Viskan detaljerad översvämningskartering

Ämne
  • Översvämning
  • Databas
  • Svenska
  • Naturmiljö och ekosystem
  • Samhällsplanering
  • Vattenflöden

Detaljerad översvämningskartering för Viskan togs fram inom projektet Klimatanpassning Viskan under 2011-2012. Översvämningskarteringen visar vattnets utbredning för nivåer vid 5-, 10-, 25-, 50-, 100- och 200-årsflöden för dagens klimat respektive enligt scenarier för klimatförändring fram till 2100.

Översvämning

Översvämningskarteringarna kan användas för att studera hur översvämningar med olika återkomsttider kan påverka området runt Viskan. Material från projektet innehåller den typen av beskrivningar.