Hur klimatet förändras

Ett klimat i förändring gör oss sårbara nu och i framtiden och vi vet att förändringarna drabbar människor och samhällen olika. För att kunna analysera samhällets och människors sårbarhet behövs en beskrivning av klimatförändringarna. I denna flik finns underlag för att förstå vilka effekter och risker som uppstår med ett förändrat klimat, och hur klimatförändringar kan riskera att påverka människor negativt.