Hur klimatet förändras

Ett klimat i förändring gör oss sårbara nu och i framtiden. För att kunna analysera samhällets sårbarhet behövs en beskrivning av klimatförändringarna. I denna flik finns ett underlag för att förstå vilka effekter och risker som uppstår med ett förändrat klimat.