Nyhetsarkiv

Tionde gången för Grundkurs i klimatanpassning

I veckan bjöd SMHI för tionde gången in till två halvdagars grundkurs i klimatanpassning, och för tredje gången i följd hölls den på distans. Drygt 70 deltagare från kommuner, myndigheter, regioner och andra organisationer deltog. 

Publicerad:

EU-rapport uppmanar till naturbaserade lösningar

Att arbeta med naturen och öka ekosystemens roll genom naturbaserade lösningar kan minska de negativa effekterna av klimatförändringarna, slår European Environment Agency fast i en ny rapport. De naturbaserade lösningarna kan leda till större biologisk mångfald, förbättrad folkhälsa och välmående, minskade växthusgasutsläpp och bygger samtidigt en hållbar ekonomi, enligt rapporten.

Publicerad:

Ny rapport om hur klimatförändringarna påverkar vattenförsörjningen i Sverige

Brist på mätdata är en av slutsatserna i en ny rapport som innehåller en kunskapsgenomgång av klimatförändringarnas påverkan på vattnets kretslopp och vattenmiljöer, utvärdering av klimatmodeller och prognoser, samt genomgångar av hur olika sektorer påverkas av hydrologiska förändringar. Fördelningen inom vattenförvaltningen i Sverige, som enligt rapporten är uppdelad på 30 expertmyndigheter, pekas också ut som ett åtgärdsområde.

Publicerad:

Negativa effekter av klimatanpassning studerade

Forskare har studerat kritiska perspektiv som används för att beskriva negativa effekter av klimatanpassningsåtgärder. Några av effekterna berör teman som rättvisa, natur och ekologi, och makt. Studien belyser centrala politiska frågeställningar och perspektiv, och hur dessa kan användas för att fortsatt studera både reella och potentiella negativa effekter av klimatanpassning.

Publicerad:

Ny utbildning inom snölagring genomförd i Västerbotten

Fyra alpina skidanläggningar i Västerbotten genomförde under mars och april en utbildning inom snölagring. Projektet Bärkraft, som med finansiellt stöd från bland andra Region Västerbotten, fem kommuner i Västerbotten och EU-programmet Botnia-Atlantica verkar för gränsöverskridande samarbete, möjliggjorde utbildningen.

Publicerad:

Över 6 000 hektar våtmarker restaurerades förra året

Under 2020 åtgärdades över 6 000 hektar våtmarker med medel och stöd från Naturvårdsverket. Våtmarker har många funktioner och bland annat hjälper de till att hålla kvar och balansera vatten i landskapet. Vid brist på våtmarker kan vi få torka och översvämningar som i sin tur kan leda till svårigheter att odla, sänkta grundvattennivåer kan ge brist på dricksvatten.

Publicerad:

Reportage om sårbara platser i Sverige

I SVT:s reportage ”Sårbara platser” besöker reportern Gurgin Bakircioglu platser i Sverige som hotas av översvämningar. Han träffar både experter och drabbade personer. Programmet är en del av tema Leva lära hållbart.

Publicerad:

Nu anläggs Sveriges hittills största planterade äng av ålgräs

Vid Lilla Askerö i Tjörns kommun ska totalt 10 000 kvadratmeter havsbotten täckas med grov sand för att sedan bli grogrund för nyplanterat ålgräs. Syftet är både att gynna växt- och djurlivet, men också att hindra stranderosion genom att ålgräsets jordstammar och rötter binder sediment.

Publicerad:

Webbportaler om klimatanpassning i internationell jämförelse

Boverket har under 2020 och början av 2021 tagit fram en internationell jämförelse av olika nationella klimatanpassningsportaler. Syftet med rapporten är att jämföra olika nationella klimatanpassningsportaler vad gäller hur man informerar och kommunicerar kring klimatanpassning för den byggda miljön.

Publicerad:

Myndigheters klimatanpassning går framåt, men fler insatser behövs

Svenska myndigheter rustar för ett klimat i förändring. Arbetet går framåt, även om insatserna behöver bli fler. Det visar SMHIs analys som nu genomförts för andra året i följd, på uppdrag av regeringen. Den nya rapporten pekar på att aktiviteten är hög, till exempel för att möta ökande risker för översvämning, ras, skred, erosion och höga temperaturer.

Publicerad:
År
Månad