Nollgenomgångar

Ämne
  • Nollgenomgångar
  • Transport
Isig väg med tung trafik.

Temperaturen har stor inverkan inom områden som transport och jordbruk. Särskilt när temperaturen växlar omkring fryspunkten för vatten. Detta fenomen brukar kallas för nollgenomgångar.

Om dygnets högsta temperatur två meter över marken varit över 0 ºC och den lägsta temperaturen under samma dygn varit under 0 ºC så kallar vi det för en nollgenomgång.

Nollgenomgångar är allra vanligast i mellersta Sverige där det i genomsnitt blir 100-120 tillfällen per år. Minst antal nollgenomgångar upplever man i Skåne, kring Vänern samt utmed Götalands och Svealands kust.

Generellt för landet sker det flest nollgenomgångar på våren, medan de är mindre talrika under hösten och vintern. Under sommaren är en nollgenomgång i praktiken detsamma som nattfrost, vilket är ovanligt i större delen av landet sommartid.

Framtiden

Enligt SMHIs senaste sammanställning av klimatscenarier pekar resultaten mot att nollgenomgångar minskar till antalet i praktiskt taget hela landet under höst och vår. Vintertid så ser vi återigen en minskning i antalet dagar med nollgenomgångar i landets södra delar men en ökning i mellersta och norra Sverige.

Lite förenklat kan man säga att om ett varmare klimat leder till att medeltemperaturen avlägsnar sig från 0°, så minskar antalet nollgenomgångar. Omvänt ökar antalet nollgenomgångar om medeltemperaturen närmar sig 0°.