fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter om klimatanpassning - från myndigheter och vår omvärld

08 december 2022

Halvtid i hållbar utveckling – ett år med MuKlis

Värmeböljor och kraftiga skyfall är två utmaningar som morgondagens stadsmiljö ska klara. Sedan förra året pågår ett samarbete mellan Stockholm och Västerås med stöd från Vinnova kring klimatanpassade åtgärder. Projektet MuKlis (multifunktionell klimatanpassning i stadsmiljö) pågår fram till november 2023.

- Vi ser vilka åtgärder vi behöver genomföra för de extremer av väder, både värme och regn, som väntar i framtiden, berättar Anne-Charlotte Boldrup, projektledare.

07 december 2022

Sörmland och Örebro värst drabbat av granbarkborren visar ny inventering

Totalt sett har nu cirka 32 miljoner kubikmeter gran dödats sedan den extremt torra sommaren 2018, visar en sammanställning som Skogsstyrelsen gjort av de senaste årens inventeringar. Klimatförändringarna, med fler varma och torra somrar, kommer troligen att öka skogsskadorna. 

– Som skogsägare behöver du fortsätta vara aktiv och begränsa skadorna genom att avverka och få bort angripna träd ur skogen under sommarhalvåret. Men det är också viktigt att tänka långsiktigt och klimatanpassa skogsbruket så att skogen lättare kan stå emot skador i framtiden, säger Mattias Engman, Skogsstyrelsens skogsskadesamordnare i Örebro och Sörmlands län.

06 december 2022

Region Kronoberg har antagit klimatanpassningsplan

Region Kronoberg har tagit fram en klimatanpassningsplan för att möta de förändringar som ett varmare klimat kan medföra. Detta är ett steg för att säkra hälso- och sjukvården mot risker som följer av värmeböljor, elbortfall, översvämningar och infektioner.

- Klimatförändringarna är ett faktum och som samhällsviktig aktör är det viktigt att vi är redo att möta de förändringar vi står inför, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

 

Tips och genvägar

 
 
 

Nyheter om klimatanpassning - från myndigheter och vår omvärld

08 december 2022

Halvtid i hållbar utveckling – ett år med MuKlis

Värmeböljor och kraftiga skyfall är två utmaningar som morgondagens stadsmiljö ska klara. Sedan förra året pågår ett samarbete mellan Stockholm och Västerås med stöd från Vinnova kring klimatanpassade åtgärder. Projektet MuKlis (multifunktionell klimatanpassning i stadsmiljö) pågår fram till november 2023.

- Vi ser vilka åtgärder vi behöver genomföra för de extremer av väder, både värme och regn, som väntar i framtiden, berättar Anne-Charlotte Boldrup, projektledare.

07 december 2022

Sörmland och Örebro värst drabbat av granbarkborren visar ny inventering

Totalt sett har nu cirka 32 miljoner kubikmeter gran dödats sedan den extremt torra sommaren 2018, visar en sammanställning som Skogsstyrelsen gjort av de senaste årens inventeringar. Klimatförändringarna, med fler varma och torra somrar, kommer troligen att öka skogsskadorna. 

– Som skogsägare behöver du fortsätta vara aktiv och begränsa skadorna genom att avverka och få bort angripna träd ur skogen under sommarhalvåret. Men det är också viktigt att tänka långsiktigt och klimatanpassa skogsbruket så att skogen lättare kan stå emot skador i framtiden, säger Mattias Engman, Skogsstyrelsens skogsskadesamordnare i Örebro och Sörmlands län.

06 december 2022

Region Kronoberg har antagit klimatanpassningsplan

Region Kronoberg har tagit fram en klimatanpassningsplan för att möta de förändringar som ett varmare klimat kan medföra. Detta är ett steg för att säkra hälso- och sjukvården mot risker som följer av värmeböljor, elbortfall, översvämningar och infektioner.

- Klimatförändringarna är ett faktum och som samhällsviktig aktör är det viktigt att vi är redo att möta de förändringar vi står inför, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

 

Tips och genvägar