Nyhetsarkiv

En mer hållbar byggd värld

Långt framme inom hållbar energi men tvåa på bollen i fråga om cirkulär materialanvändning. Det är några av omdömena om hållbart byggande i Sverige. Andra länder har helt annorlunda styrkor och utmaningar. Häng med på en kort exposé. 

Publicerad:

Omtvistad EU-lag betydelsefull för svensk skog

En stor del av Europas natur ska återställas, enligt den lag som EU-parlamentet röstat ja till. Men vad det innebär för svenska skogar är omtvistat.

Lagen behöver inte innebära minskad avverkning, anser Johan Svensson som forskar om naturrestaurering och hållbart skogsbruk vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Jag ser snarare lagen som en möjlighet att fortsätta bedriva skogsbruk. Men man kan exempelvis behöva använda andra trädslag, anpassa skogen till ett förändrat klimat och använda andra metoder än kalhuggning i större utsträckning, säger han.

Publicerad:

Resultat från klimatanpassningsprojekt presenteras i digitalt event

Lyssna in Myndighetsnätverkets digitala klimatanpassningsseminarium den 20 mars 2024. Ta del av projektresultat inom metodutveckling, kustfrågor och praktiska exempel. 

Publicerad:

Swedbank antar Poseidon Principles för rapportering av klimatavtryck i sjöfartsportföljen

Swedbank har undertecknat Poseidon Principles, ett globalt ramverk för att integrera klimathänsyn i lånebeslut inom sjöfartsfinansiering. Genom undertecknandet stärker Swedbank sin förmåga att stödja och påverka sjöfartsindustrins fortsatta satsningar på minskade koldioxidutsläpp.

Publicerad:

En försmak på framtiden

Så beskriver Carin Barrsäter 2023. Ett extremår som bjudit på både torka, skyfall, en sträng vinter och dessutom drabbades familjens företag av afrikansk svinpest. Carin delade med sig av sina erfarenheter på en workshop anordnad av Agro Sörmland. 

Publicerad:

Första gröna obligationen för Borås Stad enligt nytt ramverk

Borås Stad har för första gången vänt sig direkt till den del av kapitalmarknaden, som vill försäkra sig om att de utlånade pengarna används till gröna investeringar. Skandia är en av investerarna, och har satt 200 miljoner kronor i en grön obligation utgiven av Borås Stad.

Publicerad:

Trähus som delar energi

I Skogstorp, strax utanför Eskilstuna, bygger Kfast 86 lägenheter som sätter en ny nivå på energiprestanda och hållbarhet.
– Vi tog en idé till produkt på väldigt kort tid och lyckades dessutom involvera många i företaget, säger Robert Brånn, chef för bygg- och fastighetsutveckling på Kfast.

Publicerad:

Gävle satsar 100 miljoner mot skyfall

Gävle kommun ska satsa 100 miljoner på översvämningsförebyggande åtgärder. Förhoppningen är att man ska minska kostnaderna vid ett framtida skyfall, men även göra stan trevligare.

Publicerad:

Snöbrist i Alperna hotar turismen – konstsnö allt vanligare

 Alperna har länge varit ett mecka för svenska sportlovsfirare. Men skidorterna kämpar för sin överlevnad till följd av ett varmare klimat.

– Om man äger en skidanläggning får man fundera kring klimatanpassning. Kanske blir man tvungen att korta ner säsongen och man får vara mer beredd på att mycket av snön kan regna och smälta bort under vintern, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.

Publicerad:

Fler arter ingen garanti för biologisk mångfald

I Storbritannien ses en ökning av växt- och djurarter – trots förändrade livsmiljöer. Men det behöver inte vara goda nyheter för den biologiska mångfalden. En del arter kan gynnas lokalt av nya miljöer samtidigt som specialiserade arter försvinner. 

Publicerad:
År
Månad