Flicka med sår efter bett från insekt

Tema: Smittsamma sjukdomar

Extrema väderhändelser kan öka risken för utbrott av smittsamma sjukdomar och vissa sjukdomar kan bli vanligare när medeltemperaturen stiger och växtsäsongen förlängs. Ett förändrat klimat ökar även risken för smittspridning via livsmedel och vatten.

Läs mer om smittsamma sjukdomar
Tidigare publicerade temasidor hittar du här

Flicka med sår efter bett från insekt

Tema: Smittsamma sjukdomar

Extrema väderhändelser kan öka risken för utbrott av smittsamma sjukdomar och vissa sjukdomar kan bli vanligare när medeltemperaturen stiger och växtsäsongen förlängs. Ett förändrat klimat ökar även risken för smittspridning via livsmedel och vatten.

Läs mer om smittsamma sjukdomar
Tidigare publicerade temasidor hittar du här


Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
01 mars 2024

En mer hållbar byggd värld

Långt framme inom hållbar energi men tvåa på bollen i fråga om cirkulär materialanvändning. Det är några av omdömena om hållbart byggande i Sverige. Andra länder har helt annorlunda styrkor och utmaningar. Häng med på en kort exposé. 

29 februari 2024

Omtvistad EU-lag betydelsefull för svensk skog

En stor del av Europas natur ska återställas, enligt den lag som EU-parlamentet röstat ja till. Men vad det innebär för svenska skogar är omtvistat.

Lagen behöver inte innebära minskad avverkning, anser Johan Svensson som forskar om naturrestaurering och hållbart skogsbruk vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Jag ser snarare lagen som en möjlighet att fortsätta bedriva skogsbruk. Men man kan exempelvis behöva använda andra trädslag, anpassa skogen till ett förändrat klimat och använda andra metoder än kalhuggning i större utsträckning, säger han.

28 februari 2024

Resultat från klimatanpassningsprojekt presenteras i digitalt event

Lyssna in Myndighetsnätverkets digitala klimatanpassningsseminarium den 20 mars 2024. Ta del av projektresultat inom metodutveckling, kustfrågor och praktiska exempel. 

28 februari 2024

Swedbank antar Poseidon Principles för rapportering av klimatavtryck i sjöfartsportföljen

Swedbank har undertecknat Poseidon Principles, ett globalt ramverk för att integrera klimathänsyn i lånebeslut inom sjöfartsfinansiering. Genom undertecknandet stärker Swedbank sin förmåga att stödja och påverka sjöfartsindustrins fortsatta satsningar på minskade koldioxidutsläpp.

 

Tips och genvägar

 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalender

1-8 mars 2024 | Gobeshona Global Conference

En sjudagarskonferens med program som pågår dygnet runt. Virtuella sessioner blandas med diskussioner med fokus på anpassningsstrategier i lokala samhällen. 

7 mars 2024 | Formas frukost: Håller vi på att tappa mark?

Mark är en grundläggande resurs för många ändamål. Vi använder den till att bygga hus, odla vår mat, vila våra sinnen, utvinna mineraler och energi, driva skogsbruk, hantera översvämningar, fånga koldioxid och mer. Men marken är en ändlig resurs som hotas av bland annat monokulturer i vår jord, bebyggelse, klimatförändringar och erosion.

12 mars 2024 | Kurs i klimatförändringar för skogsägare

SMHI har genomfört grundkursen i klimatförändringar vid sex tillfällen det senaste året, vilken har varit väldigt uppskattad. Kursen ger god kunskap om klimatförändringar i Sverige, vilka kan påverka skogen och skogsbruket. Nytt för i vår är att kursen delvis består av självstudier.

12 mars 2024 | Klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Skogsbruket behöver anpassas både till den klimatförändring vi redan upplever idag och till den förändring av klimatet som vi inte kan förhindra i framtiden. Det här är en grundkurs för dig som vill lära dig mer.

Plats: Norrköping/digitalt

Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
01 mars 2024

En mer hållbar byggd värld

Långt framme inom hållbar energi men tvåa på bollen i fråga om cirkulär materialanvändning. Det är några av omdömena om hållbart byggande i Sverige. Andra länder har helt annorlunda styrkor och utmaningar. Häng med på en kort exposé. 

29 februari 2024

Omtvistad EU-lag betydelsefull för svensk skog

En stor del av Europas natur ska återställas, enligt den lag som EU-parlamentet röstat ja till. Men vad det innebär för svenska skogar är omtvistat.

Lagen behöver inte innebära minskad avverkning, anser Johan Svensson som forskar om naturrestaurering och hållbart skogsbruk vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Jag ser snarare lagen som en möjlighet att fortsätta bedriva skogsbruk. Men man kan exempelvis behöva använda andra trädslag, anpassa skogen till ett förändrat klimat och använda andra metoder än kalhuggning i större utsträckning, säger han.

28 februari 2024

Resultat från klimatanpassningsprojekt presenteras i digitalt event

Lyssna in Myndighetsnätverkets digitala klimatanpassningsseminarium den 20 mars 2024. Ta del av projektresultat inom metodutveckling, kustfrågor och praktiska exempel. 

28 februari 2024

Swedbank antar Poseidon Principles för rapportering av klimatavtryck i sjöfartsportföljen

Swedbank har undertecknat Poseidon Principles, ett globalt ramverk för att integrera klimathänsyn i lånebeslut inom sjöfartsfinansiering. Genom undertecknandet stärker Swedbank sin förmåga att stödja och påverka sjöfartsindustrins fortsatta satsningar på minskade koldioxidutsläpp.

 

Tips och genvägar

 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalender

1-8 mars 2024 | Gobeshona Global Conference

En sjudagarskonferens med program som pågår dygnet runt. Virtuella sessioner blandas med diskussioner med fokus på anpassningsstrategier i lokala samhällen. 

7 mars 2024 | Formas frukost: Håller vi på att tappa mark?

Mark är en grundläggande resurs för många ändamål. Vi använder den till att bygga hus, odla vår mat, vila våra sinnen, utvinna mineraler och energi, driva skogsbruk, hantera översvämningar, fånga koldioxid och mer. Men marken är en ändlig resurs som hotas av bland annat monokulturer i vår jord, bebyggelse, klimatförändringar och erosion.

12 mars 2024 | Kurs i klimatförändringar för skogsägare

SMHI har genomfört grundkursen i klimatförändringar vid sex tillfällen det senaste året, vilken har varit väldigt uppskattad. Kursen ger god kunskap om klimatförändringar i Sverige, vilka kan påverka skogen och skogsbruket. Nytt för i vår är att kursen delvis består av självstudier.

12 mars 2024 | Klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Skogsbruket behöver anpassas både till den klimatförändring vi redan upplever idag och till den förändring av klimatet som vi inte kan förhindra i framtiden. Det här är en grundkurs för dig som vill lära dig mer.

Plats: Norrköping/digitalt