Nyhetsarkiv

Gratis webbinarier: så klimatanpassar du skogen

Klimatfrågorna får allt större betydelse för skogsbruket och påverkar enskilda och stora skogsägare. Därför möter nu Skogsstyrelsen kunskapsbehovet med satsningen Klimatveckan för skogen under vecka 13. Hela veckan blir det dagliga webbinarier och frågestunder med experter, gratis för skogsägare, yrkesverksamma och andra intresserade.

– Klimatförändringarna har ju varit kända länge och det är en utveckling som vi nu är mitt uppe i. Samtidigt får vi succesivt mer kunskap om hur det påverkar skogen och skogsbruket. Det har ökat efterfrågan och behovet av att sprida våra experters kunskap och …

Publicerad:

FN:s klimatpanel IPCC: Det är bråttom med klimatåtgärder

Budskapet i IPCC:s syntesrapport är tydligt; klimatförändringen påverkar redan människor och ekosystem. Läget är allvarligt och det är bråttom, men lösningar finns. Rapporten återspeglar det som klimatpanelen visat i tidigare rapporter, men tonen är högre och mer allvarlig.

”Denna syntesrapport understryker hur brådskande det är att vidta mer ambitiösa åtgärder och visar att om vi agerar nu kan vi fortfarande säkra en hållbar framtid för alla”, säger IPCC:s ordförande Hoesung-Lee i ett pressmeddelande från IPCC.

Publicerad:

Erbjuder 500 miljoner för klimatanpassning

Extremväder och värmeböljor förekommer allt oftare i Sverige. Nu vill MSB göra det enklare för kommuner att klimatanpassa.

– Vi ser redan nu konsekvenserna av ett förändrat klimat på bebyggelse, och det kommer att bli mer frekvent, säger Cecilia Alfredsson, handläggare naturolyckor på MSB.

För att kommunerna ska ha den beredskap som krävs för klimatförändringar erbjuder MSB olika typer av stöd. För att förebygga risken för ras finns ett statsbidrag för naturolyckor. Bidraget var förut 25 miljoner per år, men höjdes förra året till 500 miljoner.

Publicerad:

En första uppdatering av SMHIs klimatscenariotjänst

Den 14 mars görs en uppdatering av den fördjupade klimatscenariotjänsten på smhi.se. Uppdateringen innebär bland annat att data för ”Längsta värmebölja” korrigeras. Fler uppdateringar kommer att ske och revideringar kan följas i den nya ändringsloggen i tjänsten.

Publicerad:

Rapport för hållbar omställning från SKR

Programberedningen för hållbar utveckling på SKR har haft till uppgift att beskriva hur kommuner och regioner kan förbättra och intensifiera arbetet med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. Många insatser behöver skalas upp och mycket går att lära från kommuner och regioner som ligger i framkant. I rapporten finns många bra exempel som andra kan dra lärdomar ifrån.

− Det är ett gediget arbete som har utförts och som har resulterat i många olika förslag. Kommuner och regioner har en nyckelroll i Sveriges klimatomställning och gör redan i dag ett viktigt arbete inom olika områden, …

Publicerad:

Översvämningskartan hjälper Gotland att rusta för ett förändrat klimat

Nu finns en digital karta som visar områden på Gotland med potentiell risk för översvämning i samband med skyfall och havsnivåhöjning. Den hjälper oss att klimatanpassa vårt samhälle och förebygga risker.

– Många insatser kommer att behöva göras för att anpassa samhället till ett förändrat klimat, med högre temperaturer, fler intensiva skyfall och en höjd havsyta, säger Lise Langseth, samhällsbyggnadsdirektör.

Publicerad:

Forskaren förklarar: Så kommer stranden vid Kalmar sund förändras

Forskning pekar mot att vattennivåerna kommer att stiga mer och mer. Enligt forskaren Jarone Pinhassi är det viktigt att regler och lagstiftning ändras och anpassas för stigande vattennivåer.

– Vattennivåerna 2050 kommer ligga mellan 30-60 cm högre än i dag, säger Jarone Pinhassi, professor i mikrobiologi på Linnéuniversitetet.

Publicerad:

Klimatresiliensdeklarationer visar fastigheters risk

Klimatförändring och tillhörande risker skapar stora kostnader i samhället och måste beaktas i såväl stadsplanering som byggprojekt. Forskningsinstitutet Rise har gjort en förstudie där de undersökt förutsättningarna för att ta fram en klassificering, en klimatresiliensdeklaration, för varje fastighets utsatthet. Arbetet är resultatet av ett projekt finansierat av Vinnova och ett stort antal deltagande parter såsom banker, försäkringsbolag, kommuner och länsstyrelser.

Publicerad:

Ny rapport från EEA visar att brist på anpassningsåtgärder är kostsamt

Europeiska miljöbyrån, European Environment Agency, har publicerat en ny rapport om hur klimatanpassningar ska kunna värdesättas för att ge bra underlag till beslutsfattare. I rapporten lyfter EEA att det behövs bättre förståelse hos beslutsfattare kring kostnaderna och fördelarna med anpassningsbara åtgärder. Rapporten sammanfattar begräsningar, utmaningar och ger exempel på tillvägagångssätt som är relevanta för EU.

Publicerad:

Ny vall ska skydda Trelleborg mot stigande hav och stormar

Framtida havsnivåhöjningar och kraftiga stormar oroar många skånska kommuner. Nu är det Trelleborgs tur att skydda kusten och kommunen planerar därför en dryg kilometer lång vall längs stranden. Men det är bara början, menar kommunen.

Publicerad:
År
Månad