Skogsbrand

Tema: Brand

Klimatförändringar leder till att brandrisken ökar i skog och mark. I framtiden kan vi vänta oss både en förlängd brandrisksäsong och en ökad frekvens av så kallade högriskperioder för brandrisk. Förändringen i brandrisk drivs av den globala uppvärmningen – ju högre utsläppsnivåer, desto större blir ökningen av risken för skogsbränder.

Läs mer om brand
Tidigare publicerade temasidor hittar du här

Skogsbrand

Tema: Brand

Klimatförändringar leder till att brandrisken ökar i skog och mark. I framtiden kan vi vänta oss både en förlängd brandrisksäsong och en ökad frekvens av så kallade högriskperioder för brandrisk. Förändringen i brandrisk drivs av den globala uppvärmningen – ju högre utsläppsnivåer, desto större blir ökningen av risken för skogsbränder.

Läs mer om brand
Tidigare publicerade temasidor hittar du här


Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
27 maj 2024

Kartläggning från försäkringbolag visar: naturskador på villor för 3,3 miljarder kronor på fem år

50 000 svenska villor har de senaste fem åren drabbats av så allvarliga naturskador, som översvämningar och bortblåsta tak, att de fått försäkringsersättning på sammanlagt 3,3 miljarder kronor. Det visar en ny sammanställning som gjorts av Länsförsäkringar fastighetsförmedling baserad på data från Svensk försäkring.

26 maj 2024

Tekniken som gör det lättare att återställa våtmarker – viktiga inte bara för klimatet

Våtmarker är viktiga för den biologiska mångfalden – men under lång tid har de blivit allt färre. Nu används ny teknik för att snabba på arbetet med att återställa våtmarker i Sörmland.

24 maj 2024

Välkommet med tydligare regelverk för vattenfrågor

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande har överlämnat sitt betänkande till regeringen. SKR välkomnar ambitionen att förenkla och förtydliga regelverket. Trots mängden författningsförslag konstaterar SKR att många otydligheter och frågetecken kvarstår, bland annat när det gäller ansvar och skyldigheter för vatten och klimatanpassning i befintlig bebyggelse.

24 maj 2024

Äldre särskilt sårbara vid värmeböljor – ny rapport lyfter klimatanpassning

En varmare värld med fler värmeböljor påverkar särskilt äldre och sårbara grupper. För att minska risken för ohälsa och dödsfall behöver kunskapen om risker och åtgärder öka. Det framgår i länsstyrelsens rapport ”Värme i praktiken - Risker och åtgärdsarbete vid höga temperaturer i fastigheter med LSS- och äldreboenden”.

 

Tips och genvägar

 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalender

28 maj 2024 | Kurs i klimatförändringar för skogsägare

SMHI har genomfört grundkursen i klimatförändringar vid sex tillfällen det senaste året, vilken har varit väldigt uppskattad. Kursen ger god kunskap om klimatförändringar i Sverige, vilka kan påverka skogen och skogsbruket. Nytt för i vår är att kursen delvis består av självstudier.

28 maj 2024 | Klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Skogsbruket behöver anpassas både till den klimatförändring vi redan upplever idag och till den förändring av klimatet som vi inte kan förhindra i framtiden. Det här är en grundkurs för dig som vill lära dig mer.

30 maj 2024 | Ett grönare och mer klimatsmart Norrbotten

Tillväxtverket bjuder in till seminarium om finansiering av projekt som exempelvis kartlägger risker kopplade till klimatförändringar. 

Seminariet passar dig som arbetar med frågorna i Norrbotten.

31 maj 2024 | Återväta Sverige - lansering av nytt kartunderlag för kommuner

Digital konferens där Naturvårdsverket informerar om hur kommuner kan jobba med återvätning av kommunalt ägd mark för att minska sin klimatpåverkan, inklusive vilka finansieringsmöjligheter som finns.

Senaste nytt från vår omvärld

Klimatanpassningsnyheter från myndigheter, media och andra aktörer
 
27 maj 2024

Kartläggning från försäkringbolag visar: naturskador på villor för 3,3 miljarder kronor på fem år

50 000 svenska villor har de senaste fem åren drabbats av så allvarliga naturskador, som översvämningar och bortblåsta tak, att de fått försäkringsersättning på sammanlagt 3,3 miljarder kronor. Det visar en ny sammanställning som gjorts av Länsförsäkringar fastighetsförmedling baserad på data från Svensk försäkring.

26 maj 2024

Tekniken som gör det lättare att återställa våtmarker – viktiga inte bara för klimatet

Våtmarker är viktiga för den biologiska mångfalden – men under lång tid har de blivit allt färre. Nu används ny teknik för att snabba på arbetet med att återställa våtmarker i Sörmland.

24 maj 2024

Välkommet med tydligare regelverk för vattenfrågor

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande har överlämnat sitt betänkande till regeringen. SKR välkomnar ambitionen att förenkla och förtydliga regelverket. Trots mängden författningsförslag konstaterar SKR att många otydligheter och frågetecken kvarstår, bland annat när det gäller ansvar och skyldigheter för vatten och klimatanpassning i befintlig bebyggelse.

24 maj 2024

Äldre särskilt sårbara vid värmeböljor – ny rapport lyfter klimatanpassning

En varmare värld med fler värmeböljor påverkar särskilt äldre och sårbara grupper. För att minska risken för ohälsa och dödsfall behöver kunskapen om risker och åtgärder öka. Det framgår i länsstyrelsens rapport ”Värme i praktiken - Risker och åtgärdsarbete vid höga temperaturer i fastigheter med LSS- och äldreboenden”.

 

Tips och genvägar

 
 

Verktyg

Skapa dina egna framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle
 
Lathund för klimatanpassning
 
Spela Klimatanpassningsspelet
 
Vägledning för klimatanpassade upphandlingar
 

Kalender

28 maj 2024 | Kurs i klimatförändringar för skogsägare

SMHI har genomfört grundkursen i klimatförändringar vid sex tillfällen det senaste året, vilken har varit väldigt uppskattad. Kursen ger god kunskap om klimatförändringar i Sverige, vilka kan påverka skogen och skogsbruket. Nytt för i vår är att kursen delvis består av självstudier.

28 maj 2024 | Klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Skogsbruket behöver anpassas både till den klimatförändring vi redan upplever idag och till den förändring av klimatet som vi inte kan förhindra i framtiden. Det här är en grundkurs för dig som vill lära dig mer.

30 maj 2024 | Ett grönare och mer klimatsmart Norrbotten

Tillväxtverket bjuder in till seminarium om finansiering av projekt som exempelvis kartlägger risker kopplade till klimatförändringar. 

Seminariet passar dig som arbetar med frågorna i Norrbotten.

31 maj 2024 | Återväta Sverige - lansering av nytt kartunderlag för kommuner

Digital konferens där Naturvårdsverket informerar om hur kommuner kan jobba med återvätning av kommunalt ägd mark för att minska sin klimatpåverkan, inklusive vilka finansieringsmöjligheter som finns.