Rapportering (Klira)

32 nationella myndigheter och 21 länsstyrelser lyder under klimatanpassningsförordningen. Varje år redovisar de sitt arbete enligt förordningen till SMHI som den 15 april levererar en sammanfattad analys till regeringen.

Här kan du se samtliga rapporter (s.k. Klira-rapporter) sedan förordningen började gälla 2018.