LST Potentiellt förorenade områden

Ämne
 • Databas
 • Skred
 • Ras och skred
 • Nederbörd
 • Erosion
 • Samhällsplanering
 • Svenska
 • Dricksvatten
 • Översvämning
 • Förorenad mark
 • Vatten och avlopp

Kartlager utifrån länsstyrelsernas register över förorenade områden, både potentiella och konstaterade. Ett förorenat område kan bestå av mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. Områdena är identifierade och klassificerade med hjälp av MIFO-metodiken (Metodik för Inventering av Förorenade Områden).

Dricksvatten 

Informationen kan samköras med data om till exempel områden med risk för skred eller översvämning för att identifiera områden med särskilt hög risk för föroreningsspridning i samband med extrema väderhändelser eller naturolyckor.

Erosion 

Informationen kan samköras med data om till exempel områden med risk för skred eller översvämning för att identifiera områden med särskilt hög risk för föroreningsspridning i samband med extrema väderhändelser eller naturolyckor.

Förorenad mark

Informationen kan samköras med data om till exempel områden med risk för skred eller översvämning för att identifiera områden med särskilt hög risk för föroreningsspridning i samband med extrema väderhändelser eller naturolyckor.

Ras och skred 

Informationen kan samköras med data om områden med risk för ras och skred  för att identifiera områden med särskilt hög risk för föroreningsspridning i samband med extrema väderhändelser eller naturolyckor.

Skyfall 

Informationen kan samköras med data om till exempel områden med risk för skred eller översvämning för att identifiera områden med särskilt hög risk för föroreningsspridning i samband med extrema väderhändelser eller naturolyckor.

Översvämning 

Informationen kan samköras med data om områden med risk för översvämning för att identifiera områden med särskilt hög risk för föroreningsspridning i samband med extrema väderhändelser eller naturolyckor.