Kalendariet

25-29 september 2023 | The International Conference on Regional Climate-CORDEX

Hålls i Trieste, Italien och kommer bland annat att lyfta specifika regionala utmaningar och lösningar, exempelvis behov av nationella anpassningsplaner och klimatfinansiering.

1 oktober 2023 | Tuffa träd – klimatanpassning och trädplantering

Välkommen till Formas seminarium på Forskartorget på Bokmässan, den 1 oktober kl. 13.00-13.30.

4 oktober 2023 | Kunskapsseminarium om klimatanpassning och renskötsel

Ett högintressant kunskapsseminarium om hur klimatförändringarna kan påverka renskötseln i Sverige. Samebyar, Sametinget, SMHI och länsstyrelserna i renskötselområdet bjuder in till ett webbsänt kunskapsseminarium onsdag 4 oktober kl. 9.00 till 11.30. Ytterligare information och anmälningsformulär kommer.

4 oktober 2023 | Forskning för framtidens skogsbruk

Ett seminarium där forskare redovisar aktuell och framåtsyftande skogsforskning på ett populärvetenskapligt och lättillgängligt sätt. Ämnen som tas upp är skogsskötsel, skogsskador, klimatanpassning och fjärranalys. Seminariet är ett samarrangemang mellan Norra Skogs forskningsstiftelse, Bo Rydins stiftelse, Brattåsstiftelsen och SLU. Delta på plats i Umeå, eller digitalt. 

10 oktober 2023 | Workshop: Gränsöverskridande kunskap och lösningar för klimatanpassning

I höst är det dags för den tredje fristående workshopen inom Urban Futures tematiska spår Gränsöverskridande kunskap och lösningar för klimatanpassning. Dagen kommer att bjuda på en kombination av föreläsningar, praktiska exempel och gruppövningar med fokus på naturbaserade lösningar och hantering av komplexitet i klimatanpassning. Hur får vi till naturbaserade lösningar i praktiken och hur kan vi stärka synen på klimatanpassning som en investering för framtiden snarare än en kostnad?

12 oktober 2023 | Transition Lab Forum Live

Viable Cities och Kristianstad kommun bjuder in till  Transition Lab Forum Live med fokus på ett hållbart livsmedelssystem för resilienta och klimatneutrala städer.

16-22 oktober 2023 | Klimatveckan i Jönköpings län

Klimatrådet i Jönköpings län anordnar varje en vecka med fokus på klimatpåverkan och klimatanpassning- Klimatveckan. I år pågår Klimatveckan den 16-22 oktober, med många olika aktiviteter - både online och på plats.

17 oktober 2023 | Grundkurs: Klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Detta är kursen för dig som arbetar med skogsbruk eller äger skog och vill lära dig mer om klimatförändring i Sverige.  Anmäl dig till SMHIs grundkurs för en heldag med ledande experter inom ämnet. 

18-19 oktober 2023 | Hantering av osäkerhet i klimatunderlag

Arbetar du med klimatanpassning i en kommun, på en länsstyrelse eller som konsult och har stött på problem med beslutsfattande? Då är kursen ”Hantering av osäkerhet i klimatunderlag” något för dig. Anmäl ditt intresse senast den 31 augusti.

8 november 2023 | Väck idéer – sök finansiering

Vid denna programpunkt, som är del i Innovation Week, berättar Fredrik Hellman från VTI om "Byggnation, funktion och uppföljning av multifunktionella konstruktioner för klimatanpassning".

15-16 november 2023 | Grundkurs i klimatanpassning

Arbetar du med klimatanpassning eller står du i startgroparna för denna viktiga uppgift? Då är du välkommen att delta på SMHIs Grundkurs i klimatanpassning den 15-16 november 2023. Kursen sker online.

21 november 2023 | Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Ett seminarium om grönplanering utifrån platsens förutsättningar och om vinsterna av att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering.
Plats: Skövde

22 november 2023 | Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Ett seminarium om grönplanering utifrån platsens förutsättningar och om vinsterna av att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering.
Plats: Sölvesborg

28 november 2023 | Grundkurs: Klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Detta är kursen för dig som arbetar med skogsbruk eller äger skog och vill lära dig mer om klimatförändring i Sverige.  Anmäl dig till SMHIs grundkurs för en heldag med ledande experter inom ämnet. 

5 december 2023 | Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Ett seminarium om grönplanering utifrån platsens förutsättningar och om vinsterna av att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering.
Plats: Lycksele

6 december 2023 | Hur klarar skogen framtidens klimat?

En regional skogskonferens om klimatanpassning i södra Sverige. För skogsägare, forskare, studenter eller yrkesverksamma såväl inom som utanför skogssektorn.
Plats: Växjö

7 december 2023 | Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Ett seminarium om grönplanering utifrån platsens förutsättningar och om vinsterna av att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering.
Plats: Boden

25-29 september 2023 | The International Conference on Regional Climate-CORDEX

Hålls i Trieste, Italien och kommer bland annat att lyfta specifika regionala utmaningar och lösningar, exempelvis behov av nationella anpassningsplaner och klimatfinansiering.

1 oktober 2023 | Tuffa träd – klimatanpassning och trädplantering

Välkommen till Formas seminarium på Forskartorget på Bokmässan, den 1 oktober kl. 13.00-13.30.

4 oktober 2023 | Kunskapsseminarium om klimatanpassning och renskötsel

Ett högintressant kunskapsseminarium om hur klimatförändringarna kan påverka renskötseln i Sverige. Samebyar, Sametinget, SMHI och länsstyrelserna i renskötselområdet bjuder in till ett webbsänt kunskapsseminarium onsdag 4 oktober kl. 9.00 till 11.30. Ytterligare information och anmälningsformulär kommer.

4 oktober 2023 | Forskning för framtidens skogsbruk

Ett seminarium där forskare redovisar aktuell och framåtsyftande skogsforskning på ett populärvetenskapligt och lättillgängligt sätt. Ämnen som tas upp är skogsskötsel, skogsskador, klimatanpassning och fjärranalys. Seminariet är ett samarrangemang mellan Norra Skogs forskningsstiftelse, Bo Rydins stiftelse, Brattåsstiftelsen och SLU. Delta på plats i Umeå, eller digitalt. 

10 oktober 2023 | Workshop: Gränsöverskridande kunskap och lösningar för klimatanpassning

I höst är det dags för den tredje fristående workshopen inom Urban Futures tematiska spår Gränsöverskridande kunskap och lösningar för klimatanpassning. Dagen kommer att bjuda på en kombination av föreläsningar, praktiska exempel och gruppövningar med fokus på naturbaserade lösningar och hantering av komplexitet i klimatanpassning. Hur får vi till naturbaserade lösningar i praktiken och hur kan vi stärka synen på klimatanpassning som en investering för framtiden snarare än en kostnad?

12 oktober 2023 | Transition Lab Forum Live

Viable Cities och Kristianstad kommun bjuder in till  Transition Lab Forum Live med fokus på ett hållbart livsmedelssystem för resilienta och klimatneutrala städer.

16-22 oktober 2023 | Klimatveckan i Jönköpings län

Klimatrådet i Jönköpings län anordnar varje en vecka med fokus på klimatpåverkan och klimatanpassning- Klimatveckan. I år pågår Klimatveckan den 16-22 oktober, med många olika aktiviteter - både online och på plats.

17 oktober 2023 | Grundkurs: Klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Detta är kursen för dig som arbetar med skogsbruk eller äger skog och vill lära dig mer om klimatförändring i Sverige.  Anmäl dig till SMHIs grundkurs för en heldag med ledande experter inom ämnet. 

18-19 oktober 2023 | Hantering av osäkerhet i klimatunderlag

Arbetar du med klimatanpassning i en kommun, på en länsstyrelse eller som konsult och har stött på problem med beslutsfattande? Då är kursen ”Hantering av osäkerhet i klimatunderlag” något för dig. Anmäl ditt intresse senast den 31 augusti.

8 november 2023 | Väck idéer – sök finansiering

Vid denna programpunkt, som är del i Innovation Week, berättar Fredrik Hellman från VTI om "Byggnation, funktion och uppföljning av multifunktionella konstruktioner för klimatanpassning".

15-16 november 2023 | Grundkurs i klimatanpassning

Arbetar du med klimatanpassning eller står du i startgroparna för denna viktiga uppgift? Då är du välkommen att delta på SMHIs Grundkurs i klimatanpassning den 15-16 november 2023. Kursen sker online.

21 november 2023 | Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Ett seminarium om grönplanering utifrån platsens förutsättningar och om vinsterna av att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering.
Plats: Skövde

22 november 2023 | Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Ett seminarium om grönplanering utifrån platsens förutsättningar och om vinsterna av att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering.
Plats: Sölvesborg

28 november 2023 | Grundkurs: Klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Detta är kursen för dig som arbetar med skogsbruk eller äger skog och vill lära dig mer om klimatförändring i Sverige.  Anmäl dig till SMHIs grundkurs för en heldag med ledande experter inom ämnet. 

5 december 2023 | Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Ett seminarium om grönplanering utifrån platsens förutsättningar och om vinsterna av att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering.
Plats: Lycksele

6 december 2023 | Hur klarar skogen framtidens klimat?

En regional skogskonferens om klimatanpassning i södra Sverige. För skogsägare, forskare, studenter eller yrkesverksamma såväl inom som utanför skogssektorn.
Plats: Växjö

7 december 2023 | Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Ett seminarium om grönplanering utifrån platsens förutsättningar och om vinsterna av att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering.
Plats: Boden