Klimatanpassa

Klimatet har olika påverkan på människor, beroende på vilka vi är, var vi bor och hur vi lever våra liv. Klimatanpassningsarbetet är därför inte neutralt och kan med fördel ses som ett verktyg för att bidra till ett mer rättvist samhälle.​ Här presenteras olika typer av vägledningar, underlag och verktyg som är till stöd för att arbeta med klimatanpassning. Du hittar också hjälp för undervisning och för inspiration.