Nyhetsarkiv

Ny forskning om hur EU påverkas av torka utanför EUs gränser

EU:s sårbarhet för klimatförändringar sträcker sig långt utanför unionens gränser eftersom många av dess ekonomiska sektorer, som kött och mejeriprodukter, använder råvaror från platser långt härifrån.  I en ny rapport skriver författarna att mer än 44 procent av EU:s jordbruksimport kommer att bli mycket utsatt för torka i framtiden på grund av klimatförändringar.

Publicerad:

Inspelade webbinarier från Danmarks arbete med översvämningar tillgängliga

Genom samarbetet DK2020, där danska kommuner gått samman för att klimatanpassa landet i enlighet med Parisavtalet, har fyra webbinarier spelats in för att kunna ses i efterhand. Webbinarierna handlar om Danmarks plattformar och verktyg som finns tillgängliga i syfte att minska riskerna för översvämningar. 

Publicerad:

Stigande hav en tuff verklighet för Florida Keys

Florida Keys, sedan länge berömt för sitt spektakulära fiske och sina korallrev, står nu inför en verklighet som tidigare kändes otänkbar. Havet stiger och alla hem kommer inte att kunna räddas.

Publicerad:

Alla delrapporter inom ”Klimpen” nu publicerade

Forskningsprojektet ”Klimatförändringarnas inverkan på energisystemet” (”Klimpen”), som syftat till att förbereda energisektorn på hur klimatförändringarna kan påverka energisektorn, har nu slutrapporterats. Delrapporterna fokuserar bland annat på vattenkraft, vindkraft, biokraft, elnätet, fjärrvärme och fjärrkyla, och energisystemet i stort. Projektet har letts av Energiforsk, som samarbetat med forskare och analytiker från SMHI, Profu, IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Tekniska Högskola

Publicerad:

Nu fyra svenska exempel på klimatanpassning i EUs samling

Under året har Botkyrkas arbete för att minska effekterna från värmeböljor uppmärksammats i EUs exempelsamling för klimatanpassning. Det är det fjärde exemplet från Sverige, och totalt rymmer samlingen över hundra exempel från olika delar av Europa.

Publicerad:

Han prisas för sina insatser för vattnet

Mikael Hölttä, projektingenjör på VA SYD, är årets pristagare av XYLEM-priset, som delas ut av Föreningen Vatten. I priskommitténs motivering nämns bland annat Mikaels roll som nyckelperson i VA Syds satsning "Tillsammans gör vi plats för vattnet" – en satsning som beskrivs i SMHIs idésamling med anpassningsexempel.

Publicerad:

Fotoutställning om erosion vandrar vidare

Sedan januari har utomhusutställningen ”Erosion” gästat flera skånska kustkommuner. Nu är det Simrishamns tur. Här blandas fotografiska verk av Kristoffer Granath med klimatinformation från SMHI.

Publicerad:

Så kan städerna klara skyfall bättre

Efter de senaste dagarnas skyfall på sina håll har översvämningar ställt till med problem, inte minst i städerna. I ett inslag i Sveriges Radio ges flera tips på hur man kan klimatanpassa en stad för att den bättre ska klara av stora regnmängder.

Publicerad:

Ny rapport: ”Klimatanpassning i näringslivets leverantörskedjor – vad är statens roll?”

Idag släppte Tillväxtanalys rapporten ”Klimatanpassning i näringslivets leverantörskedjor – vad är statens roll?” i samband med sitt seminarium under Almedalsveckan. Rapporten tar bland annat upp hur exponerat och förberett Sverige och näringslivet är för de klimatrelaterade riskerna i leverantörskedjan och vad som mer måste göras.

Publicerad:

Brunnslockspoesi och långsiktig kommunikation om regn

För tredje året i rad utses en brunnslockspoet att skriva en dikt kopplat till regn. Konceptet, som syftar till att skapa medvetenhet om infrastrukturen under marken som ger oss rent vatten, startades av Göteborgs stad genom Rain Gothenburg, men sprids nu till Skåne via VA Syd. ”Vi behöver lyfta fram regnet och låta regnet ledas vidare på ett vackert sätt genom våra städer, då får vi både finare städer och minskar utsläppen av föroreningar till våra sjöar och hav”, säger Magnus Mott, projektledare för Rain Gothenburg.

Publicerad:
År
Månad