Hus har rasat efter ett skred
Hus har rasat efter ett skred

Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
26 september 2023

Omställningsvecka lyfter kultur, konst och nya berättelser

I dag är det premiär för Omställningsveckan i Västerås och Sala som pågår den 25–30 september. Temaveckan tar sin utgångspunkt i att konst och kultur kan användas för att lyfta klimatkrisens påverkan, på ett sätt som vetenskap, och avtal och handlingsplaner om klimatet inte förmår.

26 september 2023

Stöd till projekt inom klimatanpassning som främjar svenskt vattenbruk

Jordbruksverket utlyser medel till projekt för att främja svenskt vattenbruk. Syftet är att hjälpa vattenbrukare att förbereda sig inför utmaningarna med ett förändrat klimat med fokus på hälsa och välfärd. Din ansökan ska ha kommit in senast den 31 oktober 2023.

25 september 2023

Spåren efter slamströmmen i Åre kartlagda

I början av augusti i år drabbades Åre av en så kallad slamström. Intensiv nederbörd drog med sig jord, sten och organiskt material från de branta sluttningarna som omger byn och orsakade skador nere i samhället vid fjällets fot. SGU har dokumenterat slamströmmens framfart och sammanställt observationerna i en rapport.

25 september 2023

Statsgeologen om raset på E6 vid Stenungsund: ”Både imponerande och skrämmande”

Exakt vad som utlöst det stora raset vid E6:an i Stenungsund är ännu oklart. Nu är geologer på plats för att utreda händelsen.

– Det är ett väldigt stort område. Det är både imponerande och skrämmande hur mycket massor som har rört sig, säger Christian Öhrling, statsgeolog vid SGU.

25 september 2023

Här är risken för jordskred högre – område pekas ut

Ett jordskred på E6 utanför Stenungsund orsakade ett stort slukhål där flera människor skadades. Även i Skaraborg finns områden där det är hög risk för jordskred.

- En spricka i marken kan vara en indikation, berättar HannaSofie Pedersen, chef för strategisk klimatanpassning vid Statens geotekniska institut.

 

Tips och genvägar

 
 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalendarium

25-29 september 2023 | The International Conference on Regional Climate-CORDEX

Hålls i Trieste, Italien och kommer bland annat att lyfta specifika regionala utmaningar och lösningar, exempelvis behov av nationella anpassningsplaner och klimatfinansiering.

1 oktober 2023 | Tuffa träd – klimatanpassning och trädplantering

Välkommen till Formas seminarium på Forskartorget på Bokmässan, den 1 oktober kl. 13.00-13.30.

4 oktober 2023 | Kunskapsseminarium om klimatanpassning och renskötsel

Ett högintressant kunskapsseminarium om hur klimatförändringarna kan påverka renskötseln i Sverige. Samebyar, Sametinget, SMHI och länsstyrelserna i renskötselområdet bjuder in till ett webbsänt kunskapsseminarium onsdag 4 oktober kl. 9.00 till 11.30. Ytterligare information och anmälningsformulär kommer.

4 oktober 2023 | Forskning för framtidens skogsbruk

Ett seminarium där forskare redovisar aktuell och framåtsyftande skogsforskning på ett populärvetenskapligt och lättillgängligt sätt. Ämnen som tas upp är skogsskötsel, skogsskador, klimatanpassning och fjärranalys. Seminariet är ett samarrangemang mellan Norra Skogs forskningsstiftelse, Bo Rydins stiftelse, Brattåsstiftelsen och SLU. Delta på plats i Umeå, eller digitalt. 

10 oktober 2023 | Workshop: Gränsöverskridande kunskap och lösningar för klimatanpassning

I höst är det dags för den tredje fristående workshopen inom Urban Futures tematiska spår Gränsöverskridande kunskap och lösningar för klimatanpassning. Dagen kommer att bjuda på en kombination av föreläsningar, praktiska exempel och gruppövningar med fokus på naturbaserade lösningar och hantering av komplexitet i klimatanpassning. Hur får vi till naturbaserade lösningar i praktiken och hur kan vi stärka synen på klimatanpassning som en investering för framtiden snarare än en kostnad?

Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
26 september 2023

Omställningsvecka lyfter kultur, konst och nya berättelser

I dag är det premiär för Omställningsveckan i Västerås och Sala som pågår den 25–30 september. Temaveckan tar sin utgångspunkt i att konst och kultur kan användas för att lyfta klimatkrisens påverkan, på ett sätt som vetenskap, och avtal och handlingsplaner om klimatet inte förmår.

26 september 2023

Stöd till projekt inom klimatanpassning som främjar svenskt vattenbruk

Jordbruksverket utlyser medel till projekt för att främja svenskt vattenbruk. Syftet är att hjälpa vattenbrukare att förbereda sig inför utmaningarna med ett förändrat klimat med fokus på hälsa och välfärd. Din ansökan ska ha kommit in senast den 31 oktober 2023.

25 september 2023

Spåren efter slamströmmen i Åre kartlagda

I början av augusti i år drabbades Åre av en så kallad slamström. Intensiv nederbörd drog med sig jord, sten och organiskt material från de branta sluttningarna som omger byn och orsakade skador nere i samhället vid fjällets fot. SGU har dokumenterat slamströmmens framfart och sammanställt observationerna i en rapport.

25 september 2023

Statsgeologen om raset på E6 vid Stenungsund: ”Både imponerande och skrämmande”

Exakt vad som utlöst det stora raset vid E6:an i Stenungsund är ännu oklart. Nu är geologer på plats för att utreda händelsen.

– Det är ett väldigt stort område. Det är både imponerande och skrämmande hur mycket massor som har rört sig, säger Christian Öhrling, statsgeolog vid SGU.

25 september 2023

Här är risken för jordskred högre – område pekas ut

Ett jordskred på E6 utanför Stenungsund orsakade ett stort slukhål där flera människor skadades. Även i Skaraborg finns områden där det är hög risk för jordskred.

- En spricka i marken kan vara en indikation, berättar HannaSofie Pedersen, chef för strategisk klimatanpassning vid Statens geotekniska institut.

 

Tips och genvägar

 
 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalendarium

25-29 september 2023 | The International Conference on Regional Climate-CORDEX

Hålls i Trieste, Italien och kommer bland annat att lyfta specifika regionala utmaningar och lösningar, exempelvis behov av nationella anpassningsplaner och klimatfinansiering.

1 oktober 2023 | Tuffa träd – klimatanpassning och trädplantering

Välkommen till Formas seminarium på Forskartorget på Bokmässan, den 1 oktober kl. 13.00-13.30.

4 oktober 2023 | Kunskapsseminarium om klimatanpassning och renskötsel

Ett högintressant kunskapsseminarium om hur klimatförändringarna kan påverka renskötseln i Sverige. Samebyar, Sametinget, SMHI och länsstyrelserna i renskötselområdet bjuder in till ett webbsänt kunskapsseminarium onsdag 4 oktober kl. 9.00 till 11.30. Ytterligare information och anmälningsformulär kommer.

4 oktober 2023 | Forskning för framtidens skogsbruk

Ett seminarium där forskare redovisar aktuell och framåtsyftande skogsforskning på ett populärvetenskapligt och lättillgängligt sätt. Ämnen som tas upp är skogsskötsel, skogsskador, klimatanpassning och fjärranalys. Seminariet är ett samarrangemang mellan Norra Skogs forskningsstiftelse, Bo Rydins stiftelse, Brattåsstiftelsen och SLU. Delta på plats i Umeå, eller digitalt. 

10 oktober 2023 | Workshop: Gränsöverskridande kunskap och lösningar för klimatanpassning

I höst är det dags för den tredje fristående workshopen inom Urban Futures tematiska spår Gränsöverskridande kunskap och lösningar för klimatanpassning. Dagen kommer att bjuda på en kombination av föreläsningar, praktiska exempel och gruppövningar med fokus på naturbaserade lösningar och hantering av komplexitet i klimatanpassning. Hur får vi till naturbaserade lösningar i praktiken och hur kan vi stärka synen på klimatanpassning som en investering för framtiden snarare än en kostnad?


Hallå där... Markku Rummukainen!

Läs mer om IPCC-konferensen på SMHIs webbplats

Tidigare publicerade "Hallå där..."

Besök arkivsidan med fler Hallå där-artiklar!

Hallå där... Markku Rummukainen!

Läs mer om IPCC-konferensen på SMHIs webbplats

Tidigare publicerade "Hallå där..."

Besök arkivsidan med fler Hallå där-artiklar!