För privatpersoner

Klimatanpassning innebär att rusta samhället och olika verksamheter för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning innebär. Många olika aktörer arbetar med klimatanpassning, till exempel kommuner, myndigheter och företag. Här ger vi tips på sådant som du som privatperson kan tänka på.

Ökade utsläpp av växthusgaser leder till att det blir varmare, torrare och blötare. Sommartid är risken för skadliga värmeböljor och torka större samtidigt som risken för översvämningar av kraftiga skyfall ökar. Vintertid ser vi ett minskat snötäcke. Det nya klimatet ökar risken för längre strömavbrott, problem med vattenförsörjningen, risken för översvämningar på fastigheter, och påverkan på hälsan under värmeböljor.

Klara dig själv

Flera typer av extrema väderhändelser blir sannolikt vanligare i ett förändrat klimat. Det kan exempelvis leda till större risk för långa strömavbrott eller störningar i dricksvattenförsörjningen. Då är det bra om man kan klara sig utan samhällets stöd i några dygn. Bra förberedelser gör att du klarar en besvärlig situation bättre. Viktigast är att tillgodose behovet av värme, vatten, mat och kommunikation – till exempel mobiltelefon och radio.
Din krisberedskap (Din säkerhet)

Information från myndigheter vid rådande krissituationer finns samlad på: Krisinformation.se

Hälsa

Det är också viktigt att tänka på hur hälsan påverkas hos dig och dina nära. Vad är ni känsliga för och vilka mediciner kan ni behöva hemma om ni ska klara er några dagar utan omvärldens hjälp?

Under värmeböljor dör fler människor som är i så kallade riskgrupper, till exempel äldre.Om du eller en närstående är i riskgrupp för att påverkas kraftigt av värmeböljor kan du i förväg ta reda på vad du ska tänka på. Det finns många enkla tips att ta till. 
Råd vid värmeböljor – till dig, dina vänner och anhöriga (Folkhälsomyndigheten)

Det kan vara bra att veta att klimatet också påverkar pollensäsongen, mögel och kvalster vilket kan leda till besvär om du är allergisk. Exempelvis kan pollensäsongen bli längre och mer intensiv och läkemedel kan då behövas en längre tid.
Hälsa och sårbara grupper

Utveckla ditt hem

Det finns flera sätt att se till att ditt hem står emot väderrelaterade händelser bättre. Om du äger en fastighet finns en rad tips för underhåll och inför nya investeringar. Äger du inte själv ditt hus kan du påverka hyresvärden eller bostadsrättsföreningen att ta steg mot anpassning. Exempel på detta är att se över hantering av dagvatten eller stänga ute värme med hjälp av markiser eller genom att behålla eller skapa skuggplatser runtomkring bostaden.
​​​​​​​För fastighetsägare​​​​​​​

Var med och påverka

För att öka anpassningen av samhället kan du vara med och påverka på många plan. Som enskild person är det viktigt att engagera sig för goda lösningar där man bor – exempelvis via föreningar eller genom att diskutera med sin kommun eller sina politiker. Många kommuner har på sin hemsida tips på hur du kan engagera dig.