Myndigheternas handlingsplaner för klimatanpassning

Enligt Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete ska 32 nationella myndigheter och därtill alla länsstyrelser genomföra klimat- och sårbarhetsanalyser, ta fram myndighetsmål för sitt arbete med klimatanpassning samt en handlingsplan för att uppnå målen. Nedan syns de senaste versionerna av handlingsplanerna.

Förordning (2018:1428) om myndigheternas klimatanpassningsarbete gör gällande att utsedda myndigheter ska initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning inom sina ansvarsområden och inom ramen för sina uppdrag. De ska genomföra klimat- och sårbarhetsanalyser för verksamheten och ta fram aktuella myndighetsmål för sitt arbete med klimatanpassning. Målen ska bidra till att regeringen når sina mål för klimatanpassning och vara mätbara i den mån som det är praktiskt möjligt.

Myndigheterna ska ha en handlingsplan för arbetet med att nå dessa myndighetsmål. Arbetet enligt handlingsplanen följs upp och utvärderas i syfte att fortlöpande förbättra arbetet. Handlingsplanen uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år.

Resurser, tillvägagångssätt, tidsramar och ansvarsfördelning som gäller för arbetet ska framgå av handlingsplanen.

Nationella myndigheter

Nedan finns länkar till respektive myndighets sidor/dokument med handlingsplan. Efter myndighetsnamnet kan du se giltighetstid/upprättandedatum för aktuell handlingsplan.

Boverket | 2021 och framåt
Elsäkerhetsverket | 2022-2027
Energimyndigheten | 2018 och framåt
Finansinspektionen | 2021 och framåt
Folkhälsomyndigheten | 2021-2024
Försvarsmakten| 2020-2025
Havs- och vattenmyndigheten | 2018 och framåt
Jordbruksverket | 2022 och framåt
​​​​​​​Kemikalieinspektionen​​​​​​​ | 2023-2026
Lantmäteriet | 2020-2024
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 2022-2026 (reviderad 2024)
Naturvårdsverket | 2023-2026
Post- och telestyrelsen​​​​​​​ | 2020-2024
Riksantikvarieämbetet | 2019-2023
Sametinget | 2023 och framåt
Sida | 2022-2024
​​​​​​​Sjöfartsverket - kommer inom kort
Skogsstyrelsen | 2019 och framåt
​​​​​​​Socialstyrelsen | 2022-2025
Statens fastighetsverk | 2020 och framåt
Statens geotekniska institut | 2021-2025
Statens veterinärmedicinska anstalt | 2023 och framåt
Svenska Kraftnät​​​​​​​ | 2022 och framåt
Sveriges geologiska undersökning | 2021 och framåt
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut | 2019 och framåt
Tillväxtverket (916 kB, pdf)​​​​​​​| 2018 och framåt
Trafikverket | 2020-2022
​​​​​​​Transportstyrelsen​​​​​​​ | 2021 och framåt

Länsstyrelser

Länsstyrelsen Blekinge | 2014
​​​​​​​Länsstyrelsen Dalarnas län​​​​​​​ | 2021
Länsstyrelsen Gotland | 2018-2020
Länsstyrelsen Gävleborg | 2022-2024
Länsstyrelsen Halland | 2011
Länsstyrelsen Jämtland​​​​​​​ | 2020
Länsstyrelsen Jönköping | 2021-2025
​​​​​​​Länsstyrelsen Kalmar​​​​​​​ | 2020
Länsstyrelsen Kronoberg | 2016
Länsstyrelsen Norrbotten | 2023
​​​​​​​Länsstyrelsen Skåne​​​​​​​ | 2020-2024
​​​​​​​Länsstyrelsen Stockholm​​​​​​​ | 2014
Länsstyrelsen Södermanland | 2014
Länsstyrelsen Uppsala | 2014
​​​​​​​Länsstyrelsen Värmland​​​​​​​ | 2020-2025
Länsstyrelsen Västerbotten | 2020-2025
Länsstyrelsen Västernorrland | 2018
​​​​​​​Länsstyrelsen Västmanland​​​​​​​ | 2019
Länsstyrelsen Västra Götaland | 2021-2024
​​​​​​​Länsstyrelsen Örebro​​​​​​​ | 2016
Länsstyrelsen Östergötland| 2021