Kalender

24 april 2024 | SMHI och Norra Djurgårdsstaden om klimatanpassning i planering och byggande

Klimatanpassning på agendan på Nordbyggs event för bygg- och fastighetsbranschens 23-26 april. Therése Sjöberg, utredare inom klimatanpassning på SMHI ger  ett övergripande perspektiv på klimatanpassning i planering och byggande. Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg på exploateringskontoret i Stockholm, delar med sig av erfarenheter från arbetet med Norra Djurgårdsstaden. 

23 april 2024 | Klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Skogsbruket behöver anpassas både till den klimatförändring vi redan upplever idag och till den förändring av klimatet som vi inte kan förhindra i framtiden. Det här är en grundkurs för dig som vill lära dig mer.

25 april 2024 | Gökotta med CNV: Naturens kalender förändras

Detta morgonwebbinarium handlar om hur klimatförändringarna påverkar årstidsväxlingarna – och hur vi genom medborgarforskning kan bidra till att rapportera om vad som händer i naturen.

25 april 2024 | Adaptation to Climate Change Mission

Uppdatera dig på det senaste kopplat till implementeringen av EU:s "Mission on Adaptation to Climate change". Detta är en del i ett två-dagars webbinarium.

25-26 april | EU Missions and cross-cutting activities info days

The event aims to inform potential applicants about the new topics included in the EU Missions and Cross-cutting Activities work programme 2024. 

26 april 2024 | Invigning av Svenskt centrum för extrema klimathändelser

Medverka på plats i Uppsala eller digitalt. Svenskt centrum för extrema klimathändelser (CLIMES) är en plattform för forskning och utbildning för att främja forskningen om extrema klimathändelser och stödja samhällsresiliens. Centret är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Lunds universitet och RISE.

26 april 2024 | Klimatanpassning – Naturbaserade lösningar

På webbinariumet presenteras resultatet av projektet Klimatanpassning med naturbaserade lösningar och den framtagna vägledningen för allmännyttans bostadsföretag.

15 maj 2024 | Rätt våtmark på rätt plats - forskning om våtmarker

Nu avslutas forskningssatsningen om våtmarker finansierad av Naturvårdsverket och Formas. Forskningssatsningen har undersökt hur våtmarker bör restaureras och anläggas i landskapet för att skapa så stor nytta som möjligt för ekosystemen. På konferensen presenterar och diskuterar vi forskningsresultat utifrån ett användarperspektiv för att få till “rätt våtmark på rätt plats”.

15-17 maj 2024 | Swedish Climate Symposium

Den 15–17 maj 2024 är det dags för en ny upplaga av ett svenskt klimatsymposium – Swedish Climate Symposium. Såväl forskare som samhällsaktörer välkomnas för att söka ökad vetenskaplig förståelse av klimatförändringen och dess konsekvenser för miljö och samhälle.

21 maj 2024 | Formas Agenda 2030-konferens: En tid av kris och möjligheter

Hur stärker vi Sverige som kunskapsnation och samhällets förmåga att hantera dagens och framtidens utmaningar? Temat för 2024 års konferens handlar om kunskap byggd på forskning och innovation som grund för ett framtidssäkrat samhälle.

21-22 maj | 3) Horizon Europe Missions Brokerage Event 2024

The European action NCP4Missions together with the European Commission is organizing the Horizon Europe Missions Brokerage Event on the 2024 Missions and cross-cutting calls for proposals.

28 maj 2024 | Kurs i klimatförändringar för skogsägare

SMHI har genomfört grundkursen i klimatförändringar vid sex tillfällen det senaste året, vilken har varit väldigt uppskattad. Kursen ger god kunskap om klimatförändringar i Sverige, vilka kan påverka skogen och skogsbruket. Nytt för i vår är att kursen delvis består av självstudier.

28 maj 2024 | Klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Skogsbruket behöver anpassas både till den klimatförändring vi redan upplever idag och till den förändring av klimatet som vi inte kan förhindra i framtiden. Det här är en grundkurs för dig som vill lära dig mer.

31 maj 2024 | Återväta Sverige - lansering av nytt kartunderlag för kommuner

Digital konferens där Naturvårdsverket informerar om hur kommuner kan jobba med återvätning av kommunalt ägd mark för att minska sin klimatpåverkan, inklusive vilka finansieringsmöjligheter som finns.

Vinnova erbjuder planeringsbidrag inför internationell ansökan.

Om ni har bestämt er för att göra en ansökan till någon av de nya utlysningarna inom EU:s missions kan ni söka planeringsbidrag från Vinnova. Erbjudandet kan sökas av akademiska aktörer, forskningsinstitut, offentlig sektor, civilsamhället eller små och medelstora företag (SMF) i Sverige. Det går att söka upp till 300 000 kronor som deltagare i ett Horisont Europa-projekt och upp till 500 000 kronor för de som planerar att koordinera projektet. Nästa ansökningsperiod stänger 4 juni. 

13 juni 2024 | Transition Lab Forum Live: Rättvis energiomställning

Viable Cities och Örebro kommun hälsar varmt välkomna till Transition Lab Forum Live med tema Rättvis energiomställning!

17 juni 2024 | Megaspelet om energisystemet

Delta i Megaspelet! För alla med intresse för hållbarhet och klimatomställning, exempelvis bolag, forskare, studenter, offentliga verksamheter och medborgare. Vid detta speltillfälle utgår vi från en lokal kontext och arbetar med framtidsscenarier utifrån ett Linköpings-perspektiv. Begränsat antal platser!

22 juni-1 juli 2024 | Mitigating Flood Risk for Heritage

ICCROM är en mellanstatlig organisation för kulturvårdsfrågor. I sommar ger de en utbildning i att minska risken för översvämningsskador i kulturarvsmiljöer. Anmälan stänger 25 februari. 

24 april 2024 | SMHI och Norra Djurgårdsstaden om klimatanpassning i planering och byggande

Klimatanpassning på agendan på Nordbyggs event för bygg- och fastighetsbranschens 23-26 april. Therése Sjöberg, utredare inom klimatanpassning på SMHI ger  ett övergripande perspektiv på klimatanpassning i planering och byggande. Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg på exploateringskontoret i Stockholm, delar med sig av erfarenheter från arbetet med Norra Djurgårdsstaden. 

23 april 2024 | Klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Skogsbruket behöver anpassas både till den klimatförändring vi redan upplever idag och till den förändring av klimatet som vi inte kan förhindra i framtiden. Det här är en grundkurs för dig som vill lära dig mer.

25 april 2024 | Gökotta med CNV: Naturens kalender förändras

Detta morgonwebbinarium handlar om hur klimatförändringarna påverkar årstidsväxlingarna – och hur vi genom medborgarforskning kan bidra till att rapportera om vad som händer i naturen.

25 april 2024 | Adaptation to Climate Change Mission

Uppdatera dig på det senaste kopplat till implementeringen av EU:s "Mission on Adaptation to Climate change". Detta är en del i ett två-dagars webbinarium.

25-26 april | EU Missions and cross-cutting activities info days

The event aims to inform potential applicants about the new topics included in the EU Missions and Cross-cutting Activities work programme 2024. 

26 april 2024 | Invigning av Svenskt centrum för extrema klimathändelser

Medverka på plats i Uppsala eller digitalt. Svenskt centrum för extrema klimathändelser (CLIMES) är en plattform för forskning och utbildning för att främja forskningen om extrema klimathändelser och stödja samhällsresiliens. Centret är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Lunds universitet och RISE.

26 april 2024 | Klimatanpassning – Naturbaserade lösningar

På webbinariumet presenteras resultatet av projektet Klimatanpassning med naturbaserade lösningar och den framtagna vägledningen för allmännyttans bostadsföretag.

15 maj 2024 | Rätt våtmark på rätt plats - forskning om våtmarker

Nu avslutas forskningssatsningen om våtmarker finansierad av Naturvårdsverket och Formas. Forskningssatsningen har undersökt hur våtmarker bör restaureras och anläggas i landskapet för att skapa så stor nytta som möjligt för ekosystemen. På konferensen presenterar och diskuterar vi forskningsresultat utifrån ett användarperspektiv för att få till “rätt våtmark på rätt plats”.

15-17 maj 2024 | Swedish Climate Symposium

Den 15–17 maj 2024 är det dags för en ny upplaga av ett svenskt klimatsymposium – Swedish Climate Symposium. Såväl forskare som samhällsaktörer välkomnas för att söka ökad vetenskaplig förståelse av klimatförändringen och dess konsekvenser för miljö och samhälle.

21 maj 2024 | Formas Agenda 2030-konferens: En tid av kris och möjligheter

Hur stärker vi Sverige som kunskapsnation och samhällets förmåga att hantera dagens och framtidens utmaningar? Temat för 2024 års konferens handlar om kunskap byggd på forskning och innovation som grund för ett framtidssäkrat samhälle.

21-22 maj | 3) Horizon Europe Missions Brokerage Event 2024

The European action NCP4Missions together with the European Commission is organizing the Horizon Europe Missions Brokerage Event on the 2024 Missions and cross-cutting calls for proposals.

28 maj 2024 | Kurs i klimatförändringar för skogsägare

SMHI har genomfört grundkursen i klimatförändringar vid sex tillfällen det senaste året, vilken har varit väldigt uppskattad. Kursen ger god kunskap om klimatförändringar i Sverige, vilka kan påverka skogen och skogsbruket. Nytt för i vår är att kursen delvis består av självstudier.

28 maj 2024 | Klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Skogsbruket behöver anpassas både till den klimatförändring vi redan upplever idag och till den förändring av klimatet som vi inte kan förhindra i framtiden. Det här är en grundkurs för dig som vill lära dig mer.

31 maj 2024 | Återväta Sverige - lansering av nytt kartunderlag för kommuner

Digital konferens där Naturvårdsverket informerar om hur kommuner kan jobba med återvätning av kommunalt ägd mark för att minska sin klimatpåverkan, inklusive vilka finansieringsmöjligheter som finns.

Vinnova erbjuder planeringsbidrag inför internationell ansökan.

Om ni har bestämt er för att göra en ansökan till någon av de nya utlysningarna inom EU:s missions kan ni söka planeringsbidrag från Vinnova. Erbjudandet kan sökas av akademiska aktörer, forskningsinstitut, offentlig sektor, civilsamhället eller små och medelstora företag (SMF) i Sverige. Det går att söka upp till 300 000 kronor som deltagare i ett Horisont Europa-projekt och upp till 500 000 kronor för de som planerar att koordinera projektet. Nästa ansökningsperiod stänger 4 juni. 

13 juni 2024 | Transition Lab Forum Live: Rättvis energiomställning

Viable Cities och Örebro kommun hälsar varmt välkomna till Transition Lab Forum Live med tema Rättvis energiomställning!

17 juni 2024 | Megaspelet om energisystemet

Delta i Megaspelet! För alla med intresse för hållbarhet och klimatomställning, exempelvis bolag, forskare, studenter, offentliga verksamheter och medborgare. Vid detta speltillfälle utgår vi från en lokal kontext och arbetar med framtidsscenarier utifrån ett Linköpings-perspektiv. Begränsat antal platser!

22 juni-1 juli 2024 | Mitigating Flood Risk for Heritage

ICCROM är en mellanstatlig organisation för kulturvårdsfrågor. I sommar ger de en utbildning i att minska risken för översvämningsskador i kulturarvsmiljöer. Anmälan stänger 25 februari.