fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter

07 maj 2021

Gränsöverskridande partnerskap storsatsar på klimatanpassning

Ett danskt-svenskt samarbete i regionen kring Öresund har inlett initiativet ”ett klimatrobust Greater Copenhagen”, som inte bara ska skydda regionen mot påverkan från klimatförändringarna, utan även göra den till ett globalt kraftcenter för klimatanpassning. Samarbetet ska bland annat optimera stora offentliga investeringar på båda sidor om Öresund, och även skapa innovation och gröna arbetsplatser. Bakom initiativet finns tolv olika partners.

06 maj 2021

Tionde gången för Grundkurs i klimatanpassning

I veckan bjöd SMHI för tionde gången in till två halvdagars grundkurs i klimatanpassning, och för tredje gången i följd hölls den på distans. Drygt 70 deltagare från kommuner, myndigheter, regioner och andra organisationer deltog. 

04 maj 2021

EU-rapport uppmanar till naturbaserade lösningar

Att arbeta med naturen och öka ekosystemens roll genom naturbaserade lösningar kan minska de negativa effekterna av klimatförändringarna, slår European Environment Agency fast i en ny rapport. De naturbaserade lösningarna kan leda till större biologisk mångfald, förbättrad folkhälsa och välmående, minskade växthusgasutsläpp och bygger samtidigt en hållbar ekonomi, enligt rapporten.

 

Aktuellt

 
 
 
 
 

Nyheter

07 maj 2021

Gränsöverskridande partnerskap storsatsar på klimatanpassning

Ett danskt-svenskt samarbete i regionen kring Öresund har inlett initiativet ”ett klimatrobust Greater Copenhagen”, som inte bara ska skydda regionen mot påverkan från klimatförändringarna, utan även göra den till ett globalt kraftcenter för klimatanpassning. Samarbetet ska bland annat optimera stora offentliga investeringar på båda sidor om Öresund, och även skapa innovation och gröna arbetsplatser. Bakom initiativet finns tolv olika partners.

06 maj 2021

Tionde gången för Grundkurs i klimatanpassning

I veckan bjöd SMHI för tionde gången in till två halvdagars grundkurs i klimatanpassning, och för tredje gången i följd hölls den på distans. Drygt 70 deltagare från kommuner, myndigheter, regioner och andra organisationer deltog. 

04 maj 2021

EU-rapport uppmanar till naturbaserade lösningar

Att arbeta med naturen och öka ekosystemens roll genom naturbaserade lösningar kan minska de negativa effekterna av klimatförändringarna, slår European Environment Agency fast i en ny rapport. De naturbaserade lösningarna kan leda till större biologisk mångfald, förbättrad folkhälsa och välmående, minskade växthusgasutsläpp och bygger samtidigt en hållbar ekonomi, enligt rapporten.

 

Aktuellt