för att forska om återställande av skogens våtmarker, samt för en tvärvetenskaplig studie om hur vi ska förena motstridiga intressen för att nå klimat- och miljömålen.

– Det är forskningssatsningar som länkar samman frågor om minskad klimatpåverkan, klimatanpassning samt återställande, bevarande och stärkande av biologisk mångfald för ökad resiliens. Vi ser fram emot att följa satsningarna i deras sökande av lösningar som är genomförbara och långsiktigt hållbara, säger Mats Andersson, chef för Forskningsenheten.

05 juni 2023

Europapolitisk analys om klimatfrågans betydelse

Klimatkriser i EU och dess närområde får direkta konsekvenser för befolkningen men också för unionens stabilitet och säkerhet. Richard Youngs, professor i internationella relationer, beskriver hur klimatfrågan är en viktig komponent i EU:s geopolitik och hur unionens utrikes- och säkerhetspolitik kan få en starkare klimatdimension. 

Författaren pekar ut och föreslår åtgärder på tre områden, däribland klimatanpassning.

 

Hallå där...

 
 
 

Mer att upptäcka!

Kalendarium

Tips och genvägar