Topografisk webbkarta

Ämne
  • Databas
  • Samhällsplanering
  • Översvämning
  • Ras och skred
  • kartor
  • Skred
  • Svenska

Topografisk webbkarta är en rikstäckande karta som visar byggnader, infrastruktur, hydrografi och markanvändning. Kan exempelvis användas som bakgrundsinformation och för lokalisering och analys.

Ras och skred

Topografisk webbkarta kan användas  för lokalisering och analys av hotade byggnader och infrastruktur samt ger även information om vilka fastigheter som berörs av ras eller skred.

Översvämning 

Topografisk webbkarta kan användas  för lokalisering och analys av hotade byggnader och infrastruktur samt ger även information om vilka fastigheter som berörs av översvämning.

Övrigt

Kontakta geodatasupport@lm.se för beställning av tjänst. Ingår i Geodatasamverkan. I skalnivån < 1:50 000 även som öppna data, under CC0-licens, men där saknas fastighetsindelningen. Finns tillgängliggjord som visningstjänst (WMS - Web Maps Service).