Tema: Ras och skred

Hus har rasat efter ett skred

Ett förändrat klimat med ökade flöden, mer intensiva skyfall och förändrade markvattenförhållanden kan leda till att sannolikheten för ras och skred ökar inom stora delar av landet.

Hus har rasat efter ett skred

Ett förändrat klimat med ökade flöden, mer intensiva skyfall och förändrade markvattenförhållanden kan leda till att sannolikheten för ras och skred ökar inom stora delar av landet.


Om ras och skred

Tips och verktyg

Rapporter m.m.

Metodik för kartläggning av kvicklera - vägledning (pdf)
 
Förebyggande åtgärder mot skred, ras och erosion – goda exempel (SGI och Räddningsverket)
 
Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning
 
Åtgärdskalender vid ras, skred och slamströmmar (pdf)
 

Filmer

Det blev en ovanligt dramatisk promenad för familjen. På några minuter hade vägen spolats bort. Se deras egen film av förloppet. (Oktober 2023)
Källa: Erik Vilhelmsson, Hudiksvall
Skredet i Rissa i Norge, 1978, fångades på film. Filmen illustrerar händelseförloppet i ett kvicklereskred. En person dog och flera gårdar försvann i skredmassorna. Filmen finns på YouTube och är utgiven av Norges Geotekniske Institutt, NGI.
 

Nätverk i Sverige

 

Finansiering

 

Exempel

Om ras och skred

Tips och verktyg

Rapporter m.m.

Metodik för kartläggning av kvicklera - vägledning (pdf)
 
Förebyggande åtgärder mot skred, ras och erosion – goda exempel (SGI och Räddningsverket)
 
Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning
 
Åtgärdskalender vid ras, skred och slamströmmar (pdf)
 

Filmer

Det blev en ovanligt dramatisk promenad för familjen. På några minuter hade vägen spolats bort. Se deras egen film av förloppet. (Oktober 2023)
Källa: Erik Vilhelmsson, Hudiksvall
Skredet i Rissa i Norge, 1978, fångades på film. Filmen illustrerar händelseförloppet i ett kvicklereskred. En person dog och flera gårdar försvann i skredmassorna. Filmen finns på YouTube och är utgiven av Norges Geotekniske Institutt, NGI.
 

Nätverk i Sverige

 

Finansiering

 

Exempel