Rapportera bristande tillgänglighet på klimatanpassning.se

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller anser att vi inte uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kan du påtala det för oss med hjälp av formuläret på den här sidan.

Rapportera bristande tillgänglighet

Beskriv tillgänglighetsproblemet så noggrant du kan. Det ökar våra möjligheter att förstå problemet och att hitta en bra lösning.

Din anmälan skickas till SMHIs registratur och blir då en allmän handling som behandlas enligt gällande regelverk. SMHI kommer att använda uppgifterna du skickar in för att förstå och ringa det problem du rapporterar. Om du angett en e-postadress sparar vi den för att kunna kontakta dig för klargöranden kring problemet eller information kring ärendet.

,