Tillgänglighetsredogörelse för klimatanpassning.se

Myndighetsnätverket för klimatanpassning står bakom webbplatsen som drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur klimatanpassning.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Den är därmed delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Närmare beskrivning av innehåll som inte är tillgängligt

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från klimatanpassning.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta SMHIs registratur via e-post.

Skicka e-post till registrator@smhi.se

Du kan också ringa SMHIs växel på telefon 011-495 80 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Våra redaktörer publicerar och ändrar innehåll kontinuerligt, så enstaka sidor kan ha brister som inte har upptäckts.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Avsnitt eller fraser på annat språk än den omgivande texten är inte uppmärkta med rätt språk. [WCAG 3.1.2 (AA)]
  • Bekräftelsemeddelande visas inte direkt i formulär för att prenumerera på nyhetsbrev. [WCAG 3.3.1 (A)]
  • På vissa webbsidor är inte rubrikerna hierarkiskt strukturerade på ett korrekt sätt. ​[WCAG 1.3.1 (AA)]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning.

  • Bekräftelsemeddelande visas inte direkt i formulär för att prenumerera på nyhetsbrev. [WCAG 3.3.1 (A)]

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av klimatanpassning.se

Senaste bedömningen gjordes den 11 november 2019

Webbplatsen publicerades i sin nuvarande form den 12 november 2019. Den ersatte då en tidigare version av klimatanpassning.se.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 november 2019.