Nyhetsarkiv

Naturvårdsverkets klimatförhandlare på plats i Dubai

Nu startar FN:s stora klimatmöte, COP28. Från Sverige deltar cirka 30 personer i EU:s förhandlingsdelegation. Fyra av dem kommer från Naturvårdsverket.

Publicerad:

6 av 10 villaägare är oroade över klimatrelaterade skador på sina hus

Klimatförändringarna påverkar våra samhällen på många olika sätt, även vårt boende kan behöva anpassas till ett förändrat klimat. SBAB:s årliga undersökning om klimatrisker visar att 6 av 10 villaägare i Sverige är oroliga för klimatrelaterade skador. Mest oroad är man över översvämningar, därefter ökad brandrisk på grund av torka samt höga temperaturer. 

Publicerad:

Svenskt klimatbistånd bidrar till genomförandet av Parisavtalet

På klimatkonventionens 28:e klimatmöte i Dubai samlas över 70 000 deltagare för att följa upp Parisavtalet. På plats finns offentlig och privat sektor, civila samhället, akademin, beslutsfattare och biståndsgivare. Sida är där för att lyfta fram hur utvecklingssamarbetet bidrar till genomförandet av Parisavtalet.

Publicerad:

TMF mötte branschen på Byggmaterialdagen – hållbart byggande i fokus

Under tisdagen medverkade Trä- och Möbelföretagen, TMF, på Byggmaterialdagen i Stockholm. På plats och på scen deltog representanter från TMF för att diskutera byggmaterialens centrala roll för en långsiktig hållbar samhällsbyggnad.

Publicerad:

Guide: Var passar gröna tak, växtväggar eller regnbäddar bäst?

Kommuner och fastighetsägare har påbörjat arbetet med att klimatanpassa sina bestånd och miljöer mot extremväder. Det finns många nya lösningar och tekniker som gör våra städer och närmiljöer mer motståndskraftiga. Men vilka passar bäst?

Publicerad:

Nationell kartläggning av trädtäckning i större tätorter

Träd i den byggda miljön har stor betydelse för många ekosystemtjänster och för klimatanpassning av städer och tätorter genom att de skapar ett gynnsammare lokalklimat och fördröjer och infiltrerar dagvatten. Boverket har tillsammans med Metria gjort en kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter. Dessa trädtäckningsdata presenteras i två karttjänster och kan också beställas från Boverket som GIS-skikt.

Publicerad:

Rapport: Europas kritiska infrastruktur klarar inte översvämningar orsakade av regn

En rad översvämningar till följd av de senaste årens extremregn har haft förödande ekonomiska konsekvenser i Europa. Samtidigt belyser det nya direktivet om kritiska entiteters motståndskraft (CER), behovet av tålig stadsinfrastruktur. I en studie från Sweco kartläggs kritisk infrastrukturs sårbarhet i 26 europeiska städer, däribland Stockholm. I Stockholm anses vägnätet vara den mest sårbara infrastrukturen, följt av järnvägen på andra plats.

Publicerad:

Klimatomställningen i fokus när klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker Italien

Den 27–29 november reser klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari till Rom och Milano. Ministern kommer bland annat att träffa energi- och miljöministern och delta i en konferens om klimatomställningen tillsammans med en delegation av svenska och italienska företag.

Publicerad:

Undersökning: Svårt för konsumenter att avslöja greenwashing

Konsumenter vill köpa miljö- och klimatanpassade produkter. Men i dag finns det alldeles för många påståenden och märkningar och få vet vad de faktiskt betyder. Det visar en ny internationell undersökning, som Sveriges Konsumenter står bakom.

Publicerad:

Gröna obligationer finansierar klimatanpassning i Göteborg

Under en lång rad år har Göteborgs Stad finansierat olika typer av investeringar med så kallade gröna obligationer. En betydande del är åtgärder för att klimatanpassa, ofta kopplade till arbete med att hantera vatten. Projekten kan handla om upprustning och utbyte av vattenledningar, pumpstationer och reningsverk.

Publicerad:
År
Månad