Klimatanpassa

Klimatanpassning är ett komplext område som berör många olika sektorer. Här presenteras olika typer av vägledningar, underlag och verktyg som är till stöd för att arbeta med klimatanpassning. Du hittar också hjälp för undervisning och för inspiration.