Hur samhället påverkas

Vårt moderna samhälle är bland annat planerat och uppbyggt med tanke på vårt klimat. Med ett förändrat klimat  behöver därför också samhället förändras. Klimatförändringen kommer att öppna nya möjligheter, men också innebära utmaningar för olika områden i samhället.

Samhällssektorer