Vegetationsperiod

Ämne
  • Vegetationsperiod
  • Temperatur
Flicka känner på bladen av en buske.

Den period under året då det är tillräckligt varmt och fuktigt för att växterna ska växa brukar kallas vegetationsperiod. Denna faktor har blivit viktig för att se hur klimatet förändrats.

Vegetationsperioden brukar definieras som den del av året då dygnsmedeltemperaturen överstiger ett viss gränsvärde. Temperaturgränsen är beroende på växtslag, men oftast lägger man gränsen mellan +3°C och +5°C.

I norra Sverige har vegetationsperiodens längd ökat med ungefär två veckor under de senaste 40 åren. Även i södra Sverige har längden av vegetationsperioden ökat, men inte lika mycket. I södra Sverige är ökningen dessutom i huvudsak koncentrerad till det senaste årtiondet.

Vegetationsperioden förväntas bli längre i hela landet i framtiden, enligt klimatscenarier.

En längre vegetationsperiod kan leda till att vissa jordbruksskördar kan öka i framtiden och ger möjlighet till odling av nya grödor. Det kan även gynna skogstillväxten. Samtidigt ökar risken för skadedjur, skadeinsekter och skadesvampar.