Hur samhället påverkas

Vårt moderna samhälle är bland annat planerat och uppbyggt med tanke på vårt klimat. Med ett förändrat klimat behöver också samhället förändras. Vi måste både nyttja de nya möjligheterna som öppnas och möta de utmaningar som klimatförändringarna innebär för naturen, samhället och människorna. 


Klimatförändringar drabbar olika delar av samhället och olika grupper av människor på olika sätt. Exempelvis riskerar äldre personer drabbas hårdare av värmeböljor och människor som bor på landsbygd hårdare av elavbrott. Klimatförändringar riskerar att förstärka redan existerande och framväxande orättvisor. Klimatanpassningsåtgärder kan därför användas som ett verktyg för att kompensera för detta.

Samhällssektorer